SFINŢII ZILEI

În luna Martie, în ziua a douăzeci şi noua, îi pomenim pe Sfinții Sfințiți Mucenici MARCU, Episcopul Aretuselor, CHIRIL, Diaconul şi mulţi alţii împreună cu dânșii, care au pătimit în timpul împăratului Iulian Apostatul († 364).

Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor

Despre suferinţele Sfântului Marcu pentru Credinţă ne scriu Sfântul Grigorie Teologul şi Fericitul Teodorit. După cum ne spun aceşti minunaţi Sfinţi, în timpul Împăratului Constantin cel Mare acest Marcu a dărâmat la pământ un templu idolesc şi a adus pe mulţi la Sfânta Credinţă a lui Hristos. Când pe tronul imperial de la Constantinopol a urcat răul Iulian, nepotul Marelui Constantin, care după puţină vreme de la învestitura lui s-a şi lepădat de Sfânta Credinţă şi s-a numit Apostat, s-a întâmplat ca şi unii din Aretusele Siriei să se lepede de Hristos şi să se întoarcă la păgânism. Acela a fost momentul când s-au ridicat împotriva cetăţeanului Marcu, care distrusese acel templu, pretinzându-i ca fie să reclădească templul, fie să plătească cetăţii o sumă mare de bani. Cum bătrânul Marcu a respins ambele pretenţii, el a fost biciuit, batjocorit, defăimat şi târât pe străzile cetăţii. După aceea, i-au tăiat urechile cu un fir de aţă tare. Apoi 1-au despuiat de haine, 1-au uns cu miere şi 1-au lăsat legat de un copac în arşiţa verii astfel încât să fie omorât de veninul tuturor insectelor înţepătoare şi otrăvicioase. Mucenicul lui Hristos a îndurat toate fără jeluire. Marcu era foarte înaintat în vârstă, dar chipul lui strălucea asemenea celui al unui Înger. Idolatrii păgâni, în cele din urmă, şi-au redus din ce în ce mai mult pretenţiile lor băneşti faţă de Marcu, la o sumă atât de mică, încât şi cel mai sărac ar fi putut-o da, dar Marcu a refuzat să acorde chiar cel mai neînsemnat gologan scopului celui drăcesc. Răbdarea lui i-a impresionat puternic pe cetăţenii oraşului, care au început să-1 admire şi pe care a început să-i doară pentru el. Aceşti cetăţeni, care provocaseră de fapt martiriul bătrânului Marcu, în cele din urmă şi-au redus la zero pretenţiile lor băneşti, numai şi numai în scopul de a i se lăsa lui Marcu viaţa, în cele din urmă, ei 1-au eliberat şi, unul câte unul, s-au pocăit, au luat sfaturile lui, şi s-au întors la Credinţa lui Hristos. În acelaşi timp, în cetatea Heliopolis de la picioarele Muntelui Liban, Chiril, Diaconul, a suferit la fel pentru aceleaşi pricini.

Sfântul Sfinţit Mucenic Chiril, Diaconul

În vremea în care creştinismul s-a bucurat de libertate, Diaconul Chiril a distrus unele temple păgâneşti, lucru pentru care a fost torturat cu sălbăticie mai târziu, sub Iulian Apostatul. Atât de sălbăticiţi în lucrarea diavolului au fost torţionarii lui cei păgâni, încât atunci când 1-au ucis, i-au sfâşiat măruntaiele cu dinţii!

Martiriul Sfinților Sfințiți Mucenici MARCU, Episcopul Aretuselor şi al lui CHIRIL, Diaconul

În aceleaşi zile ale muceniciei Sfântului Chiril, au mai luat mucenicia şi alţii. Au fost din aceia ale căror trupuri păgânii le-au tăiat mădular cu mădular, le-au amestecat cu ovăz şi le-au dat spre mâncare porcilor. Dar pe aceştia Pedeapsa năprasnică a lui Dumnezeu nu a întârziat să-i lovească: căci toţi dinţii le-au căzut şi, în văzul şi înaintea tuturor, celor care le-au văzut sălbăticia, din gura lor ieşea o duhoare grea şi urâtă, cu neputinţă de suportat, ca o pedeapsă pentru toţi cei din jur.

Sfinții Sfințiți Mucenici MARCU, Episcopul Aretuselor şi CHIRIL, Diaconul

Troparul Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici Marcu, Episcopul Aretuselor, Chiril, Diaconul şi al celor împreună cu dânşii (Glasul al 4-lea) :

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având Tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Condacul Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici Marcu, Episcopul Aretuselor, Chiril, Diaconul şi al celor împreună cu dânşii (Glasul al 4-lea) :

Luminaţi fiind de Harul Cel Adevărat, cu Dreaptă Credinţă îndreptaţi, în chip luminat, marginile pământului, Sfinţiţi­lor şi Măriţilor Mucenici. Pentru aceasta, cu Credinţă, vă fe­ricim pe voi.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Cuvioși Mucenici din Persia IONA, VARAHISIE şi alți 9 Mucenici : Zanita, Lazăr, Narcis, Mari, Aviv, Ilie, Marota, Simatiaşi Sava, care au pătimit împreună cu dânşii († 330).

Sfinții Cuvioși Mucenici din Persia IONA şi VARAHISIE

Sfinţii Iona şi Varahisiu erau din Persia şi au trăit pe vremea lui Sapor al Perşilor şi a împăratului Constantin cel Mare al romanilor. Ei erau călugări şi, părăsind Mânăstirea lor, au venit într-o cetate care se numea Marmiavoh. Aici au aflat închişi în temniţă pe Sfinţii Mucenici: Zanita, Lazãr, Marota, Narsis, Ilie, Mari, Aviv, Simatia şi Sava, pe care i-au mângâiat şi i-au îndemnat spre pătimire. Dar fiind şi ei prinşi, au fost aduşi înaintea mai-marilor: Masdrat, Siro şi Marmisi, care mai întâi i-au sfătuit, apoi i-au ameninţat şi pentru că nu au voit să se lase înduplecaţi, mai întâi i-au pus în lanţuri, după legea persană.

Apoi au fost supuşi, fiecare în parte, la felurite chinuri în timpul cărora şi-au dat duhul în mâna lui Dumnezeu. Moaştele lor au fost adunate şi au fost îngropate împreună cu ale celorlalţi 9 Mucenici, care s-au săvârşit din viaţă în ziua de 27 a lunii Martie, în timp ce Sfinţii Iona şi Varahisiu s-au săvârşit din viaţă în ziua de 29 ale aceleiaşi luni.

Troparul Sfinţilor Mucenici Iona şi Varahisie şi al celor împreună cu dânşii (Glasul al 4-lea) :

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având Tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Condacul Sfinţilor Mucenici Iona şi Varahisie şi al celor împreună cu dânşii (Glasul al 4-lea) :

Luminaţi fiind de Harul Cel Adevărat, cu Dreaptă Credinţă îndreptaţi, în chip luminat, marginile pământului, Sfinţiţi­lor şi Măriţilor Mucenici. Pentru aceasta, cu Credinţă, vă fe­ricim pe voi.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh EUSTAŢIU, Mărturisitorul, Episcop de Kios, în Bitinia († secolul al IX-lea).

Sfântul Ierarh EUSTAŢIU, Mărturisitorul, Episcop de Kios, în Bitinia

Sfântul Eustaţiu, Mărturisitorul, Episcopul Bitiniei, era de la începutul nevoinţelor sale duhovniceşti un călugăr evlavios, smerit, blajin şi cu dragoste faţă de aproapele.  Pentru viaţa sa virtuoasă a fost numit Episcop al oraşului Bitinia (o provincie romană din Asia Mică) şi şi-a condus turma mulţi ani, dând exemplu de viaţă sfântă şi perfecţiune.
În timpul ereziei iconoclaste, Sfântul Eustaţiu i-a înfruntat cu curaj pe eretici apărând cinstirea Sfintelor Icoane. Urâtorii de Icoane l-au denunţat împăratului, iar Sfântul a fost închis şi bătut crunt. În cele din urmă a fost înlăturat de la scaunul episcopal şi închis din nou. 
Sfântul Mărturisitor a murit în exil în timpul secolului al IX-lea, după ce a pătimit timp de 3 ani insulte, privare de libertate, foamete şi alte chinuri.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Apostoli din cei 70: SOSTENE, Episcop de Colofon, APOLO, Episcop de Smirna, CHIFA, Episcop de Colofoniu și EPAFRODIT, Episcop de Filipe şi Adriaca.

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Sostene este unul din Cei 70 de Apostoli și a fost Episcop într-unul din orașele Cezareea sau Colofon din Asia Mică. El este pomenit de Biserică la 4 Ianuarie odată cu Cei 70, la 29 Martie împreună cu Apostolii Apollo, Chifa și Epafrodit din Cei 70, iar la 8 Decembrie împreună cu Sfinții Apollo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Chesarie și Onisifor.

Sfântul Sostene a fost conducătorul sinagogii evreiești din Corint înainte de a se converti la creștinism (v. Fapte 18,17). El a fost bătut în timpul unei răzmerițe împotriva Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Pavel l-a convertit la creștinism. În Epistola sa către Biserica din Corint (I Corinteni 1,1), Sfântul Pavel trimite salutări din partea ambilor: „Pavel, prin voia Domnului chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, și fratele Sostene…”. El a plecat la Domnul în pace.

Sfântul Apostol Sostene

Troparul Sfântului Apostol Sostene (Glasul al 3-lea) :

Apostole Sfinte Sostene, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre!

Condacul Sfântului Apostol Sostene (Glasul al 4-lea) :

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Sostene, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea, strigăm lui Hristos: Mântuiește pe cei ce cu Credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv!

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Apollo se numără printre Cei 70 de Apostoli. El a fost Episcop în Smirna înaintea Sfântului Policarp.
Biserica îl pomenește pe Sfântul Apollo la 29 Martie, împreună cu Apostolii Sostene, Chifa și Epafrodit, precum și la 8 Decembrie, împreună cu aceeași Apostoli și cu Apostolul Chesarie, Apostolul Onisifor și Apostolul Tihic. De asemenea este prăznuit și la Soborul celor 70 de Apostoli, pe 4 Ianuarie. Menționările din Sfânta Scriptură referitoare la Apostolul Apollo se găsesc în Fapte 18,24-28, I Corinteni 1,12, 3,5-6, 16,12 și în Tit 3,13.

Sfântul Apostol Apollo

Troparul Sfinţilor Apostoli Apollo, Sosten, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor (Glasul al 3-lea) :

Sfinților Apostoli Apollo, Sosten, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor, rugați pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre!

Condacul Sfinţilor Apostoli Apollo, Sosten, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor (Glasul al 4-lea) :

Vițe v-ați arătat Viei lui Hristos, înțelepților Apollo, Sosten, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie și prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugați-vă ca să se dăruiască nouă mare milă și iertare greșelilor!

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Chifa sau Chefa, omonimul Sfântului Petru se numără printre Cei 70 de Apostoli. El a fost Episcop în Iconium sau Colofon, Pamfilia. Se presupune că el este cel la care se referă Sfântul Pavel (I Corinteni 15,5).

Biserica îl pomenește pe Sfântul Chifa la 29 Martie împreună cu Apostolii Sostene, Apollo și Epafrodit, iar la 8 Decembrie cu aceiași Apostoli, precum și cu Apostolul Chesarie și Apostolul Onisifor. Cei 70 de Apostoli au fost aleși de Mântuitorul Iisus Hristos însuși și trimiși să propovăduiască. Ei au fost aleși după o vreme de la alegerea Celor 12 Apostoli (Luca 10,1-24). Toți Cei 70 sunt pomeniți de Biserică la 4 Ianuarie. Numele „Chifa” este aramaicul pentru „Petru.”

Sfântul Apostol Chifa

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Epafrodit se numără printre Cei 70 de Apostoli și a fost Episcop în orașul trac Adriaca (sau, după alte surse, în Colona).

Sfântul Apostol Epafrodit

Sfântul Epafrodit a fost unul din cele mai apropiate ajutoare și tovarăși ai Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Pavel l-a trimis la creștinii din Filipi și el este menționat în Epistola către Filipeni:

Am socotit de grabnică nevoie să vă trimit pe Epafrodit, fratele și împreună cu mine lucrător și luptător, cum și trimisul vostru și slujitorul nevoilor mele, fiindcă avea mare dor de voi toți și era mâhnit fiindcă ați auzit că a fost bolnav. Într-adevăr, bolnav a fost aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să nu am întristare peste întristare. Deci l-am trimis mai degrabă, ca, văzându-l, voi iarăși să vă bucurați, iar eu să fiu mai puțin mâhnit. Primiți-l dar întru Domnul, cu toată bucuria și pe unii ca aceștia întru cinste să-i aveți, Fiindcă pentru lucrul lui Hristos a mers până aproape de moarte, punându-și viața în primejdie, ca să împlinească lipsa voastră în slujirea mea. (Filipeni 2,25-30).

Biserica îl pomenește pe Sfântul Epafrodit la 29 Martie împreună cu Apostolii Sostene, Apollo și Chifa și la 8 Decembrie împreună cu aceștia și cu Sfântul Apostol Onisifor şi Apostolul Chesarie.

Cei 70 de Apostoli au fost aleși de Mântuitorul Iisus Hristos Însuși și trimiși să propovăduiască. Ei au fost aleși câtăva vreme după chemarea Celor 12 Apostoli (Luca 10,1-24) și sunt pomeniți de Biserică în 4 Ianuarie.

Și tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh DIADOH, Episcop de Foticeea în Epir (Grecia) şi scriitor filocalic (n. 400-† 486).

Sfântul Ierarh DIADOH, Episcop de Foticeea
Frescă săvârșită în anul 1318 și aflată în Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

Sub numele lui Diadoh al Foticeii e cunoscută o scriere de cuprins duhovnicesc, împărţită în 100 de capete. Încă din veacul al VII-lea Sfântul Maxim Mărturisitorul şi Sofronie din Ierusalim citează din această scriere şi îl socotesc ca autor pe Diadoh, Episcop de Foticeea. Acesta nu poate fi decât acel Diadoh, Episcop al Foticeii din Epirul vechi, care la anul 458 semnează împreună cu alţi ierarhi o scrisoare către împăratul Leo I, anunţându-i moartea patriarhului Proterie din Alexandria, ucis de monofiziţi.

Altceva nu se ştie despre viaţa acestui ierarh, care trebuie să fi fost un mare ascet şi un adânc cunoscător al tainelor vieţii mistice, după cum rezultă din scrierea sa amintită, care s-a bucurat de o deosebită preţuire în timpul de după el, cum arată mulţimea manuscriselor în care s-a păstrat.

ACATISTUL SFÂNTULUI DIADOH, EPISCOPUL FOTICEII

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Mucenic SECUNDUS, din Asti, ofiţer din armata romană, martirizat prin decapitare în timpul lui Adrian († 30 Martie 119, Asti, Italia)

Sfântul Mucenic SECUNDUS, din Asti

Sfântul Secundus este Sfântul Ocrotitor al localităţilor Asti şi Ventimiglia din Italia.

Sfântul Mucenic SECUNDUS, din Asti

Sfinții 40 de Mucenici din Gaza şi Ascalon ;

Sfântul Mucenic Roman, cel din Parion, care de sabie s-a săvârşit († 287) ;

Sfântul Cuvios IOAN, Sihastrul, ucenicul Sfântului Farmutie (n. 305-† 394)

Sfântul Cuvios IOAN, Sihastrul

Ioan a fost fiul lulianei, o femeie creştină din părţile Armeniei. Tînăr fiind, el şi-a lăsat casa părintească şi s-a retras în pustie, arzînd de focul iubirii dumnezeieşti. Acolo el mai întîi s-a dat pe sine cu totul în grija unui povăţuitor îmbunătăţit, cuviosul Farmutie, un plăcut al lui Dumnezeu de El învrednicit să-şi primească pîinea zilnică din mîinile unui înger. Mult vieţuind în preajma bătrînului şi mult fiind povăţuit de el, tînărul loan s-a retras mai apoi în pustia cea mai dinlăuntru. El s-a pogorît într-un puţ secat unde a petrecut zece ani în postiri, privegheri şi rugăciune. Sfîntul Farmutie venea la dînsul şi îi aducea din pîinea pe care el o primea de la înger. Aşa ca să nu se mîndrească, sfîntul înger nu a voit să îi aducă el însuşi pîinea tînărului loan, ci a voit mai bine să i-o dea prin mîna bătrînului său, Farmutie. După zece ani de vieţuire prea aspră în acel puţ secat, Sfîntul loan a trecut la Domnul, înfăţişîndu-se cu sufletul înaintea Lui. Sfintele lui moaşte curînd s-au dovedit a fi lucrătoare de minuni. El a trăit şi s-a proslăvit înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor în veacul al patrulea.

Sfinții Mucenici: ZANITAS, LAZĂR, ILIE, MARUTA, NARCIS, MARIN, SEMVIIT, AVIV şi SAVA, împreună pătimitori cu Sfinții Iona şi Varahisie din Persia († 364)

Sfântul Mucenic Aviv

Sfinții Mucenici: ARMOGASTES şi SATURUS, demnitari împărăteşti, care au pătimit în nordul Africii († 460) ;

Sfântul Cuvios CONSTANTIN, Stareţul Mănăstirii Monte Cassino din Italia († secolul al VI-lea) ;

Sfântul Ierarh FIRMINUS, Episcop de Viviers, Franţa († secolul al VI-lea) ;

Sfinții Cuvioși GUNDLEUS şi GLADIS, soţia sa, părinţii Sfântului Cadoc și pustnici în Anglia († secolul al V-lea)

Sfântul Cuvios Gundleus
Sfânta Cuvioasă Gladis

Sfânta Cuvioasă LASAR, Monahia, din Irlanda şi nepoata Sfintei Forchera († secolul al VI-lea) ;

Sfântul Cuvios EVSTATIE, Stareţul Mănăstirii Luxeuil, din Franţa şi ucenicul Sfântului Colomban din Irlanda (n. 560-† 626) ;

Sfinții Cuvioși IONA († 1480), MARCU († secolul al XV-lea) şi VASSA († 1473) de la Mănăstirea Peşterilor din Pskov, Rusia

Sfântul Cuvios Iona
Sfântul Cuvios Marcu
Sfinții Cuvioși VASSA, IONA şi MARCU de la Mănăstirea Peşterilor din Pskov, Rusia

Sfântul Sfințit Nou Mucenici din Rusia PAVEL (Voinarsky),Preotul şi fraţii: PAVEL şi ALEXIE (Kiryan) din Crimeea, care au pătimit în timpul regimului comunist († 1919) ;

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic MIHAIL (Victorov), Protopopul din Boloshnevo, Ryazan (Rusia) († 1933).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Apollo ;
 2. https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.ro&sl=ru&sp=nmt4&tl=en&u=https://azbyka.ru/days/sv-mark-pskovo-pecherskij&usg=ALkJrhhZkJXGGf43jhDSb5g4I-FA7khzoA;
 3. http://www.christopherklitou.com/8_dec_sosthenes_apostle.jpg ;
 4. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/03/29/29-martie-sf-marcu-marturisitorul-episcopul-aretusei-din-siria-sf-cuv-ioan-sihastrul-proloagele-de-la-ohrida/ ;
 5. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Chifa ;
 6. http://pravicon.com/images/icons/5/5457.jpg ;
 7. http://www.christopherklitou.com/29_march_mark_of_arethusia_cyril_the_deacon.jpg ;
 8. https://sinidisi.gr/wpress/wp-content/uploads/2020/03/agios_efstathios-620×399-666×399-1-702×336.jpg ;
 9. https://fr.wikipedia.org/wiki/Eustache_de_Luxeuil ;
 10. https://doxologia.ro/tropar/troparul-sfintilor-mucenici-iona-varahisie-al-celor-impreuna-cu-dansii
 11. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Epafrodit ;
 12. http://www.christopherklitou.com/8_dec_apollo.jpg ;
 13. http://www.im-ierissou.gr/images/agiologio/agios-markos.jpg ;
 14. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/St_Gwladus_in_Gwladus.jpg ;
 15. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2016/03/29-d-sf-sfintiti-mc-marcu.jpg ;
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Egypt ;
 17. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/94/p1bdbnfm7bf1mgtnv8f1o1i140h3.jpg ;
 18. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/444 ;
 19. http://www.christopherklitou.com/29_march_gwynllyw_woolo.jpg ;
 20. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/7/78/S.secondo_2.jpg ;
 21. https://doxologia.ro/tropar/troparul-sfintilor-sfintiti-mucenici-marcu-episcopul-aretuselor-chiril-diaconul-al-celor ;
 22. http://www.christopherklitou.com/8_dec_cephas.jpg;
 23. https://doarortodox.ro/2018/03/13/viata-sfantului-diadoh-al-foticeii-acatistul-29-martie/ ;
 24. https://en.wikipedia.org/wiki/Diadochos_of_Photiki ;
 25. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5005/p1bdbna1datd61fl8a2i15uacls4.jpg ;
 26. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/224-01.jpg ;
 27. https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_di_Asti ;
 28. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4988/p1bdbo280511q018ui1c3q15l1vjc3.jpg ;
 29. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/444 ;
 30. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%90%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%2001.jpg ;
 31. http://www.saint.gr/photos/standard/0329/AgioiIonasVarahisios02.jpg ;
 32. http://www.christopherklitou.com/8_dec_epaphroditus_apostle.jpg ;
 33. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfintilor-sfintiti-mucenici-marcu-episcopul-aretuselor-chiril-diaconul-al-celor ;
 34. https://en.wikipedia.org/wiki/Eustace_of_Luxeuil ;
 35. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Sostene ;
 36. https://en.wikipedia.org/wiki/March_29_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
 37. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/225-00.jpg ;
 38. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%90%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%2002%20%28%CE%99.%CE%9C.%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%AC,%2012%CE%BF%CF%82%20%CE%B1%CE%B9%29.jpg;
 39. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/94/p1bdbnin1g150h13kgju41fqk8qh3.jpg ;
 40. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/d/d5/SanSecondo800.jpg ;
 41. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/525/p1bdbmd1qr42m7g7kafnu97oq3.jpg ;
 42. https://www.hsir.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/03-March/29MarEng.pdf ;
 43. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfintilor-mucenici-iona-varahisie-al-celor-impreuna-cu-dansii ;
 44. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/martie/martie01.htm ;
 45. https://serilebiblice.ro/wp-content/uploads/2018/03/predica-de-pe-munte.jpg ;
 46. https://altarulcredintei.md/wp-content/uploads/2016/10/Predica-de-pe-munte.jpg ;
 47. https://www.ziarexclusiv.info/wp-content/uploads/2017/08/vindecarea_lunaticului_4-696×467.jpg ;
 48. https://media.monitorulsv.ro/poze/2017/03/27/458823big.jpg ;
 49. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_martie.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: