SFINŢII ZILEI

În luna Septembrie, în ziua a patra, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic VAVILA, ArhiEpiscopul Antiohiei celei Mari, dimpreună cu Sfinţii 3 Prunci: URBAN, PRILIDIAN și EPOLONIA și mama lor, Sfânta Muceniţă HRISTODULA, care s-au săvârşit prin sabie în vremea împăratului Numerian († 251).

Stih: Vavila, care odinioară jertfea pe Însuşi Hristos,
Împreună cu copiii se jertfeşte, prin sabie, a patra zi pentru Hristos.

VIAŢA SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC VAVILA, EPISCOPUL ANTIOHIEI

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic VAVILA, ArhiEpiscopul Antiohiei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei (Glasul al 4-lea)

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Vavila, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei (Glasul al 4-lea)

Măririle credinţei în inima ta punându-le, le-ai păzit, Sfinţite Mucenice Vavila, netemându-te de chinuitori, sluga lui Hristos. Pentru aceasta, păzeşte-ne pe noi!

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Prooroc MOISE, Văzătorul de Dumnezeu, care s-a săvârşit pe Muntele Nebo din Ierihon (n. 1471 î .de Hr.-† 1351 î .de Hr.)

Sfântul Prooroc Moise,”Văzătorul de Dumnezeu”

Stih: Nu după piatră, nici părțile cele din dos priveşti,
Ci, în față, pe Dumnezeu, acum Moise Îl cinsteşti.

Sfântul și slăvitul Prooroc Moise,”Văzătorul de Dumnezeu” (n. cca. 1689 î. Hr.-†cca. 1569 î. Hr.; a trăit 120 de ani), e dătătorul legii celei vechi și autorul Pentateuhului (primele 5 cărți ale Sfintei Scripturi). A fost cel mai de seamă din Profeții evreilor. Dintre personajele Bibliei ebraice, Moise este singurul pe care evreii îl numesc Omul lui Dumnezeu. Este considerat un Profet din cei mai însemnați și de alte religii monoteiste -precum creștinismul și islamul. Este fondatorul religiei evreilor-iudaismul. De aceea, această religie e uneori numită și mozaism, după Moise. Evreii au venit în Egipt datorită foametei, în timpul lui Iosif, venit din Canaan și care avansase până la un rang de mare demnitar la curtea Faraonului. Timp de 430 de ani evreii au fost prizonierii egiptenilor, ca sclavi. Faraonul, identificat cu Seti I, a văzut o primejdie demografică în faptul că evreii „se înmulțeau” prea mult şi a dat poruncă ca toți pruncii de parte bărbătească ai evreilor să fie uciși. Ioheved, o femeie din sămânța lui Levi născuse soțului ei, Amram ben Kehat, un copil pe care l-a ascuns de soldații egipteni ai faraonului, l-a pus într-un coș uns cu smoală și i-a dat drumul să plutească pe Nil. Coșul a fost găsit de una dintre fiicele faraonului și de servitoarele ei. Pruncul a fost numit Moise, numele lui însemnând „tras în sus” sau „scos din (apă)”. Moise a fost crescut și învățat la curtea regală a faraonului ca un cetățean egiptean. Era de o frumuseţe rară şi cu o minte ageră şi ar fi trebuit să devină faraonul Egiptului, fiind cel mai mare nepot al faraonului de pe atunci. Ca şi copil, tânăr şi apoi matur, era de statură înaltă, foarte inteligent, puternic şi capabil pentru cea mai grea lucrare. El a ales cariera militară. Într-o bătălie între Egipt şi Etiopia, Moise a comandat armata egipteană cu mare succes. (Aşa se explică şi forţa şi arta militară cu care Moise organizează foarte rapid scoaterea evreilor din Egipt). Neștiind că el însuși era de origine evreiască, Moise vizita câteodată construcțiile faraonului, ridicate de către sclavii evrei. Odată Moise a văzut un paznic egiptean bătând un sclav evreu. Nesuportând aceasta, el a luat o piatră cu care l-a ucis. Fapta aceasta fiind descoperită, faraonul a hotărât să-l omoare, așa că Moise a fost nevoit să fugă din Egipt de gărzile faraonului şi a ajuns în Madian, la o familie de păstori nomazi. Acolo s-a făcut păstor, printr-o înțelegere cu preotul madianit Ietro. Mai târziu Moise s-a căsătorit cu Sefora, fiica lui Ietro, care i-a născut un copil. Fiului i-au pus numele Gherșom („Sunt străin aici”). Acest episod este important deoarece descoperim o altă virtute a lui Moise: smerenia. Aaron şi Miriam, fraţii lui Moise sunt indignaţi şi-l critică pe Moise pentru căsătoria cu o femeie etiopiancă, neagră la culoare. Stă în pribegie, timp de 40 de ani. Într-o zi, Moise a găsit un rug aprins de flăcări, dar care nu se mistuia.

Sfântul Prooroc Moise,”Văzătorul de Dumnezeu”

Moise a comunicat cu Dumnezeu prin acest rug și a primit misiunea de a-i elibera pe evrei din sclavia egipteană. Nedumerit, Moise, a întrebat cine este cel ce îl trimite, iar Dumnezeu îi spune: „Eu sunt Cel ce sunt”. Faraonul murise, iar după el a urmat la tron fiul său. Dumnezeu îl anunță pe Moise că va trimite urgii asupra Egiptului prin acționarea toiagului său miraculos. Trimis în Egipt, Moise îl întâlnește pe fratele său, Aaron. Cum Moise avea dificultăți de vorbire, el a fost înștiințat de Dumnezeu că va putea comunica cu poporul prin intermediul lui Aaron. Moise se arată în fața faraonului și-i cere să-i elibereze pe evrei din robia Egiptului. Faraonul refuză, negând și disprețuind pe Dumnezeul evreilor. Dar, cu putere de la Dumnezeu, Moise a scos toiagul, l-a aruncat în fața faraonului, și, minune, toiagul s-a transformat într-un șarpe. Slujbașii faraonului nu s-au lăsat mai prejos și au reușit sa facă la fel cu toiegele lor. Până la urmă, șarpele lui Moise i-a înghițit pe ceilalți șerpi. Dar nici atunci faraonul nu s-a lăsat convins și a continuat să refuze a-i elibera pe evreii înrobiți, ba, dimpotrivă, i-a chinuit cu munci și mai grele. Dumnezeu îl anunță atunci pe Moise și pe Aaron că El va lovi țara Egiptului cu cele 10 urgii (sau Plăgi). Cele 10 plăgi abătute asupra Egiptului (1. înroșirea Nilului; 2. broaștele; 3. păduchii; 4. muștele; 5. moartea vitelor; 6. bubele; 7. ploaia de foc și piatră; 8. lăcustele; 9. întunericul de 3 zile; 10. moartea întâilor născuți) i-au demonstrat lui Faraon puterea pe care o are Dumnezeul lui Israel atunci când judecă. În ajunul ultimei urgii, omorârea întâilor născuţi, familiile lui Israel trebuiau să junghie un miel fără meteahnă şi să ungă cu sângele lui uşorii uşii şi pragul de sus, astfel încât Dumnezeu să nu-i nimicească pe întâii-născuţi din casele lor : jertfa de Paşti pentru Domnul. Ultima pedeapsă a fost atât de cumplită încât, pierzându-și fiul, faraonul Ramses dă dispoziție supușilor de la curte să dea drumul evreilor și să le dea și toate comorile cerute. După 430 de ani, în Egipt, poporul evreu se refugia acum din nou către Canaan-Palestina. Evreii erau 500.000 de bărbați evrei, 1.500.000 de femei și copii, rezultând 2.000.000 de refugiați. Poporul israelit a plecat la drum. Faraonul se răzgândise între timp în privința evreilor. A trimis trupe, inclusiv care trase de cai. Mulțimea de evrei era furioasă pe Moise, spunând că era de preferat să trăiască în condițiile din Egipt, decât să moară în deșert. Evreii erau îngroziți de armata egipteană ce se îndrepta spre ei. Mulți credeau că ar trebui mai degrabă să se predea. Are loc însă un miracol salvator prin Voia lui Dumnezeu: Domnul îi poruncește lui Moise să ridice toiagul spre mare. Se porni un vânt năprasnic și foarte puternic, iar Marea Roșie se despărți în 2 ziduri de apă. Mulțimea de evrei, împreună cu animalele și cu toate căruțele cu merinde și cu comorile din Egipt, alergau, cu egiptenii și carele lor de luptă pe urmele lor. Moise ridică încă o dată toiagul la Porunca Domnului, și, încă o minune, zidurile de apă se prăbușiră peste egipteni, înecându-i. Israeliţii au trecut de cealaltă parte a mării, în timp ce armata lui Faraon a fost înecată. 3 luni mai târziu, poporul a ajuns la Muntele Sinai. Timp de 40 de ani, poporul ales trece prin multe întâmplări prin pustiul Sinai, fiecare întâmplare avându-şi semnificaţia ei. În tot acest răstimp, Moise a fost preocupat de ducerea la îndeplinire a planului Divin. De multe ori Moise s-a întristat, dar tot de atâtea ori s-a rugat lui Yahve pentru iertarea poporului; tot de atâtea ori Moise se arată a fi recunoscător, îndemnându-i pe evrei: Să-I cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preamărit. După ce şi-a fixat tabăra la poalele Muntelui Sinai, Moise a urcat pe munte pentru a se întâlni cu Dumnezeu şi pentru a primi condiţiile legământului–Decalogul, Cele 10 Porunci. Astfel, Moise este cel care le-a comunicat israeliţilor Legea. Timp de 40 de zile şi 40 de nopţi petrecute pe Muntele Sinai, Moise a postit, după care a primit cele 2 table ale legii scrise pe piatră de Degetul lui Dumnezeu.

Sfântul Prooroc Moise,”Văzătorul de Dumnezeu”

La poalele muntelui, sub conducerea lui Aaron, poporul ales cade în idolatrie, făurindu-şi un viţel de aur. Moise nu-şi ascunde mânia dreaptă faţă de Aaron şi căderea poporului : a aruncat cele 2 table sfărâmându-le la poalele muntelui, apoi a sfărâmat viţelul de aur, l-a ars în foc, l-a pisat mărunt şi l-a presărat în apă, pe care a dat-o fiilor lui Israel să o bea. Moise a dovedit o fidelitate sublimă în îndeplinirea misiunii şi o solidaritate cu poporul său cum nu s-a mai întâlnit la nici un alt conducător al omenirii, ajungând la un moment dat chiar să ceară lui Dumnezeu să fie şters din Cartea Vieţii numai să cruţe poporul. Moise a fost slujitorul lui Dumnezeu, aşa cum Avraam fusese prietenul lui Dumnezeu. Măreţia morală a lui Moise reiese şi din modestia sa şi, poate de aceea, urmaşii l-au numit omul lui Dumnezeu. Prooroc ca Moise nu s-a mai ridicat în Israel, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă către faţă. Cu mintea sa a întrecut pe toţi oamenii, iar ca şi comandant de oştire el a avut puţini egali cu sine. După restaurarea legământului, încălcat aşa de repede, au fost construite lăcaşuri de închinare înaintea Domnului : Cortul Întâlnirii; Chivotul; Uneltele sacre din interiorul cortului. Moise a fost mare în toate privinţele. În acelaşi timp rege, legiuitor, arhiereu şi Prooroc şi, în tot ce a făcut şi a vorbit el a fost model pentru toţi oamenii. Proorocul Moise a fost o personalitate complexă : scriitor de excepţie, narator istoric, legiuitor, poet, lider politic şi religios. Faima lui s-a extins până în vremea Noului Testament. Mântuitorul aminteşte de scrierile lui Moise : ”Despre morţi, că vor învia, n-aţi citit oare în cartea lui Moise?”; şi „când s-au împlinit zilele curăţirii lor după legea lui Moise”;”de aceea v-a dat Moise tăierea împrejur”. În Noul Testament, cei care au stat cu Hristos pe Muntele Taborului la Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos, au fost Moise şi Ilie Tesviteanul, reprezentanţii Legii şi ai Proorocilor din Vechiul Testament. Cel mai mare Profet al tuturor timpurilor şi-a împlinit menirea … astfel dispare acela care a făcut dintr-o colonie de sclavi un popor curajos, liber şi demn, unit cu Dumnezeul său şi ascultând de propria lege.

Sfântul Prooroc Moise,”Văzătorul de Dumnezeu”

ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC MOISE

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană, Făcătoare-de-MInuni, a Maicii Domnului „Rugul aprins”.

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI „RUGUL APRINS”

ACATIST LA ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI „RUGUL APRINS” A MAICII DOMNULUI

Imnul Acatist la “Rugul Aprins” al NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

Sfânta Muceniţă ERMIONA, una din cele 4 fiice ale Sfântului Apostol Filip

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfânta Muceniţă ERMIONA, una din cele 4 fiice ale Sfântului Apostol Filip, ale cărei Moaşte se află la Efes şi surorile ei, Sfintele Mucenițe HARITINA şi EUTIHIA și Sfântul Mucenic PETRONIU, părintele lor duhovnicesc și ucenic al Sfântului Apostol Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul şi pe Sfinţii Mucenici ZARVIL, TATUIL şisora lui, VEVEA, care au pătimit la Edesa († 115-117).

Sfânta Muceniţă ERMIONA, una din cele 4 fiice ale Sfântului Apostol Filip

Stih: Către ceruri, Ermiona s-a călătorit
Şi sufletului mântuire şi-a dobândit.

Aceşti Sfinţi au trăit pe vremea împăratului Adrian. Dintre ei TATUIL era preot al idolilor, dar printr-un oarecare episcop, a venit la credinţă. Pentru aceea, a fost bătut cu toiege de Avgar, domnitorul, ars pe obraz, şi chinuit în multe şi felurite chipuri. Iar la urmă prin sabie s-a săvârşit, împreună cu sora sa, VEVEA.

Sfântul Apostol Filip (prăznuit pe 11 octombrie), care a botezat pe famenul Candachiei, a avut patru fiice, pe care Evanghelistul Luca le mărturiseşte de Proorociţe şi fecioare. Dintre acestea, Ermiona şi Eutihia s-au dus în Asia căutând pe Teologul Ioan, şi neaflându-l căci se mutase, aflat-au pe Petroniu, ucenicul lui Pavel Apostolul şi, luând învăţătură de la dânsul, urma obiceiurilor lui. Iar Ermiona se deprindea cu mestesugul doctoriei. Drept aceea, venea mulţime multă şi lecuia pe toţi, chemând Numele lui Hristos.

Trecând însă Traian împăratul asupra perşilor, se arătă Sfânta că este creştină şi aducând-o înaintea lui căută să o înşele cu amăgiri şi să o despartă de Hristos. Dar de vreme ce nu voia să se supună, a poruncit ca să o bată peste obraz multe ceasuri. Iar Ermiona văzând pe Domnul şezând la judecată în chipul lui Petroniu, care îi grăia şi o întărea, socotea bătăile ca o nimica. Deci, văzând împăratul întărirea şi neînduplecarea gândului ei, ruşinându-se, a slobozit-o. Şi de atunci, deschizând în Asia sălăşluire de oaspeţi, odihnea pe toţi şi-i lecuia şi sufleteşte şi trupeşte. Şi Domnul se preamărea în toate zilele de către tot omul, cât a trăit împăratul Traian. Iar dacă a murit el, împărăţind Adrian, ginerele său şi înştiinţându-se de cele despre Sfânta, trimise slujitori de o aduseră înaintea lui si-i zise: „Spune-mi, bătrâno, de câti ani eşti, şi de ce neam şi în ce stare te afli?” Iar Sfânta, răspunzând, zise: „Domnul meu Hristos ştie de câţi ani sunt şi de ce neam”. Împăratul zise: „Dezbracaţi-o de haina ei şi o bateţi fără de milă”, zicându-i să răspundă cu smerenie la cele ce o întreabă împăratul; şi aşa au bătut-o cumplit. După aceea, a supus-o la chinuri îndelungate în căldări cu smoală, din care a rămas nevătămată. Şi scoţând-o a grăit ea către împăratul: „Împărate! Domnul meu m-a întors spre somn în căldare şi am văzut unde mă închinam marelui zeu Iraclie”. Iar el bucurându-se îi porunci să intre în capişte. Atunci Sfânta, făcând rugăciune întru sineşi către Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, îndată se făcu tunet din cer, şi, căzând jos la pământ idolii care erau în capişte, se zdrobiră şi se făcură pulbere. Şi ieşind, Sfânta zise împăratului: „Intră înăuntru de ajută zeilor, că au cazut şi nu pot să se scoale”. Intrând împăratul şi văzând zdrobirea idolilor, a poruncit să i se taie cinstitul ei cap afară din cetate. Şi luând-o TEODUL şi TEOTIM, au ieşit din cetate şi neîngăduindu-i să-şi facă rugăciunea, s-au repezit cu obraznicie asupra ei, dar li s-au uscat mâinile. Rugându-se atunci de Sfânta şi, crezând cu tot sufletul în Domnul nostru Iisus Hristos, s-au însănătoşit şi au rugat pe Sfânta ca să se roage pentru dânşii să-şi dea sufletele lor către Domnul înaintea ei. Şi aceasta făcându-se, a răposat şi ea cu pace, aproape de acelaşi loc. Şi venind oarecare credincioşi binecinstitori şi luându-le Moaştele le puseră în Efes în loc ales şi însemnat, întru mărirea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh.

Troparul Sfintei Ermiona, una dintre fiicele Sfântului Apostol Filip (Glasul al 4-lea):

Fecioară neîntinată rămânând, Cuvioasă, te-ai făcut mireasă Cuvântului, Care, în Trup luat din Fecioară Curată, a grăit; ci, cu Harul aducător de cele Dumnezeieşti ce ţi s-a dat, luminezi prin luptele pentru dreapta cinstire pe cei din înşelare. Pentru aceasta, Ermioni, Hristos te-a slăvit după vrednicie!

Condacul Sfintei Ermiona, una dintre fiicele Sfântului Apostol Filip (Glasul 1):

Vlăstar roditor şi floare neveştejită a Iui Filip, celui mărit între cuviincioşii Diaconi, te-ai arătat prin Dumnezeiescul Har, Ermioni preaminunată. Şi pătimind, în feciorie te-ai adus lui Hristos, Dumnezeului nostru, Celui ce a slăvit nevoințele tale cele vestite.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinţii Mucenici TEOTIM şi TEODUL, care, dintre slujitorii chinuitori fiind şi crezând în Hristos prin Sfânta ERMIONA, în foc s-au săvârşit.

Stih: Teotim, dimpreună cu Teodul, au murit
Şi, împreună, ca un rob, pe Domnul L-au cinstit.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic VAVILA, dascălul de la Antiohia, dimpreună cu cei de sub ascultarea lui, Sfinții 84 de copii, care s-au săvârșit prin sabie în vremea împăratului Maximian (secolul al IV-lea)

Martiriul Sfântului Mucenic VAVILA, dascălul de la Antiohia

Stih: Plata ta, de la copii, pentru învăţătură,
Vavila, Dumnezeiescule, îţi este a tăierii împărtăşire.
 
Stih la copii: Pentru Credinţa, către Stăpânul, cu fierbinţeală,
Aleargă copiii la tăierea de sabie, cu îndrăzneală.

Împărăţind Maximian la Nicomidia, creştinii se ascundeau din pricina gonirii împotriva lor. Mergând cineva la împăratul, îi zise: „Împărate, un bătrân, anume Vavila, şade într-o cămară ascuns şi învaţă pe pruncii celor nebuni să nu cinstească pe zei, ci să cinstească pe Cel răstignit”. Şi îndată trimiţând cu dânsul ostaşi, au adus pe Vavila cu ucenicii lui înaintea împăratului. Şi-i zise împăratul: „De ce nu te închini la zeii la care se închină toată lumea? De ce amăgeşti şi pe prunci să nu se închine la ei?” Iar Sfântul răspunse: „Zeii păgânilor, o, împărate, sunt demoni, iar Dumnezeul nostru a făcut cerurile; dar tu şi cei ce sunt cu tine fiind orbi, nu vedeţi Adevărul”. Aceste cuvinte aduseră pe împăratul şi pe cei ce erau cu dânsul la mânie şi au poruncit la patru ostaşi să-l bată cu pietre peste obraz, peste coaste şi peste vine, să-i zdrobească umerii şi gleznele, cu pietre, şi, după ce-i zdrobiră toate încheieturile, îi puseră legături grele la grumaji şi la picioare şi l-au băgat în temniţă. După aceea, aduseră pruncii, optzeci şi patru fiind la număr, parte bărbătească şi femeiască. Şi a început împăratul a-i lua cu cuvinte amăgitoare, dar ei nu răspundeau, ci se întorceau unii la alţii. Văzând că nu răspund, a osebit pe zece dintr-înşii, cei mai mari la vârstă, şi le zise: „Iată voi ca nişte înţelepţi supuneţi-vă poruncii mele şi faceţi jertfă la zei şi veţi fi în palat cu mine, îndulcindu-vă mai bine”. Atunci AMONIE şi DONAT ziseră împăratului: „Noi fiind credincioşi, nu jertfim la demoni surzi şi muţi”. Atunci a poruncit să-i bată, şi întorcându-se împăratul către ceilalţi prunci, le-a zis: „Jertfiţi cel puţin voi, ca să nu păţiţi mai rele decât cele ce au păţit aceştia”. Dar şi ei strigară: „Creştini suntem, şi nu vom jertfi; ci anatema să fii tu şi zeii tăi”. Atunci a poruncit să-i bată şi să-i bage în temniţă, să se chinuiască de foame. Iar a doua zi, a poruncit să spânzure pe dascălul lor şi pe prunci, pe fiecare îl întreba, dacă se leapadă de Hristos şi de dascălul lor. Şi văzând că nu vor să se lepede, a poruncit să li se taie capetele tuturor împreună şi dascălului. Mergând înainte, Sfântul la locul cel rânduit cu cei optzeci şi patru de ucenici ai săi, cânta: „Iată eu şi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu”. Şi sosind la locul sfârşitului, după porunca împăratului, întâi i-au tăiat capul Sfântului Vavila, apoi au tăiat şi pe prunci. Iar unii credincioşi mergând noaptea şi punând într-o corăbioară Moaştele, le-au dus la Bizanţ, le-au pus către partea de miază-noapte, afară din cetate, în trei sicrie unde este satul ce se cheamă Moni, dând laudă şi mulţumire lui Dumnezeu.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinţii Mucenici CHENTIRION, OCHEAN, TEODOR, AMIAN şi IULIAN, ce se trăgeau din satul Candaveu, din Nicomidia, care s-au săvârșit prin sabie în timpul împăratului Maximian († 303-305).

Stih: Chentirion, de Dumnezeiască dragoste fiind aprins,
Cu roua sângelui său, focul muceniciei l-a stins.

Aceşti Sfinţi pentru mărturisirea cea întru Hristos, după alte multe chinuri din porunca lui Maximian au fost băgaţi într-o baie înfierbântată; dar scăpând de acolo prin Dumnezeiescul Înger, li s-au tăiat picioarele cu tesla şi, fiind aruncaţi în foc, şi-au primit sfârşitul.

Tot în această zi, îi mai pomenim şi pe:

Sfinţii Mucenici KEGURUS, SECUNDIN, SECUND şi mama lor, IERUSALIMA, martirizaţi în Veria, Grecia;

Sfânta Cuvioasă CANDIDA cea Bătrână, prima creştină din Napoli în Italia († 78) și Sfânta Cuvioasă CANDIDA cea Tânără, Făcătoarea-de-Minuni († secolul al VI-lea);

Sfântul Mucenic DONAT și Sfântul Sfințit Mucenic MARCEL, preot din Franţa († 178) ;

Sfânta Muceniţă IERUSALIMA din Berrea, dimpreună cu cei 3 fii ai săi: SECENDOS, SECENDICOS şi SEGORAS (secolul al III-lea)

Sfânta Muceniţă IERUSALIMA ,dimpreună cu cei 3 fii ai săi: SECENDOS, SECENDICOS şi SEGORAS

Sfântul Cuvios MARIN, Diaconul, pustnic la Rimini, în Italia (n. 275, Loparo, azi, în Croaţia–† 366, San Marino)

Sfântul Marin a fost, conform tradiției, un pietrar, de origine dalmată, care a devenit pustnic şi întemeietorul unei capele şi a unei Mânăstiri, iar în 301 a fost fondatorul Republicii San Marino, cea mai veche republică din lume, sau mai bine zis, al comunității Muntelui Titano, care a devenit independentă în secolul al VIII-lea, după căderea exarcatului bizantin.

Sfântul Cuvios Marin, Diaconul, înconjurat de cetăţenii din San Marino (Pictura principală a camerei Consiliului Mare și General din Palatul Public din San Marino)

Sfântul CuviosPETRONIU din Egipt, ucenicul Sfântului Pahomie cel Mare († 346);

Sfântul Ierarh MARCEL, Episcop de Trier, Germania;

Sfinții Ierarhi SALVIN, Episcop de Verdun, Franţa († 420) și ULTAN, Episcop de Ardbraccan, în Irlanda († 570)

Sf. Ultan din Ardbraccan a fost un Sfânt irlandez ce a slujit ca Stareț-Episcop al Ardbraccan în secolul al șaptelea.

Ultan a întemeiat o școală, educând și hrănind elevii sărmani, fiind cunoscut pentru munca sa de colectare a scrierilor Sfintei Brigit (unul din cei 3 Sfinți ocrotitori ai Irlandei alături de Sfântul Patrick și Sfântul Columba, din Iona). Este, de asemenea, cunoscut pentru imnele sale.

A fost unchiul, din partea mamei, al Sfintei Brigit și a compilat o viață a Sfintei pentru ucenicul său, Sfântul Brogan.

A adormit întru Domnul în 570.

Sfântul Ierarh BONIFACIU I, Episcopul Romei (n. 370, Roma–† 4 Septembrie 422 d.Hr., Roma)

Sfântul Ierarh BONIFACIU I, Episcopul Romei

Papa Bonifaciu I  a fost Episcop al Romei în perioada 28 Decembrie 418 – 4 Septembrie 422.

Sfânta MONESSA, o fecioară sfântă, convertită de Sfântul Patrick, în Irlanda († 456)

Fiica unei căpetenii irlandeze. Fecioară fiind, a fost convertită la Credință de către Sfântul Patrick. A murit deîndată după Botez, în anul 456.

Sfântul Ierarh CALETRICUS, Episcop de Chartres, Franţa († 580);

Sfântul RHUDDLAD, Sfăntul Ocrotitor al localităţii Llanrhyddlad, din Ţara Galilor († secolul al VII-lea);

Sfânta Ducesă IDA von Herzfeld (n. 770-† 4 Septembrie 825), văduva unui duce saxon, care și-a dedicat viața săracilor, după moartea soțului ei în 811;

Sfânta Ducesă IDA von Herzfeld

Sfântul Sfinţit Mucenic SULPICIUS, Episcop de Bayeux (Franţa), martirizat de vikingi, la Ivry, Franţa († 843);

Sfântul Cuvios SIMEON, Egumenul şi Făcătorul-de-Minuni, de la Garejda, Georgia († 1773)

Sfântul Cuvios SIMEON, Egumenul şi Făcătorul-de-Minuni, de la Garejda, Georgia

Sfântul Cuvios ANTIM cel orb, din Kefalonia († 1782), Sfântul Ocrotitor al Insulei Astypalaia, din Grecia

Sfântul Cuvios ANTIM cel orb, din Kefalonia

Sfinții Sfințiți Noi MuceniciPARTENIE, Egumenul Mănăstirii Kiziltis, din Crimeea (n. 1815-† împuşcat de tătari pe 4 Septembrie 1867) și GRIGORIE (Lebedev), Episcop de Schlisselburg (n. 12 Noiembrie 1878-† a fost ucis pe 4 Septembrie 1937)

Sfântul Sfințit Nou Mucenic PARTENIE, Egumenul Mănăstirii Kiziltis, din Crimeea
Sfântul Sfințit Nou Mucenic GRIGORIE (Lebedev), Episcop de Schlisselburg

Sfântul Sfințit Nou Mucenic PETRU (Zimonjić), Mitropolitul de Dabro-Bosnia († 1941)

Sfântul Sfințit Nou MucenicPETRU (Zimonjić), Mitropolitul de Dabro-Bosnia

Sfântul Sfințit Nou Mucenic GORAZD, Episcopul de Boemia şi Moravia-Silezia, Cehia, fost preot catolic convertit la Ortodoxie, dimpreună cu 100.000 dintre enoriașii săi (n. 1879-† 1942);

Sfântul Sfințit Nou Mucenic GORAZD, Episcopul de Boemia şi Moravia-Silezia, Cehia

Acest Sfânt Nou Mucenic – în lume Matei Pavlic – s-a născut în 1879 în Moravia. Ca preot romano-catolic, părintele Matei s-a interesat la început de izvoarele creştinismului slavilor şi de misiunea Sfinţilor Chiril şi Metodie (vezi 11 Mai) în Moravia. A fost, de asemenea, unul dintre iniţiatorii mişcării de reformă în sânul bisericii catolice. După primul război mondial şi după crearea Statului Cehoslovacia (1919) a fost trimisă la Roma o reprezentanţă a preoţilor cehi pentru a discuta asupra autonomiei Bisericii Cehoslovaciei şi permisiunea de a săvârşi messa (aşa-numita liturghie catolică) în limba cehă. Papa a refuzat să împlinească cererea lor. Astfel, aproape 800.000 de catolici, printre care şi părintele Matei, au cerut de la episcopul Patriarhiei Ortodoxe a Serbiei, Dositei – unul dintre cei mai activi foşti uniţi carpato-ruşi – să-i primească în Biserica Ortodoxă.
În 1920, după vizita episcopului Dositei la Praga, Părintele Matei s-a convertit la Ortodoxie. Un an mai târziu, fiind constrâns, a acceptat să fie ales Episcop de Moravia – Silesia şi a fost hirotonit de Patriarhul Serbiei, Dimitrie (1920-1930), care i-a dat numele Sfântului Gorazd (vezi 27 Iulie), ucenicul Sfântului Metodie.
Credincios modelelor marilor misionari ai slavilor, a întreprins o foarte importantă lucrare pastorală, care a contribuit substanţial la reinstaurarea Ortodoxiei în Cehoslovacia, chiar dacă o mare parte din iniţiatorii mişcării religioase s-au retras, deoarece găseau foarte „grele” cerinţele Bisericii Ortodoxe. Episcopul Gorazd a primit, cu mărinimie, judecăţile, bârfele şi fel de fel de necazuri din partea vrăjmaşilor, care împiedicau lucrarea sa, zicând: „Orice adevăr se încearcă prin necazuri„. A organizat multe parohii în Moravia şi în Boemia şi a zidit 11 Biserici, în care slujbele se săvârşeau în limba cehă, după traduceri la care trudea el însuşi; a editat în limba cehă o carte de rugăciuni pentru popor, Molitfelnicul (Trebnic), o cateheză şi multe alte cărţi ziditoare. Patriarhul sârb îl înconjura cu multă încredere şi preţuire, iar Gorazd trimitea în Serbia mulţi tineri să se pregătească pentru preoţie.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 7 cehi luptători în rezistenţa antifascistă l-au ucis pe reprezentantul Reich-ului şi au cerut azil în cripta Catedralei Ortodoxe din Praga. Când a aflat aceasta, Sfântul, foarte neliniştit pentru întreaga sa turmă din cauza unei eventuale trădări, a cerut imediat de la cei 2 preoţi ai Bisericii să-i mute în altă parte. Naziştii însă i-au descoperit. Cei 7 luptători din rezistenţa antifascistă au fost executaţi imediat, cei 2 preoţi au fost arestaţi şi autorităţile ocupante erau gata de severe represalii faţă de întreaga Biserică Ortodoxă. Episcopul Gorazd, cu gândul de a-i răscumpăra pe cei 2 preoţi ai săi şi de a-şi salva turma, a scris autorităţilor de resort: „Mă pun, pe mine însumi, la dispoziţia autorităţilor. Sunt gata să suport orice, chiar şi pedeapsa cu moartea„.
A fost arestat pe 25 Iunie 1942, a fost chinuit şi împuşcat pe 4 Septembrie, pecetluind cu sângele său temeliile Bisericii din Cehoslovacia. În ciuda autosacrificării sale, represaliile împotriva ortodocşilor au continuat; Bisericile au fost închise, iar preoţii au fost trimişi în lagăre de concentrare în Germania.  

Sfântul Sfințit Nou MucenicGORAZD, Episcopul de Boemia şi Moravia-Silezia, Cehia

Sfinții Sfințiți Noi Mucenici, din Rusia: SERGHEI (Druzhinin), Episcop de Narva († 1937), ŞTEFAN (Kuskov), IeroMonahul († 1937), MIHAIL (Bogorodsky), Protoiereul († 1937), NICOLAE (Lebedev) († 1937), Preotul, NICOLAE (Sretensky) († 1937),  Preotul, IOAN (Vasilievsky), Preotul († 1937), PETRU (Lebedinsky), Preotul († 1937), IOAN (Romashkin) († 1937), Preotul, NICOLAE (Voshtev), Preotul († 1937),  ALEXANDRU (Nikolsky), Preotul († 1937),și PAVEL (Vasilievsky), Preotul († 1937), ILIE (Izmailov), Preotul († 1937),dimpreună cu binecredincioșii creștini: ALEXANDRU (Blokhin) († 1937), VASILE (Yezhov) († 1937), PETRU (Lonskov) († 1937), ŞTEFAN (Mityushkin) († 1937) şi ELENA (Chernova) († 1942),care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfântul Sfințit Nou Mucenic NICOLAE (Sretensky), Preotul
Sfântul Sfințit Nou Mucenic MIHAIL (Bogorodsky), Protoiereul
Sfântul Sfințit Nou Mucenic ILIE (Izmailov), Preotul
Sfântul Sfințit Nou Mucenic ŞTEFAN (Kuskov), IeroMonahul
Sfânta Nouă Muceniţă ELENA (Chernova)

Tot în această zi, pomenim aflarea Moaştelor (1911) Sfântului Ierarh IOASAF, Episcop de Belgorod († 8 Septembrie 1705–† 10 Decembrie 1754).

Sfântul Ierarh IOASAF, Episcop de Belgorod

Tot în această zi, pomenim a doua aflare a Moaştelor (1989) Sfântului Ierarh MITROFAN, Episcop de Voronej (n. 1623-† 1703).

Sfântul Ierarh MITROFAN, Episcop de Voronej

Și tot în această zi, prăznuim Soborul Tuturor Sfinţilor de la Voronej, Rusia.

Icoana Sfinţilor de la Voronej

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Surse bibliografice:

 1. http://paginiortodoxe.tripod.com/vssep/09-04-sf_vavila.html;
 2. https://i.ytimg.com/vi/kYgO7nlQr8M/maxresdefault.jpg;
 3. http://www.christopherklitou.com/4_sept_anthimus_the_blind_of_cefallonia2.jpg;
 4. https://doxologia.ro/tropar/troparul-sfantului-sfintit-mucenic-vavila-episcopul-antiohiei;
 5. https://sfintisiicoane.files.wordpress.com/2013/09/1-sf-sf-mc-vavila-arhiepiscopul-antiohiei-si-cei-3-prunci-cu-dansul-urban-pridilian-si-epolonion-251-3-1.jpg;
 6. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-sfintit-mucenic-vavila-episcopul-antiohiei;
 7. https://ro.orthodoxwiki.org/Moise;
 8. https://i.ytimg.com/vi/2ItBHSwHW0E/maxresdefault.jpg;
 9. https://ro.wikipedia.org/wiki/Moise;
 10. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/9e696-dscn5068.jpg;
 11. http://www.christopherklitou.com/4_sept_jerusalem_asceticmartyr_and_sons_secendus_secendinus_cegurus.jpg;
 12. https://images.oca.org/icons/lg/september/0904amoses.jpg;
 13. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/33230-moses.png;
 14. https://iconandlight.files.wordpress.com/2017/09/cebccf89cf8bcf83ceaecf82-cf80cf81cebfcf86ceaecf84ceb7cf82_-prophet-moses-the-god-seer_-d0bcd0bed0b8d181d0b5d0b9-d0bfd180d0bed180d0bed0ba-d0b85.jpg;
 15. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5708/p1e0vfv0en17491itc78m1i00a2h3.jpg;
 16. http://www.saint.gr/filesnew/05/2341/photos/ProfitisMoisis08.jpg;
 17. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/3bf3d-362bh2bmh2bkaiomenh2bbatos2bpoy2beikonizei2bthn2bpanagia.jpg;
 18. https://i.imgur.com/G7O4HA2.jpg;
 19. https://en.wikipedia.org/wiki/Joasaph_of_Belgorod;
 20. https://britaniaortodoxa.wordpress.com/2011/09/07/sf-ultan-4-septembrie/;
 21. http://www.christopherklitou.com/4_sept_%20simeon_the_wonderworker.jpg;  
 22. https://i.pinimg.com/originals/3b/40/9e/3b409e638c3a1e9efddc50616bcd33a9.jpg;
 23. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/09/sinaxar_septembrie.pdf;
 24. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9/%CE%9C%CF%89%CF%8B%CF%83%CE%AE%CF%82%20%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%80%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%28%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%82%20%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85%29.jpg;
 25. http://www.saint.gr/photos/standard/0904/AgiaErmioni02.jpg;
 26. https://orthodoxmissions.files.wordpress.com/2010/03/gorazd-v.jpg;
 27. https://azbyka-ru.translate.goog/days/sv-elena-chernova?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 28. https://www.impantokratoros.gr/5F495770.ro.aspx?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_TrypnyMlO_PMIygbl6jqPhVv1r3WCpPaqxqM6mI.4O8-1630684389-0-gqNtZGzNAiWjcnBszQll
 29. http://www.pigizois.net/sinaxaristis/09/04_vavilas.jpg;
 30. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4558/p1e0vfrm4ank0bt4ej71iau8dh3.jpg;
 31. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Ida_von_Herzfeld.jpg;
 32. https://azbyka-ru.translate.goog/days/sv-stefan-kuskov?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;  
 33. http://www.saint.gr/photos/standard/0904/AgiaErmioni01.jpg;
 34. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6501/p1821nhqmkgpg1dki1bqc1debfpj3.jpg;
 35. https://en.wikipedia.org/wiki/Ida_of_Herzfeld;
 36. https://azbyka-ru.translate.goog/days/sv-ilija-izmajlov?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;  
 37. https://drevo-info.ru/pictures/thumbs/002/006701.jpg;
 38. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3237/p1e0sv0kt4mn41hv917ibhoujfg3.jpg;
 39. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Pope_Boniface_I_Illustration.jpg;
 40. https://azbyka-ru.translate.goog/days/sv-mihail-bogorodskij?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;  
 41. http://www.saint.gr/filesnew/05/2349/photos/OsiosAnthimos02.jpg;
 42. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1400/p1e0suufll1g5g9ep97f16n9p2u3.jpg;
 43. https://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Bonifaciu_I;
 44. https://azbyka-ru.translate.goog/days/sv-nikolaj-sretenskij?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;  
 45. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2018/08/04_0.jpg;
 46. https://azbyka-ru.translate.goog/days/sv-grigorij-lebedev?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 47. https://en.wikipedia.org/wiki/Ultan_of_Ardbraccan;
 48. https://azbyka-ru.translate.goog/days/sv-grigorij-lebedev?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;  
 49. http://candela-aprinsa.blogspot.com/2018/10/troparul-si-condacul-sfintei-ermiona.html;
 50. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4006/p1ash9i2k0tjbapn13iog3if8g3.png;
 51. https://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino_(diacono);
 52. https://azbyka-ru.translate.goog/days/sv-parfenij-kiziltashskij?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 53. https://sites.google.com/site/ortodox007/Mineiele-Bisericii-Ortodoxe/Mineiul-pe-septembrie#ancora4s;
 54. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3663/p1de7mej9j1cn25b9jlekt1k3j3.jpg;
 55. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/7uSCyltAoOIz5x5uESojZdHSrcAjdDO6Sv8e20LBj8jTawasQq0YYaGAALWbSXZUnd1QdDAe0QIZxTrmGSysbdisWhpinaf4Zg;
 56. https://en.wikipedia.org/wiki/Mitrophan_of_Voronezh;
 57. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6499/p1asha84e21edb17idobe16ls80v3.png;  
 58. https://en.wikipedia.org/wiki/September_4_(Eastern_Orthodox_liturgics)

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: