ACATISTUL ICOANEI MAICII DOMNULUI DIN KAZAN

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului din Kazan

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI DIN KAZAN

(22 Octombrie) (8 Iulie)

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului din Kazan

Numele Icoanei Maicii Domnului din Kazan (sau Kazanskaia) vine de la o localitate din pravoslavnica Rusie, unde ea a apărut, era păstrată şi de unde cinstirea ei deosebită s-a răspândit în toată lumea. Cinstitul chip aparţine icoanelor care au o obârşie tainică. În 1579, Kazan, vechea capitală a Hanatului tătarilor (şi după respingerea lor de către Ivan cel Groaznic), a suferit un mare incendiu. În acelaşi an, Maica Domnului se arătase unei copile de 9 ani, pe nume Matrona, poruncindu-i să-i scoată la lumină chipul frumos zugrăvit de sub ruinele uneia dintre casele arse. Viziunea s-a repetat până când copila a înţeles că Icoana trebuia luată de sub vatra odăii indicate. Dusă din locul cu pricina, Fecioara din Kazan este purtată în procesiune în Biserica Sfântului Nicolae, iar apoi în Catedrala BuneiVestiri, loc în care mulţi credincioşi alergând au primit tămăduire sufletească şi trupească. Aceste minunate fapte şi nu numai ele, l-au determinat pe Ivan cel Groaznic să zidească pe locul apariţiei o Mănăstire de maici, unde a aşezat Icoana. La rândul său, ţarul Fedor Ivanovici a înălţat şi el o mare Biserică din piatră, închinată Adormirii Maicii Domnului, iar de la 8 iulie 1594 Chipul Fecioarei era pus aici la loc de mare cinste. Cea de-a doua prăznuire se face în 22 octombrie, dată fixată după bătalia de eliberare a Moscovei, asediată în 1612. Sărbătoarea Icoanei „Kazanskaia” a fost instituită, în Rusia, pentru a nu fi uitată minunea salvării Moscovei de invazia poloneză din 1612, prin mijlocirea Maicii Domnului. Era o perioadă de tranziţie în Rusia, determinată de încheierea domniei Casei regale de Rurik. Interimatul a presupus dezordine, anarhie, jafuri nepedepsite. În această situaţie, Rusia a fost atacată din mai multe părţi. Polonezii cuceriseră jumătate din oraşele ruse, inclusiv Moscova, batjocorind credinţa localnicilor, cărora le ardeau casele şi bisericile. Cu toate că un fiu de rege polonez fusese recunoscut ca domn al Rusiei, situaţia nu a rămas mult timp la fel. Poporul rus s-a ridicat la luptă, iniţiindu-se garda naţională, care a trecut prin Kazan, de unde a luat cu sine Icoana făcătoare de minuni de aici (pomenită la 8 iulie). Victoriile ruşilor au început să apară, dar acestea nu au fost concludente, datorită duşmăniei apărute între conducătorii militari ruşi, cât şi datorită abuzurilor soldaţilor, care au condus la dezorganizare. În 1611 Icoana „Kazansk” a luat drumul Kazanului, spre a fi returnată.

Gruparea militară condusă de prinţul Pozarski a solicitat-o ca ocrotitoare, preluând-o şi îndreptându-se cu ea spre Moscova. Oraşul, cucerit şi fortificat de polonezi, era o redută considerabilă.

Întreaga armată s-a rugat şi a postit înaintea Icoanei Kazan. În captivitate, la polonezi, se afla arhiepiscopul Arsenie (devenit episcop de Suzdal), care în noaptea dinaintea bătăliei a văzut o lumină, la locul închisorii sale arătându-i-se Sfântul Serghie de Radonej. Acesta i-a spus că mijlocirea Maicii Domnului pentru poporul rus va conduce armata acestuia la victorie. Deîndată, episcopul a fost vindecat de bolile căpătate în temniţă şi întărit.

Mesajul a circulat imediat către trupele pregătite, aflate lângă zidurile Moscovei.

A doua zi, armata rusă a înaintat până la Kremlin, fără a întâlni cel mai mic obstacol.

Polonezii s-au retras în ziua de 22 octombrie 1612, fără să înţeleagă ce li se întâmplă.

În duminica din acea săptămână s-a făcut slujbă de mulţumire, instituindu-se ulterior (în 1649) ziua de 22 octombrie, spre comemorarea minunii Icoanei Maicii Domnului din Kazan.

Minunea se aminteşte şi la 8 iulie, ziua pomenirii Icoanei Kazan.

Prinţul Pozarski a construit o catedrală în cinstea Icoanei Kazansk, în Piaţa Roşie din Moscova, unde aceasta a fost amplasată. Curând au început să circule copii celebre ale Icoanei, comandate de ţarii ruşi.

Potrivit unor versiuni, Icoana a fost transferată în 1721 în St. Petersburg, fiind aşezată în Catedrala dedicată ei, sfinţită în anul 1811.

Pomenind evenimentul eliberării Moscovei de polonezi, Sfântul Dimitrie al Rostovului (21 septembrie) aminteşte într-una din scrierile sale că în acele vremuri poporul rus s-a îndreptat prin pocăinţă, precum fiul risipitor. 

Cu toţii au recunoscut că tulburările ţării se datorează depărtării de Dumnezeu şi au apelat la Maica Domnului, ca să ceară mila Stăpânului.

Icoana Kazan este un simbol al victoriei poporului, unit prin credinţa în Dumnezeu, pentru care mijloceşte Maica Domnului, împreună cu Sfinţii şi Îngerii.

Până astăzi, Icoana Kazan se bucură de o venerare deosebită din partea poporului rus.

Icoana originală a Maicii Domnului „Kazan” a fost adusă din Constantinopol în Rusia, în sec. XIII, după care, o vreme a fost ascunsă. Redescoperită în sec. XVI, în urma unui vis al fetiţei Matrona, Icoana a devenit renumită în zona Kazanului, prin vindecările de boli. Este de tip „Hodighitria” (Cea care arată Calea),având ca particularitate faptul că Mântuitorul este reprezentat numai până la genunchi, cu o singură mână vizibilă : cea care binecuvintează. Decorarea Icoanei cu diamante, smaralde şi ferecarea ei în aur a avut loc în sec. XIX.

În 1918 a fost confiscată de guvernul sovietic, dar a dispărut în timpul transportării ei la Moscova.

După unele surse, a fost recuperată de Biserica Rusă din diaspora (S.U.A.).
Care a fost originalul Icoanei ? Cel din Kazan sau cel din St. Petersburg ? Nu se mai ştie.

Experţii consideră că originalul e pierdut şi că au rămas numai copii celebre, şi ele făcătoare de minuni.

Cert este că în secolul al XX-lea şi Icoana din Kazan şi cea mutată de la Moscova la St. Petersburg au dispărut şi nu se cunoaşte cu certitudine dacă ele au fost recuperate în diaspora sau dacă acolo nu circulă decât copii ale lor. O copie renumită a Icoanei Kazan a ajuns în Portugalia şi apoi în proprietatea papei Ioan Paul al II-lea, care a returnat-o Rusiei în 2004, după ce ani de-a rândul s-a rugat înaintea ei, în propria reşedinţă.

Ea a fost aşezată în catedrala Kazan Kremlin. A fost expertizată ca datând din 1730.

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI DE LA KAZAN

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului din Kazan

(22 Octombrie) (8 Iulie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului din Kazan

Condacul 1

Celei alese dintre toate neamurile, Apărătoarei neamului creştinesc, cântare de mulţumire aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, pentru Sfânta ta Icoană. Iar tu, ca o milostivă şi ajutătoare a celor ce aleargă spre tine, apără-ne pe noi de tot necazul şi de toată nevoia, ca să strigăm ţie : Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Icosul 1

Îngerul cel înainte-stătător a fost trimis să zică “Bucură-te !” Născătoarei de Dumnezeu, atunci când Dumnezeu-Cuvântul s-a sălăşluit în pântecele Fecioarei ; şi noi păcătoşii preamărind arătarea cea minunată a Icoanei ei şi a Dumnezeiescului Prunc Hristos Mântuitorul cu umilinţă strigăm celei pline de har :

Bucură-te, Copilă de Dumnezeu aleasă !

Bucură-te, Maica lui Dumnezeu !

Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului !

Bucură-te, podoaba cea strălucitoare a Bisericii cereşti şi pământeşti !

Bucură-te, ceea ce eşti cinstită de Îngeri !

Bucură-te, ceea ce eşti cântată de Serafimi !

Bucură-te, plinirea cea luminoasă a Proorocilor !

Bucură-te, lauda Apostolilor !

Bucură-te, mărturisirea Mucenicilor !

Bucură-te, cununa cuvioşilor !

Bucură-te, bucuria drepţilor !

Bucură-te, nădejdea păcătoşilor !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Condacul al 2-lea

Din înălţimea lăcaşului ceresc al Slavei Fiului tău, PreaCurată, ai căutat spre necazurile robilor tăi din cetatea Kazan, în care răucredincioşii agareni necinsteau credinţa în Hrisos ; ai binevoit să le arăţi lor această Icoană, proslăvită prin facerea de minuni, ca cei iubitori de Hristos să se încredinţeze în semnele Harului şi să cânte lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Fiind înţelepţită prin întreita arătare a Maicii lui Dumnezeu, o fecioară înţeleaptă a mărturisit mai marilor cetăţii despre această minunată arătare şi despre mustrarea ta cea înfricoşătoare ; iar noi, minunându-ne de cele auzite, cu evlavie cântăm celei PreaBineCuvântate :

Bucură-te, ceea ce dai Slavă lui Dumnezeu prin buze nevinovate!

Bucură-te, ceea ce descoperi credincioşilor tainele lui Dumnezeu !

Bucură-te, lauda vestită a credincioşilor !

Bucură-te, fulger care înfricoşezi pe cei necredincioşi !

Bucură-te, ceea ce luminezi mintea credincioşilor prin măreţia minunilor tale !

Bucură-te, ceea ce ruşinezi credinţa cea rea a agarenilor !

Bucură-te, zdrobirea trufiei necredincioşilor !

Bucură-te, întărirea credinţei creştineşti !

Bucură-te, ceea ce sfinţeşti cinstirea sfintelor icoane !

Bucură-te, ceea ce prefaci necazul nostru în bucurie !

Bucură-te, ceea ce ne înveseleşti prin nădejde neîndoielnică !

Bucură-te, ceea ce ne încurajezi prin făgăduinţe neamăgitoare!

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului din Kazan

Condacul al 3-lea

Puterea Celui PreaÎnalt prin harul Născătoarei de Dumnezeu a încurajat pe Fecioara cea PreaÎnţeleaptă spre aflarea Darului lui Dumnezeu cel fără de preţ, care cu încredere în Domnul s-a străduit a găsi îngropată în pământ comoara – Sfânta Icoană a Maicii lui Dumnezeu, pentru care a strigat cu bucurie lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Râuri de minuni ai izvorât credincioşilor din cetatea Kazan din PreaCurata ta Icoană, Stăpână. Celor orbi le-ai dat vederea, pe cei întunecaţi la suflet i-ai luminat cu lumina cunoaşterii lui Dumnezeu, iar cei feciorelnici au aflat liman liniştit la umbra Icoanei tale. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm ţie :

Bucură-te, ceea ce ai împrăştiat întunericul necredinţei cu arătarea Icoanei tale !

Bucură-te, ceea ce luminezi pe toţi prin strălucirea minunilor tale !

Bucură-te, vederea celor orbi !

Bucură-te, luminarea celor întunecaţi cu mintea !

Bucură-te, mărirea Ortodoxiei !

Bucură-te, liman liniştit al celor dornici de mântuire !

Bucură-te, Maica fecioriei !

Bucură-te, acoperământul şi îngrădirea celor neprihăniţi !

Bucură-te, că de tine se bucură mulţimea credincioşilor !

Bucură-te, că de tine se înfricoşează mulţimea demonilor !

Bucură-te, ajutătoarea tuturor creştinilor !

Bucură-te, bucuria tuturor scârbiţilor !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Condacul al 4-lea

Vrând să potolească viforul tulburărilor ridicat de agareni, fericitul Erghemon, scriitorul minunilor Icoanei tale, Fecioară, cu lacrimi s-a rugat şi a avut descoperire că această Sfântă Icoană scut de biruinţă este, pentru care întărit fiind în credinţă, până la sfârşitul vieţii sale a cântat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Având descoperire de la Cuviosul Părinte Serghie că prin această Icoană a Maicii Domnului avea să se izbăvească pământul rusesc de cotropirea celor de alt neam, Sfântul Ierarh Arsenie a vestit oastei celei iubitoare de Hristos despre această taină. Şi, purtând ostaşii Sfânta Icoană ca pe un steag aducător de izbândă, au curăţit cetatea de păgâni, cântând apărătoarei tuturor creştinilor :

Bucură-te, Maica Celui PreaÎnalt !

Bucură-te, ceea ce rogi pe Hristos Dumnezeu pentru toţi !

Bucură-te, ceea ce mântuieşti pe cei care aleargă spre atotputernicul tău omofor !

Bucură-te, Apărătoarea celor ce se află în necazuri şi în boli !

Bucură-te, ceea ce dăruieşti cele de folos celor ce se roagă cu inima înfrântă inaintea cinstitei tale Icoane !

Bucură-te, ceea ce izbăveşti de rele pe cei ce au în tine încredere tare !

Bucură-te, liman bun şi liniştit !

Bucură-te, Ajutătoare grabnică !

Bucură-te, acoperământul cel cald al mântuirii !

Bucură-te, izvorul cel nesecat al milei !

Bucură-te, ceea ce nu întârzii spre ajutor !

Bucură-te, ceea ce izbăveşti de toate nevoile !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Condacul al 5-lea

Stea cu Dumnezeiască mergere s-a arătat Icoana ta de Dumnezeu Născătoare, care înconjurând pământul rusesc a luminat cu razele sale pe cei ce rătăceau pe marea vieţii. Bezna necazurilor şi negura bolilor ai împrăştiat şi la calea cea mântuitoare ai îndreptat pe cei ce alergau la tine cu credinţă şi strigau lui Dumnezeu : Aliluia !

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului din Kazan

Icosul al 5-lea

Văzând minunile care se făceau prin Harul lui Dumnezeu, la Icoana Maicii Domnului, ţarul Petru a luat această Icoană conducătoare oastei sale în lupta cu duşmanii, pe care cu ajutorul Născătoarei de Dumnezeu învingându-i, a cinstit Sfânta Icoană şi a aşezat-o în mijlocul cetăţii de scaun drept temelie, scut şi îngrădire. Pentru aceasta, strigăm celei PreaCurate :

Bucură-te, locaş şi templu a lui Hristos, Dumnezeul nostru !

Bucură-te, vas al Slavei Lui necuprinse !

Bucură-te, cetate împărătească pururea însufleţită !

Bucură-te, palat preaînfrumuseţat !

Bucură-te, bucuria oraşelor şi satelor !

Bucură-te, apărătoare şi îngrădire a creştinilor în necaz !

Bucură-te, lauda Bisericii Ortodoxe !

Bucură-te, întărirea pământului rusesc !

Bucură-te, ajutătoarea oastei celei iubitoare de Hristos !

Bucură-te, biruinţă asupra duşmanilor !

Bucură-te, izbăvire în necazuri !

Bucură-te, ceea ce ne cercetezi cu îndurările tale de Maică !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Condacul al 6-lea

Cinul arhieresc, călugării şi mirenii, rugându-se înaintea cinstitei tale Icoane, binevestesc mila ta cea mare, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, căci tu îngrădeşti oraşele, acoperi Mănăstirile şi păzeşti satele şi, ştiindu-te pe tine apărătoare nebiruită, cu lacrimi aduc ţie rugăciuni, ca să-ţi înalţi către Fiul tău mâinile tale cele de Dumnezeu purtătoare pentru robii tăi şi să izbăveşti de toată nevoia şi necazul pe cei care cu mulţumire cântă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Răsărit-ai de demult lumina Adevărului şi ai alungat înşelăciunea agarenilor din cetatea Kazanului, iar acum străluceşti cu lumina minunilor în toate oraşele ruseşti. Cei ce aleargă cu credinţă la Icoana ta primesc vindecare de boli şi izbăvire de necazuri şi învrednicindu-se de toată bucuria îţi cântă stăruitor aşa :

Bucură-te, izvor nesecat al sfinţeniei !

Bucură-te, râu curgător al Harului lui Dumnezeu !

Bucură-te, împăcarea celor păcătoşi cu Dumnezeu !

Bucură-te, curăţirea păcatelor noastre !

Bucură-te, călăuza cucerniciei !

Bucură-te, ajutor şi întărire în lucrurile cele bune !

Bucură-te, ceea ce primeşti făgăduinţele cele bune !

Bucură-te, ceea ce înlesneşti începuturile cele frumoase !

Bucură-te, ceea ce distrugi pornirile cele rele !

Bucură-te, ceea ce împrăştii cursele vrăjmaşului !

Bucură-te, ceea ce nu întârzii a ajuta pe oameni !

Bucură-te, ceea ce din plin reverşi asupra noastră Milele lui Dumnezeu !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Condacul al 7-lea

Minunată Biserică a zidit poporul rusesc cel drept credincios în cinstea Sfintei Icoane, spre vestirea milelor PreaBineCuvântatei Împărătese a Cerului şi a pământului, Căreia, după putinţă, a adus cântare de mulţumire pentru izbăvire de venire asupra sa a celor de alt neam, ca toţi să-şi amintească de minunile Maicii lui Dumnezeu şi să cânte lui Dumnezeu : Aliluia !

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului din Kazan

Icosul al 7-lea

Apărătoare neînfricată s-a arătat cetăţii de scaun Icoana ta, Născătoare de Dumnezeu, ca şi oarecând în Constantinopol, căci către tine aleargă oamenii la vreme de necaz cerându-ţi ajutor şi ţie îţi aduc mulţumiri pentru izbândă. Înaintea cinstitei tale Icoane se roagă şi pe tine Ajutătoare şi Apărătoare tare te mărturisesc. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm cu mulţumire :

Bucură-te, Acoperământul Rusiei !

Bucură-te, întărirea şi îngrădirea Ortodoxiei în pământul rusesc !

Bucură-te, scut nezdruncinat al oastei iubitoare de Hristos !

Bucură-te, platoşă tare a ostaşilor !

Bucură-te, ceea ce descoperi uneltirile vrăjmaşilor !

Bucură-te, ceea ce sfâşii urzeala duşmanilor !

Bucură-te, mustrarea necinstei !

Bucură-te, distrugerea vicleşugurilor !

Bucură-te, ceea ce izbăveşti de rătăcire pe cei tineri !

Bucură-te, mângâierea bătrânilor !

Bucură-te, ceea ce destrami învăţăturile cele păgubitoare !

Bucură-te, dăruirea învăţăturilor celor de suflet folositoare !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Condacul al 8-lea

Străin este celor necredincioşi să priceapă minunile care izvorăsc de la cinstita ta Icoană. Iar noi, ca unii ce cunoaştem că harul tău şi puterea ta este asupra sfintelor tale icoane, mărturisim despre harul şi puterea Icoanei tale din Kazan, pe care o sărutăm cu evlavie şi prin ea ne închinăm ţie, căci darul tău face semne şi minuni celor ce aleargă la tine cu credinţă şi cântă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Ceea ce ai fost înălţată la cer şi în cele de sus locuieşti, Născătoare de Dumnezeu, pe cei de pe pământ nu-i părăseşti prin mijlocirile tale, ca una ce ai îndrăznire de Maică către Hristos, Dumnezeul nostru. Pentru aceasta te rugăm : îngrădeşte cu pace viaţa celor drept credincioşi şi cele de folos pururea dăruieşte robilor tăi, ca, mărindu-te pe tine, să-ţi cântăm :

Bucură-te, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Cel Neîncăput !

Bucură-te, ceea ce eşti umbrită cu puterea Celui PreaÎnalt !

Bucură-te, că din tine a răsărit Spicul cel Ceresc !

Bucură-te, că tu izbăveşti lumea de foamea cea păgubitoare a sufletelor !

Bucură-te, ceea ce pururea mijloceşti pentru neamul nostru !

Bucură-te, că mult poate rugăciunea ta înaintea Fiului tău şi Dumnezeu !

Bucură-te, ceea ce ne-ai înfiat pe noi lângă Crucea lui Hristos !

Bucură-te, ceea ce pururea ai către noi dragoste de maică !

Bucură-te, mijlocirea veşnicilor bunătăţi !

Bucură-te, ceea ce nu ne lipseşti nici de bunătăţile cele pământeşti !

Bucură-te, scăparea noastră la vreme de încercare !

Bucură-te, mângâierea noastră în necazuri !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Condacul al 9-lea

Mai înaltă decât toată firea îngerească te-ai arătat, PreaSfântă Fecioară, căci tu ai purtat în pântecele tău pe Dumnezeul tuturor şi cu trupul L-ai născut. Pe braţe ai purtat pe Cel ce poartă în palma Sa întreaga lume, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii pe tine te mărim şi lui Dumnezeu Îi cântăm : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Pe ritorii cei mult-vorbitori îi vedem tăcând, ca pe nişte peşti fără de glas, despre tine, Născătoare de Dumnezeu, căci cu neputinţă este oamenilor să te mărească pe tine după cuviinţă, Stăpână, ci ca ceea ce eşti bună, primeşte de la noi, cei ce-ţi cântăm ţie, glasul Arhanghelului :

Bucură-te, ceea ce eşti plină de Har !

Bucură-te, căci cu tine este Dumnezeu !

Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată între femei !

Bucură-te, ceea ce ai aflat Har înaintea lui Dumnezeu !

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul lumii !

Bucură-te, Maica Fiului lui Dumnezeu !

Bucură-te, Născătoarea Împăratului Celui Veşnic !

Bucură-te, că din tine a crescut rodul Vieţii !

Bucură-te, ceea ce eşti sfinţită de Duhul Sfânt !

Bucură-te, ceea ce eşti umbrită de puterea Celui PreaÎnalt !

Bucură-te, slugă credincioasă a Domnului !

Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului din Kazan

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuieşti pe mulţi de tot răul, de necaz şi de durere, ne-ai dăruit nouă Sfânta ta Icoană, Născătoare de Dumnezeu, prin care orbii văd, şchiopii umblă, slăbănogii se ridică, cei stăpâniţi de duhuri necurate se vindecă, oamenii se izbăvesc de rănile cele aducătoare de moarte, pământului se dă roadă la bună vreme, casele şi oraşele sunt păzite de foc. Pentru aceasta preamărim pe Dumnezeu, Cel ce varsă asupra noastră Milele Sale şi-i cântăm cu stăruinţă : Aliluia !

Icosul al 10-lea

Zid eşti Născătoare de Dumnezeu pământului rusesc, oraşelor eşti slavă şi îngrădire, oastei celei drept măritoare eşti izbândă asupra vrăjmaşilor. Pentru aceasta, mulţumindu-ţi, îţi cântăm :

Bucură-te, ceea ce preamăreşti pe cei ce te preamăresc pe tine !

Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei ce te necinstesc pe tine !

Bucură-te, înfricoşarea duşmanilor !

Bucură-te, izbăvire de venire asupra noastră a celor de alt neam !

Bucură-te, tăria ostaşilor !

Bucură-te, îngrădirea celor ce luptă !

Bucură-te, livadă purtătoare de viaţă, care înveseleşti inimile credincioşilor !

Bucură-te, armă de care se cutremură demonii !

Bucură-te, mir mântuitor, cel ce ungi rănile păcătoşilor care se pocăiesc !

Bucură-te, nădejdea noastră cea fierbinte !

Bucură-te, aşteptarea noastră cea neîndoielnică !

Bucură-te, liman bun şi liniştit !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Condacul al 11-lea

Cântare de laudă şi de mulţumire aducem ţie, Stăpână, înaintea Icoanei tale cădem şi cu dragoste o sărutăm. Sub atotputernicul tău omofor, cinurile feciorelnicilor viaţă paşnică petrec şi spre tine nădăjduiesc, iar lui Dumnezeu îi cântă : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Făclie primitoare de lumină vedem Icoana ta cea PreaCinstită, Stăpână, care aprinzând în sine focul cel nematerialnic al Harului tău, împrăştie lumină celorlale multor chipuri asemănătoare, din care lumină împărtăşindu-se acestea, strălucesc cu minunile, povăţuind la calea mântuirii pe toţi care te laudă aşa :

Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară !

Bucură-te, Maică – fecioară de Dumnezeu aleasă !

Bucură-te, călăuza cea bună a fecioriei !

Bucură-te, paza celor doritori de curăţie !

Bucură-te, lauda femeilor !

Bucură-te, mărirea fecioarelor !

Bucură-te, apărătoarea văduvelor !

Bucură-te, mângâierea orfanilor !

Bucură-te, hrănitoare săracilor !

Bucură-te, veşmântul celor goi !

Bucură-te, bucuria celor scârbiţi !

Bucură-te, veselia celor întristaţi !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului din Kazan

Condacul al 12-lea

Vrând să dai har celor ce te cinstesc cu dragoste, Născătoare de Dumnezeu, ai revărsat puterea harului tău asupra sfintelor tale icoane. Acest har Dumnezeiesc dăruieşte vindecare neputinţelor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi se roagă ţie cântând lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cântând minunile tale cele de demult şi cele de acum, te lăudăm pe tine, ca ceea ce eşti izvor purtător de Viaţă al Harului şi râu nesecat al minunilor. Spre tine, adâncul milei şi al îndurărilor punem, după Dumnezeu, toată nădejdea noastră şi, preamărindu-te pe tine în această viaţă şi în viaţa viitoare, îţi cântăm :

Bucură-te, aşteptarea cea neruşinată a creştinilor !

Bucură-te, scăparea mântuitoare a credincioşilor !

Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde !

Bucură-te, mântuirea celor mâhniţi !

Bucură-te, baie care speli conştiinţa !

Bucură-te, rouă care înviezi sufletele !

Bucură-te, vindecarea cea fără plată a bolilor !

Bucură-te, izbăvirea cea grabnică din nevoi !

Bucură-te, ceea ce ne scoţi din adâncurile pieirii !

Bucură-te, bucuria noastră în ziua morţii !

Bucură-te, nădejdea noastră de după moarte !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):

Maică PreaLăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toţi Sfinţii, primeşte acum de la noi această puţină rugăciune şi pentru măreţia bunătăţilor şi îndurărilor tale, să nu pomeneşti păcatele noastre cele multe, ci plinind spre bine cererile noastre, dăruieşte-ne sănătate trupului, mântuire sufletului, izbăvire de tot necazul şi durerea şi ne fă moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor pe noi, cei ce cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

După aceasta, se zice iarăşi Icosul întâi :

Îngerul cel înainte-stătător a fost trimis să zică “Bucură-te !” Născătoarei de Dumnezeu, atunci când Dumnezeu-Cuvântul s-a sălăşluit în pântecele Fecioarei ; şi noi păcătoşii preamărind arătarea cea minunată a Icoanei ei şi a Dumnezeiescului Prunc Hristos Mântuitorul cu umilinţă strigăm celei pline de har :

Bucură-te, Copilă de Dumnezeu aleasă !

Bucură-te, Maica lui Dumnezeu !

Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului !

Bucură-te, podoaba cea strălucitoare a Bisericii cereşti şi pământeşti !

Bucură-te, ceea ce eşti cinstită de Îngeri !

Bucură-te, ceea ce eşti cântată de Serafimi !

Bucură-te, plinirea cea luminoasă a Proorocilor !

Bucură-te, lauda Apostolilor !

Bucură-te, mărturisirea Mucenicilor !

Bucură-te, cununa cuvioşilor !

Bucură-te, bucuria drepţilor !

Bucură-te, nădejdea păcătoşilor !

Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

şi Condacul întâi :

Celei alese dintre toate neamurile, Apărătoarei neamului creştinesc, cântare de mulţumire aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, pentru Sfânta ta Icoană. Iar tu, ca o milostivă şi ajutătoare a celor ce aleargă spre tine, apără-ne pe noi de tot necazul şi de toată nevoia, ca să strigăm ţie : Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc !

Apoi se zice această Rugăciune către PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu:

O, PreaSfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare ! Cu frică, cu credinţă şi cu dragoste căzând înaintea Sfintei tale Icoane, te rugăm : Nu întoarce faţa ta de la noi, cei ce ne cucerim ţie, Maică milostivă, roagă pe Fiul tău şi Domnul Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, să dăruiască pace ţării noastre ! Sfânta Sa Biserică să o păzească neclintită de necredinţă, de eresuri şi de dezbinare, căci nu avem alt ajutor, nici altă nădejde afară de tine, Născătoare de Dumnezeu ! Tu eşti Ajutătoarea şi Apărătoarea cea ATotPuternică a neamului creştinesc. Izbăveşte pe cei care se roagă ţie de căderea în păcat, de asuprirea oamenilor răi, de toată nevoia şi ispita, de tot necazul şi de moartea cea năprasnică ! Dăruieşte-ne nouă duhul smereniei, inimă înfrântă, curăţia cugetelor, ca lăudând cu mulţumire măreţia ta să ne învrednicim toţi de Împărăţia Cerurilor şi acolo, împreună cu toţi Sfinţii, să preamărim PreaCinstitul şi de mare cuviinţă Nume al Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului din Kazan

Surse bibliografice :

 1. http://logos.md/2007/07/21/pomenirea-icoanei-facatoare-de-minuni-a-maicii-domnului-din-kazan-3/ ;
 2. http://www.stiri.lacasuriortodoxe.ro/icoane/1073-icoana-kazan-a-maicii-domnului-22-octombrie.html ;
 3. https://s12emagst.akamaized.net/products/3627/3626738/images/res_e807f5d4141aebf5474f3c1dd5d25e62_full.jpg ;
 4. https://www.activenews.ro/uploads/2014/07/icoana-Maica-Domnului-de-la-Kazan-2.jpg ;
 5. https://scontent.fotp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/68376912_100658461288009_6052673891564781568_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkeX1LkBC_k9JBlleVRSqOKM3QZv_eSD9NSms8ml1oaqN9SgN73h2oAc3u3ylnA82x4LD7ErGgXhfXOAQ7M4NLY&_nc_ht=scontent.fotp3-1.fna&oh=0f278c7bdb872bee722bf1e1e4f869b7&oe=5E23EFC5;
 6. https://s12emagst.akamaized.net/products/6006/6005766/images/res_aa5868bbc8269a9fd35281f45af2753c_full.jpg ;
 7. https://i.pinimg.com/originals/fb/06/92/fb06929b0126e8c76ac3927c2463dae4.jpg ;
 8. https://www.blessedmart.com/wp-content/uploads/2017/01/Kazanskaya_Hand-Painted_Russian_Orthodox_Icon_Hodegetria_2.jpg ;
 9. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71ppDBRaAHL._SL1500_.jpg ;
 10. https://i.pinimg.com/originals/be/6c/e9/be6ce9572cc477498fceea6b970b5df9.jpg ;
 11. http://portal.tfm.ro/wp-content/uploads/2012/06/kazanskaya32.jpg ;
 12. https://russian-crafts.com/images/detailed/11/3_ib-501_2.jpg ;
 13. http://logos.md/rugaciuni/acatiste/kazan/

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: