Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

SFINŢII ZILEI

În luna Ianuarie, în ziua a optsprezecea, îi pomenim pe Sfinții Ierarhi ATANASIE cel Mare, Patriarhul Alexandriei, luptător împotriva arianismului (n. 298, Alexandria, Egipt-† 2 Mai 373, Alexandria, Egipt) şi CHIRIL, Patriarhul Alexandriei, luptător împotriva novaţionismului şi nestorianismului (n. 378, Theodosios, Egipt-† 9 Iunie 444).

Sfinții Ierarhi ATANASIE cel Mare şi CHIRIL, Patriarhii Alexandriei

Sfântul Atanasie a trăit pe vremea Împăratului Constantin (306-337) şi sub ceilalţi împăraţi, până în vremea lui Valens (364-378). Era din cetatea Alexandriei şi după neam era mai mult egiptean decât grec.

Sfântul Ierarh ATANASIE cel Mare, Patriarhul Alexandriei

Copil fiind, a cunoscut vremea prigoanelor, în timpul cărora voia să mărturisească Dreapta Credinţă înaintea păgânilor. A crescut învăţând carte în lumea Bisericii şi a poporului de care era iubit.

Sfântul Ierarh ATANASIE cel Mare, Patriarhul Alexandriei

Era diacon când l-a însoţit pe episcopul său, Sfântul Alexandru al Alexandriei, la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325, unde l-a combătut pe ereticul Arie. Ajuns Patriarh al Alexandriei, toată viaţa Sfântul Atanasie a luptat contra arianismului, a îndurat izgoniri de pe scaunul său, mărturisind până la capăt Dreapta Credinţă, ca un adevărat stâlp al Ortodoxiei.

Sfântul Ierarh ATANASIE cel Mare, Patriarhul Alexandriei

La 77 de ani, întors la scaunul său după a 5-a izgonire, Sfântul Atanasie a adormit cu pace în Domnul, în anul 373.

Sfântul Ierarh ATANASIE cel Mare, Patriarhul Alexandriei

Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face pe data de 18 Ianuarie, iar pe 2 Mai se face pomenirea aducerii Moaștelor sale.

Sfântul Ierarh ATANASIE cel Mare, Patriarhul Alexandriei

Sfântul Chiril al Alexandriei a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mic (408-450). A strălucit între anii 420-433, fiind reazem şi ajutător la Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes (431), unde l-a combătut pe ereticul Nestorie, care interpretând greşit Taina Întrupării lui Dumnezeu, o defăima pe Maica Domnului. Strălucind, deci, cu râvna pentru dreapta cinstire a Maicii Domnului în Biserică, atât la Sinod, cât şi prin cărţile sale, Sfântul Chiril şi-a dat sufletul în Mâinile Domnului în anul 444, Biserica numărându-l între Marii Sfinţi Ierarhi şi dascăli a toată creştinătatea.

Sfântul Ierarh CHIRIL, Patriarhul Alexandriei

Este prăznuit în Biserica Ortodoxă atât în ziua de 9 Iunie cât și pe data de 18 Ianuarie, împreună cu Sfântul Atanasie al Alexandriei.

Sfântul Ierarh CHIRIL, Patriarhul Alexandriei

Troparul Sfinţilor Ierarhi Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei (Glasul al 3-lea) :

Pe Ierarhii Domnului, pe tâlcuitorii dogmelor, pe păstorii alexandrinilor propovăduitori ai Adevărului, perechea cea iubită de Dumnezeu ; pe străluciţii luminători, risipitori ai întunericului celor nelegiuiţi : pe Atanasie cel Mare, secerătorul ereticilor, împreună cu Chiril, cel ce a cinstit precum se cuvenea pe Născătoarea de Dumnezeu, veniţi cu toţii, iubitorii de prăznuire şi, adunându-ne cu veselie şi cu cântări să-i cinstim ; că ei se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Ierarh CHIRIL, Patriarhul Alexandriei

Condacul Sfinţilor Ierarhi Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei (Glasul al 4-lea) :

Ierarhilor prea mari ai Bisericii şi vitejilor apărători ai Dreptei Credinţe în Hristos, păziţi pe toţi cei ce cântă: Mântuieşte, Îndurate, pe cei ce Te cinstesc pe Tine, cu Credinţă!

Sfinții Ierarhi ATANASIE cel Mare şi CHIRIL, Patriarhii Alexandriei

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH ATANASIE, ARHIEPISCOPUL ALEXANDRIEI

ACATISTUL SFINŢILOR IERARHI ATANASIE ŞI CHIRIL, ARHIEPISCOPII ALEXANDRIEI

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Muceniță XENIA, care s-a săvârşit prin foc.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios MARCIAN din Cir (Siria) († 388).

Acest Cuvios Părinte Marcian era de loc din Cir. Şi lăsându-şi patria şi strălucirea neamului sau, s-a dus în mijlocul pustiei şi acolo, făcându-şi o chilioara atât de mică încât să-i acopere numai trupul, s-a închis în ea purtând haine de păr de capră. Iar hrana sa era în toată seara 24 de dramuri de pâine. Bea încă şi apă atât de puţină încât numai să trăiască. Şi după ce a trecut câtva timp, a câştigat 2 ucenici: pe Eusebie, care a şi rămas moştenitor al colibei sale şi pe Agapitos, care aceasta îngerească petrecere a sădit-o de al doilea la Apamia. Căci şi aceşti 2 şi-au făcut mici colibe şi se linişteau în ele. Cuviosul Marcian, închis fiind pururea, n-a folosit niciodată sfeşnic, ci lumina Dumnezeiască îi strălucea lui în timpul nopţii şi-i arăta alcătuirea literelor, încât vedea şi citea, căci avea cu sine şi o mică Psaltire. Dar odată a ieşit din pustiul din jur un balaur mare, care îngrozea pe sihaştrii cei împreună cu Sfântul că va pricinui moarte şi stricăciune. Iar Sfântul cu degetul a însemnat Cruce peste balaur, iar cu gura a suflat spre el şi aşa cum paiele ce rămân în ţarină după seceră sunt topite de foc, asemenea şi balaurul acela degrab’ în mai multe bucăţi s-a sfărâmat. Odată au venit la el Flavian, episcopul Antiohiei şi episcopul Cirului şi alţi episcopi şi însemnaţi bărbaţi şi cuvântători care, punându-i lui înainte multe ziceri din Dumnezeiasca Scriptură, îl rugau să iasă afară din chilie, pentru folosul fraţilor. Iar Sfântul nici a le auzi acestea n-a suferit, ci a rămas în chilie închis. Acesta a întors pe mulţi din felurite eresuri la Adevărata Credinţă.

Odată, sora Sfântului cea după trup, luând din cetatea Cirului unele bucate potrivite pentru acest fel de pustnic şi luând împreună şi pe fiul ei, s-au dus la Cuviosul. Iar el pe sora sa n-a voit să o vadă, iar pe fiul ei şi nepotul său l-a primit cu bucurie, fără să primească de la ea vreun dar. Iar nepotul său, cu stăruinţă îl ruga ca să primească cele ce-i adusese maică-sa. Dar Cuviosul l-a întrebat: „Când aţi venit către mine, câte Mânăstiri şi colibe pustniceşti aţi trecut? Şi cărora aţi dat din darurile voastre?” Iar nepotul i-a răspuns că nimănui nu au dat nimic. Atunci Cuviosul i-a zis: „Mergeţi înapoi având cu voi cele ce mie aţi adus. Căci pentru fireasca rudenie şi nu pentru dragostea şi apropierea cea către Dumnezeu aţi adus mie acestea”. Minunatul acesta Marcian a stat către toţi mare şi vestit nu numai la cei de aproape cu locuinţa fiind dorit, ci şi la cei mai de departe. Şi fiindcă a aflat că mulţi se luptau şi se certau ca să ia trupul său după moarte şi îşi gătiseră şi lăzi şi sicrie, ca să-l pună pe el şi zidiseră chiar Biserici în numele lui, a jurat pe întâiul său ucenic ca să ascundă după moarte trupul său în loc tainic, departe de chilia sa; şi acestea rânduindu-le s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfinții Mucenici ASTERIE, FORTUNAT, ZENON, ZOSIMA, MENELAPIU, DEDAL şi VALENS, care au pătimit la Ostia în Italia († 269) ;

Sfintele Muceniţe ARCHELEIA, TECLA şi SUZANA din Salermo în Italia, 3 fecioare, care au pătimit în timpul împăratului Dioclețian († 293) ;

Sfinții Mucenici TEODULA, BOEŢIU, TEODUL și ELADIE, care s-au săvârșit prin sabie, EVAGRIE și MACARIE, care s-au săvârșit fiind arși într-un cuptor la Anazarve în Cilicia († 304)

Sfânta Muceniţă Teodula

Sfânta Muceniță PRISCA, fecioara, martirizată la Roma († secolul I sau al III-lea)

Sfânta Muceniță PRISCA, fecioara

Sfântul Cuvios SILVAN, din Palestina († secolul al IV-lea) ;

Sfântul Ierarh VENARDIE, Episcop de Clermont, Franţa († 423) ;

Sfântul Ierarh EFREM, Episcop de Mylasa, în Caria (†secolul al V-lea) ;

Sfântul Ierarh VOLUSIAN, senator căsătorit, ce a fost ales (al 7-lea) Episcop de Tours în Franţa, la scurtă vreme fiind alungat din scaun de către vizigoții arieni, săvârșit la Toulouse(† 498) ;

Sfintele Cuvioase FAUSTIA şi LIBERATA, sora sa, întemeietoarele Mânăstirii Santa Margarita din Como-Lombardia în Italia († 580);

Sfântul LEOBARD, pustnic din Marmoutier-Tours, Franţa († 593) ;

Sfântul DEICOL, irlandez de neam, monah la Bangor, l-a urmat pe Sfântul Colomban în Burgundia (Franța), unde a întemeiat 2 Mânăstiri (n. 530, Leinster, Irlanda+† 18 Ianuarie 625, Lure, Franţa);

Sfântul Mucenic ULFRID, englez de neam, propovăduitor în Germaniaşi Suedia, încreştinătorul Suediei, ucis pentru că a distrus o imagine reprezentându-l pe zeul Thor († 1028) ;

Sfântul Cuvios EFREM cel Tânăr (Filosoful), din Georgia († 1101)

Sfântul Cuvios EFREM cel Tânăr (Filosoful), din Georgia

Sfântul Cuvios CHIRIL, Egumen la Kiev († 1146) ;

Sfântul Ierarh IOACHIM, Patriarh de Târnovo, Bulgaria († 1248) ;

Sfinții Cuvioși CHIRIL, SchiMonahul şi MARIA, SchiMonahia, părinţii Sfântului Serghie de la Radonej († 1337)

Sfinții Cuvioși CHIRIL, SchiMonahul şi MARIA, SchiMonahia,
părinţii Sfântului Serghie de la Radonej

Iată o deosebit de mişcǎtoare legǎturǎ între un fiu şi pǎrinţii sǎi – un fiu afierosit cu totul lui Dumnezeu încǎ înainte de a se naşte şi care totuşi trǎieşte cu pǎrinţii sǎi şi are grijǎ de ei pânǎ la moartea acestora. Cam tot ceea ce ştim despre aceastǎ sfântǎ pereche  vine din prima biografie a fiului lor, preaiubitul Sfânt Serghie din Radonej (25 Septembrie). Biografia a fost scrisǎ de Epifanie cel Înţelept, unul dintre ucenicii Sfântului Serghie. La începutul Vieţii Sfântului Serghie, el scrie: „Acest Serghie s-a nǎscut din pǎrinţi de neam şi Drepţi. Numele tatǎlui sǎu era Chiril, iar al mamei Maria. Amândoi aveau o viaţǎ plǎcutǎ lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor, împodobiţi cu toate virtuţile pe care le iubeşte Dumnezeu. Cǎci Dumnezeu nu lasǎ ca un copil, pe care vrea sǎ-l facǎ sǎ strǎluceascǎ, sǎ se nascǎ din pǎrinţi nedrepţi. Ci, mai curând, El pregǎteşte de mai înainte şi rânduieşte asemenea pǎrinţi preacinstiţi, lǎsându-i sǎ zǎmisleascǎ pe cel plǎcut al Sǎu. O prealǎudatǎ Pronie! O, bunilor pǎrinţi, ce aţi dat naştere unui asemenea copil”.

Sfinții Cuvioși CHIRIL, SchiMonahul şi MARIA, SchiMonahia,
părinţii Sfântului Serghie de la Radonej

Maria s-a îngrijit îndeosebi de copil, încǎ de când se afla în pântecele ei, luând seama în chip deosebit la viaţa ei duhovniceascǎ. Stǎruinţa ei a crescut dupǎ ce pruncul a strigat cu glas mare de 3 ori din pântecele ei pe când se afla la Sfânta Liturghie, lucru care i-a uimit pe toţi cei prezenţi. La început ea s-a speriat, dar a luat-o ca pe un semn de la Dumnezeu.

Semnul a îndemnat-o sǎ fie nu doar mai râvnitoare la rugǎciune, ci şi la post. Din acel moment şi pânǎ la naşterea copilului, ea s-a lipsit cu totul de mâncǎruri grase, carne, lapte, peşte şi bǎuturi alcoolice. Astfel, Epifanie scrie: „Cǎci la fel ca zǎmislirea şi naşterea a avut loc cu post şi rugǎciune”. Şi atât ea, cât şi Chiril, au fost într-un gând: „Dacǎ copilul va fi bǎiat, sǎ fǎgǎduim cǎ-l vom duce la Bisericǎ şi îl vom da lui Dumnezeu, Care singur este Fǎcǎtorul de bine al tuturor”. Dupǎ naşterea lui, pǎrinţii l-au afierosit cu adevǎrat lui Dumnezeu. La Botez, la 40 de zile, preotul, Pǎrintele Mihail, i-a dat numele de Bartolomeu. Când pǎrinţii au spus pǎrintelui Mihail despre felul cum copilul a strigat din pântece  în timpul slujbei, el le-a povestit multe lucruri din Sfânta Scripturǎ despre felul cum Dumnezeu alege şi blagosloveşte pe anumiţi oameni chiar înainte de naştere. Iar despre Bartolomeu, Părintele Mihail a spus pǎrinţilor: „Bucuraţi-vǎ şi vǎ veseliţi, cǎci va fi Vas ales de Dumnezeu, Sǎlaş şi Slujitor al Sfintei Treimi!

Sfinții Cuvioși CHIRIL, SchiMonahul şi MARIA, SchiMonahia,
părinţii Sfântului Serghie de la Radonej

Îmbǎrbǎtaţi astfel, Chiril şi Maria crescurǎ pe Bartolomeu întru frica Domnului.

Când Bartolomeu a crescut, a înfǎţişat pǎrinţilor sǎi dorinţa sa arzǎtoare de a urma viaţa monahalǎ. Ei l-au rugat ca mai întâi sǎ aibǎ grijǎ de ei, ceea ce el a şi fǎcut:

Acest minunat fecior fǎgǎdui cu bucurie sǎ le slujeascǎ atâta vreme cât vor trǎi. Şi din acea zi s-a strǎduit sǎ placǎ pǎrinţilor sǎi zilnic, în toate chipurile cu putinţǎ, spre a dobândi rugǎciunile şi blagosloveniile lor. Şi astfel a rǎmas o vreme în aşteptare, slujind şi plǎcând pǎrinţilor sǎi pânǎ ce aceştia s-au alǎturat cinului monahicesc, retrǎgându-se fiecare la o Mânǎstire. Şi dupǎ ce au trǎit câţiva ani în viaţa monahalǎ, au pǎrǎsit aceastǎ viaţǎ, ducându-se la Dumnezeu. Însǎ şi-au blagoslovit fiul, cinstitul fecior Bartolomeu, cu multe blagoslovenii în fiecare zi, pânǎ la ultima lor suflare”. Sfinţii Chiril şi Maria au murit cam în acelaşi an, 1337.

Sfinții Cuvioși CHIRIL, SchiMonahul şi MARIA, SchiMonahia,
iar în mijloc, fiul lor, Sfântul Serghie de la Radonej

Sfântul Serghie (acesta fiind numele pe care l-a luat mai târziu, la tunderea în monahism) şi-a îngropat pǎrinţii iubiţi, jelindu-i astfel: „Dupǎ ce le-a cântat cântǎrile de îngropǎciune, binecuvântatul fecior i-a dus la groapǎ cu multǎ cinste şi i-a îngropat cu pǎmânt şi lacrimile sale, ca pe cea mai preţuitǎ comoarǎ. El şi-a cinstit pe tatǎl şi pe mama sa cu lacrimi şi cu parastase şi Sfinte Liturghii. Şi pomenirea pǎrinţilor sǎi a împodobit-o cu rugǎciunile sale, cu milosteniile date sǎracilor şi hrǎnirea cerşetorilor”.

Dupǎ ce a stat lângǎ mormintele pǎrinţilor vreme de 40 de zile, s-a întors la casa pǎrinteascǎ spre a pune totul în rânduialǎ. Apoi a plecat sǎ-şi înceapǎ nevoinţele monahiceşti –  strǎdanii ce l-au fǎcut  sǎ reaprindǎ focul duhovnicesc al întregului pǎmânt rusesc pentru generaţiile viitoare.

Sfântul Cuvios ATANASIE de la Valaam, Rusia, ucenicul Sfântului Alexandru de Svir și ctitorul şi Stareţul Mânăstirii Syandemsk († 1550)

Sfântul Cuvios ATANASIE de la Valaam

Acest sfânt părinte a fost ucenic al Cuviosului Alexandru de Svir (30 August). După adormirea stareţului său, s-a aşezat în Schitul Adormirii Maicii Domnului din pădurile Kareliei, nu departe de Oraşul Oloneţ, pe o insulă de pe Lacul Sinadem.

Sfântul Cuvios ATANASIE de la Valaam

Defăimările şi uneltirile locuitorilor din împrejurimi îl siliră pe Sfântul Atanasie să se întoarcă la Mânăstirea Svir unde fu rânduit în treapta de Egumen. Însă inima sa dorind viaţă de linişte, după o vreme se întoarse la Schitul Adormirii unde încărcat de anii nevoinţelor sale adormi cu pace în anul 1550, fiind înmormântat în Insula Roscinsk.

Sfântul Cuvios ATANASIE de la Valaam

După o vreme se ridică pe mormântul său o Biserică cu Hramul Sfinţilor Atanasie şi Chiril ai Alexandriei. În anul 1720 s-a aflat trupul său nestricat, răspândind bună mireasmă  şi izvorând mulţime de tămăduiri.

Sfântul Cuvios ATANASIE, Nebun-pentru-Hristos, din Navolotsk, Rusia (secolele al XVI-lea și al XVII-lea) ;

Despre nașterea și educația Sfântului Atanasie de la Navoloțk nu se cunoaște nimic, Cuviosul a venit din împrejurimile Cargopoliei la râul Vaga și s-a așezat la 3 verste de suburbia Verholedsk a Orașului Șenkursk. Curând s-a îmbolnăvit grav și s-a săvârșit. Peste 40 de zile, Sfântul s-a arătat simultan către 4 oameni bolnavi ce locuiau în locuri diferite,  i-a vindecat și i-a îndrumat să îngroape trupul său în locul în care zace. Cei ce au fost vindecați nu numai că au îngropat Sfintele Moaște, dar au și construit o Capelă deasupra lor, de aici începând și cinstirea Sfântului. Oamenii veneau de departe și, ”atingându-se de praful de pe mormântul său și ungându-se cu Mir de la Candela sa” se vindecau de orice boală.

Sfântul Cuvios ALEXIE (Shushania), IeroMonah din Teklati, Georgia († 1923) ;Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: MIHAIL (Kargopolov), Preotul († 1919), EUGEN (Isadsky), Preotul (n. 1879-† a murit pe 18 Ianuarie 1930 într-unul din lagărele de muncă forţată de la Marea Albă-Baltică), VLADIMIR (Zubkovich), Protoiereul, dinSmolevichi (Bielorusia) (n. 13 Martie 1863-† a fost împuşcat pe 18 Ianuarie 1938), NICOLAE (Krasovsky), Preotul (n. 1876-† a fost împuşcat pe 18 Ianuarie 1938 şi îngropat într-o groapă comună necunoscută din Butovo, lângă Moscova)şi SERGHIE (Lebedev), Preotul († 1938) şi ALEXANDRU (Rousinov) († 1938),care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Mihail (Kargopolov), Preotul

Sfântul Mucenic Mihail (Kargopolov) a slujit ca preot în satul Petrovskoye, din districtul Achinsk, din provincia Yenisei. Înainte fusese ofițer al trupelor de cazaci. Bolșevicii l-au arestat la 18 Ianuarie 1919. După ce au ajuns la puțin mai bine de un kilometru de sat, armata roșie a oprit caii, l-au scos pe preot din sanie, i-au rupt haina de blană și i-au cerut să-și dea jos Crucea. Părintele Mihail a refuzat. Apoi au încercat să îndepărteze cu forţa Crucea din mâinile preotului, dar nu au reuşit. Ţinându-și Crucea în mâini, preotul s-a rugat și a spus: „Ei nu știu ce fac!” Unul dintre călăi l-a împușcat în cap. Părintele Mihail a căzut și au început să-l împuște, tragând de 20 de ori în el, până când l-au ucis.

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Eugen (Isadsky), Preotul
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Vladimir (Zubkovich), Protoiereul
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Nicolae (Krasovsky), Preotul

Și tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios Ierarh MAXIM BRANCOVICI, Mitropolitul Ţării Româneşti, care era sârb de neam și care s-a săvârșit cu pace în anul 1516.

Sfântul Cuvios Ierarh MAXIM BRANCOVICI, Mitropolitul Ţării Româneşti

Maxim a fost fiul despotului sârb Ştefan şi al despinei Angelina. El s-a tuns monah în Mânăstirea Manasia. Forţat de turci, el a scăpat în România, unde a fost sfinţit Episcop pentru Arhiepiscopia Valahiei, atunci vacantă. El a mijlocit pace între domnii Radu şi Bogdan, evitând războiul dintre ei. În anii dinspre sfârşitul vieţii, el s-a întors la Krusedol unde a zidit o Mânăstire în care a şi răposat, după o viaţă întreagă de nevoinţe, la 18 Ianuarie 1516. Sfintele sale Moaşte întregi şi Făcătoare-de-Minuni se află şi acum în această Mânăstire.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2019/01/18/sfintii-ierarhi-atanasie-si-chiril-arhiepiscopii-alexandriei-3-2489.jpg ;
 2. https://www.hsir.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/01-January/18janEng.pdf ;
 3. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/01/dd695-ephraim.jpg ;
 4. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/7d3f0d83-cb12-4227-97b9-548444fc0665 ;
 5. http://www.saint.gr/photos/standard/0118/AgiaTheodouli01.jpg ;
 6. https://commons.orthodoxwiki.org/images/f/fe/0118cyril-alexandria.jpg ;
 7. http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/eortologio/Agion_pics/Jan_18.jpg ;
 8. https://ro.orthodoxwiki.org/Atanasie_al_Alexandriei ;
 9. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/8-01.jpg ;
 10. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/1309 ;
 11. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Ikone_Athanasius_von_Alexandria.jpg ;
 12. http://www.saint.gr/photos/standard/0118/AgiosAthanasiosSandemsk01.jpg ;
 13. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1053/p18e4uupolcbb17b8qcobk11ja3.jpg ;
 14. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2013/01/18/18-ianuarie-pomenirea-sf-atanasie-cel-mare/ ;
 15. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/220/p1b7o3s6qvu3q1c2opepqp9mk03.jpg ;
 16. https://fr.wikipedia.org/wiki/Volusien_(%C3%A9v%C3%AAque);
 17. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3823/p1dqc2aue219k2s1079h16372u93.jpg ;
 18. https://ro.scribd.com/document/365740479/Sinaxarul-Pe-Tot-Anul ;
 19. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%AD%CF%82/%CE%A0%CE%B1%CF%87%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9/01_18%20%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.jpg ;
 20. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3643/p1dqc1u5qd1sf7112f1n491oh310703.jpg ;
 21. https://en.wikipedia.org/wiki/Deicolus ;
 22. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/731/p1b7o3eopv4in1aqi13r04a5kob3.jpg ;
 23. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/120 ;
 24. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/731/p1b7o3j5iikvo1u84a3k174h1jr23.jpg ;
 25. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/7-00.jpg ;
 26. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2923/p1au7dqglg1i1415iavm11flq11jt6.png ;
 27. https://www.timesnews.gr/wp-content/uploads/2018/01/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CF%82.jpg ;
 28. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2923/p1au7dqglg1sc61n84ikqgkrne74.png ;
 29. „Căsătoria , cale spre sfinţenie”, Editura Sophia 2001 ;
 30. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2923/p1au7dqglg6ke1k0gpq214lms503.png ;
 31. https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/sinaxar/sfintii-ierarhi-atanasie-si-chiril-arhiepiscopii-alexandriei-3-140756.html ;
 32. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4590/p1b7o31emm11sc86h1h6pjq13re3.jpg ;
 33. https://live.staticflickr.com/8496/8392674832_ca631422ab_b.jpg ;
 34. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/1310 ;
 35. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4590/p1al9u4serfb81ou61pjq1d8k1u0d3.png ;
 36. https://ro.orthodoxwiki.org/Chiril_al_Alexandriei ;
 37. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/928/p1aiklc2a21e2fkj9d0ja8mq613.png ;
 38. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/12/sinaxar_ianuarie.pdf

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: