SFINŢII ZILEI

În luna Octombrie, în ziua a douăzeci şi cincea, îi pomenim pe Sfinții Mucenici MARCIAN şi MARTIRIE, notari din Constantinopol, care au pătimit în vremea împăratului Constanțiu († 355).

Sfinții Mucenici MARCIAN şi MARTIRIE

Aceşti Sfinţi ai lui Dumnezeu au fost clerici ai Arhiereului Pavel, Patriarhul Constantinopolului, în timpul domniei împăratului Constanţiu.

Sfinții Mucenici MARCIAN şi MARTIRIE

La moartea Marelui Constantin a început să se manifeste din nou, mai pe faţă şi mai sălbatic, erezia ariană, care în timpul Marelui împărat Constantin fusese încătuşată, însuşi împăratul Constanţiu, fiul Marelui Constantin, fiind aplecat către erezia aceasta. La curtea imperială se aflau 2 demnitari foarte influenţi, Eusebius şi Filip, ambii înfocaţi arieni. La intrigile lor, Patriarhul Pavel a fost depus din scaunul patriarhal şi surghiunit în Armenia, unde a murit la scurt timp, sugrumat de arieni. După uciderea Patriarhului Pavel, Macedonie, bărbat lipsit de orice onoare, a luat cu samavolnicie tronul patriarhal. Două cumplite războaie a avut de bătut atunci Ortodoxia: unul împotriva păgânilor, celălalt împotriva ereticilor. Sfinţii Marcian şi Martirie au mijlocit din toate puterile lor şi au luptat până la moarte mucenicească, pentru Ortodoxie.

Sfinții Mucenici MARCIAN şi MARTIRIE

Marcian a fost citeţ, iar Martirie a fost ipodiacon în marea Catedrală Sfânta Sofia din Constantinopol. Ei au fost notarii (secretarii) Patriarhului Pavel, cel ce luase moarte mucenicească în Armenia. La început, arienii au încercat să îi cumpere, dar fiind întâmpinaţi cu dispreţ şi scârbă, ereticii au obţinut uciderea lor.

Fiind duşi la locul execuţiei, ei şi-au ridicat mâinile la cer şi s-au rugat lui Dumnezeu, mulţumindu-I Lui pentru sfârşitul mucenicesc al vieţii lor: „Doamne, ne bucurăm şi Îţi mulţumim Ţie pentru moartea prin care ne chemi din această viaţă pământească. Învredniceşte-ne pre noi de veşnica Ta Împărăţie, căci Tu eşti mântuirea noastră şi viaţa, Amin!” Ei au fost decapitaţi la anul 355.

Martiriul Sfinților Mucenici MARCIAN şi MARTIRIE

După o oarecare vreme, Sfântul loan Gură de Aur a înălţat o Sfântă Biserică purtând Hramul lor deasupra Sfintelor lor Moaşte făcătoare de minuni.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic ANASTASIE (secolul al III-lea).

Sfântul Mucenic ANASTASIE

Acesta a fost un mare râvnitor al Ortodoxiei, iar de meserie a fost postăvar. În timpul prigoanelor împotriva creştinilor declanşate de Diocleţian, acest Dumnezeiesc bărbat a venit înaintea judecătorului ce se afla în cetatea Solin, din Dalmaţia şi a mărturisit tare înaintea tuturor Credinţa lui în Hristos. El a fost pentru aceasta torturat bestial şi ucis, iar trupul lui aruncat în mare.

Martiriul Sfântului Mucenic ANASTASIE

Dar o femeie evlavioasă a aflat Sfinte Moaştele lui şi le-a îngropat cu cinste.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic VALERIAN, care prin sabie s-a săvârșit.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic SABIN, care s-a săvârșit prin foc.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici VALERIE şi HRISAF, care s-au săvârşit prin sabie.

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă TAVITA, care a fost înviată din morți de către Sfântul Apostol Petru (secolul I).

Sfânta Cuvioasă TAVITA

La 25 Octombrie, creştin ortodocşii o prăznuiesc pe Sfânta Tavita, din Iope, al cărei nume se tâlcuiește Căprioara, fiind vestită, în vremea aceea, pentru hainele pe care le croia.

Sfânta Cuvioasă TAVITA

Aceasta era, totodată, “plină de  fapte bune și milostenie”. Îmbolnăvindu-se grav, a murit la scurt timp.

Sfânta Cuvioasă TAVITA

După ce au scăldat-o cu jale, femeile din sat i-au așezat trupul în camera de sus.  Despre minunata înviere a Sfintei Tavita aflăm din Faptele Apostolilor:  “Iar în Iope era o uceniţă, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea.Şi în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi, scăldând-o, au pus-o în camera de sus. Şi fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbaţi la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi.Şi Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele.Şi Petru, scoţând afară pe toţi, a îngenuncheat şi s-a rugat şi, întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală-te!

Sfântul Apostol Petru înviind-o pe Sfânta Cuvioasă Tavita

Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzând pe Petru, a şezut.

Sfântul Apostol Petru înviind-o pe Sfânta Cuvioasă Tavita

Şi dându-i mâna, Petru a ridicat-o şi, chemând pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie.

Sfântul Apostol Petru înviind-o pe Sfânta Cuvioasă Tavita

Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope şi mulţi au crezut în Domnul.” (Fapte 9, 36-42).

Sfânta Cuvioasă TAVITA

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE TAVITA

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh GHEORGHE, episcopul Amastridei, făcătorul de canoane, care în pace s-a săvârşit († 805).

Sfântul Ierarh GHEORGHE, episcopul Amastridei,
făcătorul de canoane,

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici PAPIE, DIODOR, CLAUDIAN şi CONON, care s-au săvârșit prin sabie († c. 249-251).

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici FAUST, VASILE şi LUCHIAN, care s-au săvârșit prin sabie.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici NICHIFOR şi ŞTEFAN, care s-au săvârșit fiind strujiți.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Cuvioși FILADELF şi POLICARP, care în pace s-au săvârşit.

Sfânta Cuvioasă Tavita, Sfântul Cuvios Filadelf, Sfinţii Mucenici Marcian, Hrisaf şi Martirie

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfântul Ierarh MACARIE, episcopul Ciprului, care în pace s-a săvârşit.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții 2 Mucenici din Tracia, care s-au săvârşit fiind striviți în mijlocul a 2 pietre.

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Ierarh FRONT, episcop de Perigneux (secolul al II-lea)

Sfântul Ierarh FRONT, episcop de Perigneux

Sfântul Mucenic MINIAT din Florenţa în Italia († 251)

Sfântul Mucenic MINIAT din Florenţa

Sfinții Mucenici TEODOSIE, LUCIU, MARC și PETRU, dimpreună cu alți 46 de soldaţi şi 116 creștini, care au pătimit la Roma în timpul împăratului Claudiu al II-lea Goticul († 269) ;

Sfinții Mucenici CRISPIN şi CRISPINIAN, fraţi şi misionari din Roma, care au fost martirizaţi la Soissons în Galia în timpul împăratului Maximian († 289)

Sfinții Mucenici CRISPIN şi CRISPINIAN, din Roma

Sfinții Sfințiți Mucenici PROTIE, preotul şi IANUARIE, diaconul, care au pătimit în Sardinia în vremea împăratului Dioclețian († 303) ;

Sfântul Ierarh GAUDENTIE, monahul din Cezareea Capadociei, iar mai târziu episcop de Brescia în Italia († 410)

Sfântul Ierarh GAUDENTIE, episcop de Brescia

Sfinții Cuvioși MARTIRIE, diaconul şi MARTIRIE, zăvorâtul de la Pecerska (secolele al XIII-lea și al XIV-lea).

Sfântul Cuvios Martirie, Diaconul
Sfântul Cuvios Martirie, Zăvorâtul

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://www.gnomip.gr/media/k2/items/cache/c4609aa541b2b4d169d47e1a033d80fc_XL.jpg ;
 2. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/10/e20c5-img_036345.jpg ;
 3. https://images.oca.org/icons/lg/October/1025.Tabitha.jpg ;
 4. https://scontent.fotp3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12046838_1733401843547697_1936691013277811029_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQndDuvoOdPOg_gYaT_ihaDIXklBAXTptLTJUpG-IjDmtMdKPm3q402iI9FSqIlxJWfhz57EGGYOk6C-5u-dwcPs&_nc_ht=scontent.fotp3-3.fna&oh=28ab9e4d3d42ca0283c2cd9145cb4191&oe=5E25BCCE ;
 5. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/10/b2084-20111106_1248436090.jpg ;
 6. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Saint_Tabitha.jpg ;
 7. http://acvila30.ro/wp-content/uploads/2016/10/25-oct-Sf-Tavita.jpg ;
 8. https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/articol/2013/10/sfanta_tavita.jpg?itok=NjrzNGzj ;
 9. https://i.ytimg.com/vi/y1ou_nnSqJQ/maxresdefault.jpg ;
 10. http://miscareaderezistenta.ro/calendar/calendar-ortodox-25-octombrie-sfanta-tavita-44793.html ;
 11. http://www.christopherklitou.com/25_oct_tabitha_philadelphus_marcianus_chrysaphius_martyrius.jpg ;
 12. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6062/p188o58ls41018hhkr472k216623.jpg ;
 13. https://sfinteleicoane.ro/890-thickbox_default/sfintii-mucenici-marcian-hrisap-martirie-tavita-filadelf.jpg ;
 14. http://www.saint.gr/filesnew/08/3746/photos/AgiosGeorgiosAmastridos02.jpg ;
 15. http://www.sinaxar.ro/cale/25-10.jpg ;
 16. http://www.saint.gr/filesnew/06/2805/photos/AgiaTabitha02.jpg ;
 17. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6062/p1b0ddi14uu2p1gv2s9qsk023s3.png ;
 18. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Girolamo_Romanino_-_Saint_Gaudioso_-_Google_Art_Project.jpg ;
 19. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5296/p1dn77r9c81hou18ro17bqg1u1mo43.jpg ;
 20. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Marcian_and_Martyrius_the_notaries_of_Constantinople.jpg ;
 21. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3627/p1b0dd5dbm14nmemf19lktgl815.png ;
 22. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Lalinde_%C3%A9glise_vitrail_choeur_%285%29.JPG ;
 23. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3944/p1dmtseij81oav1c291kap6tk3ol3.jpg ;
 24. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Meester_van_de_Madonna_van_Barmhartigheid_-_H.Miniatus.JPG ;
 25. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1789/p1b0dco24b1km91ji3brj9s4eks3.png ;
 26. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/S%C3%A3o_Crispim_e_S._Crispinianio.jpg ;
 27. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/952-00.jpg ;
 28. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1789/p1b0dco3hu8rluautl45ot1fpn5.png ;
 29. http://www.sedmitza.ru/data/459/153/1235/Georgij_Amastridskij%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB.jpg ;
 30. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Martirij_dyjakon.jpg ;
 31. https://www.crkvenikalendar.com/zitije_ro.php?pok=0&id=KEB ;
 32. https://en.wikipedia.org/wiki/Gaudentius_of_Brescia ;
 33. https://www.crkvenikalendar.com/zitije_ro.php?pok=0&id=KEV ;
 34. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1789/p17vjjsiclgri17qa1ab0ued1tol3.jpg ;
 35. https://en.wikipedia.org/wiki/October_25_(Eastern_Orthodox_liturgics)
 36. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/09/sinaxar_octombrie.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: