SFINŢII ZILEI

În luna Decembrie, în ziua a treizecea, o pomenim pe Sfânta Muceniță ANISIA, din Tesalonic, fecioara, care s-a săvârşit prin sabie în vremea împăratului Maximian (n. 284, Tesalonic, Grecia-† 304).

Sfânta Muceniță ANISIA, Fecioara

Sfânta Muceniţă Anisia era originară din Tesalonic, născută din părinți bogați și credincioși și a trăit în timpul împăratului Maximian (285-305).

Rămânând orfană de ambii părinți, Anisia a moștenit o avere foarte mare, pe care a împărțit-o săracilor.

Într-o dimineață, tânăra Anisia a plecat spre Biserică, iar un ostaș a văzut-o și s-a îndreptat spre ea. Atunci Anisia și-a făcut semnul Crucii și, mărturisind că este creștină, soldatul a străpuns-o cu sabia, Sfânta Muceniţă Anisia primind astfel moarte martirică pentru Numele Mântuitorului Iisus Hristos.

Martiriul Sfintei Mucenițe ANISIA, Fecioara

ACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE ANISIA, FECIOARA

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă TEODORA,din Cezareea Capadociei, care era de neam împărătesc († 755).

Împăratul Leon Isaurul (717-741) avea la curtea sa un dregător de seamă pe nume Teofil. A fost mare bucurie pentru Teofil când soția sa Teodora a născut o fetiță. I-au pus numele tot Teodora, care înseamnă „Darul lui Dumnezeu”. După ce a crescut, tânăra Teodora și-a părăsit familia și a intrat în Mănăstirea „Sfânta Ana”, numită și „Righidin”.

După o vreme a fost luată din Mânăstire de către soldații de la curtea împărătească, care au dus-o la Constantinopol.

Împăratul Leon voia să o căsătorească cu fiul său Hristofor care se afla la acea vreme pe câmpul de luptă, la hotarul de apus al imperiului. Hristofor a murit pe câmpul de luptă, iar Teodora s-a întors în Sfânta Mânăstire unde și-a dus „ascultarea” până la sfârșit.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios LEON, Arhimadritul, care în pace s-a săvârşit.  

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic FILETER, făcătorul de minuni, care a pătimit în vremea împăratului Dioclețian († 311).

Lui Diocleţian care venise odată în Nicomidia i s-a vorbit despre un oarecare creştin cu numele Fileter. Împăratul a trimis îndată să-l aducă la el. Şi s-a minunat împăratul de înfăţişarea lui. Că era Sfântul mare de stat şi frumos la chip, iar părul capului şi al bărbii strălucea ca aurul. Aceasta l-a făcut pe împărat să-l numească zeu şi nu om, împăratul l-a întrebat: „Spune-mi, de unde eşti, care ţi-e numele şi meseria?” Sfântul i-a răspuns: „Sunt născut şi crescut în Nicomidia, fiu de prefect, de credinţă creştină, iar numele meu e Fileter„.

Atunci împăratul l-a chemat alături de el şi-l linguşea. A început însă să rostească şi cuvinte de hulă împotriva Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul şi-a ridicat îndată privirile la cer şi a zis: „Să se îngrădească gura aceluia care spune hule împotriva Hristosului meu!

Şi îndată s-a cutremurat pământul şi a tunat aşa de tare, că împăratul şi cei dimpreună cu el s-au spăimântat. Apoi a fost supus Sfântul la chinuri pe care le-a îndurat cu seninătate. Ruşinat împăratul şi de frumuseţea lui şi de neamul lui, dar mai mult de Minunile ce le-a făcut, l-a lăsat să meargă slobod unde va voi şi când va dori.

După Diocleţian, a împărăţit în Nicomidia Maximian. Dus înaintea lui şi mărturisind că Hristos este Dumnezeu adevărat şi Făcător al lumii, Sfântul a fost chinuit vreme îndelungată în chip cumplit. Dar Sfântul îndura chinurile ca şi când altul ar fi fost chinuit. Când împăratul a văzut că nu-l poate birui deloc, l-a surghiunit în Priconison. Dus legat cu lanţuri, a făcut pe drum multe Minuni: a izgonit demoni, a vindecat leproşi, a tămăduit orice boală, a doborât pe idolii de pe locurile lor înalte, numai cu cuvântul şi i-a prefăcut în ţărână şi apă.

Ajuns legat în Niceea, s-a apropiat de un templu idolesc vestit şi îndată s-a prăbuşit templul din temelii. Pentru aceste Minuni, mulţi au crezut în Hristos Au crezut şi au venit la Hristos şi căpetenia şi ostaşii cei împreună cu el.

Când a ajuns Sfântul în părţile Sigrianei şi a săvârşit şi acolo multe Minuni, locuitorii acelui loc i-au spus Sfântului şi căpeteniei: „Este aici, aproape de noi, un om cu numele Eviot, un creştin, care a suferit pentru Hristos de la ighemon multe şi felurite chinuri. Dar el, ca un diamant, a rămas nevătămat şi face multe Minuni„.

Când Sfântul Fileter a auzit acestea, a voit să-l vadă. Pentru aceea, Îngerul Domnului s-a dus la fericitul Eviot şi i-a spus: „Ieşi puţin din chilia ta şi du-te în cutare loc, întru întâmpinarea lui Fileter, cel împreună cu tine Mucenic!

Eviot a ieşit îndată şi s-a coborât din Muntele Sigrianei. Sfântul Fileter, îndrumat de un om din partea locului pe drumul ce ducea la Sfântul Eviot, s-a urcat în Muntele Sigrianei, împreună cu el era căpetenia şi cei 6 ostaşi, care crezuseră şi se botezaseră şi voiau să fie cu el. Urcându-se ei în munte l-au văzut pe fericitul Eviot, coborându-se spre ei. Plini de mare bucurie, s-au îmbrăţişat unii cu alţii şi s-au dus cu toţii la chilia Sfântului Eviot şi au rămas acolo. După 7 zile, fericitul Fileter a adormit somnul pe care îl dorea. S-a mutat la Hristos cel dorit, dându-şi în Mâinile Lui sufletul. Fericitul Eviot l-a îngropat la chilia lui. Iar după 11 zile, căpetenia şi cei 6 ostaşi au murit şi au fost înmormântaţi de fericitul Eviot alături de Sfânt.

Viaţa Sfântului Eviot a fost scrisă în ziua de 18 Decembrie.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții care au crezut în Hristos prin Sfântul Mucenic Fileter : căpetenia şi cei 6 ostaşi, care în pace s-au săvârşit († 311).

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Apostol TIMON, Diaconul, unul din cei 70 de Apostoli (secolul I)

Sfântul Apostol TIMON, Diaconul

Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Timon se numără printre Cei 70 de Apostoli. El a fost printre primii 7 diaconi ai Bisericii alături de Ştefan, Filip, Prohor, Nicanor, Parmena şi Nicolae. Cu toate că ei au murit la date diferite şi din motive variate, ei sunt prăznuiți împreună în Biserica Ortodoxă la 28 Iulie. Sfântul Timon este pomenit şi în 30 Decembrie.

În Faptele Apostolilor (6, 1-6) se spune că Cei 12 Apostoli au ales 7 bărbaţi, plini de Duhul Sfânt şi de înţelepciune care să slujească în Biserică.Mai târziu, Sfântul Timon a fost ridicat ridicat de către Apostoli la rangul de Episcop în cetatea Bostra în Arabia şi a suferit din cauza evreilor şi păgânilor printre care propovăduia Evanghelia. El a fost aruncat într-un cuptor aprins, dar prin Puterea lui Dumnezeu el a ieşit nevătămat. Tradiţia Bisericii spune că el a murit prin crucificare.

Sfântul Apostol TIMON, Diaconul

Troparul Sfântului Apostol Timon (Glasul al 3-lea) :

Apostole Sfinte Timon, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre!

Condacul Sfântului Apostol Timon (Glasul al 4-lea) :

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Timon, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea, strigăm lui Hristos : Mântuieşte pe cei ce cu Credinţă cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv!

Sfântul Ierarh LIBERIE, Episcopul Ravenei, în Italia († 200) ;

Sfinții Sfințiți Mucenici SABIN, Episcop de Spoleto, diaconii: EXUBERANTIE şi MARCEL şi VENUSTIAN, dimpreună cu soţia şi fiii săi, care au pătimit în Italia în timpul împăratului Diocleţian († 303) ;

Sfântul Ierarh EVGHENIE, Mărturisitorul, Episcop de Milano, în Italia ;

Sfinții Mucenici MAGISTRIAN, FLORENTIE, SAMPSON, PAULIN, ARIAN, STUDIE, UMBRIUS, ANTIM, THESPESIE, VERUS, UBRICIUS, SEVER, ISIDOR, CALISTRAT și EUCULUS, care au pătimit în timpul împăratului Iulian Apostatul († 361-363) ;

Sfântul Ierarh EGWIN, Episcop de Worcester, în Marea Britanie († 30 Decembrie 717) ;

Sfânta Cuvioasă TEODORA, din Constantinopol († 940) ;

Ea fost monahie, slujitoarea Sfântului Vasile cel Nou (vezi pomenirea lui la 26 Martie). Dupa moarte, ea i s-a arătat Sfântului Grigorie, un ucenic al Sfântului Vasile şi i-a descris, în amănunt, cele 24 de vămi ale văzduhului, prin care trebuie să treacă sufletul omului, când iese, la ceasul morţii, din trup, prin care vămi şi ea a trecut, pentru rugăciunile Sfântului Vasile, la odihna veşnică. Sfânta Teodora s-a săvârşit către Domnul în 30 de zile ale lunii Decembrie, din anul 940.

Sfântul Ierarh TRIFON, Episcop de Rostov, în Rusia († 1468) ;

Sfântul Ierarh MACARIE, Mitropolitul Moscovei, între 1542 şi 1562 (n. 1482-† 30 Decembrie 1562)

Sfântul Ierarh MACARIE, Mitropolitul Moscovei

Sfântul Sfinţit Nou MucenicSERGHIE (Florinsky), Preotul, din Rakvere (Estonia) († 1918) și Sfânta Nouă Muceniţă MARIA (Danilova), din Yaroslavl-Rostov (Rusia) (n. 12 Februarie 1884-† a murit în lagăr pe 30 Decembrie 1945),care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfânta Nouă Muceniţă MARIA (Danilova), din Yaroslavl-Rostov (Rusia)

Și tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios Mucenic GHEDEON, de la Mănăstirea Caracalu, din Sfântul Munte Athos, care a suferit mucenicia de la turci în anul 1818.

Sfântul Cuvios Mucenic GHEDEON, de la Mănăstirea Caracalu, din Sfântul Munte Athos
Sfânta Muceniță ANISIA, Fecioara şi
Sfântul Cuvios Mucenic GHEDEON, de la Mănăstirea Caracalu, din Sfântul Munte Athos

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin!

Surse bibliografice :

 1. http://www.christopherklitou.com/30_dec_anysia_gideon.jpg ;
 2. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6040/p18dcmmg2bh58uftr497e1vc83.jpg ;
 3. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/1171-00.jpg ;
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Egwin_of_Evesham ;
 5. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2562/p1aus540t1bspg0k6rtuaicp3.png ;
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Macarius,_Metropolitan_of_Moscow ;
 7. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2952/p1ap7mhqqcrbii3t1oa1lei1p3.png ;
 8. http://www.christopherklitou.com/30_dec_macarius_metropolitan_of_moscow_and_all_russia.jpg ;
 9. http://www.sinaxar.ro/cale/30-12.jpg ;
 10. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9/%CE%93%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CF%8E%CE%BD%20%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82.jpg ;
 11. http://www.saint.gr/photos/standard/1230/AgiosMakarios01.jpg ;
 12. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Anysia_at_Thessaloniki_%28Menologion_of_Basil_II%29.jpg ;
 13. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2952/p1cjb05jf89in1du212dq17ij7q03.jpg ;
 14. https://en.wikipedia.org/wiki/Anysia_of_Salonika ;
 15. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie30.htm ;
 16. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Timon ;
 17. https://basilica.ro/sf-mc-anisia-fecioara-sf-cuv-teodora-sf-cuv-leon-duminica-dupa-nasterea-domnului-a-sfintilor-iosif-logodnicul-david-prorocul-si-iacob-rudenia-domnului-fuga-in-egipt/ ;
 18. https://www.crkvenikalendar.com/zitije_ro.php?pok=0&id=BBIB ;
 19. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5976/p18vtmg1m3gjnpi27salecpjo4.jpg ;
 20. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/12/sinaxar_decembrie_0.pdf

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: