DUMINICA SFINŢILOR STRĂMOŞI

Duminica a 28-a după Rusalii, numită Duminica Sfinţilor Strămoşi, a fost rânduită în Biserica Ortodoxă de Sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii Părinţi să se facă pomenire de toţi Drepţii Părinţi care din veac au bineplăcut lui Dumnezeu, de la Adam şi până la Iosif, logodnicul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, după neamuri, precum i-a numărat istoriceşte Evanghelistul Matei.

La fel, tot în această zi, se face pomenirea Proorocilor şi Proorociţelor.

Slujba şi sinaxarul Sfinţilor Strămoşi se găsesc în Mineiul pe luna Decembrie, la sfârşitul zilei de 18 Decembrie – cea mai depărtată dată posibilă pentru această Duminică. 

Tropar la Duminica Sfinţilor Strămoşi (Glasul al 2-lea):

Întru Credinţă pe Strămoşi i-ai îndreptat, printr-înşii logodindu-Ţi mai înainte Biserica cea din păgâni; sunt lăudaţi întru mărire Sfinţii, că din sămânţa lor este Rodul care Te-a născut pe Tine fără de sămânţă. Cu rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufle­tele noastre!

CANON DE RUGĂCIUNE LA DUMINICA SFINŢILOR STRĂMOŞI

Sinaxarul Sfinţilor Strămoşi

Pomenirea celor întâi zidiţi, Adam şi Eva.

Sfântul Adam, cel întâi zidit
Sfânta Eva, cea întâi zidită

Pomenirea Dreptului Abel, fiul lui Adam.

Sfântul şi Dreptul Abel, fiul lui Adam

Pomenirea Dreptului Set, fiul lui Adam.

Sfântul şi Dreptul Set, fiul lui Adam

Pomenirea Dreptului Enos, fiul lui Set.

Pomenirea Dreptului Cainan, fiul lui Enos.

Pomenirea Dreptului Maleleil, fiul lui Cainan.

Pomenirea Dreptului Iared, fiul lui Maleleil.

Pomenirea Dreptului Enoh, fiul lui Iared.

Dreptul Enoh, fiul lui Iared

Pomenirea Dreptului Matusalem, fiul lui Enoh.

Pomenirea Dreptului Lameh, fiul lui Matusalem.

Pomenirea Dreptului Noe, fiul lui Lameh.

Sfântul şi Dreptul Noe

Pomenirea Dreptului Sem, fiul lui Noe.

Pomenirea Dreptului Iafet, fiul lui Noe.

Pomenirea Dreptului Arfaxad, fiul lui Sem.

Pomenirea Dreptului Cainan, fiul lui Arfaxad.

Pomenirea Dreptului Selah, fiul lui Cainan.

Pomenirea Dreptului Eber, fiul lui Selah, de la care şi iudeii s-au numit evrei.

Pomenirea Dreptului Peleg, fiul lui Eber.

Pomenirea lui Ragav, fiul lui Peleg.

Pomenirea Dreptului Serug, fiul lui Ragav.

Pomenirea Dreptului Nahor, fiul lui Serug.

Pomenirea Dreptului Terah, fiul lui Nahor.

Pomenirea Dreptului patriarh Avraam, fiul lui Terah.

Dreptul Patriarh Avraam, fiul lui Terah

Pomenirea Patriarhului Isaac, fiul lui Avraam.

Sfântul Patriarh Isaac

Pomenirea Patriarhului Iacob, fiul lui Isaac.

Sfântul Patriarh Iacob

Pomenirea Patriarhului Ruben, întâiul fiu al lui Iacob.

Pomenirea Patriarhului Simeon, al doilea fiu al lui Iacob.

Pomenirea Patriarhului Levi, al treilea fiu al lui Iacob, din care este seminţia levitică.

Pomenirea Patriarhului Iuda, fiul lui Iacob, din a cărui seminţie S-a născut Hristos.

Pomenirea Patriarhului Zabulon, fiul lui Iacob, a cărui seminţie este pe ţărmul mării.

Pomenirea Patriarhului Isahar, fiul lui Iacob, a cărui seminţie lucrează pământul.

Pomenirea Patriarhului Dan, fiul lui Iacob, din a cărui seminţie sunt judecătorii.

Pomenirea Patriarhului Gad, fiul lui Iacob a cărui seminţie este furată sau fură.

Pomenirea Patriarhului Aşer, fiul lui Iacob, a cărui seminţie e bogată, cu recolte bogate pe ogoare.

Pomenirea Patriarhului Neftali, fiul lui Iacob, a cărui seminţie este numeroasă.

Pomenirea Patriarhului Iosif, fiul lui Iacob, a cărui seminţie este slăvită şi vestită.

Sfântul Patriarh Iosif

Pomenirea Patriarhului Veniamin, fiul lui Iacob, a cărui seminţie din sălbatică a ajuns blând.

Sfântul Patriarh Veniamin

Pomenirea lui Fares şi Zara, gemenii, fiii Patriarhului Iuda. Pomenirea lui Esrom, fiul lui Fares.

Pomenirea lui Aram, fiul lui Esrom.

Pomenirea lui Aminadav, fiul lui Aram.

Pomenirea lui Naason, fiul lui Aminadav.

Pomenirea lui Salmon, fiul lui Naason.

Pomenirea lui Booz, fiul lui Salmon.

Pomenirea lui Obed, fiul lui Booz, care s-a născut din Rut.

Pomenirea lui Iesei, fiul lui Obed.

Sfântul şi Dreptul Iesei, fiul lui Obed

Pomenirea lui David împăratul, fiul lui Iesei.

Sfântul Prooroc şi Rege David

VIAŢA SFÂNTULUI PROOROC ŞI REGE DAVID

ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC ŞI REGE DAVID

Pomenirea lui Solomon împăratul, fiul lui David.

Sfântul Împărat Solomon

ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC ŞI REGE SOLOMON

Pomenirea lui Roboam împăratul, fiul lui Solomon.

Pomenirea lui Abia împăratul, fiul lui Roboam.

Pomenirea lui Asa împăratul, fiul lui Abia.

Pomenirea lui Iosafat împăratul, fiul lui Asa.

Pomenirea lui Ioram împăratul, fiul lui Iosafat.

Pomenirea lui Ozia împăratul, fiul lui Ioram.

Pomenirea lui Ioatan împăratul, fiul lui Ozia.

Pomenirea lui Ahaz împăratul, fiul lui Ioatan.

Pomenirea lui Iezechia împăratul, fiul lui Ahaz.

Pomenirea lui Manasi împăratul, fiul lui Iezechia.

Sfântul Manasi, Împăratul, fiul lui Iezechia

Pomenirea lui Amon împăratul, fiul lui Manasi.

Pomenirea lui Iosia împăratul, fiul lui Amon.

Sfântul Iosia, Împăratul, fiul lui Amon

Pomenirea lui Iehonia împăratul, fiul lui Iosia.

Pomenirea lui Salatiel, fiul lui Iehonia

Pomenirea lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, care a ridicat templul din Ierusalim ce fusese ars.

Pomenirea lui Abiud, fiul lui Zorobabel.

Pomenirea lui Eliachim, fiul lui Abiud.

Pomenirea lui Azor, fiul lui Eliachim.

Pomenirea lui Sadoc, fiul lui Azor.

Pomenirea lui Ahim, fiul lui Sadoc.

Pomenirea lui Eliud, fiul lui Ahim.

Pomenirea lui Eleazar, fiul lui Eliud.

Pomenirea lui Matan, fiul lui Eleazar.

Pomenirea lui Iacob, fiul lui Matan.

Pomenirea lui Iosif, logodnicul, fiul lui Iacob.

Sfântul şi Dreptul Iosif, logodnicul, fiul lui Iacob

ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DREPTULUI IOSIF

Pomenirea Dreptului Melchisedec.

Sfântul şi Dreptul Melchisedec, Regele Salemului

ACATISTUL DREPTULUI MELCHISEDEC

Pomenirea Dreptului Iov.

Sfântul şi Dreptul Iov

ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DREPTULUI IOV, MULT RĂBDĂTORUL

Pomenirea Proorocilor Moise, Or, şi Aaron, Preoţi.

Sfântul Prooroc Moise, Văzătorul-de-Dumnezeu

ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC MOISE

Sfântul Prooroc Aaron, Preotul

Pomenirea lui Isus, fiul lui Navi.

Sfântul Isus, fiul lui Navi

Pomenirea Sfântului Prooroc Samuel.

Sfântul Prooroc Samuel

Pomenirea Proorocului Natan.

Sfântul Prooroc Natan

Pomenirea Sfântului Prooroc Daniel.

Sfântul Prooroc Daniel

ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC DANIEL

Pomenirea Sfinţilor trei Tineri.

Sfinții și Drepţii ANANIA, AZARIA şi MISAIL, cei 3 tineri

Pomenirea Dreptei Sarra, femeia lui Avraam.

Sfânta şi Dreapta Sarra

Pomenirea Dreptei Raveca (Rebeca), soţia lui Isaac.

Sfânta şi Dreapta Rebeca

Pomenirea Dreptei Lia, întâia soţie a lui Iacob.

Sfânta şi Dreapta Lia, întâia soţie a lui Iacob

Pomenirea Dreptei Rahila, a doua soţie a lui Iacob.

Sfânta şi Dreapta Rahila, a doua soţie a lui Iacob

Pomenirea Dreptei Asineta, soţia lui Iosif cel prea frumos.

Pomenirea Dreptei Mariam, sora lui Moise.

Sfânta şi Dreapta Mariam

Pomenirea Dreptei Debora, care a judecat pe Israel.

Sfânta şi Dreapta Debora

Pomenirea Dreptei Rut.

Sfânta şi Dreapta Rut

Pomenirea Dreptei Saraftia, la care a fost trimis Ilie.

Pomenirea Dreptei Sumanitida, care a găzduit pe Elisei.

Pomenirea Dreptei Iudita, care a ucis pe Olofern.

Sfânta şi Dreapta Iudita

Pomenirea Dreptei Estera, care a izbăvit pe Israel de moarte.

Sfânta şi Dreapta Estera

Pomenirea Dreptei Ana, mama Proorocului Samuel.

Sfânta şi Dreapta Ana, mama Proorocului Samuel

Pomenirea Dreptei Suzana.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Surse bibliografice :

 1. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-noah-righteous0010.jpg ;
 2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29_2.jpg ;
 3. http://www.christopherklitou.com/15_dec_tryphon_abbot_of_pechenga_kolsk.jpg ;
 4. http://www.christopherklitou.com/15_dec_susanna_asceticmartyr.jpg ;
 5. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3909/p1b40pfcq21mtd1i1nuil1qqi1tg94.jpg ;
 6. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-isaac-righteous-one0010.jpg ;
 7. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3392/4733/RighteousAaron__99666.1570134531.jpg?c=2&imbypass=on ;
 8. http://www.christopherklitou.com/15_dec_pardus_the_solitary.jpg ;
 9. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3909/p1b40pfcq219dvet11i02115r1vin5.jpg ;
 10. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-ezra0010.jpg ;
 11. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/2219/2110/1DE05__55547.1316243286.jpg?c=2&imbypass=on ;
 12. https://images.oca.org/icons/sm/december/1215hilarion.jpg ;
 13. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/12/15/15-decembrie-sf-mc-elefterie-sf-stefan-marturisitorul-de-la-suroj-sf-cuv-pavel-din-latro-sf-cuv-pardus-sihastrul-proloagele-de-la-ohrida/ ;
 14. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3317/4511/RighteousRuthSmall__27630.1545944854.jpg?c=2&imbypass=on ;
 15. https://images.oca.org/icons/sm/december/1215triphonpecheng.jpg ;
 16. https://i.pinimg.com/originals/89/8f/e3/898fe35fa57d0419836ea2ab4688dbee.jpg ;
 17. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3133/3607/NewSusanna_copy__04985.1513125895.jpg?c=2&imbypass=on ;
 18. https://i.pinimg.com/originals/c3/bf/83/c3bf8327063069116da168417e6487e7.jpg ;
 19. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/5e069-saint_st_esther_the_righteous_hand-painted_icon_1.jpg ;
 20. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-miriam.jpg ;
 21. https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/39492/HIL_ENICH_FMS_2_26.jpg?sequence=1 ;
 22. https://i.pinimg.com/originals/fe/64/01/fe6401ddbb19d3f6b57526486baff1f0.jpg ;
 23. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/MartirsCrimea.JPG ;
 24. https://pravoslavie.ru/sas/image/103161/316104.b.jpg?mtime=1555919595 ;
 25. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3345/4595/1NE25__99323.1563206922.jpg?c=2&imbypass=on ;
 26. https://www.holytrinityorthodox.com/iconoftheday/los/December/15-08.jpg ;
 27. https://i.pinimg.com/originals/e8/2b/84/e82b84ef2708b1acbcb12edd9d6eb642.jpg ;
 28. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3202/3803/solomon.jpg__37260.1526419941.jpg?c=2&imbypass=on ;
 29. https://i.etsystatic.com/17286139/r/il/c46b80/1538979749/il_570xN.1538979749_9swz.jpg ;
 30. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-benjamin-prophet0010.jpg ;
 31. https://ro.orthodoxwiki.org/Suzana_din_Palestina ;
 32. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-sarah-righteous0010.jpg ;
 33. https://en.wikipedia.org/wiki/Pechenga_Monastery ;
 34. https://sfantulnicolaevelimirovici.files.wordpress.com/2012/12/sf_stefan_marturisitorul_suroj.jpg ;
 35. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/1129-00.jpg ;
 36. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Tryphon_of_Pechenga.jpg ;
 37. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie15.htm ;
 38. https://en.wikipedia.org/wiki/Tryphon_of_Pechenga ;
 39. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1755/p1ao63tqov18bvu2s1n714tleo35.png ;
 40. https://i.pinimg.com/originals/ab/f5/33/abf5331f5a9413bf60fad556e158c796.jpg ;
 41. https://en.wikipedia.org/wiki/Valerian_of_Abbenza ;
 42. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5171/p1b40of2i0kae1t7j1vh4irpj8t3.jpg ;
 43. http://www.saint.gr/photos/standard/1215/AgiaAnthia03.jpg ;
 44. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Eleuterus_of_Illyria_%28Menologion_of_Basil%29.jpg ;
 45. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1764/p1bv2q25411pv8n9t1r80fih10dd3.jpg ;
 46. https://doxologia.ro/tropar/troparul-sfantului-cuvios-pavel-din-latro ;
 47. https://es.wikipedia.org/wiki/Urbicio ;
 48. https://scontent.fotp3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.00/p600x600/80280215_2419046404986892_8557417476206362624_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=6CR0HRm-CuIAQm7QgqKot0dl9E6MQfxB5Y4vQIFBCfXv_ExP2DzlmF9Mw&_nc_ht=scontent.fotp3-2.fna&oh=b047b81224456dac5fcb1fe317093c43&oe=5E7E0088 ;
 49. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6538/p1b40ocalehm014gk2h1hnnh993.jpg ;
 50. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2014/11/sfantul-ioan-gura-de-aur-sarbatorit.jpg ;
 51. https://en.wikipedia.org/wiki/Urbicius_(monk) ;
 52. https://ganduridinortodoxie.files.wordpress.com/2017/12/1232.jpg?w=768&h=1058 ;
 53. http://www.saint.gr/photos/standard/1215/AgiosElefterios21.jpg ;
 54. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6539/p1b40om3hou0d174p1ia34ac1dt33.jpg ;
 55. https://doxologia.ro/tropar/tropar-la-duminica-sfintilor-stramosi ;
 56. http://www.agioskyprianos.org/images/adam.jpg ;
 57. https://www.kapadokis.gr/image/cache/data/BI-213-700×700.jpg ;
 58. http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Palaia_Diathikh/Iessai/Iessai_03.jpg ;
 59. https://i.pinimg.com/originals/49/59/67/495967a8c6080b3c1c92af39cd25da3c.jpg ;
 60. http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Palaia_Diathikh/Iessai/Iessai_04.jpg ;
 61. https://www.kapadokis.gr/image/cache/data/BI-158-700×700.jpg ;
 62. http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Palaia_Diathikh/Enwx/Enwx_02.jpg ;
 63. https://www.impantokratoros.gr/dat/54E3C838/[el]image1.png;
 64. http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Palaia_Diathikh/Enwx/Enwx_03.jpg ;
 65. https://monastery.gr/wp-content/uploads/2018/08/%CE%95%CF%8D%CE%B1-%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%95-%CE%A6%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F-600×600.jpg ;
 66. https://live.staticflickr.com/7056/6836110134_d2ff9a520c_b.jpg ;
 67. http://www.agioskosmas.gr/images/Patriarxis_Isaak.jpg ;
 68. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/31368-patr-abraamv.png ;
 69. http://www.nikoskallis.gr/img/projects/eikona_3_375.jpg ;
 70. http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Palaia_Diathikh/Abraam/H_thusia_tou_Abraam_01.jpg ;
 71. https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2019/04/Iakwb.jpg ;
 72. http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Palaia_Diathikh/Abraam/H_upodoxh_tou_Abraam_02.jpg ;
 73. http://www.agioskosmas.gr/images/Abraam_Patriarxis.jpg ;
 74. https://www.ekklisiaonline.gr/wp-content/uploads/2019/10/avr.jpg ;
 75. http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Palaia_Diathikh/Abraam/H_thusia_tou_Abraam_04.jpg ;
 76. https://images.pexels.com/photos/208328/pexels-photo-208328.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940 ;
 77. http://www.agioskosmas.gr/images/Lwt_Figi.jpg ;
 78. https://images.pexels.com/photos/208224/pexels-photo-208224.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940 ;
 79. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/092cd-thehospitalityofabraham.jpg ;
 80. https://i.imgur.com/66ssz1M.jpg ;
 81. https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2016/06/1-12.jpg ;
 82. https://i.imgur.com/Qy2zYB2.jpg ;
 83. https://i.pinimg.com/originals/4d/10/c4/4d10c4cdf7faa8957adf659145a7f25c.jpg ;
 84. https://1.bp.blogspot.com/-jUyZRceL0a8/WYynv3I20ZI/AAAAAAAA6hM/TmFodhdmz_o_bKs1XaHZmaidsE2ZgjragCLcBGAs/s1600/%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE.%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B1.%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582.%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2582%25C2%25ABS.Drekou%25C2%25BBAenai-EpAnastasi1.jpg ;
 85. http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Dikaioi/Dikaios_Iwshf_o_Mvnstwr/Dikaios_Iwshf_o_Mvnstwr_03.jpg;
 86. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/43c93-ag-iosif-mnistor-4-2013.jpg ;
 87. https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2017/12/iosifodikaios.jpg ;
 88. https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/imagine/2014/05/iov5.jpg?itok=1xyW90Ra ;
 89. http://www.sfinticatolici.ro/wp-content/imagini/iov.jpg ;
 90. https://marturieathonita.ro/wp-content/uploads/2017/05/%CE%A6%CE%A6.png ;
 91. https://lataifas.ro/lataifas.ro/wp-content/uploads/2015/03/regele-manase.jpg ;
 92. http://www.sfnectariecoslada.ro/wp-content/uploads/2016/03/exomologisi_metanoia.jpg ;
 93. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Manasseh%27s_Sin_and_Repentance_%28Bible_Card%29.jpg/640px-Manasseh%27s_Sin_and_Repentance_%28Bible_Card%29.jpg ;
 94. https://multumescdotmobi.files.wordpress.com/2014/12/melchizedek-melchisedec1.jpg ;
 95. https://alexandrasarb.files.wordpress.com/2013/11/dscf3755.jpg ;
 96. https://mk0omraam2p5s53dolcm.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/11/melchisedek.jpg ;
 97. https://i.pinimg.com/474x/6a/f8/a3/6af8a3484586b4f03dd6bb4a9fecb8a8.jpg ;
 98. https://previews.123rf.com/images/felker/felker1803/felker180300121/97671525-troodos-cyprus-january-10-2018-high-priest-king-melchizedek-mosaic-icon-in-greek-orthodox-church-tro.jpg ;
 99. https://i.pinimg.com/originals/12/36/4f/12364faef93040b5e9308301ec1cc48c.jpg ;
 100. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/8cd89-melchizedek-of-salem.jpg ;
 101. https://i.pinimg.com/474x/2c/5d/b8/2c5db8dd681f62ef58a0165187539fe2.jpg ;
 102. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/93f2e-melchizedek.jpg ;
 103. https://i.pinimg.com/236x/13/26/c9/1326c9627541e0f52a36b44c442b7663–orthodox-icons-saints.jpg ;
 104. https://sfintisiicoane.files.wordpress.com/2014/08/10-adormirea-sf-isus-al-lui-navi-1544-i-hr-7.jpg ;
 105. http://www.spc.rs/files/u12/0908joachim0010.jpg ;
 106. https://i.pinimg.com/originals/5e/1a/2f/5e1a2f933d12d75b95217200767a0638.jpg ;
 107. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/davidprophet.jpg ;
 108. http://uaocamerica.com/_Media/26-iosifflyer_med_hr.jpeg ;
 109. https://cdn.shopify.com/s/files/1/1136/4188/products/Jaokim__33967.1372975782.1000.1200_620x.jpeg?v=1456185796 ;
 110. https://images.oca.org/icons/lg/august/0820samuel-prophet0010.jpg ;
 111. https://cdn.shopify.com/s/files/1/1136/4188/products/Prophet_Samuel_icon_2__76337.1438128133.1000.1200_ac6b96c6-2ae8-4f31-a10a-28ba5efe478e_400x.jpeg?v=1455410517 ;
 112. https://live.staticflickr.com/5129/5355153294_8840284460_b.jpg ;
 113. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2018/08/20_0.jpg ;
 114. https://live.staticflickr.com/5211/5453927316_ec27332c4d_b.jpg ;
 115. https://i2.wp.com/images.oca.org/icons/lg/december/1209hannah0010.jpg ;
 116. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/C4xbwNYiCkglqxjz9PTw7heUDZ16rnD8QqQHeO3Gnju5ZP-Aq1EWHSS0Fb6LCM_c0wtohDxRtdQ5d5_357iM;
 117. https://ro.orthodoxwiki.org/Duminica_Sfin%C8%9Bilor_Str%C4%83mo%C8%99i

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: