SFINŢII ZILEI

În luna Decembrie, în ziua a optsprezecea, îl pomenim pe Sfântul Cuvios DANIIL Sihastrul, Stareţul Mânăstirii Voroneţ și Duhovnicul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, care s-a săvârșit cu pace în anul 1496.

Cuviosul Daniil Sihastrul (n. 1400-†1496, Voroneţ) s-a născut într-o localitate din zona Rădăuţilor din părinţi drept-credincioşi. A intrat de tânăr în monahism, primind numele David. Apoi a mers la Mănăstirea Sfântului Leontie de la Rădăuţi, unde în scurt timp, datorită rugăciunii stăruitoare şi râvnei sale deosebite, a primit schima cea mare, primind numele Daniil. Nu după mult timp, s-a retras cu binecuvântarea stareţului său lângă pârâul Viteu, în pădurile din jurul Putnei, unde a locuit ca sihastru. Între numeroşii săi fii duhovniceşti s-a numărat şi Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (†1504), după cum ne arată cronicile vremii. Piatra de mormânt a Cuviosului a fost aşezată de însuşi Sfântul Ştefan cel Mare, iar pe ea scrie: „Acesta este mormântul părintelui nostru David, Schimnicul Daniil”. Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul a fost înmormântat la Mănăstirea Voroneţ, acolo unde povăţuise mulţi ucenici. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a înscris numele în Sinaxar în anul 1992.

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS DANIIL SIHASTRUL

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici SEBASTIAN (n. 256, Milano, Italia-† 20 Ianuarie 287, Roma, Italia)şi ZOE, soţia sa, NICOSTRAT, MARCELIN şi MARCU, Diaconi și fraţi buni, TRANCHILIN, Preotul, CLAUDIE, TIBURTIE, AGRESTIE, CASTOR, CASTUL și SIMFORIAN, care s-au săvârșit prin diferite chinuri în timpul împăratului Dioclețian († 287 și † 288).

Sfânta Muceniţă Zoe

Sfinţii Mucenici Sebastian şi cei împreună cu dânsul au trăit pe vremea împăraţilor romani Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305). Dintre Mucenici, Sfântul Sebastian era chiar senator roman şi din această funcţie a reuşit să aducă la Credinţa în Hristos mulţi conaţionali. Pornindu-se prigoană împotriva creştinilor, au fost prinşi Nicostrat, Claudiu, Castor, Tiburtie, Castul şi Zoe şi, fiind chinuiţi mult, şi-au dat sufletul în Mâinile Domnului. Iar fericitul Sebastian a fost chemat de Diocleţian pentru a-l face să se lepede de Hristos. Pentru că nu a voit aceasta, ostaşii au tras cu săgeţi în tot trupul său, la porunca împăratului, şi, fiind încă viu, l-au zdrobit cu toiege. Şi aşa şi-a încredinţat cinstitul său suflet Domnului.

Martiriul Sfântului Mucenic Sebastian

Sfântul Sebastian este Sfântul Ocrotitor al orașelor Rio de Janeiro, Brazilia ; San Sebastián, Palma de Mallorca, Lubrín şi Huelva, din Spania ; Leon, Mexic ; Sighetu Marmatiei, Romania ; Negombo, Sri Lanka ; Acireale, Melilli, Caserta şi Petilia Policastro, din Italia ; Qormi, Malta ; Sankt Sebastian, Renania-Palatinat, Germania şi Sebastian, Florida, SUA.

ACATISTUL SFÂNTULUI MUCENIC SEBASTIAN

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh MODEST, Arhiepiscopul Ierusalimului, ocrotitorul animalelor († 17 Decembrie 630).

Sfântul Ierarh MODEST, Arhiepiscopul Ierusalimului

Sfântul Ierarh Modest a fost stareţ al Mănăstirii Sfântului Teodosie din Palestina. În anul 614, patriarhul Zaharia al Ierusalimului i-a încredinţat Cuviosului Modest grija eparhiei, pe durata exilului său. După moartea lui Zaharia, Modest a fost ales Patriarh.

A fost un păstrător al Ortodoxiei şi luptător împotriva ereziilor. A trecut cu pace la Domnul.

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH MODEST, ARHIEPISCOPUL IERUSALIMULUI, PROTECTORUL SI VINDECATORUL ANIMALELOR

Sfinţii Mucenici Sebastian şi Zoe, soţia lui şi
Sfântul Ierarh Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic EVIOT, Mărturisitorul din Bitinia, care a pătimit chinuri cumplite în timpul împăratului Maximian († 320).

Sfântul Mucenic Eviot a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian. Era din locul numit Opsichiu, unde se şi născuse. Prin viaţa lui virtuoasă şi prin minunile ce săvârşea în fiecare zi, aducea pe mulţi la Domnul. De aceea, a suferit nenumărate necazuri de la elini: lipsirea de averi, lanţuri, biciuiri şi tot felul de chinuri pe care le-a răbdat fără cârtire, dar a rămas nevătămat. Aceasta a adus pe mulţi la Credinţa în Hristos şi Sfântul i-a botezat în Biserica de acolo, sfinţită de Sfinţii Apostoli Pavel şi Sila.

Pentru aceasta, Leontie, ighemonul Cizicului, a trimis de l-a adus la el. Şi a fost din nou supus la chinuri, dar a rămas teafăr. Apoi a fost aruncat în temniţă. Săvârşind mari minuni, a făcut pe mulţi elini creştini. Aceasta l-a înfuriat cumplit pe tiran, aşa că a poruncit celor ce se luptă cu sabia, gladiatorilor, să-l junghie. Dar întuneric a căzut pe ochii lor şi s-au junghiat unii pe alţii. Rămas nevătămat, Mucenicul a fost dus la închisoare. Pe când era închis s-a auzit că împăratul Constantin cel Mare, a pornit război contra tiranului şi că vine din părţile Apusului spre Răsărit. Tiranul, de teamă, a poruncit să fie sloboziţi toţi din legături. O dată cu aceia, a fost slobozit şi fericitul acesta Eviot şi s-a dus acasă. A mai trăit 5 ani şi şi-a dat cu pace lui Dumnezeu duhul.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh FLOR, Episcopul Amisusului, în Spania (secolul al VII-lea).

El a trăit în vremea împăraţilor Iustin al Doilea [cel Nou] şi Mauriciu (565-602). El a fost fiu de aristocraţi. El s-a lepădat de toată bogaţia şi slava cea deşartă a lumii şi s-a retras la o Mânăstire spre a vieţui întru asprele nevoinţe călugăreşti, întru mântuirea sufletului. Mai apoi, a fost înălţat Episcop al cetăţii Amisus din provincia Capadocia. Ca mare ascet şi ca Ierarh, Sfântul Flor a plăcut lui Dumnezeu, întru Care s-a săvârşit cu pace, strămutându-se la locaşurile cereşti cele gătite lui.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici FOCA şi ERMIL, care s-au săvârșit prin sabie.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Sfințiți Mucenici ZAHEU, Diaconul şi ALFEU, Citeţul, care au pătimit în Cezareea.

Sfântul Sfinţit Mucenic Zaheu, Diaconul

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfânta Cuvioasă SOFIA, făcătoarea de minuni,

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios MIHAIL, Singhelul, din Ierusalim, Mărturisitor pentru Sfintele Icoane (n. 760-† 845).

Sfântul Cuvios MIHAIL, Singhelul

Cuviosul Părintele nostru Mihail Singhelul era din cetatea Ierusalimului, fiul unor părinţi binecredincioşi. După ce a învăţat bine înţelepciunea elinilor şi a noastră a creştinilor, a îmbrăţişat viaţa singuratică. La moartea tatălui său, mama lui şi cu fiicele ei au intrat într-o Mânăstire şi s-au călugărit; iar el s-a dus la Mânăstirea Sfântului Sava şi s-a tuns călugăr. În Mânăstire, Sfântul Mihail a vieţuit bine şi a plăcut lui Dumnezeu şi s-a supus la tot felul de nevoinţe pustniceşti. Pentru aceasta, a fost învrednicit cu harul preoţiei. Apoi a intrat într-o peşteră liniştită. Aici veneau des la el Teodor şi Teofan, Mărturisitorii şi filozofii. Episcopul Ierusalimului l-a făcut pe fericitul Mihail singhel, iar pe Dumnezeieştii fraţi buni, Teodor şi Teofan, preoţi.

După trecere de câtva vreme, s-a iscat în bătrâna Romă o erezie. Întâistătătorul sfintei cetăţi a Ierusalimului a primit scrisori de la romani ca să trimită nişte oameni pricepuţi, care să fie în stare să pună capăt pricinii iscate acolo. Şi întâistătătorul Ierusalimului a trimis la Roma pentru un lucru de nevoie ca acesta pe Mihail şi pe fraţii Teodor şi Teofan. Le-a mai poruncit ca în trecere să dea nişte scrisori sinodale împăratului Leon Armeanul, luptătorul împotriva Sfintelor Icoane şi lui Teodot, patriarhul de atunci al Constantinopolului. Aceşti 3 Cuvioşi au dat ascultare celui ce i-a trimis, au dat scrisorile şi au spus şi ei multe cuvinte de învăţătură, celor ce grăiau împotriva Sfintelor Icoane. La porunca tiranului împărat au fost bătuţi cumplit şi aruncaţi în închisoare. Dar pentru că Sfinţii nu s-au plecat învăţăturilor lor greşite, tiranul i-a bătut din nou. Pe Teodor şi Teofan i-a osândit cu surghiunul, iar pe fericitul Mihail şi pe fratele său Iov i-a închis în pretoriu. De acolo, Sfântul Mihail a fost trimis împreună cu ucenicul lui într-o Mânăstire din Plusiada, după ce a fost legat cu lanţuri grele de gât, de Mihail Cepeleagul. Din pricina multor chinuiri şi a vârstei înaintate, s-a îmbolnăvit de curgere de ochi şi s-a îngheboşat; dar fericitul Mihail a rămas neclintit, ca un diamant. Când s-au suit pe tronul împărătesc, împăraţii Teodora şi Mihail au dat voie ca să cinstească oricine cu îndrăznire Icoanele Sfinţilor, au fost chemaţi toţi cei surghiuniţi şi au fost învredniciţi cu mari dregătorii. Împărăteasa l-a rugat atunci şi pe acest mare mărturisitor să primească scaunul patriarhal al Constantinopolului. El n-a vrut şi a fost făcut Patriarh Sfântul Metodie. Sfântul a fost cinstit iarăşi cu vrednicie de singhel şi a primit întru a sa stăpânire şi odihnă cea mai mare Mânăstire din ţară. După ce a trăit şi restul vieţii în chip cuvios şi bineplăcut lui Dumnezeu, în vârstă de 85 de ani, s-a mutat în pace la Dumnezeu, în ziua a optsprezecea a lunii Decembrie.

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Cuvios NOMON ;

Sfinții Mucenici RUF și ZOSIMA din Filipi (Macedonia), aduși la Romaiîmpreună cu Sfântul Ignatie

Teoforul și aruncați fiarelor în amfiteatrul roman cu 2 zile înaintea martiriului Sfântului Ignatie († 18 Decembrie 107) ;

Sfântul Mucenic MOISE, martirizat în Africa, în timpul lui Deciu († cca. 250) ;

Sfinții Mucenici QUINTUS, SIMPLICIUS și cei dimpreună cu ei, martirizați în Africaîn vremea lui Deciu și Valerian († cca. 255) ;

Sfinții Mucenici VICTOR, VICTURUS, VICTORIN, ADJUTOR, QUARTUS și alți treizeci, martirizaţi în Africa ;

Sfântul Sfinţit Mucenic SISINIE, Episcop de Chorassan, în Calcedon ;

Sfântul Ierarh GAŢIAN, primul Episcop de Tours, în Franţa) şi unul din cei 7 Sfinţi Apostoli ai Galiei,  cinstit ca ucenic al Sfântului Dionisie al Parisului (secolul al III-lea) ;

Sfinții DIGN, BODAGISIL (tatăl Sfântului Ierarh Arnulf, Episcop de Metz) și OUDON, Mărturisitori în Metz (Franţa) ;

Sfântul Bodagisil a întemeiat şi a fost primul Stareţ a unei Mânăstiri din Belgium († 588).

Sfântul Cuvios FLAVIT, pustnic la Sens în Franța (secolul al VI-lea) ;

Sfântul Ierarh FLANAN (mac Toirrdelbaig), primul Episcop de Killaloe, în Irlanda (secolul al VII-lea) ;

Sfântul Cuvios DESIDERIU († 700), monah la Mănăstirea Fonetenelle din Franţa, a fost fiul Sfântului Waningus  ;

Sfânta Cuvioasă SAMTHANN, monahie, întemeietoarea Mânăstirii Clonbroney, din Irlanda († 19 Decembrie 739) ;

Sfântul Ierarh WINEBALD din Anglia, egumen la Heidenheim (Germania), misionar şi Episcop de Eichstätt (Germania) (n. 702-† 18 Decembrie 761)

Sfântul Ierarh WINEBALD, Episcop de Eichstätt

Sfântul Winebald a fost fiul Regelui Richard de Wessex („Pelerinul”) şi fratele Sfântului Ierarh Willibald (n.700-† 787), Episcop de Eichstätt în Bavaria (Germania) si al Sfintei Walpurga (710-778).

Sfântul Cuvios SEBASTIAN, Egumenul Mănăstirii Poşekonye-Vologda din Rusia († 1542)

Sfântul Cuvios SEBASTIAN, Egumenul Mănăstirii Poşekonye-Vologda

Sfântul Cuvios SIMEON din Verhotur, în Rusia (n. 1607-† 1642)

Sfântul Cuvios SIMEON din Verhotur

Acesta s-a născut în jurul anului 1607 în Rusia, într-o familie de oameni de seamă și foarte evlavioși care şi-au dat din plin osteneala pentru ca fiul lor să aibă o educație aleasă și să devină un creștin destoinic.

Sfântul Cuvios SIMEON din Verhotur

De la fragedă vârstă, Sfântul Simeon își întoarse fața de la grijile și desfătările lumești, pentru ca în vremea tinereții să crească într-însul dorința de a se înstrăina de locul său natal pentru a-și putea închina viața lui Dumnezeu.

Sfântul Cuvios SIMEON din Verhotur

Astfel, își îndreptă pașii către Siberia unde abia începuse să pătrundă razele Dreptei Credințe și încă era plină de oameni certați cu legea și fugari stabiliți prin părțile acelea pentru a scăpa de pedepsele cuvenite.Sfântul Simeon se așeză în satul Merkușino, în apropiere de orașul Verhotur. În sat se afla o Biserică a Sfântului Arhanghel Mihail, la care Sfântul Simeon mergea adesea pentru a se ruga.

Sfântul Cuvios SIMEON din Verhotur

Își ducea traiul săvârșind meseria de croitor. Pe vremea aceea, croitorii mergeau în casele oamenilor unde erau chemați și zăboveau până terminau cele ce aveau de cusut. Sfântul Simeon cosea mai ales șube cu modele – din piei de oaie ori de capră, cu țesătură bătută. De la oamenii sărmani refuza plata pentru munca sa. Socotea că este de ajuns că avusese adăpost și hrană pe timpul lucrului. Ca să fugă de plată, Sfântul Simeon mai lăsa ceva nefinisat și nu arareori, dimineața devreme, fără știrea gazdei, ieșea din casă, mutându-se în alt loc. Pentru aceasta, el trebui să îndure de multe ori jigniri și chiar bătăi. Însă pe toate Sfântul Simeon le primea cu răbdare. Altă îndeletnicire dragă Sfântului Simeon era pescuitul.Pentru aceasta mergea adeseori la 10 verste de sat, pe malul râului Tur, sub un brad umbros, unde ședea cu undița în mână și pescuia, cugetând la Măreția Ziditorului cerului și al pământului. Însă și în această îndeletnicire arăta cumpătare, căci prindea pește numai cât să își ducă traiul. Și astăzi poate fi văzută stânca pe care stătea Sfântul Simeon când pescuia, iar din bradul acela a mai rămas doar un ciot și resturi de rădăcină.

Sfântul Cuvios SIMEON din Verhotur

Deoarece în locurile acelea abia începuseră să răsară zorii creștinismului, Sfântul Simeon nu arareori se întâlnea cu noii creștinați, vorbindu-le despre cele ale Credinței în Dumnezeu.Cei de altă credință, auzind îndemnurile sale simple și însuflețitoare, părăseau încetul cu încetul obiceiurile păgâne dorind să ducă o viață creștină.

Suferind de o boală de stomac, Sfântul Simeon trecu la cele veșnice încă de la vârsta de 35 de ani. Locuitorii satului, nutrind un adânc respect către Sfântul Simeon, îl îngropară cu cinste în Biserica parohială a satului.

Sfântul Cuvios SIMEON din Verhotur

După 50 de ani de la fericita sa adormire, mormântul cu cinstitele sale Moaște începu a șiroi tot mai multe minuni, spre marea bucurie a oamenilor locului.

Sfântul Cuvios SIMEON din Verhotur este Sfântul Ocrotitor al Regiunii Ural (Rusia).

Sfântul Cuvios SIMEON din Verhotur

Pomenirea sa se săvârșește 18 Decembrie (data proslăvirii sale cu Sfinții), 12 Septembrie (prima mutare a Moaștelor sale) și 12 Mai (a doua mutare a cinstitelor sale Moaște).

ACATISTUL SFÂNTULUI SIMEON DE VERHOTUR, FĂCĂTORUL-DE-MINUNI

Sfinții Noi Mucenici din Rusia: TADEU (Uspensky), Arhiepiscopul de Tver (n.1872-† împuşcat pe 18 Decembrie 1937), NICOLAE (Klementiev), Arhiepiscop de Velikoustiuzh (n. 1873-† împuşcat pe 18 Decembrie 1937, în exilul din Districtul Tyulkubas, din Regiunea Kazakhstan-ului de Sud) și SERGHIE (Astakhov), Diaconul (n.1877-† a murit pe 18 Decembrie 1942 în lagărul de muncă forţată), ANDREI (Voskresensky), Preotul, din Moscova († 1937), IOAN (Mironsky), Preotul, din Chimkent († 1937), VLADIMIR (Preobrazhensky), Preotul, din Chimkent († 1937), ILIE (Benemansky), Preotul, din Tver († 1937), VICTOR (Matveev) († 1936) şi VERA (Truks), din Zhitomir († 1942), care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Tadeu (Uspensky), Arhiepiscop de Tver
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Nicole (Klementiev), Arhiepiscop de Velikoustiuzh
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Serghei (Astakhov), Diaconul

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Modestus_of_Jerusalem ;
 2. https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/sinaxar/sf-cuv-daniil-sihastrul-sf-mc-sebastian-si-zoe-sf-ier-modest-arhiepiscopul-ierusalimului-150631.html ;
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Sebastian ;
 4. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/1137-01.jpg ;
 5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Sebastian_(martir) ;
 6. https://basilica.ro/%e2%80%a0-sf-cuv-daniil-sihastrul-sf-mc-sebastian-si-zoe-sf-ier-modest-patriarhul/;
 7. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/7051/p1d6j79gkmn7n9dg1fpm1b810fu5.jpg ;
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Gatianus_of_Tours ;
 9. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/512/p1dq1jrvr71me4fdv1edbc8aj6s3.jpg ;
 10. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie18.htm ;
 11. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4290/p1dq1isfkemgi1cgi1ec69fk1eia3.jpg ;
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Gatianus_of_Tours ;
 13. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2023/p1avgjhq8doa07i11trraot1q5o4.png ;
 14. http://www.christopherklitou.com/18_dec_sebastian_zoe_modestus.jpg ;
 15. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3311/p1cjqeaom2tgc1lnmank125cp5c3.jpg ;
 16. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/a60fa6f4-4274-42f4-89ea-d60cd7a3fe86 ;
 17. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2023/p1avgjhq8c1t18gqqct81jbv1rpk3.png ;
 18. https://www.hsir.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/12-December/18decEng.pdf ;
 19. https://en.wikipedia.org/wiki/Winibald ;
 20. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3817/p1dq1i8krn1uud1bqdhc58m61uj63.jpg ;
 21. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Wunibald_Pontifikale_Gundekarianum_11._Jahrhundert.jpg ;
 22. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3849/p1bl02onavink1ed51u8f6odq83.jpg ;
 23. https://en.wikipedia.org/wiki/Samthann ;
 24. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3849/p1ajgqk0p7k5lom1sab12qd10ps9.jpg ;
 25. https://ro.wikipedia.org/wiki/Daniil_Sihastrul ;
 26. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3849/p1ajgqjqu6rhs1balpeq1ub51a4e3.png ;
 27. https://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_of_Verkhoturye ;
 28. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/934/p1bak5q7tf1pfi18ek1gr1bbm5lq3.jpg ;
 29. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Simeon_Verkhoturskii.jpg ;
 30. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3849/p1b40v2b6cjspt8lqp7mpnluh3.jpg ;
 31. https://images.oca.org/icons/sm/december/1218athaddeustver.jpg ;
 32. http://www.christopherklitou.com/18_dec_sebastian.jpg ;
 33. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3849/b8549755ce12f0289aecc490f171afe0.jpg ;
 34. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Simeon_Verchturskij.jpg ;
 35. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3849/p1bl02mtln1qnu1ppu85hfas195o3.jpg ;
 36. https://www.crkvenikalendar.com/zitije_ro.php?pok=0&id=BBGJ ;
 37. https://en.wikipedia.org/wiki/Flann%C3%A1n ;
 38. https://ro.scribd.com/document/365740479/Sinaxarul-Pe-Tot-Anul ;
 39. https://en.wikipedia.org/wiki/December_18_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
 40. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/12/sinaxar_decembrie_0.pdf

Alătură-te conversației

3 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: