SFINŢII ZILEI

În luna Decembrie, în ziua a cincisprezecea, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic ELEFTERIE din Palestina, Episcopul Iliricului, care s-a săvârșit prin străpungere cu suliţele († 126).

Sfântul Sfințit Mucenic ELEFTERIE, Episcopul Iliricului

Acesta era din Roma, în anii împărăţiei lui Adrian (117-138) şi, tânăr foarte fiind şi rămas orfan de tată, având numai pe maica sa, ce se chema Antia, care era învăţată să creadă în Hristos de Sfântul Apostol Pavel.

Deci, l-a adus Antia pe Sfântul, copil fiind, la Anichit, episcopul Romei, care l-a dat pe el să înveţe Sfânta Carte şi l-a aşezat în rânduiala clericilor; iar la 15 ani l-a hirotonit diacon şi la 18 ani, preot, iar, când a ajuns la 20 de ani l-a hirotonit Episcop în Iliric.Şi, de vreme ce pe mulţi învăţa şi-i întorcea la Credinţa lui Hristos, a trimis Adrian, împăratul de l-au adus înaintea lui şi mărturisind luminat pe Hristos, Dumnezeu Adevărat, iar pe idoli defăimându-i, a fost dat la chinuri. A poruncit să-l culce pe un pat de aramă şi să-i dea foc, l-au pus, apoi, pe un grătar de fier înroşit în foc şi iarăşi l-au bagat într-o căldare plină cu untură şi cu smoală în clocot; şi, cu Puterea şi cu Darul lui Hristos, a fost păzit de toate nevătămat. Apoi, cu sfatul lui Coremon, eparhul, l-au aruncat pe Sfântul Elefterie într-un cuptor de aramă ars în foc, în care a intrat mai întâi Coremon însuşi, fiind luminat de Duhul Sfânt; şi ieşind nevătămat şi mărturisind că Hristos este Dumnezeu, i s-a tăiat capul; iar pe Sfântul Elefterie, ieşind neatins, a poruncit tiranul să-l arunce în temniţă. A fost legat apoi de un car tras de cai salbatici şi, fiind slobozit de Îngeri, a fost dus într-un munte înalt; acolo trăia cu fiarele sălbatice, care se îmblânzeau la cuvintele lui. A botezat aici pe slujitorii trimişi să-l prindă, precum şi pe alţii, care au crezut în Hristos, ca la 500 de oameni. L-au prins apoi şi l-au dus iarăşi în faţa împăratului, care l-a dat să-l mănânce fiarele. Dar, scăpând nevătămat, împăratul a poruncit la 2 slujitori de l-au străpuns cu suliţele: şi, aşa, şi-a dat fericitul său suflet în Mâna Ziditorului.

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic ELEFTERIE, Episcopul Iliricului

Iar maica sa, Antia, îmbrăţişând pe Sfântul mort şi sărutându-l, a căzut peste dănsul şi i s-a tăiat şi ei capul cu sabia.

Sfântul Sfințit Mucenic ELEFTERIE, Episcopul Iliricului şi mama sa, Sfânta Muceniță ANTIA

Cu ale sale sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi!

ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC ELEFTERIE, EPISCOPUL ILIRIEI

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Muceniță ANTIA, mama Sfântului Elefterie, care, pe când îmbrăţişa pe fiul ei mort, s-a săvârșit prin tăierea capului († 126).

Sfânta Muceniță ANTIA, mama Sfântului Elefterie

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic COREMON, Prefectul,care, crezând în Hristos şi botezându-se, a pătimit împreună cu Sfântul Elefterie și s-a săvârşit prin sabie († 126).

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții 2 Mucenici călăi,care, crezând în Hristos, au pătimit împreună cu Sfântul Elefterie şi de sabie s-au săvârşit († 126).

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios PAVEL, care a schimnicit în Muntele Latro († 956).

Sfântul Cuvios PAVEL, din Muntele Latro

El s-a născut la Pergam şi a schimnicit în Muntele Latro, din Asia Mică. Făcându-se vestit pentru marile lui nevoinţe şi sfinţenia vieţii lui, el s-a săvârşit cu pace către Domnul la adânci bătrâneţi, srămutându-se la locaşurile cele neîmbătrânitoare ale Împărăţiei lui Dumnezeu, la anul 950.

Troparul Sfântului Cuvios Pavel din Latro (Glasul al 5-lea) :

Ca cel ce eşti împreună lo­cuitor cu cei fără de trup şi tu­turor Cuvioşilor părtaş, Prealăudate Pavel, pe tine te lău­dăm şi ne rugăm ţie: Roagă-te pentru noi ca întotdeauna să aflăm milă!

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Muceniță SUZANA, din Palestina, care a trăit 20 de ani într-o Mânăstire de călugări sub numele de Ioan († 305).

Sfânta Muceniță SUZANA

Sfânta Muceniță Suzana din Palestina a trăit în secolele III-IV, în vremea împăratului Maximian (286-305) și a primit mucenicia la Elefteropolis (un oraș din Palestina, la cca. 50 de kilometri de Ierusalim).

Sfânta Suzana s-a născut și a trăit în Palestina în secolele III-IV, primind mucenicia în vremea împăratului roman Maximian (286-305). Mama ei era evreică, iar tatăl ei păgân. Crezând în Hristos, a primit botezul din mâinile episcopului Silvan. La moartea părinților ei, și-a eliberat toți robii și roabele și și-a împărțit averea săracilor.

După aceea, și-a tuns părul, s-a îmbrăcat în haine bărbătești și, luându-și numele de Ioan, a intrat într-o Mânăstire de călugări din eparhia de Elefteropolis. S-a nevoit acolo vreme de 20 de ani, cu stăruință. Venind într-o zi la Mânăstire o schimnică, crezând că era bărbat, a îndemnat-o la desfrânare și, pentru că „Ioan” nu a primit, l-a pârât mai-marilor Mânăstirii că ar fi încercat s-o necinstească. Chemată la judecată, Suzana nu s-a împotrivit clevetirii, ci a cerut să i se dea canon de pocăință pentru păcatul de care era învinuită.

Aflând însă episcopul de Elefteropolis despre acest scandal, ducându-se la fața locului, l-a certat pe starețul Mânăstirii pentru cele întâmplate, iar starețul a hotărât atunci să o scoată din călugărie și să o alunge din Mânăstire pe Suzana. Auzind acestea, a cerut să fie chemate 2 fecioare și 2 diaconițe și, fiind lăsată singură cu ele, le-a descoperit acestora că era femeie și nu bărbat. Acestea au dat mărturie episcopului, care, aflând acestea, a hirotesit-o diaconiță și a așezat-o stareță la o Mânăstire de femei.

Când a venit în Elefteropolis un nou guvernator pe nume Alexandru și a hotărât să aducă jerfe idolilor, Sfânta Suzana s-a dus la locul hotărât pentru jertfă și, rugându-se, a dărâmat idolii păgâni. A fost denunțată guvernatorului și, în timpul procesului, a fost supusă la multe chinuri, pe care le-a răbdat cu curaj. În cele din urmă a primit cununa muceniciei fiind arsă de vie.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic ELEFTERIE Cubiculariu, din Constantinopol, șambelanul împăratului, care s-a săvârșit prin sabie în timpul împăratului Iulian Apostatul († 361).

Acest Sfânt Mucenic, de loc din Constantinopol, strălucea în Dreapta Credinţă. Din copilărie fusese crescut la curtea împărătească şi acolo primise, de la început, cele mai mari cinstiri; întrecea în bogăţii şi slavă pe toţi oamenii acelor vremi. Cuprins de Dumnezeiasca dragoste după cele nestricăcioase şi veşnice, a socotit pe toate cele pământeşti ca nimic şi a ales să fie, mai bine, lepădat în Curţile Domnului, decât să rămână în locaşurile păcătoşilor. Depărtat de lume, era cu ochii minţii aţintiţi spre Dumnezeu; se îndeletnicea în fiecare zi cu cântări Dumnezeieşti şi plinea toată virtutea.

Dar, stricătorul sufletelor noastre, diavolul, n-a suferit să vadă toate acestea; s-a slujit de o slugă a fericitului punându-i în gând să se ducă la împărat şi să pârască pe stăpânul său. S-a dus deci sluga la împărat şi i-a spus că stăpânul său Elefterie s-a botezat şi că a zidit o Biserică. I-a mai spus că se închina Celui Răstignit, că batjocoreşte legiuirile şi rânduielile împărăteşti. A mai adăugat că are sub pământ o casă ascunsă, că aduce Dumnezeului creştinilor slujbe de toată noaptea, că-şi chinuie trupul cu post, cu plânsete şi cu culcări pe pământ. Împăratul s-a aprins de mânie şi l-a chemat pe Sfânt la el. Când a venit, împăratul i-a pus întrebări, la vedere paşnice şi măgulitoare, grăindu-i aşa: „De ce ne-ai părăsit, Elefterie? Cum te-ai depărtat atâta vreme de la noi? Cum ai dispreţuit dorul nostru şi curţile noastre împărăteşti? Cum ai dispreţuit dragostea noastră cea mare şi curată ce-ţi păstrăm?

Împărate, i-a răspuns Sfântul Elefterie, trupul mi-i şubrezit de multe şi nenumărate boli; am voit să stau la aer curat ca să-mi recapăt sănătatea„.

Dar, pentru ce să te desfătezi numai tu singur, i-a spus împăratul, de aerul cel curat? Pentru ce să te bucuri numai tu singur de bunătatea lui? Pentru ce să nu ne bucurăm împreună, mergând şi eu cu tine acolo?

Sfântul nu i-a dat răspuns la aceste cuvinte. Iar împăratul, îndată ce s-a făcut seară, a trecut râul Sangarin, căci dincolo de acest râu îşi avea Sfântul locuinţa. S-a uitat pe o uşă ascunsă şi a văzut o gaură ca gura unui puţ. S-a coborât pe ea şi a dat de o Biserică frumos împodobită. Cele văzute l-au tulburat. A lăsat mânia la o parte şi a început să spună cuvinte linguşitoare, căutând să slăbească tăria fericitului. Dar, pentru că izbea cu pumnii în aer, căci n-a putut să-l înduplece pe Sfânt cu cuvintele lui, a poruncit să i se taie capul cu sabia, iar cinstitul lui trup să fie aruncat mâncare câinilor şi pasărilor. Fericitul şi-a dat lui Dumnezeu sufletul, iar trupul lui, care zăcea părăsit, a fost luat de un creştin împodobit cu harul preoţiei, evlavios şi iubitor de Dumnezeu, care l-a înmiresmat cu Mir şi l-a îngropat într-un loc de seamă.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic VAH cel Nou, nevoitor la Mănăstirea Sava din Palestina în vremea împărătesei Irina, care s-a săvârşit prin sabie (secolul al VIII-lea).

Sfântul Mucenic Vah cel Nou era de loc din Palestina şi a trăit pe vremea binecredincioşilor împăraţi Irina şi Constantin. Tatăl lui, creştin din moşi, strămoşi, era căsătorit cu o femeie foarte credincioasă. Ademenit însă de slava deşartă a lumii acesteia şi de înşelăciune, s-a lepădat de Credinţa cea adevărată moştenită din strămoşi şi a trecut la necurata credinţă a agarenilor. A avut 7 copii, pe care i-a crescut în aceeaşi rătăcire. Stricându-şi viaţa în necredinţă, a lăsat, la moartea lui, pe soţia lui cu cei 7 copii. Al treilea dintre ei în şirul naşterii, cu numele Dahac, care tălmăcit în elineşte înseamnă Ghelasie, nu s-a însurat. Chiar înainte de moartea tatălui său voia să se facă creştin, lucru pe care l-a săvârşit după ce tatăl său a murit. I-a spus mamei sale gândul; ea a consimţit şi l-a încurajat. Atunci a plecat de la mama lui şi s-a dus la Ierusalim. De acolo, povăţuit de un monah, s-a dus în lavra Sfântului Sava, unde a fost învrednicit de Sfântul Botez şi i s-a pus numele Vah. Apoi în urma rugăciunilor lui, a fost îmbrăcat cu haina monahală.

Ca monah, a vieţuit bine şi s-a întărit în înfrânare şi în celelalte virtuţi. La porunca stareţului a plecat din Mânăstire, că stareţul se temea să nu afle de el agarenii care stăpâneau Palestina. Din întâmplare, sau mai bine-zis din rânduială Dumnezeiască, s-a dus la Ierusalim şi acolo s-a întâlnit cu mama lui, căreia i-a spus tot ce a făcut; i-a mai spus că-l doare inima că fraţii lui trăiesc în rătăcire. Când fraţii lui au auzit aceasta de la mama lor, au trecut la Credinţa în Hristos, afară de unul care a rămas în rătăcire. Acesta a spus agarenilor toate cele făcute de Sfântul Vah. Agarenii l-au căutat, l-au prins şi l-au dus la Amira, stăpânul cetăţii Ierusalimului. Amira l-a trimis la aşa-numitul de ei general şi la judecători. Înaintea lor a mărturisit pe Hristos, a defăimat ca deşartă credinţa agarenilor şi şi-a bătut joc de ea. Pentru asta i s-a tăiat capul.

Tot în această zi, pomenim ridicarea la treapta de Arhiepiscop de Constantinopol a Sfântului IOAN Gură de Aur (15 Decembrie 397).

Cel întru Sfinţi, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur a fost hirotonit Patriarh al Constantinopolului în această zi, din care a şi început să se săvârşească de el sărbătoarea Naşterii lui Hristos până la 25 ale lunii.

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfinții Mucenici IRINEU, ANTONIE, TEODOR, SATURNIN și VICTOR, dimpreună cu alți 17 Sfinţi Mucenici,care au pătimit la Roma în timpul împăratului Valerian († 253-260) ;

Sfinții Mucenici FAUSTIN, LUCIUS, CANDIDUS, CELIAN, MARCU, IANUARIE și FORTUNAT, martirizați în Africa ;

Sfântul Sfințit Mucenic VALERIAN, Episcop de Abbenza, în Africa, ucis la vârsta de 80 de ani de vandalii arieni, care l-au omorat silindu-l să meargă în soare fără răgaz deoarece a refuzat să lea dea Sfintele Vase ale Bisericii, în vremea lui Genseric (n. 377-† 457) ;

Sfântul Cuvios MESMIN, primul Stareţ al Mânăstirii Saint-Mesmin, de lângă Orleans, în Franţa († 520) ;

Sfântul Cuvios PARDUS, pustnic din Palestina (secolul al VI-lea)

Sfântul Cuvios PARDUS, pustnicul

În tinereţile lui, Sfântul Pardus fusese vizitiu, dar din pricina unui păcat făcut fără voie, el a părăsit lumea şi s-a retras la pustie. El a vieţuit în Palestina, în veacul al şaselea.

Sfântul Ierarh AUBERTUS, Episcop de Cambrai-Arras (Olanda) († 668) ;

Sfântul FLORENTIUS (FLANN), Egumen al Mânăstirii Bangor, din Irlanda(secolul al VII-lea) ;

Sfântul ARSENIE ;

Sfântul Cuvios OFFA, rege de Essex, în Anglia, iar apoi monah la Roma († 709) ;

Sfântul Ierarh ŞTEFAN, Mărturisitorul, Arhiepiscop de Suroj, în Crimeea († 790)

Sfântul Ierarh ŞTEFAN, Mărturisitorul, Arhiepiscop de Suroj

El s-a născut în Capadocia şi a fost educat la Constantinopol de către Sfântul Patriarh Ghermano. S-a retras în liniştea pustiei, trăind ascuns de lume. Un Înger al lui Dumnezeu s-a arătat Sfântului Ghermano şi i-a poruncit să îl sfinţească pe Sfântul Ştefan Episcop pentru cetatea Suroj (astăzi Sudak, în Crimeea), ceea ce Sfântul Patriarh a împlinit întocmai. Sfântul Ştefan, plin de Dumnezeiasca râvnă, a întors la Hristos pe mulţi păgâni din cetatea aceea. Pentru cultul Sfintelor Icoane el a luat chinuri sângeroase de la răul împărat Leon Isaurul. El i-a proorocit împăratului reaua moarte cu care va pieri. După ce acest necurat împărat a pierit cu sunet, Sfântul Ştefan a fost retrimis la eparhia lui, unde a hrănit, cu Cuvântul lui Dumnezeu, turma încredinţată lui şi unde s-a şi săvârşit cu pace, în veacul al optulea.

Sfântul URBICIUS, călugăr francez, răpit de sarazini și dus în Spania, evadat şi apoi pustnic în Aragon(n. 702, Bordeaux, Franţa-† 802, Nocito, Spania) ;

Sfântul Ierarh ADALBERO, Episcop de Verdun, apoi de Metz, Franța(† cca. 1005) ;

Sfântul Ierarh MACARIE, Episcop de Sinai († 1252) ;

Sfântul Nectarie din Bitel (Bulgaria) († 1500)

Sfântul Nectarie din Bitel (Bulgaria)

Sfântul Cuvios TRIFON din Pechenga, Apostolul Laponiei (n. 1495, Torzhok, Rusia-† 1583, Pechenga, Rusia)

Sfântul Cuvios TRIFON din Pechenga, Apostolul Laponiei

Sfântul Trifon a întemeiat în 1533 Sfânta Mânăstire Pechenga, care a fost, sute de ani cea mai nordică Mânăstire din lume.

Sfântul Cuvios Mucenic IONA, ucenicul său († 1590) ;Sfinții Sfințiţi Noi Mucenici din Rusia: IOSIF, Mitropolitul de Sankt Petersburg († 1938), ILARION (Troitsky), Episcopul de Very (n. 31 August 1886-† a murit în 1929, în Spitalul închisorii din Leningrad) ; ALEXANDRU (Rozhdestvensky), Preotul, din Tver († 1937), VASILE (Vinogradov), Preotul, din Tver († 1937) şi VICTORIN (Dobronravov), Preotul († 1937) şi VICTORINA (Diobronravova), care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Ilarion (Troitsky), Episcopul de Very

Și tot în această zi, prăznuim Soborul Tuturor Sfinţilor din Crimeea:

Basilius, Eugenius, Agathadorus, Elpidius, Eterius, Capito şi Ephraim.

Icoana Sfinţilor din Crimeea

Tot în această zi, prăznuim Soborul Tuturor Sfinţilor din Kola, din Rusia :

Sfântul Auxentius Solovetsky
Sfântul Aksy (Asterius) Solovetsky
Sfântul Varlaam din Keret
Sfântul Gherman Pechenga
Sfântul Gurie
Sfânta Eufimia Karelsky
Sfântul Ioan din Pechenga
Sfântul Iosif Pechenga
Sfântul Moise (Kozhin)
Sfântul Pahomie din Pechenga
Sfântul Tarasie Solovetsky
Sfântul Teodor Abrosimov
Sfântul Teodoret Kola, Luminătorul Laponilor

Icoana Sfinţilor din Kola

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://ro.scribd.com/document/365740479/Sinaxarul-Pe-Tot-Anul ;
 2. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-noah-righteous0010.jpg ;
 3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29_2.jpg ;
 4. http://www.christopherklitou.com/15_dec_tryphon_abbot_of_pechenga_kolsk.jpg ;
 5. http://www.christopherklitou.com/15_dec_susanna_asceticmartyr.jpg ;
 6. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3909/p1b40pfcq21mtd1i1nuil1qqi1tg94.jpg ;
 7. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-isaac-righteous-one0010.jpg ;
 8. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3392/4733/RighteousAaron__99666.1570134531.jpg?c=2&imbypass=on ;
 9. http://www.christopherklitou.com/15_dec_pardus_the_solitary.jpg ;
 10. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3909/p1b40pfcq219dvet11i02115r1vin5.jpg ;
 11. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-ezra0010.jpg ;
 12. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/2219/2110/1DE05__55547.1316243286.jpg?c=2&imbypass=on ;
 13. https://images.oca.org/icons/sm/december/1215hilarion.jpg ;
 14. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/12/15/15-decembrie-sf-mc-elefterie-sf-stefan-marturisitorul-de-la-suroj-sf-cuv-pavel-din-latro-sf-cuv-pardus-sihastrul-proloagele-de-la-ohrida/ ;
 15. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3317/4511/RighteousRuthSmall__27630.1545944854.jpg?c=2&imbypass=on ;
 16. https://images.oca.org/icons/sm/december/1215triphonpecheng.jpg ;
 17. https://i.pinimg.com/originals/89/8f/e3/898fe35fa57d0419836ea2ab4688dbee.jpg ;
 18. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3133/3607/NewSusanna_copy__04985.1513125895.jpg?c=2&imbypass=on ;
 19. https://i.pinimg.com/originals/c3/bf/83/c3bf8327063069116da168417e6487e7.jpg ;
 20. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/5e069-saint_st_esther_the_righteous_hand-painted_icon_1.jpg ;
 21. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-miriam.jpg ;
 22. https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/39492/HIL_ENICH_FMS_2_26.jpg?sequence=1 ;
 23. https://i.pinimg.com/originals/fe/64/01/fe6401ddbb19d3f6b57526486baff1f0.jpg ;
 24. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/MartirsCrimea.JPG ;
 25. https://pravoslavie.ru/sas/image/103161/316104.b.jpg?mtime=1555919595 ;
 26. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3345/4595/1NE25__99323.1563206922.jpg?c=2&imbypass=on ;
 27. https://www.holytrinityorthodox.com/iconoftheday/los/December/15-08.jpg ;
 28. https://i.pinimg.com/originals/e8/2b/84/e82b84ef2708b1acbcb12edd9d6eb642.jpg ;
 29. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3202/3803/solomon.jpg__37260.1526419941.jpg?c=2&imbypass=on ;
 30. https://i.etsystatic.com/17286139/r/il/c46b80/1538979749/il_570xN.1538979749_9swz.jpg ;
 31. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-benjamin-prophet0010.jpg ;
 32. https://ro.orthodoxwiki.org/Suzana_din_Palestina ;
 33. https://images.oca.org/icons/lg/nativity/2sun.b4.nat-sarah-righteous0010.jpg ;
 34. https://en.wikipedia.org/wiki/Pechenga_Monastery ;
 35. https://sfantulnicolaevelimirovici.files.wordpress.com/2012/12/sf_stefan_marturisitorul_suroj.jpg ;
 36. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/1129-00.jpg ;
 37. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Tryphon_of_Pechenga.jpg ;
 38. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie15.htm ;
 39. https://en.wikipedia.org/wiki/Tryphon_of_Pechenga ;
 40. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1755/p1ao63tqov18bvu2s1n714tleo35.png ;
 41. https://i.pinimg.com/originals/ab/f5/33/abf5331f5a9413bf60fad556e158c796.jpg ;
 42. https://en.wikipedia.org/wiki/Valerian_of_Abbenza ;
 43. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5171/p1b40of2i0kae1t7j1vh4irpj8t3.jpg ;
 44. http://www.saint.gr/photos/standard/1215/AgiaAnthia03.jpg ;
 45. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Eleuterus_of_Illyria_%28Menologion_of_Basil%29.jpg ;
 46. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1764/p1bv2q25411pv8n9t1r80fih10dd3.jpg ;
 47. https://doxologia.ro/tropar/troparul-sfantului-cuvios-pavel-din-latro ;
 48. https://es.wikipedia.org/wiki/Urbicio ;
 49. https://scontent.fotp3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.00/p600x600/80280215_2419046404986892_8557417476206362624_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=6CR0HRm-CuIAQm7QgqKot0dl9E6MQfxB5Y4vQIFBCfXv_ExP2DzlmF9Mw&_nc_ht=scontent.fotp3-2.fna&oh=b047b81224456dac5fcb1fe317093c43&oe=5E7E0088;
 50. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6538/p1b40ocalehm014gk2h1hnnh993.jpg ;
 51. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2014/11/sfantul-ioan-gura-de-aur-sarbatorit.jpg ;
 52. https://en.wikipedia.org/wiki/Urbicius_(monk) ;
 53. http://www.saint.gr/photos/standard/1215/AgiosElefterios21.jpg ;
 54. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6539/p1b40om3hou0d174p1ia34ac1dt33.jpg ;
 55. https://en.wikipedia.org/wiki/December_15_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
 56. https://ro.scribd.com/document/365740479/Sinaxarul-Pe-Tot-Anul ;
 57. http://tainaiubiriiblog.blogspot.com/2010/12/sfantul-sfintit-mucenic-elefterie-15.html ;
 58. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/12/sinaxar_decembrie_0.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: