SFINŢII ZILEI

În luna Mai, în ziua a șaptea, prăznuim Sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii”.

Izvorul Tămăduirii

În Vinerea din Săptămâna Luminată, crestinii ortodocşi sărbătoresc Izvorul Tămăduirii. Această Sărbătoare ne aduce aminte de una dintre Minunile Maicii Domnului, petrecută cu un orb. Înainte de a fi Împărat, Leon cel mare a găsit într-o pădure un orb, care i-a cerut apă. La îndemnul Maicii Domnului, Leon i-a dat orbului să bea apă dintr-un izvor, iar orbul s-a vindecat de orbirea sa.

Pentru a mulţumi Maicii Domnului, când a ajuns Împărat, Leon cel Mare a ridicat în apropierea izvorului o Biserică unde s-au săvârşit apoi multe Minuni.  Această Biserică, situată în vechiul cartier Vlaherne, se mai vede şi astăzi în Istanbul.

Izvorul Tămăduirii

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii s-a generalizat în Biserica Ortodoxă în timpul secolelor V – VI.

În toate Bisericile şi Mânăstirile ortodoxe, după oficierea Sfintei Liturghii, se săvârşeşte slujba de sfinţire a apei, după o rânduială adecvată Săptămânii Luminate.

Izvorul Tămăduirii

ACATISTUL MAICII DOMNULUI „IZVORUL TĂMĂDUIRII”

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Siriaca”, de la Sfânta Mânăstire Ghighiu.

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Siriaca”, de la Sfânta Mânăstire Ghighiu

Icoana Maicii Domnului – Siriaca, pictată pe lemn de santal, datează din secolul al șaisprezecelea și a fost adusă la Mănăstirea Ghighiu în 1958 de P.S. Vasile Samaha de Serghiopolis din Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient.

De-a lungul timpului, numeroși credincioși care s-au rugat Maicii Domnului aducând cinstire Icoanei de la Mănăstirea Ghighiu au mărturisit că au primit ajutor grabnic, vindecări și întărire în Credință.

Însuși actul oferirii Icoanei Mănăstirii Ghighiu a constituit o Minune, episcopul Vasile Samaha fiind îndemnat de Maica Domnului, în urma unor descoperiri cerești, să o aducă la această Mânăstire. Datând din secolul al XVI-lea, Icoana Maicii Domnului Siriaca fusese păstrată anterior, un timp îndelungat, în Satul Bhamdoun din Liban, unde împodobea Biserica având Hramul Sfântul Gheorghe.

Înscrierea cinstirii Icoanei Maicii Domnului Siriaca în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a fost hotărâtă de Sfântul Sinod în şedinţa din 15 Februarie 2018.

CÂTEVA MINUNI SĂVÂRŞITE DE ICOANA MAICII DOMNULUI „SIRIACA” DE LA MÂNĂSTIREA GHIGHIU

ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI SIRIACA DE LA MÂNĂSTIREA GHIGHIU

Tot în această zi, pomenim arătarea pe cer a semnului Sfintei Cruci în Ierusalim, în zilele împăratului Constanţiu, fiul Sfântului Împărat Constantin cel Mare (351).

Arătarea semnului Sfintei Cruci s-a întâmplat după moartea dreptcredinciosului Împărat Constantin cel Mare, când, fiul său, Constanţiu, luând împărăţia, a primit învăţătura greşită a lui Arie. Spre ruşinarea ereticilor, care defăimau pe Hristos şi spre încredinţarea şi întărirea celor care mărturiseau Dreapta Credinţă, s-a făcut în anul 351 acest semn minunat în Sfânta cetate a Ierusalimului, în Duminica Cincizecimii, care căzuse în acel an la 7 Mai. Semnul Sfintei Cruci, ale cărui lăţime şi lungime erau la fel, a stat deasupra Sfântului Munte al Golgotei, pe care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit şi apoi s-a lungit până la Muntele Măslinilor. Frumuseţea Sfintei Cruci era atât de mare, încât se asemăna cu un curcubeu, atrăgând privirile tuturor oamenilor, căci toţi, lăsând toate, ieşeau din case şi priveau acest semn minunat. Fiind cuprinşi de frică, dar şi de bucurie, mulţime multă de popor a alergat la Biserică, bătrâni şi tineri, femei, copii şi fecioare, străini şi localnici, creştini şi păgâni. Toţi, într-un glas, cu mare umilinţă, preamăreau pe Hristos Domnul, Mântuitorul lumii. Văzând acestea, toţi creştinii într-un glas Îl preamăreau pe Dumnezeu, iar Sfântul Chiril al Ierusalimului i-a trimis o scrisoare împăratului, sfătuindu-l să se alăture Credinţei Ortodoxe. Sozomen istoricul a scris că, datorită arătării pe cer a Sfintei Cruci, mulţi păgâni s-au botezat în numele Prea­sfintei Treimi.

ACATISTUL SFINTEI CRUCI

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic ACACHIE, ofițer din Capadocia, care a pătimit la Bizanţ în vremea împăratului Maximian († 303).

Sfântul Mucenic ACACHIE

Sfântul Mucenic Acachie a pătimit în timpul persecuției împăratului Maximian (285-305), când nu numai creștinii din sate și orașe erau urmăriți și uciși pentru Credința în Hristos, Domnul, ci și ostașii din armata romană erau spionați și supuși supliciilor, chiar dacă își dovediseră pe câmpul de luptă curajul și supunerea față de stat.

Acachie era originar din Nicomidia (Asia Mică), centurion (sutaș) în armată. Făcea parte din cohorta Martisia a tribunului Firm care își verifica soldații asupra Credinței. Sfântul i-a mărturisit că este creștin. Încercările tribunului de a-l face să renunțe la Credința creștină au fost zadarnice și de aceea l-a trimis la conducătorul Vivian.

Acesta a încercat și el să îl convingă în felurite moduri pe Acachie să renunțe la creștinism, însă prin răspunsurile pline de înțelepciune, Acachie a refuzat orice fel de amăgire pentru a jertfi zeilor și de aceea a fost supus multor chinuri.

În cele din urmă a fost trimis la guvernatorul Flachin al Traciei, împreună cu alți creștini, pentru a fi judecați. Pentru că nu a putut să îl convingă să apostazieze de la Credința creștină, a poruncit să fie trecut prin sabie în afara orașului Bizanț.

Troparul Sfântului Mucenic Acachie (Glasul al 4-lea) :

Mucenicul Tău, Doamne, Acachie, întru nevoinţa sa, cununa nesctricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având Puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase, Dumnezeule!

Condacul Sfântului Mucenic Acachie (Glasul al 4-lea) :

În pâraiele sângiurilor tale, Mucenice Acachie, ai înecat pe vrăjmaşul, ruşinând toate oştirile tiranilor. Şi ajungând la cetele cele fără trupuri ale Îngerilor, ai primit cununa cea neveştejită a neputrejunii. Pentru aceasta, prin rugăciunile tale, izbăveşte-ne pe noi din primejdii!

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic CODRAT, dimpreună cu Sfinții Mucenici RUFIN și SATURNIN din Nicomidia, care s-au săvârșit prin sabie, în vremea împăratului Deciu († secolul al III-lea).

Sfântul Mucenic Codrat a trăit în cetatea Nicomidiei în zilele împăraților Deciu și Valerian (249-251 d.Hr.) și a mărturisit în timpul unei persecuții împreună cu alți creștini.

Pentru Credința în Iisus Hristos fiind prins cu alți mulți creștini elini, au fost dați pe seama judecătorului cetății și, mărturisind cu îndrăzneală pe Hristos, l-au pus jos și l-au bătut cu vine de bou uscate. Și umplând pământul de sânge, l-au băgat în lanțuri în temniță.

Deci, fiind adus de către judecător la Niceea, a fost chinuit iarăși. Și văzând el pe cei ce erau cu dânsul că vor să jertfească idolilor de frica chinurilor, le-a adus aminte de frica de Dumnezeu și i-a întărit, până ce au fost arși de judecător. Iar Sfântul Codrat, intrând în capiștea idolilor, a sfărâmat toți idolii ce erau în ea. Pentru aceea, l-au spânzurat și l-au strujit și băgându-l într-un sac a fost bătut cu vine de bou.

Atunci Saturnin și Rufin, care au trecut la Credința în Hristos, au fost spânzurați, strujiți și li s-au tăiat capetele.

Deci, mergând judecătorul la Apolonida, a dus și pe Sfântul; și amestecând sare cu oțet, îi turnau peste răni și-l frecau cu țesături de păr, arzându-l și pe coaste cu firul înroșit în foc. Deci, trecând locul ce se numește Rundacul și sosind la Ermupolis au purtat și pe Sfântul într-un car, pentru că nu putea să umble. Iar acolo, întinzându-l peste un grătar ars, i-au turnat deasupra untdelemn și smoală înfierbântate și apoi i-au tăiat capul. Și așa i s-a săvârșit mucenicia.

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului Eleovrytissa („Izvorâtoarea de ulei”) de la Sfânta Mânăstire Vatopedu, din Sfântul Munte Athos.

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului Eleovrytissa („Izvorâtoarea de ulei”) de la Sfânta Mânăstire Vatopedu, din Sfântul Munte Athos

Această Icoană datează din secolul al XIV-lea și este amplasată în chelăria Mănăstirii Vatoped. De aici este adusă în katholikon în Vinerea din Săptămâna Luminată, ziua prăznuirii sale.

Tradiția amintește de următoarea Minune: Într-o vreme în care în Mânăstire se împuținase uleiul, Cuviosul Ghenadie, chelarul Mânăstirii, începuse să-l economisească, rânduindu-l doar pentru întrebuințarea sa la Candelele Bisericii. Bucătarul s-a plâns, însă, de aceasta egumenului, care i-a poruncit chelarului să împartă cu generozitate uleiul pentru folosul întregii obști, avându-și nădejdea în purtarea de grijă a Stăpânei Născătoarei de Dumnezeu. Când, într-una din zile, a intrat în chelărie, Cuviosul Ghenadie a văzut uleiul prelingându-se din vasul mai înainte golit, încât ajunsese să curgă până la ușa încăperii. De atunci, Icoana răspândește o mireasmă deosebită.

Icoana originală este de mici dimensiuni: 28 centimetri, înălțime și 22 centimetri, lățime. Un dreptcredincios mirean, având evlavie la această Icoană, a ferecat-o cu o îmbrăcăminte din argint, astfel că Icoana pare mai mare decât este de fapt. Spre aducere aminte de Minunea cu uleiul, deasupra Icoanei stă scris: „Înmulțirea uleiului”.

Pentru că Icoana a rămas în magazia Mânăstirii, ea a fost numită și „Dohiarissa”, adică „cea din chelărie”.

ICOANA MAICII DOMNULUI ELAIOVRYTISSA („IZVORÂTOAREA DE ULEI”) SAU DOHIARISSA („CEA DIN CHELĂRIE”), DE LA MÂNĂSTIREA VATOPED

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului Eleovrytissa („Izvorâtoarea de ulei”) de la Sfânta Mânăstire Vatopedu, din Sfântul Munte Athos

ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI ELAIOVRYTISSA („IZVORÂTOAREA DE ULEI”) SAU DOHIARISSA („CEA DIN CHELĂRIE”), DE LA MÂNĂSTIREA VATOPED

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Liubeci (Ucraina) (secolul al XI-lea).

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Liubeci

Icoana făcătoare de minuni datează din secolul al XI-lea, în perioada în care creștinismul abia se afirma în Rusia. Conform unei istorisiri, în vechiul Oraș Liubeci trăia familia un măcelar sărac. Văzând cum tatăl său taie vițeii, feciorul cel mai mare a luat într-o zi cuțitul și a ieșit să se joace cu fratele mai mic, din neatenție înjunghiindu-l mortal. De frică, băiatul s-a ascuns în cuptor, iar mama care nu știa nimic de cele întâmplate a aprins focul. Tocmai atunci s-a întors acasă și tatăl care văzând pe unul dintre fii zăcând mort, iar pe celălalt în cuptorul cuprins de flăcări, s-a aruncat disperat și înfuriat asupra nevestei și a omorât-o. Inconștient, a alergat pe malul Niprului și a văzut acolo o barcă în care a urcat. Barca a pornit purtată de valuri, iar măcelarul fiind istovit și plin de amar a adormit. În acel timp barca s-a întors către malul dinspre Liubeci al râului și de la lovitura de prundiș omul s-a trezit și a văzut Icoana Maicii Domnului. Simțind o mare ușurare sufletească, a luat Icoana și a venit acasă, unde a găsit întreaga familie în viață. Despre Minunile săvârșite de Icoana cu chipul Maicii Domnului de Liubeci vorbește Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului, descriind mulțimile de oameni care veneau la sfințenie pentru a primi ajutor și vindecare. Aflarea Icoanei este prăznuită la 7 Mai.

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Liubeci

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Jiroviţ (Zhirovitskaya) (Belarus) (1470).

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Jiroviţ

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios IOAN Psihaitul, Mărturisitorul, din Constantinopol († 825).

Sfântul Cuvios IOAN Psihaitul, Mărturisitorul

Acest fericit, din tinereţe, urmând obiceiurilor lui Ioan Botezătorul şi Ilie Tesviteanul şi îndreptându-şi viaţa spre aspră petrecere, a biruit bărbăteşte războaiele demonilor, curăţindu-şi mai înainte sufletul cu curgerile lacrimilor. Şi, înduplecând pe Dumnezeu, cu privegherile cele de toată noaptea şi vărsând curgeri de lacrimi, a uscat râurile eresurilor, închinându-se asemănării celei cinstite a Mântuitorului Hristos. Iar sfaturile păgânilor le-a surpat cu biruinţă, suferind cu tărie amare izgoniri şi închisori şi a apărat legile şi predaniile părinteşti, nesocotind legile împărăteşti. Pentru care şi nevoindu-se cu tărie, în aceeaşi luptă ca Sfinţii, a luat cununa asemănătoare, vindecând trupurile şi sufletele celor bolnavi, ca cel ce a luat de la Dumnezeu Harul Minunilor.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic MAXIM, negustor din Efes, care s-a săvârşit fiind omorât cu pietre.

Acest fericit, propovăduind pe Hristos în privelişte şi pe mulţi povăţuind spre Dreapta Credinţă şi feluritele chinuri suferind, a fost la sfârşit ucis cu pietre şi, ca încununare pentru acestea, s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Ierarh CHIRIL, ArhiEpiscopul Ierusalimului († 390) ;

Sfânta Muceniță LIDIA, din Filipi († secolul I) ;

Sfintele Muceniţe FLAVIA DOMITILLA, soţia consulului Flaviu Clement şi nepoata ei, FLAVIA, rude ale împăratului Domiţian, în timpul căruia au și pătimit († 95) ;

Sfântul Mucenic IUVENALIE, din Benevento, Italia († 132) ;

Sfântul Cuvios IOAN Zedazneli, dimpreună cu 12 Sfinţi părinţi sirieni, întemeietorii monahismului în Georgia († secolele al V-lea și al VI-lea)

Sfântul Cuvios IOAN Zedazneli, dimpreună cu 12 Sfinţi părinţi sirieni, întemeietorii monahismului în Georgia

SFÂNTUL CUVIOS IOAN ZEDAZNELI ŞI CEI 12 SFINŢI PĂRINŢI SIRIENI, ÎNTEMEIETORII MONAHISMULUI ÎN GEORGIA

Tot în această zi, pomenim aflarea Moaştelor (1815) Sfântului Cuvios NIL, Athonitul, Izvorâtorul-de-Mir († 1651), nevoitor lângă Marea Lavră din Sfântul Munte Athos

Sfântul Cuvios NIL, Athonitul, Izvorâtorul-de-Mir

Acest Sfânt Nil, prăznuit pe 12 Noiembrie, s-a născut la Morea. Fiind ieromonah, el a mers împreună cu unchiul lui la Sfântul Munte Athos şi acolo s-a nevoit până la capătul zilelor lui ca zăvorât la un loc muntos şi pustiu ce se numea „Pietrele Sfinte”.

Săvârşindu-se el către Domnul, din Sfintele lui Moaşte a izvorât şuvoi de Mir, care curgea din vârful acelui munte şi se vărsa în mare. Această minune nemaivăzută a adus la acel loc oameni greu bolnavi de pretutindeni. Mulţimea lor atât de mult a tulburat liniştea unuia dintre ucenicii Sfântului Nil, încât, rugându-se acesta Sfântului, Mirul a încetat pe dată să mai curgă.

Sfântul Cuvios NIL, Athonitul, Izvorâtorul-de-Mir

Sfântul Nil, Izvorâtorul de Mir a fost unul dintre marii asceţi ai lumii, asemenea marilor Sfinţi pustnici şi făcători-de-minuni din primele veacuri creştine.

Sfântul Mucenic CODRAT şiSfântul Cuvios NIL, Athonitul, Izvorâtorul-de-Mir

Sfântul Cuvios Nou Mucenic PAHOMIE, de la Sfântul Munte Athos, de la Usaki, lângă Filadelfia († 1730)

Sfântul Cuvios Nou Mucenic PAHOMIE, de la Sfântul Munte Athos

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Alexis Toth, Mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei în America († 1909).

Sfântul Alexis Toth, Mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei în America

Preacuviosul nostru părinte Alexis Toth (cunoscut și ca Alexis de Wilkes-Barre), apărătorul Credinței Ortodoxe și lucrător neobosit în Via Domnului, s-a născut la Eperjes, în Austro-Ungaria, pe 14 Martie 1853 și a murit pe 7 Mai 1909 la Wilkes-Barre, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii.

Sfântul Alexis Toth, Mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei în America

Emigrând din regiunea ruso-carpatică a imperiului austro-ungar în Statele Unite, pentru a servi și proteja turma sa într-un mediu catolic ostil, a recunoscut necesitatea de a se întoarce la moștenirea creștină ortodoxă, împreună cu enoriașii săi.

Sfântul Alexis Toth, Mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei în America
Sfântul Alexis Toth, Mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei în America

Și tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios NIL Sorsky (n.1433-†7 Mai 1508), Pustnicul, din Sora, în Rusia și scriitor filocalic, care s-a săvârșit, cu pace, în anul 1508.

Sfântul Cuvios NIL Sorsky, Pustnicul, din Sora

Sfântul Cuvios Nil Sorski a fost unul dintre întemeietorii vieții monahale de Schit (idioritmice) din Rusia, în secolul al XV-lea, precum și al mișcării care a contestat legitimitatea existenței proprietăților bisericești (în principal funciare), mișcare cunoscută sub numele de non-posesori. Deși nu a fost canonizat oficial, el este sărbătorit ca Sfânt în Biserica Ortodoxă Rusă pe 7 Mai, ziua trecerii lui la Domnul.

Sfântul Cuvios NIL Sorsky, Pustnicul, din Sora

ACATISTUL SFÂNTULUI NIL SORSKI

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. https://ro.orthodoxwiki.org/Codrat_din_Nicomidia ;
 2. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/mai/mai07.htm;
 3. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/591/p1cltbbbmoe7viscdhp9618ll3.jpg ;
 4. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_un_Mucenic ;
 5. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2817/p1at61pbq71v4o1cntjd0115scb43.png ;
 6. https://ziarullumina.ro/theologica/sinaxar/aratarea-pe-cer-a-semnului-sfintei-cruci-in-ierusalim-sf-mc-acachie-si-codrat-153909.html ;
 7. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/591/p1aj3mrd2a4lt12q8dacnebt0e3.jpg ;
 8. https://i0.wp.com/lubovbezusl.ru/_pu/13/94004760.jpg ;
 9. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/587/p18m8qaq8i95313d4car5vpcgs3.jpg ;
 10. https://i7.unansea.com/image/551d460b7dec0ec9.jpg ;
 11. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/203/p18m8qd49p19fepc188trmtud84.jpg ;
 12. https://basilica.ro/aratarea-pe-cer-a-semnului-sfintei-cruci-in-ierusalim-sf-mc-acachie-codrat/ ;
 13. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3972/p1b9394e46nf4j28rgs1gtpavv5.jpg ;
 14. https://i.ytimg.com/vi/1kfPCHlu2vk/maxresdefault.jpg ;
 15. https://media.monitorulsv.ro/poze/2015/05/07/377809big.jpg ;
 16. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2018/05/07/aratarea-pe-cer-a-semnului-sfintei-cruci-in-ierusalim-sfintii-mucenici-acachie-si-codrat-2-18972.jpg ;
 17. http://www.saint.gr/photos/standard/0507/AgiosIoannisDodekaMathites01.jpg ;
 18. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ka/d/d7/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.jpg ;
 19. http://www.saint.gr/photos/standard/0507/AgiosAlexiosToth01.jpg ;
 20. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/05-May/07MayEng.pdf ;
 21. http://www.saint.gr/photos/standard/1112/OsiosNeilosMyroblitis02.jpg ;
 22. https://i0.wp.com/o-vere.ru/wp-content/uploads/2018/11/b73413dd93dde36026dbc1d809332e9d.jpg ;
 23. https://patriarch.ge/files/news/detailed/thirteen-assyrian-fathers986.jpg ;
 24. http://www.saint.gr/photos/standard/0507/Zhirovitsicon01.jpg ;
 25. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1675/p1b3c448ak132714v81rp1bme31f3.jpg ;
 26. https://i0.wp.com/o-vere.ru/wp-content/uploads/2018/11/21d23fdb6f6e83efdcf69e7bcdb9d0ba.jpg ;
 27. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-mucenic-acachie ;
 28. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3158/p1du4bppgom4ltpqa747a31r103.jpg ;
 29. https://scontent.fotp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10678616_774558515950316_2480095758469025249_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=85a577&_nc_ohc=fHGW5pXkTDkAX-IQM2w&_nc_ht=scontent.fotp3-1.fna&oh=346f8767d1c9ec00d15487579f39c84d&oe=5ED9FBAC ;
 30. https://azbyka.ru/days/assets/img/icons/90/p1aj3pk130bbtngt1g9q1qmm1p4d5.jpg ;
 31. https://images.oca.org/icons/lg/may/0507john-zedazeni-12disciples0020.jpg ;
 32. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2165/p1aj3o5k771ob5u98c4b1va818h03.jpeg ;
 33. https://st4.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2064101607?profile=original ;
 34. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2165/p1aj3o5k781kk1md719fq1mbu2dh4.png ;
 35. https://i7.unansea.com/image/687d6fbb7de70ec8.jpg ;
 36. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4157/p18m8pkpb6fieq3h1upf16iensn3.jpg ;
 37. https://russianicons.files.wordpress.com/2014/06/zhirov.jpg?w=640 ;
 38. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3101/p1b25nbtdjgk61hf41rbr1g00p953.png ;
 39. https://ro.orthodoxwiki.org/Alexis_Toth ;
 40. http://images-on-off.com/images/97/zhirovitskayaikonabozhieymateri-948f5c1d.jpg ;
 41. https://scontent.fotp3-3.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/s960x960/26240312_1077468092394349_4909464993035669314_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=S7Y8AQQIncsAX8QWncU&_nc_ht=scontent.fotp3-3.fna&_nc_tp=7&oh=ae1b05ff3361be0d6433460d9b2df0ca&oe=5EDB1246 ;
 42. https://en.wikipedia.org/wiki/Nilus_of_Sora ;
 43. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/05/07/7-mai-aratarea-semnului-sf-cruci-la-ierusalim-sf-mc-acachie-sf-cuv-parinti-din-georgia-proloagele-de-la-ohrida/ ;
 44. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1110/p1b7q4rhsq1fhi13j3mhh115910273.jpg ;
 45. https://ro.orthodoxwiki.org/Nil_Sorski ;
 46. http://www.christopherklitou.com/7_may_codratus_neilus.jpg ;
 47. https://azbyka.ru/days/assets/img/icons/211/p1aj3p4n0njit10cst3m14nv1aee3.jpg ;
 48. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/716ef224-eec1-4b5f-9eac-3d84608e82e3 ;
 49. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/930/p1b3768bmhb5ej3u19j43871t5t5.jpg ;
 50. https://chirho88888888.wordpress.com/2019/11/12/sfintii-zilei-73/;
 51. http://www.christopherklitou.com/12_nov_nilus_the_outpourer_of_myrrh_of_athos.jpg;
 52. http://www.saint.gr/photos/standard/1112/OsiosNeilosMyroblitis01.jpg;
 53. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3101/p1b25nbtdjgk61hf41rbr1g00p953.png;
 54. https://chirho88888888.wordpress.com/2020/04/24/sfintii-zilei-194/;
 55. https://www.antena3.ro/thumbs/amp/2020/04/23/izvorul-tamaduirii-traditii-si-obiceiuri-ce-este-strict-interzis-sa-faci-in-aceasta-zi-658206.jpg;
 56. https://www.artisgr.shop/wp-content/uploads/2018/07/%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%92%CE%A1%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A3%CE%91-%CE%99.-%CE%9C.-%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%A6%CE%A4%CE%9F-843×1024.jpg;
 57. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/sv-nil-sorskij;
 58. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/06/sinaxar_mai.pdf

Alătură-te conversației

4 comentarii

 1. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you
  did, the net will be much more useful than ever before.

  Apreciază

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: