SFINŢII ZILEI

În luna Octombrie, în ziua a cincisprezecea, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic LUCHIAN, preot în Antiohia Siriei, care a pătimit în vremea lui împăratului Maximian [n.240, Samosata (azi, Samsat, Turcia)-† 7 Ianuarie 312, Nicomidia, azi, Turcia].

Sfântul Sfințit Mucenic LUCHIAN, preot în Antiohia

Sfântul Luchian s-a născut din părinţi nobili în cetatea Samosata, din Siria. El a dobândit încă din cea mai fragedă copilărie o înaltă educaţie, atât în ştiinţele seculare, cât şi în disciplinele religioase şi duhovniceşti. El a fost vestit pentru marea lui învăţătură şi pentru marea austeritate şi sfinţenie a vieţii. Împărţindu-şi toate averile săracilor, Sfântul Luchian a trăit călugăreşte din lucrul mâinilor lui, adică alcătuirea Sfintelor cărţi mântuitoare de suflet. El a adus folos minunat Bisericii prin aceea că a îndreptat multe texte evreieşti ale Sfintei Scripturi, pe care ereticii, potrivit învăţăturilor lor mincinoase, le strâmbaseră. Pentru marea lui învăţătură şi sfinţenia vieţii, el a fost hirotonit presbiter [preot] în Antiohia. La vremea prigoanelor contra creştinilor declanşate de Maximian, pe când erau torturaţi Sfinţii Antim al Nicomidiei şi Petru al Alexandriei, Sfântul Luchian s-a aflat şi el pe lista celor pe care împăratul voia să îi omoare. Luchian a părăsit, în taină, Antiohia, dar un preot eretic plin de drăcească invidie, pe nume Pancratie, 1-a denunţat. Acea prigoană declanşată în Antiohia a fost plină de barbarie şi bestialitate, de ea nefiind scutiţi nici copiii mici. Doi băieţei care au refuzat să guste jertfe închinate idolilor au fost aruncaţi într-o baie clocotită, unde au murit în chinuri, dându-şi sufletele lor tinere în Mâna lui Dumnezeu. O uceniţă a Sfântului Luchian pe nume Pelaghia (pomenită la ziua de 8 Octombrie), vânată cu viclenie de nişte desfrânaţi, slugile satanei, şi-a păzit fecioria urcând pe acoperişul casei şi înălţând rugăciune fierbinte lui Dumnezeu ca să ia sufletul ei mai înainte ca să fie profanată. Dumnezeu a ascultat-o, iar trupul ei mort s-a prăbuşit de pe înălţimea casei la pământ, înaintea trimişilor acelora necuraţi. Sfântul Luchian a fost deci adus şi el înaintea împăratului. Pe drum el a adus 40 de soldaţi la Hristos, cu puterea cuvântului lui celui insuflat şi sfânt, care au luat cu toţii moarte mucenicească pentru aceasta. Fiind interogat şi biciuit, Sfântul a fost aruncat în temniţă şi supus regimului de exterminare prin înfometare. Sfântul loan Gură de Aur zice despre el: „El înfometarea a dispreţuit-o; să dispreţuim aşadar şi noi toată pofta pântecelui şi să înfrângem puterea stomacului ca să ne pregătim şi noi mai dinainte pentru vremea urgiei, antrenându-ne cu ajutorul acestor exerciţii de înfrânare mai mici, pentru marea biruinţă de la vremea marii şi cumplitei bătălii.” Sfântul Luchian a primit Sfânta Împărtăşanie în închisoare, la marele praznic al Schimbării la Faţă a Domnului şi Dumnezeului nostru lisus Hristos. A doua zi el s-a săvârşit către Domnul, înălţându-se la cerurile desfătate ale Împărăţiei celei Cereşti. Sfântul Luchian şi-a săvârşit mucenicia în 7 zile ale lunii Ianuarie, din anul 311.

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic LUCHIAN, preotul

ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC LUCIAN, PREOTUL DIN ANTIOHIA

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh SAVIN, episcop în Insula Cipru († 760).

Sfântul Ierarh SAVIN, episcop în Insula Cipru

Preacuviosul Părintele nostru Savin (Sabin) Episcopul, pentru nespusa lui bunătate a fost făcut Episcop de Catania şi urând certurile, a fugit şi s-a îndepărtat şi atât s-a nevoit încât s-a făcut şi făcător de minuni.

Tămăduia boli, izgonea demonii şi spunea dinainte cele ce aveau să fie. Şi pe mulţi folosind şi plecându-i, slujind lui Hristos, a părăsit lumea şi părinţii, apoi cu pace a răposat.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh VARS, Mărturisitorul, episcopul Edesei († 378).

Acest Sfânt părinte a strălucit prin faptele sale cele bune nu numai la Edesa, ci şi în Fenicia şi în Egipt şi la Tebaida. Valentinian însă care era atunci împărat, informându-se că Sfântul era râvnitor dreptelor dogme, întâi i-a poruncit să-l ducă să locuiască în Insula Aradon; dar aflând că mergea către dânsul mult popor, l-a trimis în exil la o cetate egipteană ce se cheamă Oxirinh; şi, acolo, asemenea pe toţi i-a pornit vestitul său nume. Deci, în cele din urmă, acest vrednic preot al celor cereşti, s-a exilat într-un fort al barbarilor, care era în vecinătate. Şi se spune că până astăzi stă patul lui la Aradon având mare cinste; căci bolnavii culcându-se pe el cu credinţă, se tămăduiesc. Făcând nenumărate minuni, s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană, Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Pantanassa”, Izbăvitoarea-de-cancer.

ICOANA FĂCĂTOARE-DE-MINUNI A MAICII DOMNULUI „PANTANASSA” (ÎMPĂRĂTEASA A TOATE) DE LA MÂNĂSTIREA VATOPED – IZBĂVITOAREA-DE-CANCER

ACATISTUL PENTRU VINDECAREA DE CANCER, CĂTRE ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI „PANTANASSA” DE LA MÂNĂSTIREA VATOPED

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană, Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”.

ACATISTUL MAICII DOMNULUI SPORITOAREA GRÂNELOR

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Mucenic SARVIL (Thathuil) şi pe Sfânta Muceniță VEVEEA, care au pătimit în Edesa în vremea împăratului Traian (secolul al II-lea)

Sfânta Muceniță VEVEEA

Aceşti Sfinţi Mucenici au trăit în zilele împăratului Traian. Sfântul Sarvil era slujitor al demonilor celor înşelători şi jertfitor al necuratelor lor jertfe. Şi făcându-se odată un praznic al demonilor, iar Sarvil fiind, după obicei, mai mare fruntaş peste necuratele jertfe, a fost înfruntat şi dojenit de episcopul Varsemeu, ca unul ce se făcuse pricină a pierzării multora. Atunci Sarvil a fost atins de Harul lui Dumnezeu şi înduplecându-se la cuvintele episcopului a venit la credinţa în Hristos, împreună cu sora lui Vevea şi au fost botezaţi de episcopul Varsemeu.

Sfânta Muceniță VEVEEA

Pentru aceasta, Sarvil a fost adus ighemonului Lisias şi a fost supus la felurite chinuri. În cele din urmă a primit cununa muceniciei astfel: a fost pus la teasc şi strâns cu vârteje, a fost fierăstruit şi i s-a tăiat capul. Tot aşa a pătimit şi sora lui, din porunca ighemonului.

Martiriul Sfinţilor Mucenici Sarvil şi Veveea

Sfântul Mucenic FORTUNAT din Roma ;

Sfinții Mucenici MODEST şi LUPILLIA din Capua în Italia ;

Sfânta AURELIA din Strasbourg în Franţa († 383) ;

Sfântul Ierarh ANTIOHIE, episcop de Lyon în Franţa († 500);

Sfânta Cuvioasă TECLA din Anglia, egumenă la Ochsenfurt în Germania († 790) ;

Sfântul Cuvios EFTIMIE cel Nou, mărturisitor din Olimpul Bitiniei († 894 sau 889)

Sfântul Cuvios EFTIMIE cel Nou, mărturisitorul din Olimpul Bitiniei

Acest preacuvios părinte Eftimie a fost mai întâi mirean, om drept-credincios, vieţuind în căsătorie cu cinste. Apoi, umilindu-se cu sufletul şi iubind pe Dumnezeu cu toată inima, a lăsat lumea şi pe toate cele din ea, a lăsat toate şi pe soţia sa şi s-a dus în pustie, în care, sălăşluindu-se cu fiarele şi luptându-se cu diavolii, vieţuia ca unul din cei mai dedemult pustnici, suferind gerul şi zăduful, chinuindu-şi trupul cu postul şi cu ostenelile şi înviindu-şi sufletul cu neîncetate rugăciuni.

Sfântul Cuvios EFTIMIE cel Nou, mărturisitorul din Olimpul Bitiniei

Şi atât de bine a vieţuit, încât viaţa lui a mirat pe Îngeri şi a înfricoşat pe diavoli şi a fost povăţuitorul monahilor, pentru că s-a arătat ucenicilor săi bun învăţător, ca un tată către fiii săi, povăţuindu-i pe dânşii la mântuitoarea Cale pe care el însuşi călătorind ani îndelungaţi, a ajuns la limanul cel bun.

Sfântul Cuvios EFTIMIE cel Nou, mărturisitorul din Olimpul Bitiniei

Şi acum, după ostenelile cele multe, se odihneşte tot acolo unde sunt acei pe care i-a chemat Domnul la Sine, zicându-le: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi!”

Sfântul Sfințit Mucenic LUCHIAN, ieromonah de la Pecerska, din Peșterile din Depărtare († 1243)

Sfântul Sfințit Mucenic LUCHIAN, ieromonahul de la Pecerska

Sfinții Ierarhi, Arhiepiscopul DIONISIE († 1384) și Episcopul IOAN de Suzdal în Rusia († 1373)

Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul de Suzdal

Sfântul Cuvios TEODOR de la Mănăstirea Sanaksar din Rusia († 1817) ;

Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: Episcopul ATANASIE (Saharov) de Kovrov (n.1887-† 15 Octombrie 1962) și preoții: SIMEON (Konyukhov) († 1918), DIMITRIE (Kasatkin) († 1942) și VALERIAN (Novitsky), Preotul din Telyadovich († 1930), care au pătimit în timpul regimului comunist

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Atanasie (Saharov),
Episcopul de Kovrov

Și tot în această zi, prăznuim Soborul celor 23 de Noi Mucenici din Bielorusia: Arhiepiscopul SERAFIM (Shakhmut) († 1945), protoiereii: ALEXANDRU (Shalay) († 1937), VLADIMIR (Zubkov) († 1938), DIMITRIE (Pavsky) († 1937), IOAN (Voronet) († 1937), VLADIMIR (Izmajlov) († 1930), LEONID (Biriukovich) († 1937), MATEI (Kritsuk) († 1950), VLADIMIR  (Khirasko) († 1932), MIHAIL (Novitsky) († 1935), PORFIRIE (Rubanovich) († 1937), MIHAIL (Polishevsky) († 1937), VLADIMIR (Pasternatsky) († 1938) și SERGHIE (Rodakovsky) († 1933), preoţii: VALERIAN (Novitsky) († 1930), VLADIMIR (Taliush) († 1933), DIMITRIE (Polyshevsky) († 1938), IOAN (Pankratovich) († 1937), NICOLAE (Matskevich) († 1937), PETRU (Grudinsky) († 1930), IOAN (Vecherko) († 1933) și VLADIMIR (Khrischanovich) († 1933) şi Diaconul NICOLAE (Vasiukovich), († 1937), care au pătimit în timpul regimului comunist († 1930-1950).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Surse bibliografice:

 1. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3354/p1avjn1b2d1l8pssidmk2m61grs3.png ;
 2. http://www.christopherklitou.com/15_oct_lucianus_euthymius_the_new.jpg ;
 3. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3354/p182j82i64fkg10gt1hdv1nsneho3.jpg ;
 4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Sabinus_the_Bishop_of_Catania_%28Menologion_of_Basil_II%29.jpg ;
 5. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3183/p1dmghak00s7r1dafg72tm1hvf3.jpg ;
 6. http://www.saint.gr/photos/standard/1015/AgiosLoukianos01.jpg ;
 7. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1908/p1avjntomh1m245iv1o6k2l7akk3.png ;
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Lucian_of_Antioch ;
 9. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2907/p1avjo3k11rc91mvff5luta14gl3.png ;
 10. https://www.holytrinityorthodox.com/iconoftheday/los/October/15-03.jpg ;
 11. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/fd9f4552-9a06-4fc8-8fe7-2c24d14f131a ;
 12. http://www.saint.gr/photos/standard/1015/AgiosEuthimiosNeos01.jpg ;
 13. https://www.crkvenikalendar.com/zitije_ro.php?pok=0&id=KVA ;
 14. https://images.oca.org/icons/sm/october/1015ajohnofsuzdal.jpg ;
 15. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Lucian_of_Antioch_%28Menologion_of_Basil_II%29.jpg ;
 16. http://www.saint.gr/photos/standard/1015/AgiosLoukianosSpilaion01.jpg ;
 17. http://www.im-ierissou.gr/images/agiologio/agios-eythimios.jpg ;
 18. http://www.pravoslavie.ru/sas/image/102766/276658.p.jpg?mtime=1509097948 ;
 19. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/octombrie/octombrie15.htm ;
 20. http://www.pravoslavie.ru/sas/image/102766/276655.p.jpg?mtime=1509097335 ;
 21. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/920-00.jpg ;
 22. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/884 ;
 23. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/920-01.jpg ;
 24. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/886 ;
 25. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/1265-00.jpg ;
 26. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/07ba56f5-76b1-4de5-ae02-22b58759a175 ;
 27. https://www.crkvenikalendar.com/zitije_ro.php?pok=0&id=KVB ;
 28. https://calendar.ortodox.md/calendar/detailed/RO/28/10/2018 ;
 29. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/921-00.jpg ;
 30. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/fd9f4552-9a06-4fc8-8fe7-2c24d14f131a ;
 31. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/3d0588df-8d95-417d-856f-672eeb020d73 ;
 32. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/09/sinaxar_octombrie.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: