SFINŢII ZILEI

În luna Octombrie, în ziua a nouăsprezecea, îl pomenim pe Sfântul Prooroc IOIL, care era din seminția lui Ruben († 800 î.Hr.).

Sfântul Prooroc IOIL

Acesta este al doilea dintre Proorocii mai mici. A fost fiul lui Fanuil, din seminția lui Ruben și a trăit cu 8 veacuri înainte de Hristos.

Sfântul Prooroc IOIL

El a proorocit pustiirea Ierusalimului și robia babiloniană în care va cădea poporul lui Israel din pricina păcatelor săvârșite înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Ioil a chemat poporul la post și pe preoți la pocăință cu rugăciuni și lacrimi, ca Dumnezeu să facă milă cu dânșii: „Postiți post sfânt […] și strigați către Domnul” (Ioil 1, 14), „Între tindă și Altar să plângă preoții, slujitorii Domnului” (Ioil 2, 17).

Sfântul Prooroc IOIL

Sfântul Ioil a mai proorocit și Pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor și revărsarea Darului Său peste toți creștinii:

„Dar după aceea, vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul” (Ioil 3, 1). De asemenea, a proorocit ziua Înfricoșatei Judecăți, precum și slava Sfintei Bisericii Lui.

Sfântul Prooroc IOIL

Apoi se sfârși cu pace, fiind îngropat în pământul său.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic UAR din Egipt († 307).

Sfântul Mucenic UAR

Acesta a fost ofiţer roman în Egipt, iar în taină, creştin.

Sfântul Mucenic UAR

Fiind atunci aruncaţi în temniţă 7 învăţători ai Credinţei Creştine, Sfântul Uar i-a cercetat în legăturile lor, le-a adus cele de trebuinţă şi le-a slujit lor cu râvnă. El se minuna de chinul şi de răbdarea lor şi suferea că este prea laş ca să-şi dea pe faţă credinţa creştină faţă de autorităţi şi să se facă şi el Mucenic pentru Hristos. Bărbaţii lui Dumnezeu însă 1-au întărit, şi Uar atunci a hotărît să lepede de la el laşitatea.

Sfântul Mucenic UAR

El s-a înfăţişat înaintea torţionarilor şi s-a dat pe sine de bunăvoie la chinuri. Unul dintre aceşti 7 bărbaţi ai lui Dumnezeu a murit în închisoare, astfel încât, scoţând răul eparh pe bărbaţi la întrebare, a văzut că nu mai sunt 7, ci 6. El a cerut să afle ce este cu al şaptelea şi atunci Varus a zis: „Eu sunt al şaptelea.” Eparhul înnebunit de mânie 1-a torturat pe Uar mai întîi. El a poruncit biciuirea lui cu toiege uscate peste trupul complet gol, apoi să fie legat de un copac şi să i se taie trupul încet, bucăţică cu bucăţică. Aşa a fost omorât Sfântul Mucenic Uar, aşa şi-a dat el sfântul lui suflet în Mâinile lui Dumnezeu.

Sfântul Mucenic UAR

Trupul lui a fost după aceea aruncat pe o grămadă de gunoi. O femeie palestiniană pe nume Cleopatra, văduva unui ofiţer imperial, s-a aflat de faţă la mucenicia lui Varus, împreună cu fiul ei, loan. Ea a luat în taină Moaştele Mucenicului de pe grămada cu gunoi şi le-a îngropat în casa ei. Apoi ea a cerut învoirea eparhului ca să ia trupul bărbatului ei mort şi să îl ducă din Egipt în Palestina. Fiind văduvă de ofiţer, eparhul i-a dat fără zăbavă această învoire. Cu toate acestea, cinstita văduvă nu oasele bărbatului ei [care murise de ceva vreme] le-a luat ca să le ducă în Palestina, ci Moaştele Sfântului Mucenic Uar. Astfel, ea le-a aşezat în satul naşterii ei, Edras, care se afla lângă Muntele Tabor, îngropându-le acolo cu cinste. După aceea, ea a ctitorit pe acel loc o slăvită Biserică cu Hramul numelui Sfântului; acesta i se arăta adesea în vedenie, din cealaltă lume, ca un Înger luminos al lui Dumnezeu.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții 6 Cuvioși Mucenici, care s-au nevoit împreună cu Sfântul Uar şi care s-au săvârşit prin sabie († 307).

Martiriul Sfinților 6 Cuvioși Mucenici,
care s-au nevoit împreună cu Sfântul Mucenic Uar

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic SADOC, episcopul din Persia şi cei dimpreună cu el 128 de Mucenici, care au pătimit în vremea împăratului Sapor al II-lea († 342). Împărăţind Savorie în ţara perşilor, Sfântul părintele nostru acesta, fiind acolo episcop, la o eparhie a împărăţiei lui şi învăţând pe poporul lui Dumnezeu câte trebuie spre folosinţa sufletească, botezând şi pe unii din perşi, fără de sfială, a fost pârât la împăratul; şi, fiind adus înaintea lui şi nesupunându-se a se închina soarelui şi lunii, apei şi focului, întâi l-au bătut cu toiege. Apoi i-au scos o fâşie din frunte până la unghiile picioarelor, de un deget de lată; şi iarăşi l-au bătut cu vine de bou şi l-au tăvălit peste spini şi peste scai de cei ghimpoşi şi l-au strâns într-un teasc cu vârtej. Deci, răbdând acestea toate vitejeşte, spre mai multă mânie a aţâţat pe împăratul şi, băgându-l în temniţă, iarăşi l-a scos la întrebare. Şi aflându-se sănătos peste tot trupul, l-a spânzurat cu capul în jos şi l-a pătruns peste tot trupul cu ţepi de fier arse. Şi Sfântul socotind acestea întru nimica, a auzit pe împăratul înfricoşându-l mai vârtos şi zicându-i că-i va risipi membrele trupului. Iar Sfântul i-a răspuns, zicând: „Eu cred lui Dumnezeu, că creştinii vor împărţi Moaştele mele şi cine va chema pe Dumnezeu prin numele meu va afla mântuire”. Şi îndată i-au tăiat limba. Iar Sfântul întinzându-şi mâinile şi ochii la cer şi rugându-se întru sine a auzit glas din cer, zicându-i: „Plinitu-ţi-s-a cererea şi iată vei grăi”. Şi crescându-i altă limbă, mărea pe Dumnezeu. Aceasta văzând popoarele s-au spăimântat şi au crezut în Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 1070 de bărbaţi şi alte 200. Deci, văzând împăratul, că vin mulţi prin mijlocirea lui către Hristos Dumnezeul nostru, a poruncit să-i taie capul; de vreme ce şi alţii mulţi au strigat zicând: „Împărate, şi noi suntem creştini”; şi a dat şi asupra lor judecata cea mai de pe urmă şi, luându-i slujitorii, i-au adus la locul junghierii. Deci, făcând Sfântul rugăciune şi însemnându-i cu semnul cinstitei şi de viata făcătoarei Cruci, fiind 120, întâi a fost tăiat capul Sfântului Mucenic Sadot, apoi ale celorlalţi şi toţi şi-au luat cununile muceniciei.

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic SADOC, episcopul din Persia şi al celor dimpreună cu el 128 de Mucenici

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios LEONTIE, Filozoful, nevoitor în Lavra Sfântului Sava din Palestina († 624).

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Sfințiți Mucenici FELIX, preotul şi EUSEBIE, diaconul.

Tot în această zi, pomenim mutarea Moaștelor Sfântului Cuvios IOAN, făcătorul de minuni, întemeietorul Mănăstirii Rila și ocrotitorul Bulgariei (n.876, Skrino, Bulgaria-† 18 August 946, Rila, Bulgaria), în anul 1238.

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila a fost un mare ascet și părinte duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe Bulgare și al poporului bulgar. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 18 August – data trecerii la Domnul – la 19 Octombrie – data mutării Moaștelor şi 1 Iulie, ziua readucerii Moaştelor la Rila.

Sfântul Ioan s-a născut în anul 876, în satul Skrino, în ținutul Sredeț (astăzi Sofia).

După ce și-a pierdut părinții, băiatul a devenit văcar pentru a se ține departe de lume. Odată, stăpânul l-a bătut pentru că îi pierduse o vacă cu vițelul ei. Băiatul a plâns îndelung și s-a rugat, ca Dumnezeu să-l ajute. Când a găsit vaca și cu vițelul și a vrut să se întoarcă acasă cu ele, apa curgea mare și cu putere în râul Struma, pe care trebuia să-l treacă. Tânărul văcar s-a rugat, și-a pus cămașa lui zdrențuită pe apă, făcu deasupra ei semnul Crucii, luă vițelul în brațe și merse cu el, precum ar fi mers pe uscat, până pe celălalt mal al râului unde se afla vaca. Stăpânul, ascuns în pădure, se înspăimântă când văzu această minune. Recompensă cu generozitate pe tânăr, apoi îl alungă de la casa lui. Împărțind de pomană lucrurile sale, băiatul își părăsi satul. Nu se știe când, nici unde, Sfântul a fost tuns monah.

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila

La început, și-a continuat asceza pe un deal înalt și arid, mâncând doar plante sălbatice. Adăpostul îi era un tufăriș. După puțină vreme tâlharii au venit peste el noaptea, l-au bătut și l-au scos afară de acolo. Şi-a găsit apoi o peșteră adâncă și s-a instalat în ea. Peste puțină vreme, nepotul său, Sfântul Luca, s-a instalat și el acolo. Locul era lipsit de lume, astfel încât Sfântul Ioan a crezut la început apariția lui Luca drept o înșelăciune diavolească, dar aflând că tânărul își căuta mântuirea sufletului său, l-a acceptat cu dragoste. Nu pentru multă vreme însă au viețuit ei împreună. Fratele Sfântului Ioan i-a găsit pe asceți și cu forța și-a luat înapoi fiul. În drum spre casă, tânărul a murit din cauza unei mușcături de șarpe. Fratele s-a căit și a cerut iertare călugărului. Pribeagul mergea apoi adesea la mormântul tânărului cel drept ; acolo era locul său de odihnă preferat.

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila

Sfântul Ioan a petrecut 12 ani în peștera pustie, apoi s-a dus în sălbăticia Rilei și s-a instalat în scorbura unui copac. Postea și se ruga mult, plângea neîncetat și mânca doar iarbă. Văzând o asemenea nevoință, Dumnezeu a făcut să crească fasole, din care Sfântul a mâncat multă vreme. Fasolea și faptele sale bune l-au făcut cunoscut oamenilor.

Odată o turmă de oi speriate alergă de-a lungul potecilor abrupte și prăpăstioase și nu s-a oprit până la locul în care viețuia călugărul. Ciobanii, urmărindu-și turma, l-au descoperit cu uimire pe sihastru, care i-a întâmpinat prietenește : „Voi veniți aici înfometați. Luați niște fasole de la mine și mâncați”. Toți mâncară și s-au îndestulat. Unul dintre ei a luat mai multă fasole ca să aibă provizii. În drum spre casă le-a oferit tovarășilor săi, dar nu era nici o boabă în păstăile șterpelite. Ciobanii se întoarseră cu căință, iar bătrânul stătea drept, spunându-le zâmbind : „Vedeți, copiilor, aceste fructe sunt lăsate de la Dumnezeu ca hrană în sălbăticie”.

De-atunci, ei începură să aducă la călugăr pe bolnavi și pe cei tulburați de duhuri necurate, pe care el îi vindeca prin rugăciune. Ca să nu cadă pradă faimei printre oameni, călugărul părăsi scorbura lui dragă și se instală pe un pisc înalt și stâncos dificil de acces, unde a sălășluit timp de 7 ani sub cerul liber. Vestea despre marele ascet a ajuns până la regele bulgar Petru (927-969), care voia să îl întâlnească. Sfântul Ioan îi scrise o scrisoare, refuzând o astfel de întâlnire lipsită de smerenie. Mai târziu, Sfântul Ioan acceptă, sub călăuzirea lui, călugări, care construiră o Mânăstire cu o Biserică în peștera în care Sfântul Ioan trăise mai înainte. Cu chibzuință își îndruma turma și muri la 18 August 946, la vârsta de 70 de ani.

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila

În vremurile grele de luptă ale Bulgariei cu Bizanţul, sub regele bulgar din vest, Samuel (976-1014), Sfântul Ioan se arătă ucenicilor săi, ordonându-le să îi transfere Moaștele la Sredeț (Sofia), unde Patriarhul bulgar Damian (927-972) se ascundea. Se bănuiește că transferul Moaștelor a avut loc în anul 980.

Puțin mai târziu, mâna dreaptă a Sfântului Ioan de la Rila a fost dusă în Rusia, probabil în orașul Rila, unde o Biserică a fost construită în numele Sfântului Ioan de la Rila, cu o Capelă dedicată Martirilor Flor și Lavru din Iliria, în ziua prăznuirii lor, 18 August, în care el a murit.

În anul 1183, regele maghiar Bela II (1174-1196), în timpul unei campanii împotriva grecilor, a pus stăpânire pe racla cu Moaştele Sfântului Ioan, împreună cu alte lucruri de pradă şi le-a dus în oraşul Esztergom. În anul 1187, după ce a împodobit racla, a trimis înapoi Sfintele Moaște cu mari onoruri. La 19 Octombrie 1238, Moaștele Sfântului Ioan au fost transferate în mod solemn în noua capitală, Târnovo și depuse într-o Biserică consacrată Sfântului.

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila

La 1 Iulie 1469 Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan de la Rila au revenit în Mânăstirea sa de la Rila, unde se odihnesc și astăzi, aducând ajutor plin de har ceresc tuturor credincioșilor.

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS IOAN DE LA RILA

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfânta CLEOPATRA († 327)şi pe Sfântul IOAN, fiul ei din Egipt († 320).

Sfânta CLEOPATRA
Sfântul Prooroc Ioil, Sfântul Mucenic Uar şi Sfânta Cleopatra

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfinții Mucenici PTOLOMEU şi LUCIU din Roma († 165) ;

Sfântul Ierarh EUSTERIE, episcop de Salermo în Italia (secolul al V-lea) ;

Sfântul Cuvios ETHBIN, pustnicul, în Franţa şi Irlanda (secolul al VI-lea) ;

Sfânta Cuvioasă FRIDESWIDE, stareţă la Oxford în Anglia (n.650-† 19 Octombrie 727, Oxford, Anglia)

Sfânta Cuvioasă FRIDESWIDE

Sfânta Frideswide este Sfânta Ocrotitoare a Oxfordului şi a Universităţii din Oxford.

Sfântul Cuvios PROHOR, făcătorul de minuni din Payenga în Serbia (secolul al XI-lea)

Sfântul Cuvios PROHOR, făcătorul de minuni

Sfântul Prohor a fost contemporanul şi prietenul Sfântului Ioan de la Rila şi al Sfântului Gavriil de la Lesnov. La dorirea rugăciunilor lui, Dumnezeu i-a arătat locul unde avea să petreacă întru viaţă de aspre nevoinţe. Acest loc a fost o zonă împădurită de lângă Râul Pciniia. Aici Prohor s-a nevoit aspru toată viaţa lui, până la fericita lui adormire. Doar Unul Dumnezeu din Cer cunoaşte adâncimea nevoinţelor lui şi cumplitele ispite ce a avut de îndurat întru a sa viaţă. Creştinul obişnuit însă poate cunoaşte şi el aceasta astăzi, când vede Sfintele lui Moaşte, izvorâtoare de Mir, la care se lucrează mulţime de minuni şi vindecări minunate, până în ziua de azi.

Sfântul Cuvios PROHOR, făcătorul de minuni

Creştinul obişnuit cunoaşte astfel culmile nevoinţei la care a ajuns acest Sfânt şi măreţul Har de care s-a învrednicit el de la Dumnezeu pentru aceasta. Sfântul Prohor s-a săvârşit către Domnul şi s-a sălăşluit întru Cereasca Împărăţie în veacul al unsprezecelea.

Sfântul Cuvios Mucenic NICOLAE (Dvali) de la Ierusalim în Țara Sfântă († 1314)

Sfântul Cuvios Mucenic NICOLAE (Dvali) de la Ierusalim

Sfântul Cuvios GAVRIIL, egumenul Schitului „Sfântul Prooroc Ilie” din Sfântul Munte Athos († 1901) ;

Și tot în această zi, îi pomenim pe Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia, preoții ALEXIS (Stavrovsky) († 1918) și SERGHIE (Pokrovsky) († 1937), care au pătimit în timpul regimului comunist.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. http://www.ruicon.ru/images/iconografy/fresco/Serbia-Dechani/2492.jpg ;
 2. https://sfintisiicoane.files.wordpress.com/2014/10/1-sf-prooroc-ioil-8-2.jpg?w=768&h=1023 ;
 3. https://www.lychnos.org/wp-content/uploads/2015/12/New-Picture-64.png ;
 4. https://minorprophetsofthebible.weebly.com/uploads/2/8/1/1/28117497/9181965_orig.jpg ;
 5. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6219/p1b002tnu914mmuuk1lkh172nsr63.png ;
 6. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/933-01.jpg ;
 7. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5475/p18felgn8m1tol19t972h3tu135p3.jpg ;
 8. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/10/c8fbe-joel.jpg ;
 9. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5475/p1b001ohn610vd7ce4o71epra15.png ;
 10. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/933-00.jpg ;
 11. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5475/p1b002h06g16u41bqdotm1aeepfi3.png ;
 12. http://www.christopherklitou.com/19_oct_varus_greatmartyr.jpg ;
 13. http://www.sinaxar.ro/cale/19-10.jpg ;
 14. http://www.christopherklitou.com/19_oct_joel_varius_cleopatra.jpg ;
 15. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%99%CF%89%CE%AE%CE%BB%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%2001.jpg ;
 16. http://www.saint.gr/photos/standard/1019/ProfitisIoil02.jpg ;
 17. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%99%CF%89%CE%AE%CE%BB%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%2002.jpg ;
 18. https://www.holytrinityorthodox.com/iconoftheday/los/October/19-08.jpg ;
 19. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Sadoc_%28Sadoth%29%2C_Bishop_of_Persia%2C_and_128_martyrs_with_him_%28Menologion_of_Basil_II%29.jpg ;
 20. http://www.pravoslavie.ru/sas/image/102505/250583.p.jpg?mtime=1477996557 ;
 21. https://en.wikipedia.org/wiki/Frithuswith ;
 22. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Varus%2C_and_with_him_six_monk-martyrs_%28Menologion_of_Basil_II%29.jpg ;
 23. http://orthochristian.com/98258.html ;
 24. https://www.crkvenikalendar.com/zitije_ro.php?pok=0&id=KGV ;
 25. https://www.holytrinityorthodox.com/iconoftheday/los/October/19-08.htm ;
 26. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/09/sinaxar_octombrie.pdf ;
 27. https://ro.orthodoxwiki.org/Ioan_de_la_Rila ;
 28. https://calendar.ortodox.md/calendar/detailed/RO/01/11/2018;
 29. https://www.crkvenikalendar.com/zitije_ro.php?pok=0&id=KGG ;
 30. https://sfintisiicoane.wordpress.com/2014/10/19/sfantul-prooroc-ioil-19-octombrie/

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: