SFINŢII ZILEI

Astăzi, a treia zi de Paşti, este MARŢEA ALBĂ.

Învierea Domnului

În luna Mai, în ziua a patra, o pomenim pe Sfânta Muceniță PELAGHIA, din Tarsul Ciliciei, care s-a săvârşit prin foc în timpul împăratului Dioclețian († 287).

Sfânta Muceniță PELAGHIA

A X-a persecuţie declanşată de împăratul Diocleţian a fost una dintre cele mai sângeroase. Creştinii îşi părăseau casele şi toate proprietăţile care le mai aveau şi îşi căutau scăparea prin munţi şi prin păduri.

Furia persecuţiei se abătuse şi asupra Oraşului Tars din Cilicia, care a dăruit lumii creştine pe Sfântul Apostol Pavel, pe întâiul Mucenic şi ArhiDiacon Ştefan, precum şi pe alţi Mucenici şi Muceniţe. Printre creştinii care fugeau în munte se afla şi Episcopul Klinon, care, din dorinţa de a nu lăsa singuri pe creştinii refugiaţi în munţi, a luat această hotărâre de a fugi în munţi.

În oraş rămăseseră doar creştinii „tăinuiţi”, adică cei care nu-şi mărturisiseră pe faţă Credinţa şi nu primiseră încă Sfântul Botez. Între aceştia se afla şi Sfânta Muceniţă Pelaghia.

Făcea parte din clasa înaltă a societăţii din Tars şi era orfană de tată. Mama ei rămăsese să administreze toate averile rămase şi păstra legăturile cu familiile păgânilor din înalta societate, unii dintre ei având funcţii importante la curtea împărătească din Nicomidia.

Nu se cunosc împrejurările în care Pelaghia a învăţat Credinţa în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Se poate să fi învăţat de la Episcopul Klinon sau de la cei 2 robi din casa sa, Longhin şi Iulian, care erau creştini în taină. Când a aflat că Episcopul Klinon a fugit în munţi, Pelaghia s-a întristat, deoarece aştepta de mult timp să primească Sfântul Botez.

Între timp, fiul împăratului Diocleţian a aflat despre frumuseţea Pelaghiei şi a trimis slujitori împărăteşti pentru a o cere de soţie. Nedorind să se căsătorească, Pelaghia a recunoscut în faţa mamei sale şi a slujitorilor imperiali că este creştină, faptă care a atras dispreţul lor. În urma descoperirii acestui adevăr, Pelaghia a reuşit să obţină de la mama ei învoirea de a se duce să îşi viziteze doica.

Pe drum, i-a ieşit în cale Episcopul Klinon şi, coborând, i-a mărturisit Credinţa în Iisus Hristos şi dorinţa de a primi Sfântul Botez. Nefiind nici un izvor în apropiere, episcopul s-a rugat lui Dumnezeu pentru a oferi Pelaghiei Botezul Domnului nostru Iisus Hristos şi în timp ce se ruga, din pământ a ţâşnit apă şi botezând-o s-au despărţit.

După ce şi-a vizitat doica, Pelaghia a fost dusă la judecată, în faţa împăratului Diocleţian, chiar de mama ei. Chinurile la care a fost supusă Pelaghia nu au făcut-o să renunţe la Credinţa creştină, primind în cele din urmă cununa muceniciei.

Martiriul Sfintei Mucenițe PELAGHIA

În timpul împăratului Constantin cel Mare (306-337), când creştinii au dobândit libertatea religioasă în urma edictului de la Milan, s-a zidit pe mormântul Sfintei Muceniţe Pelaghia o Biserică frumoasă.

Troparul Sfintei Muceniţe Pelaghia din Tars (Glasul al 4-lea) :

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Pelaghia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție! Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre!

Condacul Sfintei Muceniţe Pelaghia din Tars (Glasul al 3-lea) :

Urând cele vremelnice şi împărtăşindu-te de bunătăţile cele cereşti, pentru chinuire ai primit cunună, preacinstită Pelaghia şi pâraiele sângiurilor ca un dar ai adus Stăpânului Hristos. Roagă-te să ne mântuiască pe noi din nevoi, cei ce cinstim pomenirea ta!

Tot în această zi cinstim Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Vechiul Rus” (Staraya Russa).

Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Vechiul Rus” (Staraya Russa)

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios ILARION, Făcătorul-de-Minuni.

Acesta, din tinereţe, Crucea pe umeri ridicând, a urmat Stăpânului celui răstignit şi, patimile trupeşti supunându-le Duhului, a primit de la Dumnezeu bogat dar de Minuni: de a vindeca felurite boli şi să izgonească demonii. Închizându-se el într-o căsuţă mică şi aflându-se afară de toată tulburarea şi strălucit fiind cu toată nepătimirea, a primit Dumnezeiescul har al preoţiei; şi răbdând mulţi ani aspra petrecere, a fost de toţi lăudat pentru nenumăratele lui Minuni. Căci certa vietăţile ce stricau seminţele odrăslite, oprea grindina, pământul cel însetat l-a adăpat cu ploaie şi repejunea râului, ca Elisei, a despărţit-o şi a trecut-o. A vindecat mâna cea uscată a unui oarecare creştin, a dăruit orbilor vedere şi a îndreptat picioarele şchiopilor, şi alte multe Minuni a făcut spre slava adevăratului nostru Dumnezeu.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios NICHIFOR († 813), Egumenul Mănăstirii Midichiei, din Olimpul Bitiniei, care cu pace s-a săvârşit.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios NICHIFOR, Isihastul („din singurătate”), cel ce s-a liniştit în cele mai pustii locuri ale Sfântului Munte Athos și scriitor filocalic († 1340).

La început Nichifor a fost romano-catolic, dar mai târziu el a îmbrăţişat Ortodoxia. El a dus o viaţă de aspre nevoinţe ca Monah la Muntele Athos, împreună cu înţeleptul Theolept. El a fost dascălul Marelui Sfânt Grigorie Palama şi a scris o lucrare despre rugăciunea minţii. S-a înfăţişat, cu pace, înaintea Domnului în veacul al paisprezecelea. Sfântul preacuvios Nichifor zicea:

Adună-ţi mintea şi sileşte-o să intre în inimă şi să rămână acolo! Când mintea ta s-a întărit în inimă, ea nu trebuie să rămână goală, ci trebuie să rostească neîncetat rugăciunea: „Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pre mine păcătosul!” Niciodată să nu îngădui ca ea să se oprească din această lucrare! Făcând astfel, tot lanţul virtuţilor se va sălăşlui întru tine: dragostea, bucuria, pacea şi toate celelalte. Şi aşa, toate cererile tale care le vei aduce Domnului se vor împlini.”

Sfântul Cuvios NICHIFOR, Isihastul („din singurătate”) şi Sfânta Muceniță PELAGHIA

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh ATANASIE, Episcopul Corintului († 977).

Acest Părinte a adormit pe vremea împărăţiei lui Vasile şi a lui Constantin, la anul 977 şi a lăsat posterităţii comentarii ale Sfintelor Scripturi şi un Tratat asupra motivelor Morţii lui Iisus Hristos pe Cruce.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Cuvioși Mucenici AFRODISIE, LEONTIE, VALERIAN, ANTONIE, MEL şi MACROVIE şi ceilalţi  60 de Monahi, dimpreună cu dânşii, care au mărturisit la Schitopoli, în Palestina şi care s-au săvârşit prin foc († la începutul secolului al IV-lea).

Tot în această zi, pomenim aducerea Moaştelor Sfântului şi Dreptului Ierarh LAZĂR, Episcopul Ciprului, Prietenul Mântuitorului Hristos și fratelele Martei și al Mariei şi ale Sfintei Mironosițe MARIA MAGDALENA, la Constantinopol în vremea împăratului Leon Filosoful şi iubitorul de Hristos († 890).

Sfântul şi Dreptul Ierarh LAZĂR, Episcopul Ciprului cu Surorile sale, Sfintele Marta şi Maria

Sfântul Lazăr sau Lazăr, cel mort 4 zile, a fost Prietenul și unul din primii Ucenici ai lui Iisus Hristos. El a fost înviat de către Iisus în ziua dinaintea Intrării Sale triumfale în Ierusalim. Mai târziu, Lazăr din Betania a devenit primul Episcop de Kittium, Cipru.

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Lazăr în Sâmbăta lui Lazăr, ultima zi înaintea Săptămânii Mari (ajunul Duminicii Floriilor).

Sfântul şi Dreptul Ierarh LAZĂR, Episcopul Ciprului

ACATISTUL ÎNVIERII SFÂNTULUI ŞI DREPTULUI LAZĂR

Sfânta și slăvita mironosiță Maria Magdalena, cea Întocmai-cu-Apostolii, a fost o Ucenică a lui Hristos, numită Maria din Magdala (o cetate din Galileea). Prăznuirea ei se face pe 22 Iulie și, împreună cu celelalte femei, în Duminica Femeilor Mironosițe.

Mântuitorul şi Sfânta mironosiță Maria Magdalena, cea Întocmai-cu-Apostolii

ACATISTUL SFINTEI MIRONOSIŢE ŞI ÎNTOCMAI-CU-APOSTOLII, MARIA MAGDALENA

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfinții Sfințiți Mucenici MIDAS, PAULIN și CURCUDOM, Diaconul, din Roma († secolul al III-lea) ;

Sfinții Mucenici IRACLIE, IUST, MAUR și PORFIRIE care au pătimit la Umbria, în Italia, în timpul împăratului Deciu († 251) ;

Sfântul Sfințit Mucenic ERASM, Episcop de Formia (n. 240, Antakya, Turcia-† 303, Formia, Italia), în Campania Italiei şi ceilalţi 20000 de Sfinţi Mucenici, dimpreună cu el ;

Sfântul Erasm a trăit în timpul prigonirii creștinilor sub împăratul roman Dioclețian. După legendă, el a trebuit să părăseasească dioceza lui, urcând pe un munte aflat pe teritoriul Libanului de azi. Pe munte, Episcopul ar fi trăit 7 ani hrănindu-se cu fructele găsite. După înfățișarea unui Înger, Erasm se întoarce la episcopia lui, unde va fi prins și schingiuit, printre altele cu scoaterea intestinelor. Cu Ajutorul Domnului, este eliberat și ajunge Duhovnic în regiunea Formia, Italia.

Sfântul Sfințit Mucenic ALBIAN, Episcop de Avia, care s-a săvârşit prin foc († 304)

Sfântul Sfințit Mucenic ALBIAN, Episcop de Avia

Sfântul Mucenic FLORIAN şi cei 40 de Sfinţi Mucenici dimpreună cu dânsul, care au pătimit la Hesse, în Austria [n. 250, Aelium Cetium (azi, Sankt Pölten, Austria)-† 4 Mai 304, Enns, Austria]

Sfântul Florian (Sfântul Ocrotitor al pompierilor) a fost cetățean roman și a murit ca Mucenic.

Sfântul Mucenic FLORIAN

Florian (care era creștin) a refuzat să se închine zeilor romani. Prima pedeapsă a fost pierderea slujbei, după care a fost exilat în localitatea care azi se numește Sankt Pölten în nord-estul Austriei. Nerespectarea exilului și ajutorul dat unui grup de creștini, îl va costa viața, el fiind tăiat de viu în bucăți de către romani, după care a fost legat de o piatră de moară și aruncat în râul Enns.

Sfântul Sfințit Mucenic SILVAN, Episcopul Gazei, în Palestina şi cei 40 de soldaţi Mucenici, care au pătimit împreună cu dânsul († 311)

Silvan a fost mai întîi militar, dar mai tîrziu, mînat de dragostea credinţei lui creştine, el a intrat în oştirea Împăratului cerurilor. Acuzat de convertirea paginilor la creştinism, el a fost torturat cu bestialitate iar mai apoi omorît prin tăierea capului împreună cu alţi patruzeci de soldaţi, la anul 311.

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic SILVAN, Episcopul Gazei

Astfel s-au făcut aceştia cu toţii cetăţeni ai cerului.

Sfinții Sfințiți Mucenici CHIRIAC, Episcop de Ancona și IACOB, Diaconul, la Bergamo, în Italia († 380) ;

Sfântul Ierarh TITIEN, Episcop de Lodi († 477), în Italia ;

Sfântul Ierarh SACERDOS, Episcop de Limoges († 720), în Franţa ;

Sfântul Ierarh PAULIN, Episcop de Sinigaglia, în Italia († 826) ;

Sfântul Cuvios ANTONIE († secolul al VI-lea), întemeietorul Mănăstirii „Sfântul Iulian” din Tours, în Franţa ;

Sfântul Ierarh GODEHARD, Episcop de Hildesheim, în Germania (n. 960, Reichersdorf, Germania-† 4 Mai 1038, Hildesheim, Germania) ;

Sfântul Cuvios ETHELRED, Regele Merciei, iar apoi Stareţ la Bardney, în Anglia (n.645-† 709)

Sfântul Cuvios ETHELRED, Regele

Sfânta Cuvioasă HILSINDIS († 1028), întemeietoarea Mănăstirii Thorm din Franţa ;

Sfânta Cuvioasă CUNEGUND, Monahia, de la Mănăstirea Niedermunster, din Germania († 1052) ;

Sfântul Mucenic TUNOM, Emir arab († 1579), care L-a mărturisit pe Hristos, văzând Sfânta Lumină, de Paşti, ţâşnind prin stâlpul de la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt, atunci când turcii i-au împiedicat pe ortodocşi să intre în Biserică şi aceştia au ţinut slujba afară, în faţa Bisericii

Sfântul Mucenic Tunom şi coloana care arde, Icoană de la Mănăstirea Megali Panaghia, Ierusalim

Emirul arab care L-a mărturisit pe Hristos după ce a văzut Lumina Sfântă crăpând coloana de la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt.

Coloana, de la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt, crăpată, prin crăpătura căreia a venit Sfânta Lumină

Întâmplarea a avut loc în contextul în care autoritățile otomane ale vremii au interzis Patriarhului Sofronie al IV-lea, aflat în primul an al slujirii sale ca Întâistătător, să oficieze slujba din Sâmbăta mare înăuntrul Bisericii.

Patriarhul și credincioșii ortodocși au rămas să se roage la intrare, lângă coloanele de piatră ale ușii. După lăsarea serii, una din coloane s-a crăpat, iar Lumina ieșea din interior.

Coloana, de la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt, crăpată, prin crăpătura căreia a venit Sfânta Lumină

În scurt timp, mulțimea credincioșilor s-a umplut de făclii, spre rușinea ereticilor și mirarea autorităților. La vederea acestei întâmplări, mai presus de fire, li s-a permis să intre în Sfântul Mormânt și li s-a acordat dreptul firesc de a sluji anual în Sfântul Mormânt, în Sâmbăta mare. Un muezin musulman pe nume Tunom, care a văzut Minunea din minaretul moscheii de peste drum, când a văzut aprinderea coloanei a conștientizat autenticitatea Minunii şi a mărturisit coreligionarilor săi Puterea lui Iisus Hristos.

Văzând minunea, el a strigat: „Mare este Credinţa creştinilor! Unu este Adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul creştinilor! Cred în Hristos, Cel înviat din morţi. Mă închin lui ca Dumnezeu al meu!

După ce a discutat, cu ei, în contradictoriu, această mărturisire a lui a fost pricină de a fi decapitat şi de a i se da trupul focului spre ardere.

Astăzi el este socotit oficial drept Mucenic al Ortodoxiei, pomenirea lui se săvârșește la 18 Aprilie şi în Marţea luminată, iar Moaştele lui se află în Mănăstirea Megali Panaghia, din Ierusalim.

Sfântul Mucenic Tunom şi coloana care arde

Sfinții Sfințiți Noi Mucenici, din Rusia IOAN (Vasiliev), Preotul († 1942) şi NICOLAE (Tochtuev), Diaconul (n. 1903-† a murit pe 4 Mai 1943 în lagărul de muncă forţată de la Sevzheldorlag, unde ispăşea o sentinţă de 8 ani de muncă silnică), care au pătimit în timpul regimului comunist ;

Sfântul Sfințit Nou Mucenic NICOLAE (Tochtuev), Diaconul

Sfântul Sfințit Nou Mucenic VASILE (Martysz), Protoiereul, din Polonia, care a pătimit în timpul regimului comunist (n.20 Februarie 1874, Tertyn, Polonia-† a fost torturat şi împuşcat pe 4 Mai 1945).

Sfântul Sfințit Nou Mucenic VASILE (Martysz), Protoiereul

Și tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă MONICA (n.332, Tagaste, azi Souk Ahras, Algeria-†378, Ostia, Italia),Mama Fericitului Augustin, Episcopul Hiponiei.

Sfânta Cuvioasă MONICA, Mama Fericitului Augustin

Sfânta Monica s-a născut în orașul african Tagaste în anul 332, din părinți creștini. Nu știm foarte multe despre tinerețile ei, pentru că cele mai multe informații ne sunt oferite de fiul ei, Fericitul Augustin, în capitolul al nouălea al Confesiunilor sale.

Astfel, știm că s-a căsătorit cu Patritius, care era păgân și era angajat al statului roman. Soacra ei nu a agreat-o de la început, dar a cucerit-o prin purtarea ei plăcută. Deși soțul ei nu i-a fost credincios, nu a ridicat niciodată mâna asupra ei pentru că, spunea Sfânta Monica, ea își punea pază gurii în prezența lui. Împreună au avut 3 copii: pe Augustin, pe Navigius și pe Perpetua, dar Patritius nu a îngăduit ca pruncii să fie botezați.

Ajuns la vârsta tinereții, Augustin trăia cu o tânără în Cartagina, având și un copil. Sfânta Monica se ruga cu Credință și cu lacrimi atât pentru fiul ei, cât și pentru soțul ei, ca să primească Botezul înainte de moarte. Văzându-i rugăciunile și lacrimile vărsate pentru fiul lor, Augustin, soțul ei s-a convertit. Augustin a continuat, însă, să ducă o viață departe de Hristos.

Pe când se afla în Cartagina, Augustin a fost captat de învățătura ereticilor maniheiști. Mama sa s-a tulburat foarte mult și a încercat să-l convingă prin toate mijloacele că nu face ceea ce este bine, dar a avut un vis în care i se spunea să fie răbdătoare și caldă cu fiul ei. Augustin, desigur, nu i-a ascultat argumentele, rămânând în înșelarea maniheană vreme de 9 ani. În tot acest timp, Sfânta Monica nu a încetat să nădăjduiască pentru fiul ei.

A apelat la ajutorul unui episcop care fusese și el în tinerețe maniheist, în speranța că acela îl va putea convinge pe Augustin. Însă episcopul i-a spus că tânărul încă este fascinat de noutatea învățăturilor sectei, dar a încurajat-o, zicându-i: Du-te pe calea ta și Domnul să te binecuvânteze, pentru că nu este cu putință ca fiul atâtor lacrimi să se piardă!”

Mai târziu, pe când Augustin se afla la Mediolanum (Milano), l-a cunoscut pe Sfântul Ambrozie și a fost cucerit de cuvântul lui. Sfântul Ambrozie, ajungând să o cunoască pe Sfânta Monica, avea o mare prețuire pentru ea. După ce s-a botezat, Augustin și mama sa, Monica s-au hotărât să se reîntoarcă în Africa. Pe drum, în orașul Ostia de lângă Roma, Sfânta Monica a adormit întru Domnul, la vârsta de 56 de ani. A fost înmormântată la Ostia, iar în veacul al șaselea osemintele ei au fost mutate în cripta unei Biserici, iar în secolul al XV-lea au fost duse la Roma.

Sfânta Cuvioasă MONICA, Mama Fericitului Augustin

ACATISTUL SFINTELOR FEMEI IUBITOARE DE DUMNEZEU

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinţii Sfinţiţi Noi Mucenici Rafael, Arhimandritul, Nicolae, ArhiDiaconul şi Sfânta Nouă Muceniţă Irina, Fecioara, din Insula Lesbos.

Sfinţii Sfinţiţi Noi Mucenici Rafael, Arhimandritul, Nicolae, ArhiDiaconul şi Sfânta Nouă Muceniţă Irina, Fecioara, din Insula Lesbos

VIAŢA ŞI CÂTEVA MINUNI ALE SFINŢILOR NOI MUCENICI RAFAEL, ARHIMANDRITUL, IRINA, FECIOARA ŞI NICOLAE, ARHIDIACONUL, DIN INSULA LESBOS

ACATISTUL SFINŢILOR NOI MUCENICI RAFAEL, ARHIMANDRITUL, NICOLAE, DIACONUL ŞI IRINA, FECIOARA, DIN INSULA LESBOS

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/mai/mai04.htm;
 2. https://farm6.staticflickr.com/5216/5512468133_93d93d445d_z.jpg ;
 3. https://i.imgur.com/N1D2pTk.jpg;
 4. https://i.pinimg.com/originals/80/7b/ab/807babad350cf2d895288e4680aa686f.jpg ;
 5. https://commons.orthodoxwiki.org/images/5/59/Pelagia_of_Tarsus.jpg ;
 6. https://ro.orthodoxwiki.org/Laz%C4%83r_din_Betania ;
 7. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3103/3525/1MO10-small__96478.1509659113.jpg?c=2&imbypass=on ;
 8. https://ro.orthodoxwiki.org/Maria_Magdalena ;
 9. https://www.bostonmonks.com/images/A-260-Icon-SS-Mary-Martha.png ;
 10. http://www.pemptousia.ro/2014/05/sfanta-monica-mama-fericitului-augustin-4-mai/ ;
 11. https://s1.ziareromania.ro/?mmid=053c5562b0a78687ab ;
 12. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_o_mare_Muceni.C8.9B.C4.83 ;
 13. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/05/04/4-mai-sf-mc-pelaghia-din-tars-sf-mc-silvan-episcopul-gazei-sf-cuv-nichifor-proloagele-de-la-ohrida/ ;
 14. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfintei-mucenite-pelaghia-din-tars ;
 15. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/338-00.jpg ;
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/May_4_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
 17. https://orthodoxcanada.ca/images/6/69/Saint_Vasily_Martysz.jpg ;
 18. https://ro.wikipedia.org/wiki/Erasmus_din_Antiohia ;
 19. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Bildstock_Ausseregg%2C_Strallegg_04_-_Saint_Florian.jpg ;
 20. https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Florian ;
 21. https://azbyka.ru/days/assets/img/icons/24/p1ais2vs3mlr51d1auts1sm2km55.jpg ;
 22. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/St_John%27s_Church%2C_Chester_-_Westfenster_2.jpg ;
 23. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6318/p1ais28ceu13n91d6sbg76isipc3.jpg ;
 24. https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%86thelred_of_Mercia ;
 25. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/05-May/04MayEng.pdf ;
 26. http://www.saint.gr/photos/standard/0504/TheotokosPalaia01.jpg ;
 27. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6318/p1ais25o5bn9a1k27i9r152o15vb4.jpg ;
 28. https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Florian ;
 29. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4262/p18m65kdq3ltcijth1genln6o3.jpg ;
 30. https://de.wikipedia.org/wiki/Godehard_von_Hildesheim ;
 31. http://www.saint.gr/photos/standard/0504/AgiaMonica01.jpg ;
 32. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2903/p1ais2ojce1e2k1pnqhtp13g9152v3.png ;
 33. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91daOfViatL._SL1500_.jpg;
 34. https://en.wikipedia.org/wiki/Gotthard_of_Hildesheim ;
 35. http://www.christopherklitou.com/4_may_nicephorus_pelagia.jpg ;
 36. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Pelagia_of_Tarsus_%28Menologion_of_Basil_II%29.jpg ;
 37. https://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_aprilie.pdf;
 38. https://chirho88888888.wordpress.com/2021/03/29/sfintii-zilei-290/

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: