SFINŢII ZILEI

În luna Mai, în ziua întâi, îl pomenim pe Sfântul Prooroc IEREMIA, care era din seminţia Patriarhului Veniamin (n.650-† 570 î.Hr.).

Sfântul Prooroc IEREMIA

Sfântul Prooroc Ieremia a fost unul dintre cei 4 Mari Prooroci ai Vechiului Testament (alături de Isaia, Iezechiel și Daniel). Și-a desfășurat activitatea în secolele VII-VI î.Hr., timp de 40 de ani, sub domnia a 5 regi: Iosia (17 ani), Ioahaz (3 luni), Ioiachim (11 ani), Iehonia (3 luni) și Sedechia (11 ani). A fost contemporan cu distrugerea Ierusalimului și deportarea poporului ales în exil în Babilon (597 î.Hr.).

Sfântul Prooroc IEREMIA

Sfântul Prooroc Ieremia a fost din Anatot, cetatea preoţilor, în partea lui Veniamin, cetate departe de Ierusalim ca la 3 mile, născut după tată, Helchie, mai marele preot.

El a fost ales şi sfinţit Prooroc din pântecele maicii sale, precum Însuşi Domnul i-a prezis despre aceasta: „Mai înainte de a te zămisli în pântece te-am cunoscut şi mai înainte de a ieşi tu din coapse te-am sfinţit şi te-am pus proroc între neamuri”.

Sfântul Ieremia, după mărturia Sfântului Ignatie, Purtătorul de Dumnezeu, a fost feciorelnic în toată vremea vieţii sale şi trimis de Dumnezeu Preot, Învăţător şi Prooroc. El a început a prooroci din vârstă copilărească, precum este arătat în capitolul întîi al cărţii lui.

Troparul Sfântului Prooroc Ieremia (Glasul al 2-lea) :

A Proorocului Tău, Doamne, Ieremia pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre!

Martiriul Sfântului Prooroc IEREMIA

Condacul Sfântului Prooroc Ieremia (Glasul al 3-lea) :

Curăţindu-ţi cu duhul inima ta cea dătătoare de lumină, mărite Mare Prooroc şi Mucenic Ieremia, ai primit de sus Harul proorociei şi la margini cu mare glas ai strigat: „Acesta este Dumnezeul nostru, şi nimeni altul nu este asemenea Lui”. Căci Acesta întrupându-Se S-a arătat pe pământ.

Sfântul Prooroc IEREMIA

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Cuvioși Noi Mucenici EFTIMIE (†22 Martie 1814), IGNATIE (†8 Octombrie 1814) şi ACACHIE (†1 Mai 1816), Monahii, de la Schitul Prodromu, din Sfântul Munte Athos, care au mărturisit la Constantinopol.

Se săvârşeşte pomenirea acestor 3 Sfinţi Noi Mucenici în cinstitul lor mucenicesc locaş ce se află la Schitul cinstitului Înaintemergător de la Mânăstirea Sfântul Pantelimon, din Muntele Athos, unde se găsesc şi Capetele Mucenicilor.

Sfinții Cuvioși Noi Mucenici IGNATIE, ACACHIE şi EFTIMIE

Sfântul Eftimie, ce se trăgea cu neamul din Demiga Peloponesului şi în Constantinopol, la anul 1814, la 22 Martie, în Duminica Floriilor, prin sabie s-a nevoit. Sfântul Nou Mucenic Eftimie este pomenit aparte şi în ziua de 22 Martie.

Sfântul Ignatie cel ce se trăgea din Zagora veche şi în Constantinopol, în acelaşi an, la 8 Octombrie, prin sugrumare s-a săvârşit. Sfântul Nou Mucenic Ignatie este pomenit aparte în ziua de 8 Octombrie.

Sfântul Acachie era din satul Neohorion de lângă Tesalonic. Maltratat cumplit de către stăpânul lui la Serres, Acachie a trecut la mahomedanism. Mai târziu, pocăindu-se cu amar şi luând asupră-şi chipul monahicesc, el a vieţuit la Muntele Athos la Mânăstirea Hilandar. Biata lui maică, o femeie săracă şi iubitoare de Hristos, 1-a povăţuit astfel: „Aşa cum de bună voia ta te-ai lepădat de Domnul, aşa acum trebuie tot de bună voia ta să iei asupră-ţi cu curaj mucenicia pentru El.” Fiul a urmat sfatul maicii lui. Cu binecuvântarea Părinţilor de la Sfântul Munte, Acachie a călătorit la Constantinopole, unde turcii 1-au prins şi i-au tăiat capul în ziua întâia a lunii Mai, în anul 1816. Sfântul cap al acestui Cuvios Mucenic se păzeşte în Mânăstirea Sfântul Pantelimon, din Sfântul Munte Athos.

Sfântul Cuvios Nou Mucenic Acachie

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Bucurie neaşteptată” (9 Decembrie, 25 Ianuarie şi 1 Mai).

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Bucurie neaşteptată

Icoana „Maicii Domnului „Bucuria neaşteptată” ne înfăţişează o cameră unde un bărbat stă îngenuncheat şi se roagă în faţa unei Icoane a Maicii Domnului.

Povestirea vindecării unui tânăr de o grea ispită trupească prin mijlocirea acestei Sfinte Icoane apare în cartea Sfântului Dimitrie de Rostov, „Lâna rourată”.

Un tânăr păcătos, care era totuşi devotat Maicii Domnului, avea obiceiul de-a rosti salutul Arhanghelului Gavriil de la BunaVestire în faţa cinstitei ei Icoane.

Într-o seară, înainte de a pleca în oraş cu gândul să păcătuiască, a intrat în Biserică şi, fiind îngenunchiat, chiar lângă Altar, văzu că Maica şi Pruncul din Icoană s-au mişcat şi parcă au prins viaţă.

Din Mâinile şi Ppicioarele lui Hristos a început să curgă sânge.

Înspăimântat, cel care este şi el zugrăvit acum în Icoană, mai avu totuşi puterea să întrebe care este pricina acestor suferinţe.

Maica Domnului i-a răspuns că vina o poartă toţi aceea ce prin păcatele lor nu încetează să mai bată câte un cui în Palmele Fiului ei.

Omul s-a căit îndată de păcatele sale şi a mai rămas aşa timp îndelungat în rugăciune.

În cele din urmă, cu mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu, i s-a dăruit iertarea, iar el a ieşit din Biserică cu inima plină de o bucurie negrăită şi neaşteptată.

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI “BUCURIE NEAŞTEPTATĂ”

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Andronic(„Monemvasia”) (22 Octombrie şi 1 Mai).

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Andronic(„Monemvasia”)

Icoana Maicii Domnului „Andronic”, prăznuită pe 1 Mai și 22 Octombrie, este o Icoană făcătoare de minuni ce a aparținut împăratului bizantin Andronic al III-lea Paleologul. Aceasta Icoană era păstrată ca o comoară sfântă în familia împăratului.

Conform Tradiției, această Sfântă Icoană este pictată de Sfântul Evanghelist Luca. Potrivit documentelor păstrate, în anul 1347 Andronic a donat Icoana Mănăstirii Monemvasia (lângă Morea) din Peloponez, unde a rămas până în secolul al XIX-lea. Datorită asocierii Icoanei cu Mănăstirea, mai este cunoscută și sub numele de Icoana Maicii Domnului „Monemvasia”.

Atunci când mai multe orașe din Grecia, printre care și Monemvasia, au fost devastate de turci în 1821, Episcopul Agapie, starețul Mănăstirii, a reușit ca dintre toate odoarele Mănăstirii să salveze Icoana făcătoare de minuni a lui Andronic. Până înainte de moartea sa, episcopul a ținut Icoana ascunsă în Patras, dar, văzând că i se apropie sfârșitul, Agapie a încredințat Icoana unei rude și anume consulului general rus N.I. Vlassopoulos.

În 1839, fiul și moștenitorul consulului general Vlassopoulos a trimis Icoana de la Atena la Odessa pentru împărat, prin Nikolai Pavlovici.

Din 1839 până pe 12 Mai 1868, Icoana Maicii Domnului „Andronic” a fost găzduită în Palatul de IarnădinSankt Petersburg, iar de pe 12 Mai 1868 până pe 16 Aprilie 1877 a fost așezată în Catedrala „Sfânta Treime” din Sankt-Petersburg.

În anul 1877, Icoana a fost mutată la Mănăstirea „Icoana Maicii Domnului din Kazan”, în apropierea orașului Vyshiy Volotchok, din districtul administrativ Tver. Icoana a fost furată în 1984, iar locul în care se află este până astăzi necunoscut.

Icoana o înfățișează pe Maica Domnului fără Pruncul Iisus. Pe partea dreaptă a gâtului Maicii Domnului se află o rană sângerândă, apărută atunci când a fost lovită cu un cuțit de către un turc. Icoana are aplicat blazonul bizantin (vulturul bicefal), care atestă că face parte din patrimoniul imperial. Dimensiunile Icoanei sunt de aproximativ 25×35 cm.

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Andronic(„Monemvasia”)

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici SAVA, care s-a săvârşit fiind spânzurat într-un smochin, FILOSOFUL († 252), din Alexandria, care s-a săvârşit de sabie în vremea împăratului Deciu şi Sfântul Sfințit Mucenic VATA († 364), Persul, Egumen la Nisibe, care s-a săvârşit de sabie în vremea împăratului Sapor al II-lea.

Și tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă ISIDORA, cea Nebună-pentru-Hristos, nevoitoare în Mânăstirea de fecioare a Tavenisioţilor din Egipt (n.300-† 365).

Sfânta Cuvioasă ISIDORA, cea Nebună-pentru-Hristos

Sfânta Cuvioasă Isidora, cea Nebună-pentru-Hristos a trăit în secolul al IV-lea în Mânăstirea de femei de la Tabenisi sau Tavenisi, în Egiptul de Sus. Viața ei este cunoscută prin intermediul scriitorului creștin Paladie (sec. IV-V), care o evocă în a sa „Istorie lausiacă (Lavsaicon).

Viața Sfintei Isidora ne este cunoscută doar în parte, din relatarea lui Paladie, preluată apoi și în Pateric. Cuvioasa viețuia într-una din Mânăstirile mari de femei din Tavenisi (care avea pe atunci circa 3-400 de viețuitoare). Căutând smerenia, se prefăcea față de celelalte maici a fi nebună, încât era uneori socotită chiar demonizată.

Ea căuta însă să se smerească, slujind tuturor fără împotrivire și primind să fie tratată cu dispreț și brutalitate de surorile din Mânăstire, pentru nebunia ei aparentă. Adeseori era bătută, ocărâtă sau batjocorită de surori, dar nu se împotrivea. Se ruga îndelung în ascuns, mai ales noaptea, când nu o vedeau surorile.

Se îmbrăca neîngrijit, acoperindu-și capul cu o basma de cârpă veche și probabil, pentru „nebunia” ei părută, nu primise încă tunderea în monahism.

Slujea, între altele, la bucătărie și la trapeză, ajutând la strângerea mesei. Se spune despre ea că nu mânca niciodată cu maicile, la masă și primea să mănânce doar resturile de la masă pe care le aduna cu buretele și lăturile rămase de la spălatul vaselor.

În acea vreme trăia și un ascet îmbunătățit, vestit în acele părți pentru nevoințele lui, Avva Pitirun. Acesta a avut într-o zi o vedenie. Un Înger i s-a arătat, mustrându-l că se mândrea pentru nevoințele lui și descoperindu-i că în Mânăstirea de maici din Tavenisi se găsea o femeie care era mai nevoitoare decât el. Avva Pitirun, deși arareori își părăsea sihăstria, a coborât atunci din muntele unde se retrăsese și s-a dus mai întâi la Mânăstirea principală (de monahi) din Tavenisi, ca să ceară starețului voie să viziteze Mânăstirea de maici (unde bărbații nu aveau, în general, acces). Fiind bătrân și cunoscut ca nevoitor, i s-a dat voie să meargă la Mânăstirea de maici, unde a fost întâmpinat de stareță cu mare evlavie.

A cerut atunci să vadă toate surorile din Mânăstire, dorind să o afle pe cea pe care i-o descoperise Îngerul. I s-au înfățișat toate, pe rând, însă nu și Sfânta Isidora, pe care, pe de o parte, surorile nu o luaseră în seamă, iar pe de altă parte căutase ea însăși să se ascundă. Cercetându-le, Avva Pitirun nu a aflat-o pe cea pe care o căuta. A întrebat atunci dacă nu mai era alta. Ele i-au răspuns atunci că mai era o soră, care era însă nebună, și de aceea nu o aduseseră la el. Avva Pitirun a stăruit și atunci surorile au adus-o cu sila înaintea lui, căci se împotrivea să se arate înaintea Sfântului. Văzând-o astfel, în smerenia și nebunia ei părută, Cuviosului Pitirun i s-a descoperit că aceasta era cea despre care îi vestise Îngerul.

Spre spaima și neînțelegerea surorilor, a făcut atunci metanie înaintea ei și i-a cerut binecuvântarea. Cuvioasa s-a plecat la rândul ei înaintea pustnicului, cerând și ea binecuvântare. Stareța și surorile au stăruit că nu se cuvenea ca Avva Pitirun să se plece în fața unei femei nebune, însă el le-a mustrat, arătându-le că ele erau cele nebune, întrucât Isidora era, după cum îi descoperise Îngerul, Amma, maică duhovnicească și mai presus decât el. Surorile, primind cuvântul Avvei, și-au mărturisit atunci urâtele purtări față de Sfânta Isidora.

La scurt timp după aceea, însă, Cuvioasa, fiind descoperită, nu a răbdat să fie lăudată de surori, ci a fugit pe ascuns din Mânăstire, plecând să se nevoiască în altă parte. Nu se știe unde s-a așezat. A trecut la Domnul într-un loc necunoscut de nimeni, probabil în preajma anului 365.

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE ISIDORA, CEA NEBUNĂ-PENTRU-HRISTOS

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Sfințit Mucenic ANDEOL (n. Smirna, azi, Izmir, Turcia-† 1 Mai 208, Viviers, Franţa), Ipodiaconul, care a mărturisit la Viviers în Franţa ;

Emblema Oraşului Saint-Andeol-de-Clerguemort din Franţa

Sfinţii Mucenici ORENTIE şi PATIENTIA (†  240), soţia sa, din Loret în Spania, părinţii Sfântului Mucenic Laurenţiu, ArhiDiaconul (10 August) ;

Sfinții Mucenici COMIN († 270), care a mărturisit la Catania-Sicilia în Italia și EFISIU, care mai înainte fost prigonitor al creştinilor († 286) ;

Sfinţii Mucenici ACIUS şi ACEOLUS († 303), care au pătimit lângă Amiens în Franţa în timpul împăratului Diocleţian ;

Sfânta Muceniţă GRATA, Fecioara, din Bergamo, Italia († 307) ;

Sfântul Sfințit Mucenic IPOLIST, Preotul, din Antiohia, care a mărturisit la Avelino în Italia († 303) ;

Sfântul Ierarh AMATOR, Mărturisitorul, Episcop de Auxerre († 1 Mai 418, Auxerre, Franţa) ;

Sfântul Ierarh ORENTIE, Episcop de Auch, Franţa (timp de mai bine de 40 de ani), apoi, pustnic (n, Huesca, Spania-† 440, Auch, Franţa) ;

Sfântul Ierarh CORENTIN, Episcop de Quimper, în Franţa († 460)

Sfântul Ierarh CORENTIN, Episcop de Quimper

Sfântul Sfințit Mucenic KELLACH, Episcop de Killala, în Irlanda, apoi, pustnic († secolul al VI-lea) ;

Sfântul Mucenic SIGISMUND, Regele Burgundiei, în Franţa († 1 Mai 524, Saint-Sigismond, Franţa) ;

Sfântul Mucenic SIGISMUND, Regele Burgundiei

Este Sfântul Ocrotitor al Cehiei.

Sfântul Ierarh BRIEUC (n. 409, Ceredigion, Franţa-† 502, St Brieuc-des-Vaux, Franţa), (primul) Episcop de Saint-Brieuc, în Franţa ;

Sfântul Ierarh BRIEUC Episcop de Saint-Brieuc

Sfântul Cuvios MARCU (n.490, Bayeux, Franţa-† 558), IeroMonah şi fondator al Mânăstirii Nanteuil ;

Sfântul Cuvios ULTAN († 680), misionar din Irlanda ;

Sfântul Cuvios MIHAIL, Făcătorul-de-Minuni, pustnic din Calcedon († 726) ;

Sfântul Ierarh ASAF, Episcop de Uanelwy, în Ţara Galilor († 1 Mai 596, St. Asaph, Ţara Galilor) ;

Sfântul Ierarh ASAF, Episcop de Uanelwy

Sfântul Ierarh AREY, Episcop de Gap (timp de 20 de ani) (Franţa) († 614) ;

Sfântul Ierarh THEODARD, ArhiEpiscop de Narbonne (n.840, Montauban, Franţa-† 1 Mai 893, Montauban, Franţa) ;

Sfânta Cuvioasă Muceniţă BERTHA († 690),fondatoarea şi Stareţa Mânăstirii din Aveney, Franţa ;

Sfântul Mucenic EVERMAR († 700), care a pătimit la Rousson, în Belgia;

Sfântul Cuvios Nou Mucenic ROMAN, din Raqqa (Siria), monah în Bitinia († 780) ;

Sfântul Cuvios Mucenic BENEDICT din Szkalka, care a pustnicit în Muntele Zabor din Ungaria († 1012) ;

Sfânta Cuvioasă TAMARA, Regina Georgiei (n.1160-† 18 Ianuarie 1213, Castelul Agarani, Georgia) ;

Sfânta Cuvioasă TAMARA, Regina Georgiei

Tamara cea Mare a fost regină a Georgiei între anii 1184 și 1213, perioadă de timp numită ulterior „Epoca de Aur a Georgiei”. Ea a făcut parte din dinastia Bagrationi și a fost prima femeie care a condus Georgia.

Sfânta Cuvioasă TAMARA, Regina Georgiei

Tamara a fost căsătorită de 2 ori; primul său mariaj a fost între anii 1185–1187, cu cneazul rus Iuri Bogoliubski, de care ulterior a divorțat și l-a expulzat din țară, reușind, mai apoi, să respingă încercările lui de a prelua tronul.

Sfânta Cuvioasă TAMARA, Regina Georgiei

Cel de-al doilea ales al Tamarei a fost, în 1191, cneazul alan David Soslan, cu care ea a avut 2 copii, George și Rusudan, cei 2 monarhi succesivi la tronul Georgiei.

ACATISTUL SFINTEI TAMARA,REGINA GEORGIEI, PROTECTOAREA POEŢILOR ŞI A SCRIITORILOR

Sfânta Cuvioasă TAMARA, Regina Georgiei

Sfântul Cuvios PAFNUTIE, din Borovsk, Rusia (n. 1384-† 1478) ;

Sfântul Cuvios PAFNUTIE, din Borovsk

Pafnutie fusese fiul unei mari căpetenii tătare, care mai târziu a trecut, cu toată inima, la Credinţa creştină. La vârsta de 20 de ani, el a fost tuns monah, trăind, în acest chip, într-o Mânăstire, până la vârsta de 94 de ani, cînd a răposat întru Domnul. Pafnutie a fost în tot timpul vieţii lui feciorelnic şi mare nevoitor, din care pricină a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul facerii de minuni şi al străvederii. Sfântul Cuvios Pafnutie a trecut la Domnul la anul 1478.

Sfântul Sfințit Mucenic MACARIE, Mitropolitul Kievului († 1497) ;

Sfântul Sfințit Mucenic MACARIE, Mitropolitul Kievului

Sfântul Ierarh ZOSIMA, Episcop de Kumurdo, în Georgia ;

Sfântul Ierarh ZOSIMA, Episcop de Kumurdo

Sfântul Ierarh PANARET, ArhiEpiscop de Pafos, în Cipru († 1791) ;

Sfântul Ierarh PANARET, ArhiEpiscop de Pafos

Sfântul Cuvios GHERASIM, Egumenul, de la Boldinsk, în Rusia († 1554) ;

Sfântul Cuvios GHERASIM, Egumenul, de la Boldinsk

Sfântul Cuvios NICHIFOR, din Insula Hios († 1821) ;

Sfântul Cuvios NICHIFOR, din Insula Hios

Sfânta Nouă Muceniţă MARIA, din Mirambelos, în Insula Creta (†1826);

Sfânta Nouă Muceniţă MARIA, din Mirambelos

Sfânta Nouă Muceniţă NINA (Kuznyetsova), din Rusia, care a pătimit în timpul regimului comunist († 1938).

Sfânta Nouă Muceniţă NINA (Kuznyetsova)

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Lawrence ;
 2. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2020/05/ieremias.jpg ;
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Brioc ;
 4. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4980/p1aiki2mkm99eqvde391k92170j5.png ;
 5. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Blason_ville-fr_Saint-Andeol-de-Clerguemort.svg/931px-Blason_ville-fr_Saint-Andeol-de-Clerguemort.svg.png;
 6. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2272/p18nrno3m31al9323qfpee4n6f4.jpg ;
 7. https://fr.wikipedia.org/wiki/Arey ;
 8. http://acvila30.ro/1-mai-sf-pr-ieremia-viata-canonul_1/;
 9. https://st3.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2064036685?profile=original ;
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Isidora ;
 11. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3742/p1aikj9j3fuqvtlq4a5ep1jv44.png ;
 12. https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odard_de_Narbonne ;
 13. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3742/p1aikj9j3f1gj3df31p4m7pu1idu3.jpg ;
 14. https://en.wikipedia.org/wiki/Tamar_of_Georgia ;
 15. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5170/p1bl018dv212v01a021kk0p8jqh33.jpg ;
 16. https://ro.orthodoxwiki.org/Isidora_cea_nebun%C4%83_pentru_Hristos ;
 17. https://pravoslavljepzv.files.wordpress.com/2014/05/svjataja_carica_tamara_gruzinskaja.jpg ;
 18. https://en.wikipedia.org/wiki/Bertha_of_Val_d%27Or ;
 19. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5170/p1ao1276bk39t1u2m9si1uughnj3.png ;
 20. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/St._Sigismund.jpg?uselang=fr ;
 21. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/328-01.jpg ;
 22. https://en.wikipedia.org/wiki/Andeolus ;
 23. https://i0.wp.com/dailyhoro.ru/uploads/ckeditor/2018/05/01/p1aikjkidi9o71nln1vn33e81aeu3.jpg ;
 24. https://azbyka.ru/days/assets/img/icons/317/p1aikk2c9utag1rat1abaimk97o5.png ;
 25. https://fr.wikipedia.org/wiki/Orens_d%27Auch ;
 26. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4727/p1aikind1g7fa1mcf9j316im824.png
 27. https://ro.wikipedia.org/wiki/Tamara_a_Georgiei ;
 28. https://doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/icoana-maicii-domnului-andronic-monemvasia ;
 29. https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigismond_(saint) ;
 30. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/04/Sfintii-Cuviosi-Mucenici-Acachie-Ignatie-si-Eftimie.jpg;
 31. https://en.wikipedia.org/wiki/Amator ;
 32. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/330-01.jpg ;
 33. https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah ;
 34. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/05/01/1-mai-sf-prooroc-ieremia-sf-cuv-mc-acachie-pantofarul-sf-cuv-pafnutie-din-borovsk-proloagele-de-la-ohrida/ ;
 35. https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Asaph ;
 36. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6267/p1aikjq3lh178h1gfqlh99s4qm3.png ;
 37. https://ro.orthodoxwiki.org/Proorocul_Ieremia ;
 38. https://fr.wikipedia.org/wiki/And%C3%A9ol_du_Vivarais ;
 39. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5821/p190h0mb2118i7cgk1cmil791v943.jpg ;
 40. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/05-May/01MayEng.pdf ;
 41. https://en.wikipedia.org/wiki/May_1_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
 42. https://basilica.ro/sf-proroc-ieremia-sf-cuv-mc-eftimie-ignatie-si-acachie-dezlegare-la-peste/ ;
 43. https://fr.wikipedia.org/wiki/Brieuc ;
 44. http://www.saint.gr/photos/standard/0501/AgiosPanaretos01.jpg ;
 45. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Saint_Corentin.jpg/320px-Saint_Corentin.jpg ;
 46. http://www.saint.gr/photos/standard/0501/AgiosPanaretos04.jpg ;
 47. https://en.wikipedia.org/wiki/Theodard ;
 48. http://www.saint.gr/photos/standard/0501/AgiaMariaMethymopoula02.jpg ;
 49. http://www.im-ierissou.gr/images/agiologio/agios-akakios.jpg ;
 50. http://www.saint.gr/photos/standard/0501/OsiaIsidora01.jpg ;
 51. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Saint_Brieuc.jpg ;
 52. http://www.saint.gr/photos/standard/0501/ProfitisIeremias02.jpg ;
 53. https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcoul ;
 54. https://azbyka.ru/days/assets/img/icons/317/p1b02thqugb4b1mvc14711r0t22d3.png ;
 55. https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/imagine/2013/12/icoana_maicii_domnului_bucurie_neasteptata_33.jpg?itok=QZFRJXcu ;
 56. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Sant_Silyn%2C_Wrecsam_Parish_Church_of_St._Giles%2C_Wrexham%2C_Wales_xz_48.jpg ;
 57. https://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_aprilie.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: