SFINŢII ZILEI

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh TEOTIM Filosoful sau „Scitul”, Episcopul Tomisului, Făcătorul-de-Minuni și prietenul Sfântului Ioan Gură de Aur († 407).

Sfântul Teotim s-a născut pe la jumătatea veacului al IV-lea în Dobrogea şi a vieţuit de tânăr în nevoinţă, rugăciune şi cercetarea Sfintelor Scripturi, dobândind şi o aleasă cultură clasică grecească în şcolile vremii. A urmat de tânăr calea vieţii monahale, probabil într-una dintre sihăstriile Casimcei dobrogene.

Pentru sfinţenia şi înţelepciunea sa a fost ales Episcop al Tomisului, după trecerea la cele veşnice a Fericitului Episcop Gherontie, care luase parte la Sinodul al II-lea Ecumenic (Constantinopol, 381).

Virtuţile şi înţelepciunea Ierarhului Teotim l-au făcut cunoscut şi apreciat chiar şi de către barbarii huni, care îl numeau „zeul romanilor”. Cu toate că aceştia erau sălbatici din fire, el i-a atras cu blândeţea şi cu milostenia. Văzând acestea, unul dintre barbari, crezând că Sfântul Teotim este bogat, a vrut să-l răpească.

Astfel, el şi-a pregătit o funie cu laţ, s-a sprijinit în scut şi a ridicat mâna dreaptă vrând să arunce laţul asupra Sfântului; dar, în aceeaşi clipă, braţul i-a rămas înţepenit. A fost nevoie de rugămintea celorlalţi păgâni pe lângă Sfântul ca să-l elibereze din lanţurile nevăzute.

Altă dată, mergând Sfântul, împreună cu ucenicii lui, au întâlnit pe drum o ceată de huni, care înaintau spre Tomis. Atunci, ucenicii au început să se vaite că vor pieri de mâinile barbarilor, dar Sfântul s-a dat jos de pe cal şi a început să se roage, iar barbarii nu l-au zărit nici pe el, nici pe însoţitorii săi, nici caii de pe care descălecaseră, ci au trecut mai departe, pe alături.

Ierarhul Teotim a legat o strânsă prietenie cu Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care, împreună cu Sfinţii dobrogeni Ioan Casian şi Gherman, l-a apărat în împrejurări grele. De asemenea, Sfântul Teotim era cunoscut pentru adânca sa cunoaştere teologică, fiind un bun apărător al Credinţei ortodoxe.

Un scriitor creştin, Socrate Scolasticul, spunea despre Sfântul Teotim că „era cunoscut de toţi – împăraţi, episcopi, călugări, credincioşi şi barbari – pentru evlavia şi cinstea vieţii sale”. Istoricii timpului spun că el a publicat scrieri în formă de dialog şi că a scris unele omilii la textele evanghelice. În fragmentele care s-au păstrat el vorbeşte despre liniştea minţii şi a inimii. Astfel, prin scrierile sale, Sfântul Teotim este „întemeietorul Filocaliei româneşti”.

Sub păstoria Sfântului Teotim, Mânăstirile şi Sihăstriile din Dobrogea, renumite prin viaţa lor duhovnicească, au format pe vestiţii „călugări sciţi”, teologi care aveau să participe la discuţiile hristologice ale vremii. Bisericile înălţate de Sfântul Teotim, ale căror ruine şi astăzi se văd, erau mari şi frumos împodobite cu mozaicuri, ceea ce dovedeşte numărul mare de credincioşi, precum şi frumuseţea cultului ortodox.

În anul 399, Sfântul Ioan Gură de Aur i-a trimis Ierarhului Teotim călugări misionari pentru creştinarea hunilor, aflaţi atunci şi în Dobrogea. În anul 400, Sfântul Teotim a luat parte la un sinod local în Constantinopol, convocat de Sfântul Ioan Gură de Aur, împotriva învăţăturii eretice a episcopului Antonin al Efesului.

În anul 403, Episcopul Teotim a fost din nou la Constantinopol, unde, la Sinodul de la Stejar, împreună cu Sfântul Gherman din Dobrogea, a luat apărarea Sfântului Ioan Gură de Aur în faţa acuzaţiilor nedrepte aduse împotriva lui, dovedind prin aceasta adânca legătură duhovnicească dintre Dobrogea străromână şi marele Ierarh constantinopolitan.

Astfel, bine păstorind pe credincioşii dobrogeni şi creştinând mulţi barbari, Sfântul Teotim s-a mutat cu pace la cele veşnice, într-o zi de 20 aprilie, între anii 404 şi 407, fiind pomenit ca Sfânt de vechile martirologii. Biserica Ortodoxă Română l-a înscris în calendarul bisericesc în anul 1992.

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH TEOTIM, EPISCOPUL TOMISULUI

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios TEODOR Trihina, nevoitor lângă Constantinopol († 400).

Sfântul Cuvios TEODOR Trihina

Cuviosul Părintele nostru Teodor, cel numit „Trihina”, adică „purtătorul de îmbrăcăminte de păr aspră”, a fost născut şi crescut în cetatea Sfântului Constantin, fiind fiu de părinţi bogaţi. Şi lăsându-şi părinţii, bogăţia şi slava pentru Dumnezeu, s-a dus într-o Mânăstire pustnicească şi s-a făcut monah.

Şi avea o viaţă atât de aspră şi atât şi-a slăbit trupul, încât la faţă era asemenea unui mort, pentru că în toate nopţile se lupta cu gerul, stând la rugăciune, neacoperindu-şi capul niciodată. Şi purta numai o haină aspră de păr, de aceea s-a numit „păros”. Încă şi Mânăstirea aceea pustnicească, în care Cuviosul petrecea viaţă aspră, după aceea a luat numele de „Trihina”, adică s-a numit „păroasă”.

Iar Sfântul Teodor a luat de la Dumnezeu putere asupra diavo­lilor şi, făcând multe minuni, s-a dus către Domnul. Şi nu numai în viaţa sa, ci şi după mutarea sa făcea minuni. Pentru că izvora din sfintele lui Moaşte Mir de tămăduire binemirositor, cu care se tămăduiau toate bolile şi se goneau diavolii, spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru. Amin!

Troparul Sfântului Cuvios Teodor Trihina (Glasul al 8-lea) :

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodor, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre!

Condacul Sfântului Cuvios Teodor Trihina (Glasul al 4-lea) :

Arătatu-te-ai prealuminat cu viaţa, Înţelepte Părinte Teodor, socotind zdrenţele cele de păr mai mult decât vistieriile cele împărăteşti de pe pământ. Pentru aceasta, ai şi dobândit haina cea cerească. Roagă-te pururea pentru noi, preacuvioase!

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană a Maicii Domnului din Cipru (392).

Sfânta Icoană a Maicii Domnului din Cipru

Icoana Maicii Domnului din Cipru este prăznuită în ziua Pogorârii Sfântului Duh, pe 19 Februarie, pe 20 Aprilie și pe 9 Iulie .

Această Icoană a Maicii Domnului este de tip Panakranta, adică Preasfânta Născătoare de DUMNEZEU este reprezentată șezând pe tron cu Pruncul Iisus în brațe.
Pe fiecare parte a tronului este zugrăvit câte un Înger .

Prima Minune săvârșită prin această Icoană Sfântă s-a petrecut în anul 392, pe Insula Cipru, la mormântul Dreptului Lazăr, Prietenul lui Hristos (17 Octombrie), iar Icoana se păstrează într-o Mânăstire de acolo.

Copii ale acestei Icoane se găsesc în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Moscova şi în Biserica Nikolo-Golutvin din satul Stromyn (Episcopia Moscovei) și sunt prăznuite în Duminica Ortodoxiei.

În săptămâna Triumfului Ortodoxiei, din Sinaxarul Grecesc aflăm informații despre o anumită Icoană care poate fi chiar Icoana Maicii Domnului din Cipru .
Un arab din Cipru a trecut pe lângă o Biserică închinată Preasfintei Născătoare de DUMNEZEU. Pentru a-și arăta ura față de creștinism, el a tras o săgeată în Icoana Maicii Domnului ce se afla deasupra porții de intrare. Săgeata a lovit genunchiul Fecioarei Maria, din care îndată a început să curgă sânge. Văzând această Minune, arabul s-a îngrozit și, cuprins de frică fiind, a încălecat pe cal gonind spre casă, dar a căzut mort înainte de a ajunge. În acest fel el a fost pedepsit pentru fapta sa.

Unele din copiile Făcătoare de Minuni ale Icoanei Maicii Domnului din Cipru au și un al doilea nume, precum : „Curăţitoarea”, „Cuţitul” şi „Şoimul”.

Icoana Maicii Domnului „Şoimul” a primit această denumire datorită felului în care a fost descoperită. Se spune că un conducător creştin din Cipru era la vânătoare cu şoimul său dresat care a rămas prins într-un tufiş urmărind altă pasăre. Bărbatul a dat ordin să se taie tufişul ca să-şi poată salva şoimul. Făcând aceasta, servitorii săi au eliberat şoimul şi au descoperit Icoana Maicii Domnului din Cipru. În acel loc conducătorul a clădit o Mânăstire.

Icoana Maicii Domnului din Cipru „Curăţitoarea” era faimoasă pentru Puterea Sa Vindecătoare de boli ale ochilor.

Icoana Maicii Domnului din Stromyn a devenit cunoscută în 1841. O fată de 18 ani din Stromyn, un sat nu departe de Moscova, era pe moarte din cauza unei boli. În vis i-a apărut Icoana Maicii Domnului din Cipru stând în faţa uşii Bisericii şi o voce îi spunea : Ia-mă în casa ta şi roagă preotul să facă rugăciuni însoțite de Sfinţirea apei şi te vei vindeca!
Bolnava a fost dusă la Biserică şi în scurt timp au descoperit Icoana. Ea a făcut întocmai cum i-a spus Preasfânta Născătoare de DUMNEZEU şi îndată starea ei s-a ameliorat, având putere să ducă singură Icoana înapoi în Biserică. La scurt timp după aceea, ea a fost complet vindecată.

Icoana Maicii Domnului din Stromyn a continuat să facă vindecări minunate, despre care preotul Bisericii îl informa pe Mitropolitul Filaret al Moscovei (prăznuit pe 19 Noiembrie).

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici VICTOR, ZOTIC, ZINON, ACHINDIN, CHESARIE, SEVERIAN, HRISTOFOR, TEONA și ANTONIN, care au pătimit împreună cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și care s-au săvârşit prin foc în timpul împăratului Dioclețian († 303).

Sfântul Mucenic Victor

Toţi aceşti Sfinţi au săvârşit lupta muceniciei pe vremea lui Diocleţian cel răucredincios, când şi mult-pătimitorul Mucenic al lui Hristos Gheorghe fiind prins era pedepsit şi în vremea pedepselor săvârşea acele minuni. Şi Victor, Achindin, Zotic, împreună cu Zinon, şi Severian, văzând pe Sfântul Gheorghe, întins pe roată şi întru nimic vătămându-se, cu un glas s-au mărturisit pe sine creştini şi li s-au tăiat capetele cu sabia. Iar Hristofor, Teona şi Antonin, fiind cei mai de aproape păzitori ai împăratului şi care stau înaintea lui, într-una din zile, în vreme ce Marele Mucenic era cercetat cu cruzime, văzând învierea păgânului celui mort, făcută prin rugăciunile Mucenicului şi prin chemarea lui Hristos Dumnezeu, degrabă aceştia aruncând centurile şi armele lor înaintea împăratului şi a toată adunarea, au mărturisit că Hristos este Dumnezeu adevărat. Pentru care fiind prinşi au fost puşi la închisoare. Iar după câteva zile stând înaintea tiranului au fost supuşi la multe chinuri. Şi în sfârşit fiind aruncaţi în foc, au primit cununa muceniciei.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic ANASTASIE I, Patriarhul Antiohiei († 599).

Sfântul Sfințit Mucenic ANASTASIE I, Patriarhul Antiohiei

Cel întru Sfinți Anastasie I al Antiohiei a fost Patriarh al Antiohiei în a doua jumătate a secolului al VI-lea. Mai este cunoscut și ca Anastasie Sinaitul, supranume pe care îl împarte cu un alt Sfânt care a trăit un secol mai târziu. Amândoi sunt prăznuiți în Biserica Ortodoxă la data de 20 Aprilie.

Sfântul Anastasie a fost ales pentru scaunul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei în vremea împăratului Iustinian. Când însă împăratul Iustinian a devenit un susținător al ereziei dochetiste, Anastasie I al Antiohiei și Eutihie al Constantinopolului s-au opus lui. Urmașul lui Iustinian, împăratul Iustin al II-lea l-a înlăturat pe Anastasie din scaunul Antiohiei.

Sfântul Grigorie cel Mare l-a repus pe Anastasie în scaunul Antiohiei după 23 de ani, în timpul domniei împăratului Mauriciu. Sfântul Anastasie a murit în anul 599.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Apostol ZAHEU, Vameșul, Episcop în Cezareea Palestinei și unul din cei 70 de Apostoli († secolul I).

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Zaheu (însemnând „cel curat”, „cel pur”), a fost unul dintre Cei 70 de Apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Zaheu este simbolul bogatului nedrept dar apoi pocăit, al celui pierdut și îndreptat, care aduce mântuirea nu numai pentru sine dar și pentru întreaga sa casă. El reprezintă un exemplu de pocăință, alături de alte cazuri precum Dismas, răufăcătorul de pe Cruce, fiul risipitor, David sau Maria Egipteanca.

Sfântul Apostol ZAHEU

Troparul Sfântului Apostol Zaheu (Glasul al 3-lea) : Apostole Sfinte Zaheu, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre!

Sfântul Apostol Zaheu

Condacul Sfântului Apostol Zaheu (Glasul al 4-lea) :

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Zaheu, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea, strigăm lui Hristos: Mântuiește pe cei ce cu Credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv!

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios ATANASIE, Ctitorul şi Stareţul Mănăstirii Meteora, din Tesalia şi care în pace s-a săvârşit (n. 1310-† 1380). Acest cuvios Atanasie s-a născut în anul 1310. El a dus o viaţă de nevoinţe monahiceşti la Sfîntul Munte Athos. El a întemeiat faimoasa Mînăstire Meteora din Thessalia. El era hărăzit de Dumnezeu cu marile daruri ale mai-înainte-vederii şi facerii de minuni.

Sfântul Cuvios TEODOR Trihina, Sfântul Apostol Zaheu şi
Sfântul Cuvios ATANASIE, Ctitorul şi Stareţul Mănăstirii Meteora

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios IOASAF, Stareţul Mănăstirii Meteora, ce a sihăstrit împreună cu pomenitul cuvios Atanasie din Meteora şi care în pace s-a săvârşit († 1422).

Sfântul Cuvios ATANASIE, Ctitorul şi Stareţul Mănăstirii Meteora şi
Sfântul Cuvios IOASAF, Stareţul Mănăstirii Meteora

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfinții Mucenici SULPICIU şi SERVILIAN, din Roma, care au pătimit în timpul împăratului Traian († 117) ;

Sfântul Ierarh MARCELIN, Episcop de Embrun şi cei dimpreună cu dânsul, Sfinții VINCENŢIU şi DOMNIN, din Franţa († 374) ;

Sfântul Cuvios MARCIAN, Monahul, de la Mănăstirea „Sfinții Cosma şi Damian”, din Auxerre, Franţa († 470) ;

Sfântul Ierarh GRIGORIE, Fericitul, Egumenul, din Faran, iar mai apoi Patriarh al Antiohiei († 593)

Sfântul Ierarh GRIGORIE, Patriarh al Antiohiei

Cel între Sfinți părintele nostru Grigorie al Antiohiei a fost Patriarh al Bisericii Ortodoxe a Antiohiei între anii 571 și 593. Prăznuirea Sf. Grigorie în Biserica Ortodoxă se face la data de 20 Aprilie.

Sfântul Ierarh ANASTASIE (al 2-lea; „Cel Tânăr”), Patriarhul Antiohiei (n. 550-† 609, Antioh, azi Antakya, Turcia) ;

Sfântul ANASTASIE, Stareţul Sfintei Mânăstiri „Sfânta Ecaterina”, din Sinai († 700)

Sfântul ANASTASIE, Stareţul Sfintei Mânăstiri „Sfânta Ecaterina”, din Sinai

Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Anastasie din Sinai (sau Anastasie Sinaitul) este un sfânt monah din secolul al VII-lea, care a părăsit lumea și toate ale ei. Este considerat unul din Sfinții Părinți ai Bisericii. Sfântul Anastasie este prăznuit pe 20 Aprilie; mai este prăznuit, cu soborul Cuvioșilor Părinți din Sinai, în Marțea Luminată. Nu trebuie confundat cu Sfântul Anastasie, patriarhul Antiohiei, cunoscut și el sub numele de „Anastasie Sinaitul” și prăznuit tot pe 20 Aprilie.

Sfântul CAEDWALLA, Regele de Wessex în Anglia, care din Sfântul Botez s-a numit Petru (n. 659-† 20 Aprilie 689, Roma, Italia)

Sfântul CAEDWALLA, Regele de Wessex

Sfântul Cuvios Mucenic GUNDEBERT, Monahul, din Irlanda († secolul al VIII-lea) ;

Sfântul Cuvios HARDUIN, Monahul, de la Fontenelle, Franța († 811) ;

Sfântul Cuvios HUGH, Monahul, din Franţa († 930) ;

Sfântul Cuvios ALEXANDRU, Ctitorul Mânăstirii din Oşevensk, Rusia (n. 17 Martie 1427-† 20 Aprilie 1479)

Sfântul Cuvios ALEXANDRU, Ctitorul Mânăstirii din Oşevensk

Sfântul Mucenic GABRIEL, Pruncul (n. 2 Aprilie 1684, Zwierki, Polonia-† 20 Aprilie 1690, Bialistok, Polonia)

Sfântul Mucenic GABRIEL, Pruncul

Este, probabil, cel mai tânăr Sfânt (6 ani).

Sfântul Mucenic GABRIEL, Pruncul

S-a născut la 2 Aprilie 1684 în Satul Zverki, Județul Bialystok, Provincia Grodno, în familia țăranilor evlavioşi Petru și Anastasia. El era blând şi în el era vizibilă o tendință spre singurătatea contemplativă. În 1690, pe 11 Aprilie, mama lui Gabriel a dus soțului prânzul pe câmp. În curând se apropia Paștele.

Sfântul Mucenic GABRIEL, Pruncul

În acest moment, un chiriaș evreu a urcat în casă, l-a mângâiat pe copil și l-a dus în secret la Bialystok, unde l-au supus pe copil la chinuri: l-au răstignit, i-au străpuns părțile trupului, lăsând să-i curgă treptat sângele. În ziua a noua, copilul a murit, a fost aruncat pe un câmp de la marginea pădurii de lângă Satul Zverki. Câinii flămânzi care au găsit cadavrul nu numai că nu l-au sfâșiat, ci chiar l-au protejat de păsările de pradă. Sătenii au venit la lătratul câinilor și au găsit cadavrul Mucenicului și au recunoscut că pruncul a murit ca urmare a unei crime rituale.

Sfântul Mucenic GABRIEL, Pruncul

Sfântul Sfințit Nou Mărturisitor din Rusia TEODOSIE (Ganitsky), Episcopul de Kolomna, care a pătimit în timpul regimului comunist († 1937).

Sfântul Sfințit Nou Mărturisitor din Rusia TEODOSIE (Ganitsky), Episcopul de Kolomna

Tot în această zi, pomenim mutarea Moaştelor Sfântului Ierarh NICOLAE VELIMIROVICI, Episcop de Ohrida şi Jicea († 1956), din America în Serbia, în anul 1991.

Sfântul Ierarh NICOLAE VELIMIROVICI, Episcop de Ohrida şi Jicea

Părintele nostru între Sfinți, Episcopul Nicolae Velimirovici (n. 5 Ianuarie 1881-† 18 Martie 1956) a fost Episcop al Jicei, în Serbia și autorul a mai multe cărți ortodoxe. Cea mai cunoscută lucrare a sa este Proloagele de la Ohrida.

Sfântul Ierarh NICOLAE VELIMIROVICI, Episcop de Ohrida şi Jicea

Episcopul Nicolae s-a născut la 5 Ianuarie 1881, de praznicul Sfântului Naum al Ohridei, din părinți sârbi binecredincioși, Dragomir și Katarina Velimirovici, în satul Lelici din Serbia apuseană.

Educația sa, începută în sânul familiei, a continuat la Mănăstirea Celie, el urmând, apoi, cursurile gimnaziului din Valievo. Încă de tânăr s-a arătat înzestrat cu o minte iscusită și a dovedit o râvnă neostoită pentru învățătură și rugăciune. Adesea, în vacanțele de vară, Nicolae urca în clopotnița catholiconului Mănăstirii Celie și stătea acolo cât era ziua de lungă citind cărți și rugându-se.

După ce a terminat clasa a șasea a gimnaziului din Valjevo, Nicolae s-a înscris pentru examenul de admitere la Academia Militară, însă nu a fost admis din motive medicale: doctorii au zis că este prea plăpând pentru o carieră militară. Astfel s-a îndreptat către Seminarul Sfântul Sava din Belgrad, unde a și fost admis.Datorită inteligenței și cunoștințelor sale, precum și activităților sale evanghelice, Nicolae a fost trimis să studieze în străinătate. Aici și-a desăvârșit erudiția. A studiat până și spiritualitatea și filosofia Indiei Antice. Nicolae a devenit un adevărat spirit renascentist, a cărei erudiție și profunzime de gândire erau recunoscute de toți.

În 1908, Nicolae și-a susținut teza de doctorat la Universitatea din Berna, având ca temă: „Credința în Învierea lui Hristos ca temelie a dogmelor Bisericii apostolice”. În anul următor, acest geniu autentic și-a pregătit un alt doctorat în filosofie, la Oxford (Anglia), pentru ca în vara aceluiași an să susțină cea de-a doua sa teză de doctorat la Universitatea din Geneva, cu tema: „Filosofia lui Berkeley”.

În 1909, vindecându-se în mod minunat de dizenterie, Nicolae hotărăște să se călugărească, primind numele Sfântului Ierarh Nicolae. La 20 Decembrie 1909, monahul Nicolae a fost hirotonit preot, iar la scurtă vreme, arhimandrit.

Odată cu începerea Primului Război Mondial, Părintele Nicolae a fost trimis într-o misiune diplomatică oficială în Anglia în încercarea de a obține sprijinul guvernului englez pentru poporul sârb. Pe lângă ajutorul obținut pentru țara sa, Părintelui Nicolae i s-a acordat și titlul de Doctor Honoris Causa la Universitatea Cambridge.

În această perioadă, el propovăduiește întoarcerea Europei la adevăratul ei izvor și la adevărata temelie a întregii ei culturi și civilizații, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Sfântul a susținut o bogată activitate socială, prin înființarea de orfelinate în care mulți copii săraci au cunoscut dragostea lui Hristos. Toate activitățile misionare, sociale și diplomatice nu l-au împiedicat pe Sfântul Nicolae să se dedice scrisului și păstoririi credincioșilor lui. A scris numeroase cuvântări cuprinse în lucrările: Noi predici la poalele muntelui, Omilii la Evanghelii, Gânduri despre bine și rău, Rugăciuni pe malul lacului, Războiul și Biblia, Semne și simboluri, Proloagele de la Ohrida, Epistole misionare, Viața Sfântului Sava, Casiana, Predici, Credința sfinților, Mai presus de Răsărit și de Apus .

La 12 Martie 1919, Sinodul Bisericii Ortodoxe Sârbe îl ridică pe Părintele Nicolae, în vârstă de 39 ani, la rangul de Episcop al Jicei, scaunul istoric al celui dintâi arhiepiscop al Serbiei, Sfântul Sava. În 1921, Episcopul Nicolae a fost strămutat în Eparhia Ohridei și Bitolei, pentru a ușura unirea dintre Biserica sârbă și cea macedoneană. Fericitul Părinte a reușit să îi unească pe sârbii și macedonenii din aceste regiuni.

Însă Episcopul Nicolae a fost chemat să țină cuvântări în universități și Biserici din America, unde a propovăduit Ortodoxia, a strâns fonduri pentru ajutorarea celor loviți de Primul Război Mondial, mulțumind comunităților ortodoxe sârbe pentru ajutorul acordat în timpul războiului, și a înființat o Eparhie Ortodoxă Americană a Bisericii Sârbe. Sfântul Nicolae Velimirovici a rămas în amintirea credincioșilor din Statele Unite drept inițiator, susținător și protector al Bisericii Ortodoxe Sârbe din America, profesor la Seminarul „Sfântul Sava” din Libertyville (Illinois), decan și rector la Seminarul Sfântul Tihon din Zadonsk din South Canaan (Pennsylvania) și autor al neprețuitelor Proloage de la Ohrida, publicate în patru volume.

În cel de-al doilea Război Mondial a luptat împotriva forțelor naziste, atee, care au distrus sănătatea duhovnicească a poporului sârb. Astfel, în anul 1941, Episcopul Nicolae a fost arestat și condamnat la închisoare, împreună cu Patriarhul său, Gavriil Dojici, în cumplitul lagăr de la Dachau, din Germania. Nici măcar în închisoare nu a încetat a scrie lucrări care sunt ca un jurnal duhovnicesc al anilor de captivitate.

Episcopul Nicolae Velimirovici a plecat la Domnul în țară străină, în anul 1956, în timp ce se ruga în chilia lui modestă de la Seminarul Ortodox „Sfântul Tihon” (America). Sfântul Episcop avea 76 de ani. În anul 1991, după 25 de ani de la mutarea sa la Domnul, Moaștele sale au fost aduse acasă și puse spre închinare în Mânăstirea ctitorită de el însuși în satul natal, Lelici. A fost canonizat de Biserica Ortodoxă Sârbă în anul 2003.

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH NICOLAE VELIMIROVICI

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://www.youtube.com/watch?v=AsUyshViDtQ&list=PLx_GBNs8AYzpTq6sAKFu_GB98YF_fWxkL&index=65 : Învierea Domnului ;
 2. https://www.youtube.com/watch?v=r4nStZJVdjE&list=PLx_GBNs8AYzpTq6sAKFu_GB98YF_fWxkL&index=55 : Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului – 20 Aprilie ;
 3. https://ro.orthodoxwiki.org/Anastasie_din_Sinai ;
 4. https://pbs.twimg.com/profile_banners/4002269495/1587323434/1500×500 ;
 5. https://i2.wp.com/www.antiochian.org.au/wp-content/uploads/2020/01/Icon-Conversion-of-Zacchaeus-e1579745163394.jpg?fit=1023%2C575&ssl=1 ;
 6. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3341/p1ahhchiv41qn21irvnnkbo514q44.jpg ;
 7. https://ro.orthodoxwiki.org/Anastasie_I_al_Antiohiei ;
 8. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3341/p18lggcfvp95812uf1d0815g31nik3.jpg ;
 9. https://pbs.twimg.com/media/EIcEDVWXsAI4pEp.jpg ;
 10. https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&pto=aue&rurl=translate.google.ro&sl=ru&sp=nmt4&tl=en&u=https://azbyka.ru/days/sv-gavriil-belostokskij-slutskij-mladenets ;
 11. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Zaheu ;
 12. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3341/p18lggcfvskdu1j96n1ftr31ipm5.jpg ;
 13. https://en.wikipedia.org/wiki/April_20_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
 14. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4494/p1ahhc4jm91s391ub31e3416d9hcr3.jpg ;
 15. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/289-00.jpg ;
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Anastasius_II_of_Antioch ;
 17. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3606/p1ahhd0a7ifkq1r12ntlba01gvc3.jpg ;
 18. https://i.pinimg.com/564x/e2/d4/0b/e2d40b2a3cc0b068a9fbc2ac3bb7999c.jpg ;
 19. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2041/p1ahghoq21v4c18n1tod1bcr143u5.jpg ;
 20. https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A6dwalla_of_Wessex ;
 21. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1332/p18lggntblkmkgtle8d14pf1ndm4.jpg ;
 22. https://doxologia.ro/tropar/troparul-sfantului-cuvios-teodor-trihina ;
 23. https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_of_Bia%C5%82ystok ;
 24. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1332/p18lggntbi1i0k1hos1d661849j5h3.jpg ;
 25. https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&pto=aue&rurl=translate.google.ro&sl=ru&sp=nmt4&tl=en&u=https://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-oshevenskij ;
 26. https://ganduridinortodoxieweb.wordpress.com/2018/07/09/icoana-maicii-domnului-din-cipru-9-iulie-19-februarie-20-aprilie/ ;
 27. https://www.hsir.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/04-April/20AprEng.pdf ;
 28. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3476/p1ahgi23l91asfr7f2qp1m77nho4.jpg ;
 29. https://basilica.ro/%e2%80%a0-sf-ier-teotim-episcopul-tomisului-sf-teodor-trihina/ ;
 30. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/GavriilBelostok.jpg ;
 31. https://pemptousia.com/files/2020/01/zakxaios.jpg ;
 32. https://ganduridinortodoxieweb.files.wordpress.com/2018/07/31.jpg ;
 33. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie20.htm ;
 34. https://ro.orthodoxwiki.org/Grigorie_I_al_Antiohiei ;
 35. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/496/p1ahhd6o6gfsc1ss61k1h7sn10ai4.jpg ;
 36. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2018/04/WhatsApp-Image-2018-04-20-at-12.08.39-804×890.jpeg ;
 37. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/04/20/20-aprilie-sf-cuv-teodor-trihina-sf-cuv-anastasie-de-la-muntele-sinai-sf-anastasie-sinaitul-patriarhul-antiohiei-sf-grigorie-patriarhul-antiohiei-sf-ap-zaheu-sf-cuv-atanasie-de-la-m/ ;
 38. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/C%C3%A6dwalla_in_Barnard_Chichester_mural_%28full_body%29.jpg ;
 39. https://doarortodox.ro/2018/03/07/acatistul-sf-ierarh-nicolae-velimirovici-18-martie/ ;
 40. https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1542/154137_zaheu-vamesul.gif ;
 41. https://ro.orthodoxwiki.org/Teodor_Trihina ;
 42. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/04/04284-2501-f4f1e.jpg ;
 43. https://commons.orthodoxwiki.org/images/f/fb/San_Anastasio_Sinaita.jpg ;
 44. https://calendarulortodox.ro/wp-content/uploads/2015/07/sfantul-teodor-trihina-teotim.jpg ;
 45. https://ro.orthodoxwiki.org/Nicolae_Velimirovici ;
 46. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-cuvios-teodor-trihina ;
 47. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_aprilie.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: