SFINŢII ZILEI

În luna Ianuarie, în ziua a treia, îl pomenim pe Sfântul Prooroc MALEAHI († 430 î.Hr.).

Sfântul Prooroc MALEAHI

Sfântul Prooroc Maleahi („Îngerul Domnului” sau „Trimisul Domnului”) este unul din cei 12 Prooroci ziși „mici” din Vechiul Testament, căruia i se atribuie Cartea lui Maleahi.

Sfântul Prooroc Maleahi

Sfântul Prooroc Maleahi s-a născut în satul Sofes, din seminţia lui Levi, după întoarcerea evreilor din robia babilonică. Încă de tânăr, a avut viaţă curată şi sfântă. Maleahi este cel din urmă Prooroc din Legea Veche şi a proorocit cu 430 de ani înainte de venirea Mântuitorului, despre înaintemergătorul Domnului (Luca 1, 17), adică despre Sfântul Ioan Botezătorul. Murind, a fost îngropat în satul părinţilor săi.

Sfântul Prooroc Maleahi

Troparul Sfântului Prooroc Maleahi (Glasul al 2-lea) :

Pomenirea Proorocului Tău, Maleahi, prăznuind, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre!

Sfântul Prooroc Maleahi

Condacul Sfântului Prooroc Maleahi (Glasul al 3-lea) :

Mare Proorocule Maleahi, plin fiind de înţelepciunea Dumnezeiască, cea mai presus de înţelepciune, ai arătat, ca un Prooroc, că Cel Ce din veac este Înţelepciunea lui Dumnezeu, are să petreacă cu toţi cei de jos. Pentru aceasta, te cinstim, săvârşind cu Credinţă Dumnezeiasca ta pomenire.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic GORDIE, ofiţer din Cezareea Capadociei, care s-a săvârşit prin sabie în vremea împăratului Liciniu († 314).

Sfântul Mucenic GORDIE

Sfântul Mucenic Gordie a trăit în Cezareea Capadociei în timpul împăratului păgân Liciniu (308-324), fiind crescut în Credinţa cea dreaptă, creştină. Adult fiind a fost luat în armată şi pus conducător peste o sută de oameni, pentru că întrecea pe mulţi cu tăria trupească şi cu bărbăţia sufletească.

Începând Liciniu prigoana aspră împotriva creştinilor, sutaşul Gordie s-a scârbit de slujba lui, a aruncat brâul ostăşesc, a părăsit toate înlesnirile vieţii din lume şi s-a dus în pustiu să locuiască mai bine cu fiarele decât cu închinătorii la idoli. Şi întărindu-se cu duhul în pustiu, ca şi altădată Proorocul Ilie, a luat îndrăzneală să iasă iar în lume, să lupte împotriva rătăcirii.Şi aşa, când se ţineau în Cezareea alergări de cai în cinstea zeului Marte, Gordie a mărturisit pe Hristos în mijlocul hipodromului, spre bucuria creştinilor şi spre supărarea păgânilor. Pe loc a fost adus înaintea eparhului, unde a mărturisit cu tărie Credinţa creştină şi a murit ca Martir. Pe acest Sfânt Mucenic Gordie l-a cinstit cu frumos cuvânt de laudă Sfântul Vasile cel Mare.

Sfântul Mucenic GORDIE

Troparul Sfântului Mucenic Gordie (Glasul al 4-lea) :

Mucenicul Tău, Doamne, Gordie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având Puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Sfântul Mucenic GORDIE

Condacul Sfântului Mucenic Gordie (Glasul al 2-lea) :

Să lăudăm cu toţii pe Încununatul Mucenic Gordie, ostaşul cel nebiruit în lupte şi neînfrânt în încercări, care ne-a strălucit cu adevărat, de la răsărit, ca o stea mare, Dumnezeiască podoabă a Mucenicilor lui Hristos.

Sfântul Prooroc MALEAHI şi Sfântul Mucenic GORDIE

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios PETRU, Stegarul (n. 773-† 837, Atroa, Bitinia, azi, Turcia), făcător de minuni, ale cărui Sfinte Moaşte au fost aşezate în Biserica Sfântului Zaharia din Muntele Atroa, în Olimpul Bitiniei.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții 3 Mucenici: o mamă şi cei 2 fii ai săi, care în foc s-au săvârşit.

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă GENOVEVA, Ocrotitoarea oraşului Paris, din Franța (n. 423, Nanterre, Franţa-† 3 Ianuarie 512, Paris, Franţa).

Sfânta Cuvioasă GENOVEVA, Ocrotitoarea oraşului Paris, din Franța

În anul 481, Clovis a devenit regele francilor și, sub influența soției sale, Sfânta Clotilda (prăznuită la 3 Iunie), a arătat un mare respect pentru Sfânta Genoveva, îi asculta sfaturile și nu ezita să-și modifice politica astfel încât să țină seama de cei mai slabi.

Sfânta Cuvioasă GENOVEVA, Ocrotitoarea oraşului Paris, din Franța

În timp ce Clovis termina cucerirea Galiei, Sfânta Clotilda a rămas la Paris cu Sfânta Genoveva și Sfântul Episcop Remi (prăznuit la 1 Octombrie), venea din când în când la ele ca să vorbească despre cele sfinte și viața duhovnicească. Acești 3 Sfinți vegheau la Paris nașterea Franței.

Sfânta Cuvioasă GENOVEVA, Ocrotitoarea oraşului Paris, din Franța

Sfânta Genoveva a trăit până la vârsta de 89 de ani și și-a dat sufletul în pace în Mâinile Domnului înconjurată de poporul care o venera. De-a lungul secolelor nu a încetat niciodată de a-și arăta prezența și protecția asupra orașului Paris și asupra locuitorilor lui. Moaștele ei au fost depuse în Biserica „Sfânta Genoveva” de pe colina cu același nume din Paris și au făcut nenumărate minuni de-a lungul secolelor. Dar în anul 1793 revoluționarii au ars Moaștele și le-au aruncat în Sena.

Sfânta Cuvioasă GENOVEVA, Ocrotitoarea oraşului Paris, din Franța

Tot în această zi, pomenim aflarea Sfintelor Moaşte (3 Ianuarie 1950) ale Sfântului Sfinţit Mare Mucenic Efrem cel Nou (n. 14 Septembrie 1384, Trikala, Grecia-† 5 Mai 1426).

Aflarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Sfinţit Mare Mucenic Efrem cel Nou

Sfântul Mare Mucenic Efrem s-a născut la 14 Septembrie 1384, în ziua praznicului Înălţării Sfintei Cruci, în cetatea Trikala din Grecia, primind la Botez numele de Constantin. Rămânând orfan de tată încă de mic, a rămas în grija mamei sale, dimpreună cu cei 7 fraţi ai săi. În vremea aceea, otomanii cuceriseră regiunea şi luau copii şi tineri până în 20 de ani, înrolându-i în oastea ienicerilor şi silindu-i să renunţe la Credinţa lor şi să îmbrăţişeze credinţa mahomedană. De aceea, la vârsta de 14 ani, cu binecuvântarea mamei sale, a intrat vieţuitor la Mănăstirea Buna Vestire, zidită pe locul numit Muntele Neprihăniţilor, de lângă localitatea Nea Makri. La tunderea în monahism, tânărul a primit numele Efrem. În această Mânăstire s-a nevoit a urma lui Hristos mai bine de 27 de ani prin vieţuire curată, blândeţe și smerenie și a primit marele dar al preoţiei. În anul 1416 otomanii au ocupat şi regiunea Atica, unde se afla Mânăstirea în care vieţuia Sfântul, în anul 1424, atacând Mânăstirea, otomanii au tăiat capetele tuturor călugărilor, Sfântul Efrem cel Nou scăpând nevătămat, deoarece se afla într-o peşteră în care obişnuia să se nevoiască.În anul următor, păgânii au atacat din nou mânăstirea, prinzându-l şi pe Sfântul Efrem. În ziua de 14 septembrie 1425, când Sfântul împlinea 41 de ani, a fost luat rob. Vreme de 8 luni şi jumătate a fost supus la chinuri groaznice chiar în curtea Mânăstirii sale pentru a se lepăda de Credinţa sa. Păgânii, văzând că Sfântul Efrem rabdă cu bărbăţie chinurile, l-au ţintuit cu piroane de un dud, l-au spânzurat cu capul în jos, i-au străpuns trupul cu piroane de fier şi, în cele din urmă, i-au înfipt în pântece un lemn aprins.

Martiriul Sfântului Sfinţit Mare Mucenic Efrem cel Nou

Sfântul Efrem s-a mutat la Domnul în ziua de 5 Mai, în vârstă fiind de 42 de ani. Bătaia şi tortura zilnică nu l-au făcut să renunţe la Hristos și să devină musulman. După moartea sa, Mânăstirea a rămas pustie vreme de 500 de ani și uitarea s-a aşternut peste mucenicia Sfântului.

Sfântul Sfinţit Mare Mucenic Efrem cel Nou

În anul 1945, Mânăstirea a fost redeschisă prin venirea monahiei Macaria, care şi-a ridicat o chilie între ruine şi a reparat Biserica. Atunci Sfântul Efrem a început să se arate în vedenie şi aievea, atât monahiei Macaria, cât şi altor credincioşi, descoperindu-le viaţa sa, chipul pătimirii şi locul unde se află Moaştele sale. În urma acestor arătări, la 3 Ianuarie 1950 au fost descoperite cinstitele sale Moaşte îmbrăcate în haina monahală care rămăsese nestricată. De atunci în lumea întreagă s-au făcut nenumărate minuni prin mijlocirea sa, Sfântul Efrem cel Nou fiind cunoscut drept grabnic ajutător şi vindecător de boli. Trecerea sa în rândul Sfinţilor s-a făcut la data de 2 Martie 2011, de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, în urma cererii Bisericii Ortodoxe a Greciei, rânduindu-i-se ca dată de prăznuire ziua de 5 Mai.

Sfântul Sfinţit Mare Mucenic Efrem cel Nou

VIAŢA ŞI CÂTEVA DIN MINUNILE SFÂNTULUI MARE MUCENIC ŞI TĂMĂDUITOR EFREM CEL NOU

Sfântul Sfinţit Mare Mucenic Efrem cel Nou

ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢIT MARE MUCENIC EFREM CEL NOU

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Sfinţit Mucenic DANIEL, Diaconul Sfântului Ierarh Prosdochim (primul Episcop al Padovei), martirizat la Padova, în Italia († 168) ;

Despre viața Sfântului Daniel nu se cunoaște nimic. În anul 1076, în Padova, au fost descoperite Moaștele sale. Daniil a apărut, în somn, unui om orb din Toscana și l-a îndemnat să meargă în Padova, în Biserica Sfântului Prosdochim, unde se afla mormântul uitat al Sfântului Daniil. Orbul a ajuns până în Padova și după ce s-a rugat în fața mormântului său, a început să vadă. Această minune a atras atenția episcopului de Padova, Ulderich (Udalrich), care a poruncit să fie deschis mormântul. În sarcofag a fost găsit un trup neputrezit, întins pe spate, prins în cuie de o scândură de lemn. A fost găsită și o tăbliță cu inscripția: ”Aici odihnește trupul lui Daniil, Mucenic și diacon”. În ciuda protestelor monahilor din abația Sfintei Iustina, căruia îi aparținea oratoriul Sfântului Prosdochim, episcopul a poruncit ca sicriul cu Moaștele Mucenicului să fie mutat în Catedrala din Padova, iar aproape de Biserica Sfântului Prosdochim, să fie ridicată o Capelă  în cinstea Sfântului nou-proslăvit. În anul 1592, sarcofagul Sfântului Daniel a fost mutat în corul Catedralei reconstruite.

Sfântul Sfințit Mucenic FLORENTIN, Episcop de Vienne, în Franţa († 275) ;

Sfântul Mucenic Petru, martirizat în Avlona Samariei, Palestina († 311) ;

Sfântul Ierarh LUCIAN, Episcop de Lentini și Mărturisitor, în Sicilia, din Italia († 330) ;

Sfântul Cuvios MELETIE, din Beirut, Stareţ la Mănăstirea Sfântul Sava, din Palestina († 537) ;

Sfântul Cuvios TEODORIC, pustnic, la Sintern, în Anglia († secolul al VI-lea) ;

Sfântul FINTAN, din Doon, ucenic al Sfântului Comgall, în Bangor, Irlanda ; este Sfântul Ocrotitor al oraşului Doon in Limerick, unde izvorului încă există († secolul al VI-lea) ;

Sfântul FINLUGH, din Derry, fratele Sfântului Fintan din Doon şi ucenic al Sfântului Columba în Scoţia, apoi Stareţ al unei Mânăstiri din Londonderry, în Irlanda(† secolul al VI-lea) ;

Sfântul BLITMUND, monah din Italia, întemeietorul unei Mânăstiri din Franța(† cca. 660) ;

Sfânta BERTILIA, din Mareuil (Franţa), tânără de neam nobil, care a trăit în feciorie alături de soţul ei, iar spre sfârşitul vieţii a a trăit ca zăvorâtă în Artois, Belgia(† 687) ;

Sfântul Cuvios FINDLUGAN, din Islay, în Scoția († secolul al VII-lea) ;

Sfântul WENOG, din Ţara Galilor ;

Sfântul Cuvios ABELARD, stareţ, din Belgia († 827) ;

Sfânta Cuvioasă TOMAIDA, tămăduitoare din Lesbos, care a suferit cu răbdarea purtarea îngrozitoare a bărbatului ei, ocrotitoare a vieţii de familie († între 948-951)

Sfânta Cuvioasă TOMAIDA

Sfântul ACACHIE, Făcătorul-de-Minuni, din Muntele Latros (Turcia)(secolul al X-lea) ;

Sfântul EFTIMIE (Takaishvili), omul lui Dumnezeu, din Tbilisi, Georgia (n. 3 Ianuarie 1863, Likhauri, Georgia-† 21 Februarie 1953, Tbilisi, Georgia).

Sfântul EFTIMIE (Takaishvili), omul lui Dumnezeu, din Tbilisi, Georgia

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic VASILE  (Kholmogorov), Preotul (n.1874-† a murit pe 3 Ianuarie 1938, în lagărul de muncă forţată Suslov)

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic VASILE  (Kholmogorov), Preotul

Și tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic TIT, Episcopul Tomisului, din Dobrogea, care s-a săvârșit prin înecare († 324).

Sfântul Mucenic Tit a păstorit locuitorii din Dobrogea timp de mai mult de 10 ani (probabil începând din anul 304), urmându-i Episcopului Efrem din Tomis, propovăduind creștinismul, catehizând și botezând o mare parte a populației barbare de la gurile Dunării.

Fiind creștin, Episcopul Tit, a fost denunțat armatei împăratului Liciniu, fiind prins de soldații acestuia, chinuit și înecat în Marea Neagră, rămășițele sale fiind mai apoi luate de către ucenicii săi și de alți creștini și îngropate în Cetatea Tomisului.

Conform Martirologiului ieronimian Tit a fost Părintele – trupesc sau sufletesc – al Sfinţilor Argeu, Narcis şi Marcelin. Un alt document, Acta Sanctorum, afirmă că şi el a pătimit, ca Martir, tot în timpul persecuţiei lui Licinius (pe la 2-3 Ianuarie 319-324). A fost aruncat în mare, asemenea lui Marcelin, deoarece a refuzat să îndeplinească serviciul militar, incompatibil cu slujirea sa arhierească.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://basilica.ro/sfantul-cuvios-mucenic-efrem-cel-nou/ ;
 2. https://megalipanagiathivonblog.files.wordpress.com/2018/05/agios-efraim-11.jpg?w=446&h=595 ;
 3. https://basilica.ro/sf-proroc-maleahi-sf-mc-gordie-harti-zi-aliturgica/ ;
 4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/EfremCelNou2.png ;
 5. https://doxologia.ro/tropare/troparul-sfantului-prooroc-maleahi ;
 6. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2018/01/01-03-sf_gordie.jpg ;
 7. https://ro.orthodoxwiki.org/Tit_%C8%99i_Gordian,_episcopi_ai_Tomisului ;
 8. https://i0.wp.com/www.paraxeno.com/wp-content/uploads/2016/09/img_0016_9.jpg ;
 9. https://ro.orthodoxwiki.org/Genoveva_de_la_Paris ;
 10. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2016/01/3-d-sf-proroc-maleahi-sf.jpg ;
 11. https://doxologia.ro/tropare/troparul-sfantului-mucenic-gordie ;
 12. https://i.pinimg.com/originals/a3/f3/28/a3f3282199f6662b3c701e989488806c.jpg ;
 13. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/01/cb2aa-genevieve.jpg ;
 14. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2013/01/03/3-ianuarie-sf-pr-maleahi-sf-mc-gordie-sf-genoveva-proloagele-de-la-ohrida/ ;
 15. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/1260 ;
 16. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/2963/3127/1GA20__55285.1474905393.jpg?c=2&imbypass=on ;
 17. https://doxologia.ro/condace/condacul-sfantului-prooroc-maleahi ;
 18. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/1261 ;
 19. https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_of_Atroa ;
 20. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4984/p1c2ebek7r1r8ue4hg6o1tufngs3.jpg ;
 21. https://en.wikipedia.org/wiki/Ekvtime_Takaishvili ;
 22. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4984/p1c2ebek7r1j191ecj60n10pv17m44.jpg ;
 23. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Malachia.jpg ;
 24. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3200/p18vvil4mp16eh11pfr5h1cp21csh3.jpg ;
 25. https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_of_Padua ;
 26. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3200/p18vvil4mqsn31bojkssfd1pk64.jpg ;
 27. https://en.wikipedia.org/wiki/January_3_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
 28. https://ro.scribd.com/document/365740479/Sinaxarul-Pe-Tot-Anul
 29. https://doxologia.ro/condace/condacul-sfantului-mucenic-gordie ;
 30. https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR8JQl6txpdZe5DnQm9jChmA ;
 31. http://www.christopherklitou.com/3_jan_malachi_prophet_gordius.jpg ;
 32. https://pbs.twimg.com/media/ENWeKDBW4AA8Sq1?format=jpg&name=small ;
 33. https://www.hsir.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/01-January/03janEng.pdf ;
 34. https://scontent.fclj2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26167326_889962137840466_6650287585262823970_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=dTIFKZ2-P8YAQkXrv6Lu3ms7DzrauJvQMXocbqmkKMrbc-s4aNHni_Zpg&_nc_ht=scontent.fclj2-1.fna&oh=5d75fc09773e059cfa7e570780649731&oe=5E9A9134 ;
 35. https://www.holytrinityorthodox.com/iconoftheday/los/January/03-04.jpg ;
 36. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6397/p18direq4c7hn5v9841bcvdo93.jpg ;
 37. https://ro.orthodoxwiki.org/Maleahi ;
 38. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/ianuarie/ianuarie03.htm ;
 39. https://foaienationala.ro/sfinti-romani-sfintii-argheu-narcis-si-marcelin-din-tomis-2-ianuarie-tit-episcop-martir-al-tomisului-3-ianuarie.html;
 40. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/12/sinaxar_ianuarie.pdf ;

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: