LISTA CELOR 70 (97) DE APOSTOLI

Cei 70 de Sfinţi Apostoli

Cei 70 de Sfinţi Apostoli sunt Ucenicii aleşi de Dumnezeu alături de cei 12 şi trimişi să predice. După o vreme, cei 12 Sfinţi Apostoli au mai adăugat câţiva celor 70 pentru a predica Evanghelia. Deşi în cele din urmă numărul lor a depăşit 70, toţi vor fi pomeniţi ca „cei 70 de Sfinţi Apostoli” (prăznuiţi/4 Ianuarie) :

1) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Acvila (soţul Sfintei Apostoliţe Priscila şi însoţitori ai Sfântului Apostol Pavel, care a şi locuit la ei 1 an şi jumătate) a fost Episcop în Heraclea, a murit ca Mucenic, împreună cu soţia sa, săvârșindu-se de sabie şi e prăznuit/13 Februarie (împreună cu soţia sa), 14 Iulie şi 4 Ianuarie);

2) Sfântul Apostol (Prooroc şi Mucenic) Agav, prăznuit/8 Aprilie şi 4 Ianuarie;

3)Sfântul Apostol (şi Mucenic) Ahaic, care de foame şi de sete s-a săvârşit, e prăznuit/24 Decembrie, 15 Iunie şi 4 Ianuarie;

4) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Amplie a fost ucenic al Sfântului Apostol Andrei şi Episcop în Lida şi e prăznuit/31 Octombrie şi 4 Ianuarie;

5) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Anania a fost I-ul Episcop de Damasc și l-a botezat pe Sfântul Apostol Pavel; a murit ca Mucenic, fiind omorât cu pietre şi e prăznuit/1 Octombrie şi 4 Ianuarie;

6) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Andronic a fost rudă cu Sfântul Apostol Pavel, Episcop în Panonia (Ungaria) şi e prăznuit/30 Iulie, 17 Mai şi 4 Ianuarie;

7) Sfântul Apostol Apelie a fost ucenic al Sfântului Apostol Andrei şi Episcop în Heracleea şi e prăznuit/31 Octombrie şi 4 Ianuarie;

8) Sfântul Apostol Apollo, însoţitor şi misionar activ cu Sfântul Apostol Pavel, a fost Episcop în Smirna, înainte de Sfântul Policarp şi e prăznuit/10 Septembrie, 29 Martie, 8 Decembrie şi 4 Ianuarie;

9) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Arhip, fiul Sfântului Apostol (şi Mucenic) Filimon şi al Sfintei Apostoliţe (şi Muceniţe) Apfia, a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel, Episcop în Colose, a murit ca Mucenic, înjunghiat şi e prăznuit/19 Februarie, 22 Noiembrie şi 4 Ianuarie;

10) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Aristarh a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel şi ulterior a devenit Episcopul oraşului Apamea din Siria; şi-a dat viaţa muceniceşte în timpul persecuţiilor Împăratului Nero (fiind decapitat) şi e prăznuit/27 Septembrie, 15 şi 27 Aprilie şi 4 Ianuarie;

11) Sfântul Apostol Aristobul a fost fratele Sfântului Apostol Barnaba, însoţitorul Sfântului Apostol Andrei, I-ul Episcop în Bretania, a adormit în pace şi e prăznuit/15 Martie, 31 Octombrie şi 4 Ianuarie;

12) Sfântul Apostol Artema (numit și Isus) a fost Episcop în Listra, a adormit în pace şi e prăznuit/30 Octombrie şi 4 Ianuarie;

13) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Asincrit a fost Episcop de Hiracania, în Asia şi e prăznuit/8 Aprilie şi 4 Ianuarie;

14) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Barnaba (căpetenia celor 70 şi însoţitorul Sfântului Apostol Pavel), mai înainte se numea Iosie şi a fost Episcop în Mediolan (Milano) şi în patria sa, Cipru; a murit ca Mucenic în anul 62, la 76 de ani, ucis cu pietre şi băgat în foc de elini şi de iudei; apoi l-au îngropat cu Evanghelia Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei, cea scrisă de dânsul şi e prăznuit/11 Iunie şi 4 Ianuarie;

15) Sfântul  Apostol Carp a fost Episcop în Veria Traciei şi e prăznuit/26 Mai şi 4 Ianuarie;

16) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Clement a fost Episcop în Roma, după episcopii Lin şi Clit; apoi, surghiunit fiind în Chersones, s-a sfârşit muceniceşte, prin înecare în adâncul mării şi e prăznuit/10 Septembrie şi 4 Ianuarie;

17) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Cleopa (care l-a întovărăşit pe Domnul către Emmaus, împreună cu Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca) era fratele mai mic al Sfântului şi Dreptului Iosif, logodnicul Fecioarei; a văzut pe Domnul după Înviere; şi, după o vreme, evreii l-au ucis în aceeaşi casă, unde a cunoscut pe Hristos înviat, prin frângerea pâinii şi e prăznuit/30 Octombrie şi 4 Ianuarie;

18) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Crescent, însoţitorul şi ajutorul Sfântului Apostol Pavel, a fost Episcop în Galatia, unde a murit muceniceşte, în timpul împăratului Traian şi e prăznuit/30 Iulie şi 4 Ianuarie;

19) Sfântul Apostol Crisp a fost Episcop al Insulei greceşti Eghina şi e prăznuit/4 Ianuarie;

20) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Cvadrat a fost Episcop de Atena, a fost întemnițat și a murit de foame şi e prăznuit/21 Septembrie şi 4 Ianuarie;

21) Sfântul Apostol Cvart a fost Episcop de Beirut, a adormit în Domnul în pace şi e prăznuit/10 Noiembrie şi 4 Ianuarie;

22) Sfântul Apostol Epafrodit, unul din cele mai apropiate ajutoare şi tovarăşi ai Sfântului Apostol Pavel, a fost Episcop în Adriaca şi e prăznuit/8 Decembrie, 29 Martie şi 4 Ianuarie;

23) Sfântul Apostol Epenet a fost Episcop de Cartagina şi e prăznuit/30 Iulie şi 4 Ianuarie;

24) Sfântul Apostol Erast a fost Diacon şi Iconom (intendent) al Bisericii din Ierusalim şi mai târziu Episcop al Paneadei, în Palestina şi e prăznuit/10 Noiembrie şi 4 Ianuarie;

25) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Ermie (numit şi Ermeu, Hermas sau Herma) a fost Episcop în Filipopoli şi prăznuirea lui se face la 5 Noiembrie, 31 Mai şi 4 Ianuarie;

26) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Ermis (sau Hermes) a fost Episcop în Dalmaţia şi e prăznuit/8 Aprilie şi 4 Ianuarie;

27) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Evod a fost I-ul Episcop al Antiohiei, în Siria, după Sfântul Apostol Petru, a păstorit ca Episcop timp de 27 de ani, a murit ca Mucenic în anul 66 şi e prăznuit/28 Aprilie, 7 Septembrie şi 4 Ianuarie;

28) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Filimon, către care Sfântul Apostol Pavel s-a ostenit a-i trimite scrisoare, a fost Episcop de Gaza şi e prăznuit/22 Noiembrie, 19 Februarie şi 4 Ianuarie, împreună cu soţia sa, Sfânta Apostoliţă Apfia şi cu fiul lor, Sfântul Apostol Arhip; a murit ca Mucenic, împreună cu soţia sa, fiind omorâţi cu pietre;

29) Sfântul Apostol Filip (unul din primii 7 Diaconi ai Bisericii, alături de  Sfinţii Ştefan, Prohor, Parmena, Nicanor, Timon şi Nicolae); a botezat pe Simon vrăjitorul în Samaria şi pe famenul Candachiei; a fost Episcop în Tralia Asiei, a murit la adânci bătrâneţi şi e prăznuit şi/4 Ianuarie şi 11 Octombrie; a fost căsătorit şi a avut 4 fete: Sfânta Muceniţă şi Proorociţă Ermiona, Fecioara şi Doctoriţă Fără-de-arginţi (prăznuită/4 Septembrie), Sfânta Muceniţă şi Proorociţă Fecioara Raisa (prăznuită/5 Septembrie), Sfânta Muceniţă şi Proorociţă Eutihia şi Sfânta Muceniţă şi Proorociţă Haritina (prăznuite/4 Septembrie);

30) Sfântul Apostol Filolog a fost pus de Sfântul Apostol Andrei Episcop în Sinope şi e prăznuit/5 Noiembrie şi 4 Ianuarie;

31) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Flegon a fost Episcop în Maraton, în cetatea Traciei şi e prăznuit/8 Aprilie şi 4 Ianuarie;

32) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Fortunat a primit mucenicia fiind omorât cu sabia şi e prăznuit/15 Iunie şi 4 Ianuarie;

33) Sfântul Apostol Gaie a fost Episcop în Efes, după Sfântul Apostol Timotei şi e prăznuit/5 Noiembrie şi 4 Ianuarie;

34) Sfântul Sfinţit Mucenic şi Apostol Iacob cel Drept, fratele Domnului, I-ul Episcop al Ierusalimului, pus de Însuşi Domnul, este autorul epistolei soborniceşti care îi poartă numele, între cărţile Noului Testament („Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov”) şi a celei mai vechi Liturghii („Liturghia Sfântului Apostol Iacob”), a murit ca Mucenic, omorât cu pietre în anul 62 şi e prăznuit/4 Ianuarie, 23 Octombrie şi-n Duminica de după Naşterea Domnului (sau 26 Decembrie, dacă nu este nici o Duminică până de Anul Nou);

35) Sfântul Apostol Iason, ucenic şi rudă a Sfântului Apostol Pavel şi Episcop în Tars, a trăit până la adânci bătrâneți când și-a dat sufletul în Mâna Domnului şi e prăznuit/28 Aprilie şi 4 Ianuarie;

36) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Iust, fratele Domnului (numit şi Iosie sau Iosif, Varsava şi Isus de Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Coloseni) a fost fiul Sfântului şi Dreptului Iosif, Logodnicul şi al primei soţii a acestuia, Salomeea, alături de Sfântul Apostol Iacov cel Drept, de Sfântul Apostol Iuda şi de Simon; a fost Episcop în Elefterupolis şi a murit ca Mucenic; e prăznuit/30 Octombrie şi 4 Ianuarie;

37) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Lin, al II-lea Episcop al Romei, după Sfântul Petru, a fost unul dintre ucenicii Sfântului Apostol Pavel, a murit ca Mucenic în anul 76 şi e prăznuit/5 Noiembrie şi 4 Ianuarie;

38) Sfântul Apostol (Mucenic) şi Evanghelist Luca (însoţitorul Sfântului Apostol Pavel şi autor al Evangheliei care îi poartă numele; era medic şi a fost fondatorul Iconografiei; emblema sa de Evanghelist este un vițel) a scris şi Faptele Apostolilor; după multe osteneli, şi-a sfârşit apostolia sa muceniceşte, în Teba Beoţiei şi e prăznuit /18 Octombrie, 20 Iunie şi 4 Ianuarie;

39) Sfântul Apostol Luchie, ucenic şi rudă a Sfântului Apostol Pavel, a fost ArhiEpiscop în Laodiceea Siriei şi, bine păstorind-o, s-a mutat către Domnul; e prăznuit/10 Septembrie şi 4 Ianuarie;

40) Sfântul Apostol (Mucenic) şi Evanghelist Marcu (însoţitorul Sfântului Apostol Pavel şi a Sfântului Apostol Barnaba şi autor al Evangheliei care îi poartă numele, scrisă la îndemnul Sfântului Apostol Petru), a fost aşezat Episcop al Alexandriei de Sfântul Apostol Petru; simbolul său de Evanghelist este un leu; numele lui era Ioan, după cum spune Biblia (Fapte 12:12) & (Matei 26:18); nepot al Sfântului Apostol Varnava; vizita frecvent casa Sfântului Apostol Petru și de la el a învățat creștinismul; casa lui a fost I-a Biserică creștină, unde Apostolii au mâncat Paștele, s-au ascuns după moartea Mântuitorului și în camera de sus, de aici, au primit Duhul Sfânt; a murit ca Mucenic în anul 68; e prăznuit/25 Aprilie și/4 Ianuarie;

41) Sfântul Apostol Marcu (numit şi Ioan), a fost călător împreună cu Sfântul Apostol Pavel şi cu Sfântul Apostol Barnaba, Episcop în Biblos, din Fenicia şi umbra lui gonea bolile; e prăznuit/27 Septembrie, 27 Aprilie şi 4 Ianuarie;

42) Sfântul Apostol Marcu, nepotul lui Barnaba, a fost Episcop în Apolonia şi e prăznuit/30 Octombrie  şi 4 Ianuarie;

43) Sfântul Apostol Narcis, ucenic al Sfântului Apostol Andrei şi Episcop în Atena e prăznuit/31 Octombrie şi 4 Ianuarie;

44) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Nicanor (unul din primii 7 Diaconi ai Bisericii, alături de Sfinţii Ştefan, Filip, Parmena, Prohor,Timon şi Nicolae; cu toate că au murit la date diferite şi din cauze diverse, sunt prăznuiți împreună/28 Iulie); cu toate că Sfântul Nicanor a fost martirizat în aceeași zi cu Sfântul Întâiul-Mucenic Ștefan (27 Decembrie) împreună cu 2000 din cei ce credeau în Hristos, omorâți prin lapidare, e prăznuit în 28 Decembrie şi/4 Ianuarie;

45) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Olimp, însoţitor al Sfântului Apostol Petru, a murit ca Mucenic decapitat în aceeaşi zi în care Sfântul Apostol Petru a fost crucificat, în anul †67 şi e prăznuit/10 Noiembrie şi 4 Ianuarie;

46) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Onisifor, Episcop în Colofon şi în Corint, a murit ca Mucenic şi e prăznuit/7 Septembrie, 28 Aprilie, 8 Decembrie şi 4 Ianuarie;

47) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Onisim, fost sclav al Sfântului Apostol (şi Mucenic) Filimon, ucenic al Sfântului Apostol Pavel şi Episcop de Efes, după Sfântul Apostol Timotei, a murit ca Mucenic, bătut cu pietre şi decapitat şi e prăznuit/15 Februarie, 22 Noiembrie şi 4 Ianuarie;

48) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Parmena (unul din primii 7 Diaconi ai Bisericii, alături de Sfinţii Ştefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon şi Nicolae; cu toate că au murit la date diferite şi din cauze diverse, sunt prăznuiți împreună/28 iulie); Episcop de Soli; a avut moarte de Mucenic în Filipi, Macedonia, în anul 98; e prăznuit şi/4 Ianuarie şi 2 Martie;

49) Sfântul Apostol Patrova, Episcop de Neapole şi de Puteoli (Italia) (prăznuit/5 Noiembrie şi 4 Ianuarie);

50) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Prohor (unul din primii 7 Diaconi ai Bisericii, alături de Sfântul Ştefan, Filip, Parmena, Nicanor, Timon şi Nicolae; cu toate că au murit la date diferite şi din cauze diverse, sunt prăznuiți împreună/28 iulie) ucenic al Sfântului Apostol Petru, Episcop de Nicomidia, în cetatea Bitiniei; apoi, propovăduind pe Hristos în Antiohia, muceniceşte s-a săvârşit; l-a însoţit şi a fost împreună-lucrător cu Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul; prăznuit şi/4 Ianuarie;

51) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Pud(ens)(sau Pudenţiu), despre care pomeneşte Sf!ntul Apostol Pavel în Epistola a II-a către Timotei (4, 21) a fost membru marcant al Senatului Roman. Sfântul i-a luat în casa sa pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel când i-a întâlnit în Roma; când Apostolii au poposit în casa sa, creştinii din împrejurimi s-au adunat acolo pentru a-i asculta pe Apostoli; astfel,casa Sfântului Pudens a fost transformată în Biserică sub numele de „Pastorum” şi în care se zice că Sfântul Apostol Petru slujea Liturghia; şi-a dat viaţa ca un Mucenic sub Împăratul Nero (decapitat) şi e prăznuit/ 15 Aprilie şi 4 Ianuarie;

52) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Irodion (rudă cu Sfântul Apostol Pavel şi însoţitor al Sfântului Apostol Petru) a murit ca Mucenic, decapitat în aceeaşi zi în care Sfântul Apostol Petru a fost crucificat, în anul †67, a fost Episcop de Patras şi e prăznuit/10 Noiembrie, 28 Martie, 8 Aprilie şi 4 Ianuarie);

53) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Ruf, a fost Episcop în Teba din Grecia şi e prăznuit/8 Aprilie şi 4 Ianuarie;

54) Sfântul Apostol Sila (însoţitor al Sfântului Apostol Pavel) a fost Episcop în Corint, a adormit în Domnul în pace şi e prăznuit/30 Iulie şi 4 Ianuarie;

55) Sfântul Apostol Silvan, însoţitor al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, a fost Episcop în Tesalonic, a adormit în Domnul şi e prăznuit/30 Iulie şi 4 Ianuarie;

56) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Simeon, ruda Domnului (fiul Sfântului Apostol Cleopa, fratele mai tânăr al Sfântului şi Dreptului Iosif, Logodnicul), a fost al II-lea Episcop în Ierusalim după Sfântul Apostol Iacob, a murit ca Mucenic, răstignit/Cruce, la 100 de ani şi e prăznuit/27 Aprilie şi 4 Ianuarie;

57) Sfântul Apostol Sosipatru, a fost Episcop în Iconiu, rudă şi ucenic al Sfântului Apostol Pavel; a trăit până la adânci bătrâneți, când și-a dat sufletul în pace în Mâinile Domnului şi e prăznuit/10 Noiembrie, 28 Aprilie şi 4 Ianuarie;

58) Sfântul Apostol Sosten, a fost Episcop în Cezareea, a plecat la Domnul în pace şi e prăznuit/29 Martie, 8 Decembrie şi 4 Ianuarie;

59) Sfântul Apostol Stahie, ucenic al Sfântului Apostol Andrei şi Episcop în Arghiropolis, a adormit în Domnul în pace şi este prăznuit în 31 Octombrie şi 4 Ianuarie;

60) Sfântul Apostol, Întâiul-Mucenic şi ArhiDiacon Ştefan (unul din primii 7 Diaconi ai Bisericii, alături de Sfinţii Prohor, Filip, Parmena, Nicanor, Timon şi Nicolae); a fost rudă cu Sfântul Apostol Pavel şi e prăznuit/27 Decembrie, 2 August, 15 Septembrie şi/4 Ianuarie;

61) Sfântul Apostol Tadeu (numit şi Levi) din Edesa, a fost mai înainte ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, apoi al Domnului Hristos şi care, după Înălţarea Domnului, s-a întors în patria sa, Edesa şi, după făgăduinţa Mântuitorului faţă de regele Abgar (pe 16 August se face pomenirea aducerii Icoanei celei nefăcute de mână a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru, Iisus Hristos), l-a tămăduit pe acesta de lepra lui şi l-a botezat pe el şi pe toţi câţi erau sub ascultarea lui; a fost Evanghelizatorul Edessei și Beirutului, s-a mutat cu pace către Domnul, în Beirut, în anul 44 şi e prăznuit/21 August şi 4 Ianuarie;

62) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Tertie, a pus pe hârtie Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel şi a fost al II-lea Episcop în Iconium (în Asia Mică-astăzi Konya, în Turcia), după Sfântul Apostol Sosipatru; a murit ca Mucenic, în Iconium; e prăznuit/30 Octombrie, 10 Noiembrie şi 4 Ianuarie;

63) Sfântul Apostol Tihic, ucenic şi tovarăş al Sfântului Apostol Pavel, a fost Episcop în Colofon în Cezareea, după Sfântul Sosten, a plecat la Domnul în pace şi e prăznuit/8 Decembrie şi 4 Ianuarie;

64) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Timon (unul din primii 7 Diaconi ai Bisericii, alături de Sfinţii Ştefan, Filip, Parmena, Nicanor, Prohor şi Nicolae; cu toate că au murit la date diferite şi din cauze diverse, sunt prăznuiți împreună/28 Iulie) prăznuit şi/4 Ianuarie; a fost Episcop în cetatea Bostrica din Siria şi a murit ca Mucenic, prin crucificare;

65) Sfântul Apostol (şi Mucenic)Timotei (însoţitorul Sfântului Apostol Pavel), a fost Episcop în Efes şi a fost omorât cu pietre în anul 80; 2 cărți din Noul Testament poartă numele său, reprezentând cele 2 epistole pe care i le-a trimis Sfântul Apostol Pavel; e prăznuit/4 şi 22 Ianuarie;

66) Sfântul Apostol Tit, ucenicul şi însoţitorul Sfântului Apostol Pavel, a fost de faţă la pătimirile și la moartea Domnului pe Cruce, apoi la Învierea și Înălţarea la Cer ale Mântuitorului; în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, viitorul Apostol a auzit cu urechile lui cum, după coborârea Duhului Sfânt, Cei 12 Apostoli vorbeau în limbi diferite, printre care era și limba vorbită în Creta (Fapte 2,11), iar atunci s-a convertit, ascultând cuvintele Sfântului Apostol Petru, fiind însă botezat mai târziu de Sfântul Apostol Pavel, care îl hirotonește Episcop în cetatea Gortina din Insula Creta și, ulterior, îi trimite o epistolă, care îi poartă numele; a adormit în pace la venerabila vârstă de 97 de ani şi e prăznuit/ 25 August şi 4 Ianuarie;

67) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Trofim a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel, a murit ca Mucenic, decapitat şi e prăznuit/15 Aprilie şi 4 Ianuarie;

68) Sfântul Apostol (şi Mucenic) Urban, a fost Episcop în Macedonia şi e prăznuit/31 Octombrie şi 4 Ianuarie;

69) Sfântul Apostol Zaheu era un vameş (preceptor) bogat din Ierihon. Şi, cum era mic de statură, s-a urcat într-un sicomor ca să-L vadă pe Mântuitorul trecând. După Înălţarea Domnului, Sfântul Apostol Zaheu l-a însoţit pe Sfântul Apostol Petru în călătoriile lui; a devenit I-ul Episcop al Cezareii Palestinei, unde a şi murit în pace; e prăznuit/20 Aprilie, în a 32-a Duminică după Rusalii (cea dinaintea începerii Triodului, numită şi Duminica lui Zaheu) şi/4 Ianuarie;

70) Sfântul Apostol Zina, avocatul şi legiuitorul, adică învăţătorul legii lui Moise, a fost ucenic şi împreună-lucrător cu Sfântul Apostol Pavel, Episcop în Lida (Diospolis) şi e prăznuit/27 Aprilie, 27 Septembrie şi 4 Ianuarie.

Până aici se împlineşte desăvârşit ceata Sfinţilor 70 de Apostoli, la care, după alt izvor al Evangheliei, se adaugă încă şi aceştia 2:

71) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul, a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel, dar a ascultat nu numai de propovăduirea Sfântului Apostol Pavel, ci şi de a celorlalţi Apostoli cu care a fost împreună la îngroparea PreaCuratei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu; a fost Episcop în Atena, apoi în Galia, inclusiv în Cetatea Parisului; ne-a lăsat o ierarhizare a cetelor îngereşti: în I-a treaptă, cea mai înaltă, sunt: Tronurile, Heruvimii şi Serafimii. A 2-a treaptă cuprinde: Stăpâniile, Domniile şi Puterile, iar în treapta a 3-a întâlnim: Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii; a murit ca Mucenic, în anul 96, în vârstă de 90 de ani, decapitat în Paris; iar faptul că şi acesta a fost din aceeaşi ceată apostolească, îl mărturiseşte Eusebiu, zicând astfel despre aceşti Apostoli: Au adăugat la aceştia pe Areopagitul acela, anume Dionisie, care s-a întors la Credinţă în Atena, prin propovăduirea lui Pavel, cum scrie Luca în Faptele Apostolilor. E prăznuit/3 Octombrie;

72) Sfântul Simeon, care s-a numit Niger; iar cum că şi acesta este din aceeaşi ceată apostolească, mărturiseşte Sfântul Epifanie, punându-l pe dânsul între Apostoli, pentru că le pomeneşte numele acelora astfel: Marcu, Luca, Iust, Barnaba, Apelie, Ruf, Niger (adică Simeon Niger) şi pe ceilalţi 72. Astfel scriind Sfântul Epifanie pentru aceşti 2, ne încredinţează că ceata acestor Sfinţi Apostoli cuprinde 72 de feţe şi că Sfântul Simeon Niger este unul din acelaşi număr apostolesc

şi următorii (după alte surse):

73) Sfânta Apostoliţă (şi Muceniţă) Apfia, soția Sfântului Apostol (şi Mucenic) Filimon e prăznuită/22 Noiembrie, 19 Februarie şi 4 Ianuarie, împreună cu soţul său, Sfântul Apostol (şi Mucenic) Filimon şi cu fiul lor, Sfântul Apostol Arhip; a murit ca Muceniţă, împreună cu soţul său, fiind omorâţi cu pietre;

74) Sfântul Apostol Alfeu, tatăl Sfântului Apostol Iacov şi al Sfântului Apostol Matei, 2 din Cei 12 Mari Apostoli, s-a dus la Domnul în pace şi e prăznuit/26 Mai şi 4 Ianuarie;

75) Sfântul Apostol Cezar (Chesarie) a fost Episcop în Dirrachium, a plecat la Domnul în pace şi e prăznuit/8 Decembrie şi 4 Ianuarie;

76) Sfântul Apostol Chifa a fost Episcop în Iconium şi e prăznuit/29 Martie, 8 Decembrie şi 4 Ianuarie;

77) Sfânta Apostoliţă (şi Muceniţă) Iunia, soţia şi însoţitoarea Sfântului Apostol Andronic şi rudă a Sfântului Apostol Pavel e prăznuită împreună cu el/17 Mai şi 4 Ianuarie;

78) Sfânta Apostoliţă (şi Muceniţă) Priscila (soţia Sfântului Apostol Acvila şi însoţitori ai Sfântului Apostol Pavel, care a şi locuit la ei 1 an şi jumătate) a murit ca Muceniţă, împreună cu soţul său, săvârșindu-se de sabie şi e prăznuită/13 Februarie (împreună cu soţul său) şi 4 Ianuarie;

79) Sfântul Apostol Terpne (Terpenu sau Terentie) a fost unul din Cei 70 de Ucenici ai lui Hristos;

80) Sfântul Epafras, însoţitor al Sfântului Apostol Pavel, a fost Episcop în Colose, în Biserica Laodiceii şi în Ierapole.

De vei voi ca să cercetezi cu înlesnire, vei afla mai mult de 70, din mărturiile Sfântului Apostol Pavel, care în cea dintâi Epistolă către Corinteni (15-5,6) zice: Hristos „S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; în urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit”. Deci, mulţi ostenindu-se în bună vestire a lui Hristos în aceeaşi vreme în Biserica cea dintâi şi, luminând multe ţări cu Credinţa, asemenea cu Apostolii sunt vrednici de numele apostolesc, iar unii aici îndeosebi trebuie să se pomenească. Adică:

81) Sfântul Lazăr, fiind mort 4 zile şi de Domnul înviindu-se, împreună cu Sfinţii Apostoli a primit Duhul Sfânt, Care în limbi de foc S-a coborât. Fiind mare prigoană asupra Bisericii Ierusalimului, după uciderea lui Ştefan, a fost izgonit din hotarele Iudeii şi slobozit pe mare într-o luntre fără vâsle, împreună cu Sfântul Maximin, ucenicul Domnului şi cu Sfântul Chelidonie, care din naştere a fost orb şi de Domnul s-a luminat; însă, plutind după Dumnezeiasca ocârmuire în Marsilia, acolo Sfântul Lazăr a propovăduit apostoleşte pe Hristos. Apoi, fiind Episcop în cetatea Kitiei, din Insula Ciprului, a murit. Şi sfântul lui trup, după mulţi ani, s-a descoperit într-o raclă de marmură cu aceste cuvinte scrise deasupra: „Lazăr cel mort de 4 zile, Prietenul lui Hristos”. Prăznuit în “Sâmbăta lui Lazăr” (Sâmbăta dinaintea Intrării Domnului în Ierusalim);

82) Sfântul Maximin din Livia, cetate care se numea astfel în Galia, a fost întâi Episcop şi împlinitor de propovăduiri apostoleşti. Acolo a petrecut şi Sfântul Chelidonie [83)], ajutătorul episcopiei la propovăduirea apostolească, cu Sfântul Maximin, unde cu pace s-a odihnit; iar de unii istorici se numără în ceata Sfinţilor 70 de Apostoli, ca unul dintr-înşii.

84) Sfântul Iosif, cel din Arimateea, care a fost învăţat de Iisus şi a cerut preacinstitul Lui Trup de la Pilat; la fel, izgonindu-se de zavistnicii evrei din hotarele lor, a propovăduit pe Hristos în Anglia, unde a şi murit; ca un Apostol se cinsteşte de locuitorii acelei ţări. E prăznuit/31 Iulie.

85) Sfântul Nicodim, care a venit noaptea la învăţătura lui Hristos şi a dat sfat bun pentru neosîndirea Domnului, iar mai pe urmă împreună cu Sfântul Iosif din Arimateea a îngropat cu cinste Trupul lui Iisus şi L-a uns cu aromate; el la fel a pătimit prigonire apostolească de la evrei, pentru Credinţa şi propovăduirea lui Hristos.

86) Sfântul Gamaliel, care a fost învăţător Sfântului Apostol Pavel şi a dat evreilor sfat bun despre propovăduirea Sfinţilor Apostoli, zicând: Dacă este de la Dumnezeu învăţătura aceasta, nu veţi putea s-o nimiciţi. După ce a arătat aceasta, a propovăduit apostoleşte pe Hristos, în Care a crezut şi, pe cel izgonit pentru propovăduire, adică pe Sfântul Nicodim, îl ţinea la sine, pe care până la sfârşitul vieţii hrănindu-l, după moarte l-a îngropat aproape de Sfântul Ştefan, întâiul Mucenic

87) Sf. famen al împărătesei Candachiei, cel botezat în cale de Sfântul Apostol Filip, pe împărăteasa aceea a adus-o la Hristos; a fost întâi propovăduitor al lui Hristos în Etiopia, Apostol al Etiopiei numindu-se şi s-a sfârşit muceniceşte.

88) Sfântul Sfinţit Mucenic Cornelie Sutaşul, cel botezat de Sfântul Apostol Petru şi de acelaşi pus Episcop în Cezareea, după Sfântul Zaheu şi casa lui a făcut-o Biserică. E prăznuit/13 Septembrie.

90) Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul, care a crezut în vremea răstignirii Domnului şi cu adevărat a mărturisit că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, apoi şi Învierea Lui a mărturisit-o; după aceasta, fiind propovăduitor şi Apostol al lui Hristos în Capadochia, a pătimit muceniceşte. E prăznuit/16 Octombrie.

91) Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, pe care Domnul, când era prunc, l-a luat în Mâinile Sale. El a fost Episcop în Antiohia, propovăduind pe Hristos, pentru Care a şi pătimit în Roma, dându-se spre mâncare leilor; e prăznuit/20 Decembrie şi 29 Ianuarie;

92) Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei, pe care fericitul Simeon Metafrast, în viaţa Sfântului Ignatie, purtătorul de Dumnezeu, îl numeşte Apostol Dumnezeiesc, scriind aşa: „A sosit în Smirna şi, acolo, Sfântul Ignatie a sărutat pe Sfântul Policarp, Dumnezeiescul Apostol, Episcopul Smirnei şi, împreună cu sine, ucenicul”. E prăznuit/23 Februarie.

93) Sfântul Aristion, Episcop al Bisericii Smirnei, Ucenicul Domnului, din aceia care erau după cei 12 Apostoli, pomenit în cărţile Sfântului Papia, Episcopul Ierapolei, cel ce a vieţuit îndată după Apostoli, despre care scriu istoricii bisericeşti: Nichifor în cartea a III-a, cap. 20 şi Eusebiu în cartea a III-a, cap. 33.

94) Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, cel ce a învăţat Credinţa de la Sfântul Apostol Pavel şi a fost pus Episcop în Atena, care la Adormirea PreaCuratei Maicii lui Dumnezeu, s-a adus în ceata Sfinţilor Apostoli prin văzduh. E prăznuit/4 Octombrie.

95) Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului, a pătimit mărturisind apostoleasca propovăduire în Hristos; despre care Însuşi Domnul Hristos a arătat în descoperirea Sfântului Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, zicând: Antipa, martorul Meu cel credincios,este ucis. E prăznuit/11 Aprilie.

96) Sfântul Dimitrie, despre care a scris Sfântul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu în Epistola a III-a (1, 12), zicând: Lui Dimitrie i s-a mărturisit de la toţi şi de la însuşi Adevărul. Şi noi mărturisim şi ştii că mărturia noastră este adevărată. El a fost Episcop în Filadelfia, în Asia.

97) Sfântul Sfinţit Apostoli (şi Mucenic) Mnason, Episcopul Ciprului, vechi Ucenic al Domnului şi pomenit în Faptele Apostolilor, care de sabie s-a săvârşit e prăznuit/18 Octombrie.

Deci aceştia şi mai mulţi, afară din soborul celor 70 de Apostoli, au fost vechi Ucenici ai Domnului, în aceeaşi vreme cu Apostolii propovăduitori ai Lui, afară de mai mult de 500 de fraţi, care, deşi n-au fost pomeniţi, au văzut pe Domnul înviat; numele lor sunt scrise aici, pe pământ, în cărţi, dar în ceruri sunt scrise cu adevărat, precum scrie Sfântul Apostol Pavel către Filipeni, în cap. 4:

Care întru bună vestire s-au nevoit cu mine şi cu ceilalţi ajutători ai mei, ale căror nume sunt în cărţile vieţii.

Surse bibliografice :

  1. http://agrinioreport.com/wp-content/uploads/2016/01/04.jpg;
  2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cei_70_de_Apostoli ;
  3. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/01/226f4-7025ce25b125cf258025cf258c25cf258325cf258425ce25bf25ce25bb25ce25bf25ce25b9.jpg
  4. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostol#Cei_70_de_Apostoli

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: