PĂRINTELE DUMITRU STĂNILOAE

În această zi, comemorăm trecerea la Domnul a Părintelui Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al veacului al XX-lea.

Părintele Dumitru Stăniloae (n. 16 Noiembrie 1903-† 5 Octombrie 1993) a fost unul dintre cei mai importanți teologi ortodocși ai secolului al XX-lea, preot, membru titular al Academiei Române, profesor universitar, dogmatist, scriitor și ziarist. A tradus Filocalia (în 12 volume) și multe alte scrieri ale Sfinților Părinți.

Arhimandritul Gheorghios Kapsanis de la Sfăntul Munte Athos spunea despre Părintele Stăniloae :

„Părintele Dumitru Stăniloae reprezintă un Dar preţios al lui Dumnezeu făcut Bisericii noastre şi omenirii. «Să mulţumim Domnului!». A iubit cu adevărat, din toată inima sa, pe Dumnezeu şi omul, Ziditorul şi zidirile Sale, Făcătorul şi făpturile Lui. Textele lui sunt un rod al iubirii şi, în acelaşi timp, o comunicare şi o înălţare spre această iubire … Părintele Dumitru a avut experienţa lui Dumnezeu. L-a cunoscut pe Dumnezeu. În Dumnezeu, a cunoscut omul şi întreaga creaţie. Teologia sa nu este «intelectuală», nu este schematică, ci o revelare şi o împărtăşire a vieţii veşnice.”

Biografia

S-a născut la 16 Noiembrie 1903 la Vlădeni, județul Brașov, Dumitru, ultimul din cei 5 copii ai lui Irimie și Reveca; mama era nepoată de preot. La 10 Februarie 1917, pleacă la Brașov să urmeze cursurile Liceului confesional umanist „Andrei Șaguna”. În 1918, i se oferă o bursă pentru clasa a IV-a de către „Fundația Gojdu”. În 1922 primește o bursă în cadrul Universității din Cernăuți. Dezamăgit de manualele și metodele scolastice, părăsește Universitatea după un an. Între 1923-1924, urmează cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității din București. În toamna anului 1928, susține la Cernăuți teza de doctorat „Viața și opera patriarhului Dosoftei al Ierusalimului și legăturile lui cu Țările Românești”. Centrul Mitropolitan din Sibiu îi oferă o bursă pentru Bizantinologie și Dogmatică. Pleacă la Munchen, urmând cursurile profesorului August Heisenberg, tatăl celebrului fizician. În 1929, pleacă la Berlin și Paris pentru studii și documentare asupra operei originale a Sfântului Grigorie Palama; la întoarcerea în țară este încadrat ca profesor suplinitor, apoi provizoriu. În 1930 pleacă la Constantinopol pentru a cerceta și copia opera teologică a Sfântului Grigorie Palama; la 4 Octombrie se căsătorește cu Maria (născută Mihu). La 25 Septembrie 1932 este hirotonit preot şi îi apare la Sibiu Catolicismul de după război. La 1 Ianuarie 1934 este numit director al ziarului „Telegraful Român”, funcție îndeplinită până în 1945. Îl cunoaște și leagă o strânsă prietenie cu Nichifor Crainic. În Iunie 1936, este numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcție îndeplinită până în 1946. În 1938 apare la Sibiu lucrarea sa, fundamentală Viața și învățătura Sf. Grigorie Palama, iar în 1939, publică la Sibiu Ortodoxie și românism. În 1946, i se cere să renunțe la rectoratul Academiei Teologice de către mitropolitul Nicolae Bălan, împotriva voinței acestuia, la cererea lui Petru Groza; rămâne profesor în continuare până în 1947. Apare la Sibiu Filocalia, vol. I. În 1947, este transferat prin „chemare” la Facultatea de Teologie a Universității din București, catedra de Ascetică și Mistică. Locuiește cu soția și fiica în casa parohială a Bisericii Sfântul Gheorghe Vechi. Apare la Sibiu Filocalia, vol. II. În 1948, apare la Sibiu Filocalia, vol. III si IV. În 1968, este invitat la Freiburg și Heidelberg de profesorul Paul Miron, pentru conferințe; primește acordul Departamentului Cultelor (care urmărea o politică de schimbare a imaginii României în afara granițelor). În 1969, conferențiază la Oxford; leagă prietenie cu teologul Donald Allchin. În 1971, merge la Vatican ca membru al delegației Bisericii Ortodoxe Române. În 1976, apare la București, Filocalia, vol. V şi este declarat „Doctor Honoris Causa” al Universității din Salonic. În 1977, apare la București Filocalia, vol. VI. În 1978, apare la București Tratatul de Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III și Filocalia, vol. VII. În 1979, apare la București Filocalia, vol. VIII. În 1980, apare la București Filocalia, vol. IX; la Geneva, Dieu est Amour, traducere D. Nesser; la New York, Theology and the Church, traducere R. Berringer; la Atena, Rugăciune, libertate, sfințenie, Text cursiv. I se acordă premiul „Dr. Leopold Lucas” al Facultății de Teologie din Tubingen. În 1981, este numit „Doctor Honoris Causa” al Institutului ortodox Sfântul Serghie din Paris. Este premiat la Londra cu distincția onorifică „Crucea Sf. Augustin din Canterbury”, pentru merite teologice și creștinești. Apare la Paris Priere de Jesus et experience du Saint Esprit; la București, Spiritualitatea ortodoxă și Teologia morală ortodoxă, vol. II. În 1982, i se acordă titlul „Doctor Honoris Causa” al Facultății de Teologie din Belgrad; în noiembrie 1982, conferențiază la New York, Boston, Detroit, Chicago, Washington. Apare la București traducerea Sf. Grigorie de Nyssa, Scrieri, vol. I. În 1985, apare Orthodoxe Dogmatik, vol. I, traducere H. Pitters; la Paris, apare Le genie de l’orthodoxie. În 1986, apare la Craiova Spiritualitatea și comuniunea în liturghia ortodoxă. În 1987, apare la Craiova Chipul nemuritor al lui Dumnezeu și la București Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, vol. II (traducere). În 1990, devine membru corespondent al Academiei Române şi apare Orthodoxe Dogmatik, vol. II, traducere H. Pitters. În 1991, devine membru titular al Academiei Române, este numit „Doctor Honoris Causa” al Facultății de Teologie din Atena şi apare la Craiova volumul Studii de Teologie dogmatică ortodoxă („Hristologia Sf. Maxim Mărturisitorul”; „Omul și Dumnezeu”; Sfântul Simeon Noul Teolog, „Imnele iubirii Dumnezeiești”) și la București, Sf. Chiril al Alexandriei, Scrieri, vol. I (traducere). În 1992, este numit „Doctor Honoris Causa” al Universității din București. Pe data de 5 Octombrie 1993, a trecut la cele veșnice „teologul dragostei creștine”.

Părintele Stăniloae a fost – dincolo de toate acestea sau, poate, tocmai datorită lor – un om de o mare gingăşie sufletească, senin şi cald, un Dar al lui Dumnezeu pentru cei ce i-au stat în preajmă.

Arestat în 1959 pentru participarea la în­tâlnirile „Rugului Aprins” de la Mânăstirea Antim,a fost condamnat la 5 ani de închi­soare şi trimis la Aiud, unde darurile sale su­fleteşti i-au mângâiat pe întemniţaţi. Cei care au trecut pe acolo păstrează în amintire chipul blând al Părintelui, aureolat de sfinţenie şi har.

Le spunea Părintele : „Să răbdăm, cu tărie şi smerenie, suferinţa ce ni s-a dat!”

Eliberat in 1963, Părintele şi-a reluat cu ace­eaşi dăruire lucrarea cărturărească, publicând, pe lângă volumele Filocaliei, amplul tratat de Teologie Dogmatică Ortodoxă, studii pe margi­nea operelor Sfinţilor Părinţi şi traduceri ale scrie­rilor acestora. Titlurile academice şi faima dobândită peste hotare nu i-au semeţit sufletul simplu şi cald. Până în ultimii ani ai vieţii, în casa sa pri­mitoare din capitală, oameni de toate vârstele şi stările, călugări şi mireni, ierarhi şi oameni simpli au aflat mereu sfat şi luminare, dar mai ales Adie­rea tainică a Duhului Sfânt, vădit în roadele salenumite de Apostol: bucuria, pacea, îndelunga-răbdare şi nesfârşita dragoste în Hristos.

Surse bibliografice :

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/September_21_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
  2. https://doxologia.ro/parintele-dumitru-staniloae ;
  3. https://ro.orthodoxwiki.org/Dumitru_St%C4%83niloae ;
  4. http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2012/10/Parintele-Dumitru-Staniloae-pictat-de-maicile-de-la-Man.-Diaconesti-635×1024.jpg ;
  5. http://www.cuvantul-ortodox.ro/parintele-staniloae/

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web la WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat asta: