SFINŢII ZILEI

În luna Octombrie, în ziua a douăzecea, îl pomenim pe Sfântul Mare Mucenic ARTEMIE, ducele Alexandriei, care a pătimit în Antiohia în vremea împăratului Iulian Apostatul, fiind strivit între două pietre mari († 20 Octombrie 362).

Sfântul Mare Mucenic ARTEMIE

Sfântul Artemie s-a născut în Egipt, la sfârșitul veacului al treilea, ca fiu al unor credincioși de bun neam. De tânăr a intrat în rândul ostașilor, unde a fost învrednicit de mari dregătorii, pentru vitejia sa. De aceea, Sfântul Împărat Constantin cel Mare (306-337) l-a socotit unul dintre oamenii săi de încredere. El i-a fost alături când a luptat, în anul 312, cu Maxențiu și a văzut semnul Crucii arătat pe cer, pentru care s-a întărit în credință. Sfântul Artemie l-a însoțit pe Marele Împărat din Roma până în Răsărit, apoi a însoțit-o pe Sfânta Elena la Ierusalim, unde a fost de față la aflarea Sfintei Cruci. După moartea Marelui Constantin, generalul Artemie a primit poruncă de la împăratul Constanțiu (337-361) să aducă la Constantinopol Moaștele Sfinților Apostoli Andrei, Luca și Timotei, pe care le-a aflat și le-a mutat în noua capitală. Apoi a fost numit cârmuitor al provinciei Egiptului, purtând titlu de duce și trimis împărătesc, străduindu-se pentru dezrădăcinarea idolatriei și creșterea Bisericii. Iar, după o vreme, murind împăratul Constanțiu, fiul Sfântului Constantin, toată stăpânirea împărăției și la apus și la răsărit, a luat-o Iulian (361- 363), călcătorul de lege, care pe față s-a lepădat de Domnul nostru, Iisus Hristos și a ales să se închine idolilor. Și s-a pornit atunci Iulian cu luptă mare împotriva lui Hristos și cu prigoană asupra creștinilor, preschimbând Bisericile în temple idolești și omorând pe creștini cu înfricoșătoare chinuri.

Sfântul Mare Mucenic ARTEMIE

Deci, pe vremea când împăratul Iulian se afla în Antiohia, pregătind războiul împotriva perșilor, a fost chemat și Artemie din Alexandria cu ostașii lui. Și stând de față înaintea împăratului cu oastea sa, Artemie, care acum era înaintat în vârstă, privea cum erau chinuiți creștinii pentru credința lor. Deci, umplându-se de râvnă și apropiindu-se de împărat, i-a zis: „Pentru ce, o, împărate, chinuiești fără de omenie pe cei nevinovați și-i silești să se lepede de dreapta credință?’ Iar Iulian, auzind aceasta, a strigat aprins de mânie: „Cine și de unde este acesta, care grăiește cu îndrăzneală împotriva noastră și a venit să ne vorbească de rău chiar în față?” Și au răspuns cei de față: „Ducele Alexandriei este, stăpâne.” Și s-au pornit atunci păgânii, învinuind pe Artemie că le-ar fi dărâmat templele zeilor și le-ar fi sfărâmat idolii din Egipt. Acestea auzindu-le, Iulian a poruncit să i se ia lui Artemie brâul dregătoriei ostășești și așa, dezbrăcat, să fie bătut cu vine de bou. L-au tăiat pe spinare cu brice ascuțite și i-au pătruns coastele și tâmplele cu țepușe arse în foc. Iar la urmă, despicând tăietorul de pietre o piatră mare și grea, l-au băgat pe fericitul între cele două pietre mari. Și atâta l-au tescuit, încât toate oasele i le-au zdrobit și luminile ochilor au sărit din locul lor. Și puteai să vezi o minune mare, că într-atâta tescuire, a rămas Sfântul viu. Iar Artemie nu înceta a mărturisi pe Hristos și Credința lui în prăbușirea celor ce stăpânesc cu nedreptate și silnicie. Deci, a poruncit tiranul să i se taie capul cu sabia. Și așa a luat fericitul cununa cea neveștejită a Mucenicilor, în ziua de 20 octombrie a anului 362.

Sfântul Mare Mucenic ARTEMIE

Iar, la puțină vreme după aceea, Iulian împăratul a murit în luptă, lovit de o săgeată. Istoricii spun că, înainte de a muri, a spus aceste cuvinte către Hristos: I „M-ai biruit, Galileene!” Moaștele Sfântului Artemie au fost mutate la Constantinopol, în Biserica Sfântul Ioan Botezătorul – Oxia, unde erau foarte cinstite pentru darul minunat al tămăduirii bolilor, îndeosebi a diferitelor forme de hernie. Astăzi, părți din Moaștele sale se află la Mănăstirea Constamonitu, din Muntele Athos, dar și în țara noastră, la Mănăstirea Căldărușani (Ilfov) și fragmente mai mici în alte Sfinte Locașuri.

Sfântul Mare Mucenic ARTEMIE

În țările Ortodoxe de tradiție greacă, Sfântul Artemie, ducele Alexandriei, este cinstit și ca ocrotitor al Poliției naționale.

ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ARTEMIE

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici EVOR şi EVNOI, care s-au săvârșit în Persia, fiind ucişi cu pietre (†341).

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă MATROANA din Insula Hios († 1462).

Sfânta Cuvioasă MATROANA din Hios

Sfânta Matrona a trăit în veacul al XV-lea. S-a născut în Volissos din Insula Hios din părinţi evlavioşi şi fruntaşi ai satului. Încă din tinereţe ardea de Dumnezeiasca dragoste şi a dobândit repede cunoştinţe vaste despre lucrurile sfinte. Imediat ce i-a stat în putinţă, şi-a părăsit patria, părinţii şi averile şi s-a făcut tuturor străină, mişcată de dorul ei pentru Cel care a devenit „străin” pentru mântuirea noastră. Şi-a împărţit o parte din moştenirea ei săracilor şi a consacrat o altă parte zidirii unei Bisericuţe închinate Sfântului Artemie, în mica Mânăstire unde se retrăsese. Însă în timpul săpării pentru temelii s-a descoperit o comoară ascunsă în pământ. Temându-se că ar fi vorba despre vreo viclenie a urâtorului de bine, sfânta a început să se roage şi imediat aurul s-a transformat într-un sac cu cărbuni.
La puţin timp după terminarea Bisericii, stareţa ei a ieşit din această viaţă, iar surorile împreună-nevoitoare o rugau fierbinte pe Matrona să preia îndrumarea duhovnicească a micii obşti. Şi împotriva voinţei ei, a devenit egumenă, fără însă să-şi schimbe deloc lupta ascetică, care veştejeşte cugetul trupesc. Principala ei grijă era postul, psalmodia îndelungată, rugăciunea neîncetată şi lacrimile, care dau uşurare sufletească inimii care arde de Dumnezeiasca dragoste. Duhul ei era în felul acesta cu totul înălţat, cugetarea ei era continuu alipită de Dumnezeu şi primea de la El negrăita lumină a Harului, care iradia pe chipul trupului ei.
În acea vreme, în care genovezii (romano-catolici) stăpâneau Hios-ul, nişte oameni barbari şi sălbatici ocupaseră insula şi semănau pretutindeni groază şi nenorocire. Unul dintre ei a intrat într-o zi în Mânăstirea Sfintei şi s-a aruncat asupra unei monahii. Imediat Mânia lui Dumnezeu l-a fulgerat şi barbarul a căzut mort. Sfintei Matrona i s-a făcut milă de el şi a înălţat rugăciuni către Domnul, rugându-L să-l învieze pe barbar, ca să-i dea prilejul de a se pocăi. Imediat mortul s-a sculat ca şi cum doar ar fi adormit şi a hotărât ca în continuare să petreacă o viaţă în pocăinţă. Întreaga insulă s-a folosit de minune, pentru că atunci când au aflat asta, ceilalţi barbari s-au temut şi nu le-au mai pricinuit necazuri creştinilor.
După ce şi-a încheiat astfel drumul ei pământesc, Sfânta Matrona a adormit în pace şi a lăsat credincioşilor ortodocşi cinstitul ei trup comoară şi vistierie de minuni şi vindecări pentru cei ce se apropie de el cu credinţă.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios GHERASIM cel Nou, sihastru din Chefalonia în Peloponez, izgonitorul demonilor (n.1506, Trikala, Corint, Grecia-† 15 August 1579, Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului, Chefalonia, Grecia).

Sfântul Cuvios GHERASIM cel Nou din Chefalonia

Sfântul Gherasim a vieţuit între anii 1506-1579. El provenea din familia Notaras, care era una dintre cele mai bogate şi mai apreciate familii din Grecia. La 18 ani, după terminarea studiilor, a părăsit confortul casei părinteşti şi a plecat într-un pelerinaj în locuri sfinte: Muntele Atos, Muntele Sinai, Ierusalim. A fost tuns în monahism în Muntele Atos, a trăit timp de 12 ani la Ierusalim, a petrecut vreme îndelungată în Creta şi Zachintos, iar în 1555 a ajuns în Kefalonia. Aici şi-a petrecut primii 5 ani într-o peşteră în regiunea Lassi, iar apoi a ajuns în zona în care astăzi este situată Mănăstirea Sfântului Gherasim, aproape de Valsamata. El a transformat această Mânăstire într-un loc de îngrijire pentru săraci şi, astfel, ea a devenit un centru de caritate creştină.

Locuitorii Insulei Kefalonia îl cinstesc cu mare evlavie pe Sfântul Gherasim şi consideră că el este cel care îi ocroteşte şi îi vindecă de boli. Ca un simbol al preţuirii faţă de acest Sfânt, foarte mulţi copii din Insulă poartă numele lui.
Trupul Sfântului Gherasim este păstrat şi protejat într-o raclă de sticlă la Mânăstire şi niciodată nu s-a descompus. După adormirea lui, trupul a fost îngropat de 2 ori şi a fost exhumat intact, fapt care a făcut ca Biserica Ortodoxă să îl canonizeze ca Sfânt.
În anul 1953, imediat după ce s-a înregistrat puternicul cutremur de pământ, care a distrus Insula Kefalonia în proporţie de 90%, au fost foarte multe arătări ale Sfântului Gherasim de-a lungul întregii Insule. Cei care au fost vătămaţi şi au fost prinşi în interiorul locuinţelor şi al clădirilor au spus că acesta i-a mângâiat şi i-a întărit. Kefalonienii, care au plecat în exil de-a lungul lumii, îl cinstesc şi se roagă cu aceeaşi dragoste cu care o făceau şi când erau pe insulă. Biserica mare a Mânăstirii, care adăposteşte Moaştele Sfântului, dar şi impunătoarele anexe, s-au construit numai din donaţii de la locuitorii insulei care lucrează şi trăiesc în Statele Unite ale Americii. Kefalonienii care au ajuns la începutul secolului 20 în SUA au construit şi în New York City o Biserică ce are hramul Sfântului Gherasim.

În timpul sărbătorii Sfântului Gherasim, din data de 16 august, trupul lui este purtat deasupra persoanelor bolnave pentru ca acestea să primească vindecarea. Datorită multor minuni pe care le-a înfăptuit, Sfântul Gherasim este considerat protectorul şi tămăduitorul persoanelor cu boli mintale. De asemenea, în data de 20 octombrie are loc o procesiune în jurul Mânăstirii, în timpul Sfintei Liturghii, iar trupul Sfântului este purtat în raclă în picioare, aşa cum se poartă şi trupurile Sfinţilor Dionisie din Zachintos şi Spiridon din Corfu.

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS GHERASIM DIN CHEFALONIA

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici ZEVINA, GHERMAN, NICHIFOR şi ANTONIN din Cezareea Palestinei, care de sabie s-au săvârşit († 308).

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Muceniţă MANATO, fecioara, care a fost arsă de vie în Scythopolis, în Syria Palaestina († cca. 286-305).

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Gavriil Mărturisitorul, Cel Nebun pentru Hristos.

Cuv. Gavriil Urgebadze (26 August 1929, Tbilisi, Georgia-2 Noiembrie 1995, Mţheta, Georgia) s-a arătat a fi un vas ales încă din pruncie. Născut în Georgia sovietică și lipsit fiind de cele sfinte, atunci când micul Vasiko–acesta fiindu-i numele de alint–a aflat cele despre Hristos, și-a construit o chilie de pământ în grădina părinților, unde se străduia să trăiască ascetic. Crescând, a transformat chilia într-o Bisericuță pe care, în nenumărate rânduri, autoritățile comuniste s-au străduit să o dărâme, iar pe tânărul credincios să-l declare nebun. În cele din urmă, Vasiko a devenit monah, cu numele Gavriil, apoi IeroMonah la Mănăstirea Betania. Adevărata nebunie, cea întru Hristos, și-a dat-o pe față cu ocazia marii sărbători tovărășești de 1 Mai 1965. Pe clădirea Comitetului Central din Tbilisi, în piața centrală a orașului, erau atârnate portretele marilor „părinți” ai comunismului, iar de la tribună înaltele oficialități ale vremii țineau discursuri înflăcărate. Deodată, giganticul portret al lui Lenin din spatele tribunei a început să ardă, apoi și celelate. Mulțimea din piață a amuțit. La o fereastră de la etajul al 2-lea al clădirii Comitetului Central, după ce dăduse foc portretelor, Părintele Gavriil începuse să propovăduiască împotriva nebuniei sovietice: <Domnul zice: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine! Să nu-ţi faci chip cioplit… Să nu te închini lor, nici să le slujeşti!” (Ieșire 20, 3-5)> În cele din urmă a fost dat jos de acolo cu o mașină de pompieri cu scară, iar mulțimea înfuriată a rupt gardurile de siguranță și s-a năpustit asupra lui. Când pompierii l-au scos din mâinile oamenilor, Părintele Gavriil avea 18 fracturi, din care una craniană, iar fața îi era de nerecunoscut. O lună de zile a fost aproape inconșient, apoi a fost transferat la un spital de boli mintale, lucru care, probabil, l-a salvat de la pedeapsa capitală. Părintele Gavriil nu vorbit nimănui despre asta, ulterior. Se poate să fi scăpat după mai mulți ani, odată cu amnistiile lui Hrușciov și a ajuns să cerșească în pragul Biserilor, pentru că nimeni, nici preoții nu-l mai primeau, iar în satul lui, vecinii asmuțeau câinii pe el. Era miluit numai de cei care nu știau cine este. Abia după 1989 s-a putut retrage la Mănăstirea Samtavro de lângă Mtshketa, unde a adunat o obște de maici. A fost împodobit cu harisma înainte-vederii. A adormit în ziua de 2 noiembrie a anului 1995. După îngropare, la mormântul său au avut loc foarte multe minuni, mai ales vindecări. A fost canonizat de Sinodul Bisericii Georgiei în anul 2012. Să avem parte de rugăciunile Cuviosului Mărturisitor Gavriil cel nebun pentru Hristos!

ACATISTUL SFÂNTULUI GAVRIIL, MĂRTURISITORUL, CEL NEBUN ÎNTRU HRISTOS

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Sfințit Mucenic MAXIM din Abruzzo în Italia († 250) ;

Sfântul Sfințit Mucenic CAPRASIE de la Agen în Galia († 303) ;

Sfinții Mucenici DAISIE, ZOSIMA, IANUARIE, DOROTEIA, SUSIMA şi IANUARIA din Pozzoli în Italia (secolul al IV-lea) ;

Sfântul Ierarh IOAN al III-lea, episcop de Como în Italia († 655) ;

Sfântul Ierarh ACCA, episcopul din Anglia († 740) ;

Sfântul Mucenic ANDRONIC din Insula Creta, apărător al Sfintelor Icoane († 767) ;

Sfântul Ierarh VASILE, mitropolit de Trapezunt (secolul al X-lea) ; Și tot în această zi, îi pomenim pe Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: episcopul GHERMAN de Alatyr (Kokel) († 1937), protoiereulIOAN (Rechkin) († 1937), preoții: IOAN (Ganchev) (n.1878-† 20 Octombrie 1937), NICOLAE (Lyubomudrov) (n. 1862-† 20 Octombrie 1918), IOAN (Rodionov)(† 1937), IOAN (Talızin) († 1937), ALEXANDRU (Orlov) († 1937), NICOLAE (Figurov) († 1937), LEONID (Nikolsky)(n.1876-† 20 Octombrie 1937)și ZOSIMA (Pepenin) (n.1888-† 20 Octombrie 1937), diaconii: MIHAI (Isaev) († 1937) și PETRU (Kravets) († 1937) și binecredinciosul creștin PAVEL (Bocharov) († 1937), care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfântul Sfințit Nou Mucenic Ioan (Ganchev)
Sfântul Sfințit Nou Mucenic NICOLAE (Lyubomudrov)
Sfântul Sfințit Nou Mucenic LEONID (Nikolsky)
Sfântul Sfințit Nou Mucenic ZOSIMA (Pepenin)

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. http://www.sinaxar.ro/icoane/10/20-10.jpg ;
 2. http://www.saint.gr/photos/standard/1020/AgiosArtemios01.jpg ;
 3. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2410/p1b005n2f61c1ve0ggh1v8h1qlu4.png ;
 4. http://www.pravoslavie.ru/sas/image/102768/276826.p.jpg?mtime=1509446923 ;
 5. http://www.saint.gr/photos/standard/1020/AgiosArtemios02.jpg ;
 6. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2410/p1bl02fgud1ilg1gpoak5r9o1j643.jpg ;
 7. https://www.holytrinityorthodox.com/iconoftheday/los/October/20-01.jpg ;
 8. http://www.saint.gr/photos/standard/1020/AgiaMatrona01.jpg;
 9. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2410/p1b005n2f4veg134hkj62kg1bsg3.png ;
 10. http://acvila30.ro/20-octombrie-cuvioasa-matrona-din-hios/ ;
 11. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%20%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20(%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B9)/10%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82/20%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%20%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82.jpg ;
 12. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3132/p1b006gik270qjmg19mlf841dls3.png ;
 13. https://doarortodox.ro/2011/07/15/sf-cuv-gherasim-din-kephalonia-acatist-tropar-rugaciuni/ ;
 14. http://www.saint.gr/photos/standard/0816/AgiosGerasimos01.jpg ;
 15. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5206/p1dmnl6kj81gh7chv1m091l681d3d3.jpg ;
 16. http://www.christopherklitou.com/20_oct_artemius_greatmartyr.jpg ;
 17. http://www.saint.gr/photos/standard/0816/AgiosGerasimos02.jpg ;
 18. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5364/p1b006cd1choegrbcpp28oh493.png ;
 19. http://www.christopherklitou.com/16_aug_gerasimus_of_cephalonia.jpg ;
 20. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1930/p1dmnlno0s72k1qlh1echk5d1d7k3.jpg ;
 21. http://www.saint.gr/photos/standard/1020/AgiosArtemios05.jpg ;
 22. https://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(Urgebadze) ;
 23. http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2017/11/Gavriil-Georgianul-man.-Diaconesti-calendar.jpg ;
 24. https://ortodoxiadreaptacredinta.files.wordpress.com/2017/11/sf-gavriil-icoana-mama_gabrieli2-936965819.jpg ;
 25. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%20%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%28%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B9%29/10%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82/20%20%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82.jpg ;
 26. https://en.wikipedia.org/wiki/October_20_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
 27. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/09/sinaxar_octombrie.pdf ;
 28. https://basilica.ro/viata-si-acatistul-sfantului-mare-mucenic-artemie/

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: