SFINŢII ZILEI

În luna Mai, în ziua a nouăsprezecea, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic PATRICHIE, Episcopul Prusei, din Bitinia şi cei dimpreună cu dânsul: ACACHIE, MENANDRU şi POLIEN, Preoții († 362).

Sfântul Sfințit Mucenic PATRICHIE, Episcopul Prusei

Sfântul Patrichie a vieţuit în veacul al 4-lea după Hristos şi a ajuns Episcop în Prusa (azi, Bursa, Turcia), oraş cu izvoare de ape fierbinţi pe malul dinspre Asia al Mării Negre, din ţinutul Bitiniei, unde mulţime de bolnavi veneau să se tămăduiască. Acolo, romanii, în timpul lui Iulian Apostatul (361-363), au aşezat o capişte şi o statuie a lui Esculap, în semn de mulţumire adusă zeului păgân, cinstit de ei ca mare vindecător de boli. În acea vreme, s-a întâmplat ca însuşi dregătorul împărătesc al Bitiniei, Iuliu, să se vindece la acele ape şi pentru a aduce mulţumire lui Esculap i-a silit pe toţi locuitorii să aducă cinstire acestui zeu păgân. Deci, Episcopul Patrichie, fiind adus şi poruncindu-i-se să jertfească idolului, l-a mărturisit cu mult curaj pe Hristos, arătând dregătorului că nu Esculap l-a vindecat, ci Dumnezeul Cel viu al creştinilor, care a zidit acele ape spre binele oamenilor. Dregătorul, spumegând de furie, a poruncit ca Patrichie să fie aruncat în clocotul apelor, dar episcopul a ieşit de acolo nevătămat. Drept aceea, a dat poruncă să li se taie capul atât lui Patrichie, cât şi celor 3 Preoţi aflaţi împreună cu el.

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Patrichie şi al celor dimpreună cu dânsul (Glasul al 4-lea) :

Mucenicii Tăi, Doamne, Patrichie, Acachie, Menandru şi Polien, întru nevoințele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostrum. Că având Tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Patrichie şi al celor dimpreună cu dânsul (Glasul al 4-lea) :

Ca o sfinţită Vistierie a lui lisus, Patrichie, Biserica primind trupul tău, bucurându-se strigă ţie: prin tine toată lumea în pace adâncă se ţine şi se acoperă de tot eresul nevătămată ca o nebiruită.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios MEMNON, Făcătorul-de-Minuni.

Sfântul Cuvios MEMNON, Făcătorul-de-Minuni

Și tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul DIMITRIE Donskoi, Prinţul Moscovei, care a eliberat poporul rus de asuprirea mongolilor (n.12 Octombrie 1350, Moscova-† 19 Mai 1389, Moscova).

Sfântul DIMITRIE Donskoi, Prinţul Moscovei

Dmitri Donskoi a fost un cneaz rus.

În a doua jumătate a secolului XIV, Moscova a devenit centrul politic al Rusiei, Dmitri Ivanovici, cneazul Moscovei supunându-i pe toți rivalii săi. Contemporanul său, stăpân peste Hoarda de Aur era hanul Mamai.

La data de 8 Septembrie 1380, pe câmpia Kulikovo, la (250 kilometri sud de Moscova), hoardele tătare-mongole au fost învinse, acesta fiind primul pas spre eliberarea poporului rus de sub jugul mongol.

Sfântul DIMITRIE Donskoi, Prinţul Moscovei

Moscova devine centrul definitiv al forțelor rusești ce luptau contra Hoardei de Aur.

În cinstea victoriei, cneazului Dmitri Ivanovici i s-a dat numele de Dmitri Donskoi (Kulikovo aflându-se pe malul Donului).

Sfântul DIMITRIE Donskoi, Prinţul Moscovei

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic AROLOT, din Hermopolis, Egipt († 305).

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Muceniță CHIRIACHI, care s-a săvârşit prin foc şi încă 6 Sfinte Muceniţe fecioare († 307).

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Muceniță TEOTIMI, care s-a săvârşit prin sabie († 311).

Sfântul Sfințit Mucenic PATRICHIE, Episcopul Prusei şi Sfânta Muceniță TEOTIMI

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul PUDENŢIU, senator din Roma, care a fost botezat de Sfinții Apostoli († 160);

Sfânta Muceniță PUDENŢIANA, Fecioara, fata Sfăntului Pudenţiu, Senatorul, care a pătimit la Roma († 160)

Sfânta Muceniță PUDENŢIANA, Fecioara, fata Sfăntului Pudenţiu, Senatorul-Detaliu din mozaicul Din Biserica Sfânta Pudenţiana din Roma

Sfânta Muceniță PUDENŢIANA este Sfânta Ocrotitoare a Filipinelor.

Conchistadorul spaniol Miguel López de Legazpi, fondatorul Oraşului Manila, l-a cucerit pe data de 19 Mai 1571 şi, cum era sărbătoarea Sfintei Pudenţiana, Legazpi a proclamat-o Sfânta Ocrotitoare a Filipinelor.

Sfânta Muceniță PUDENŢIANA, Fecioara, fata Sfăntului Pudenţiu, Senatorul-Detaliu din mozaicul Din Biserica Sfânta Pudenţiana din Roma

Sfinții Mucenici şi fraţi CALOCER şi PARTENIE, eunucii, care au pătimit la Roma în timpul împăratului Deciu († 250);

Sfântul Mucenic Partenie

Sfântul Ierarh TEODOR, Episcop de Luca, Italia († secolul al IV-lea);

Sfântul Mucenic KALUF, din Egipt († 303);

Sfântul Ierarh CHIRIL, Episcop de Trier, Germania († secolul al V-lea);

Sfântul Cuvios DODO, din Georgia, ucenicul Sfântului Cuvios David din Gareji, care mai înainte a fost prinț († secolul al VI-lea);

Sfântul Ierarh ADOLF, Episcop de Arras-Cambrai, Franţa († 728);

Sfântul Ierarh IOAN, Episcop de Goţia, Crimeea († 787);

Sfântul Ierarh IOAN, Episcop de Goţia

Sfântul Ioan a fost Episcop în Georgia, dar atunci când Hanul tătar al Georgiei a început să-i schingiuiască pe creştini, timp de 4 ani el a plecat ca să locuiască printre goţii din Basarabia de astăzi. Dioceza goţilor se întemeiase în timpul Împăratului Constantin cel Mare. Auzind de moartea Hanului, Ioan s-a reîntors în Georgia şi şi-a păstorit turma cu râvnă şi cu dragoste de Dumnezeu; înaintea morţii, el a spus: „Peste 40 de zile voi sta la judecată cu hanul tătar” adică, murind, Ioan va ajunge înaintea Tronului lui Dumnezeu. Aşa s-a şi întâmplat: în a patruzecea zi,Episcopul loan a murit şi s-a înfăţişat înaintea Domnului. El a adormit cu pace în veacul al optulea.

Sfântul Ierarh IOAN, Episcop de Goţia

Sfântul Cuvios ALCUIN, Stareţul, din Franţa († 804);

Sfântul Ierarh DUNSTAN, ArhiEpiscop de Canterbury, Anglia (n.909-† 988);

Sfântul Ierarh DUNSTAN, ArhiEpiscop de Canterbury

Sfinții 13 Cuvioși Mucenici, de la Mănăstirea Kantara, din Cipru: IOAN, Egumenul, dimpreună cu GHENADIE, TEOCTIST, MARCU, CONON, GHERASIM, IEREMIA, CHIRIL, VARNAVA, GHERMAN, IOSIF, TEOGNOST și MAXIM, Monahii, ucişi de cruciaţii latini pentru că nu au vrut să se lepede de Credința Ortodoxă († 1231);

Sfinții 13 Cuvioși Mucenici, de la Mănăstirea Kantara, din Cipru

Sfinții Cuvioși CORNELIE şi AVRAAM, de la Mănăstirea Valaam, din Rusia († 1420)

Sfinții Cuvioși CORNELIE şi AVRAAM, de la Mănăstirea Valaam

Sfântul Cuvios IGNATIE, din Vologda, fost Prinț de Uglici († 1522)

Sfântul Cuvios IGNATIE, din Vologda, fost Prinț de Uglici

Ioan acesta a fost Făcător-de-Minuni, temător de Dumnezeu şi om al tuturor virtuţilor, încă din tinerețele lui. El a fost aruncat în temniţă de unchiul lui, Cneazul Ivan Vasilievici, împreună cu fratele lui Dimitri, şi acolo a rămas timp de 32 de ani. Înainte de a muri, loan a fost tuns Monah primind numele de Ignatie.

Sfântul Cuvios CORNELIE, Făcătorul-de-Minuni din Komel († 1537);

Sfântul Cuvios CORNELIE, Făcătorul-de-Minuni din Komel

Sfântul Cuvios SERGHEI, din Şuktom-Novgorod, Rusia († 1609)  

Sfântul Cuvios SERGHEI, din Şuktom-Novgorod

Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: INOCENT (Letayev), ArhiEpiscop de Kharkiv († 1937), ONUFRIE (Gagaliuk),ArhiEpiscopul de Kursk şi Oboyansk (n.1889,Pospo Opole-†19 Mai 1938, Blagoveshchensk), ANTONIE, Episcopul de Belgorod († 1938), MITROFAN, Preotul (Vilgelmsky)(† 1938), ALEXANDRU, Preotul (Yeroshov)(† 1938), MIHAIL, Preotul (Deineka)(† 1938), MATEI (Voznesensky), Preotul († 1919), VICTOR (Karakulin), Preotul († 1937), IPOLIT, Preotul (Krasnovsky)(† 1938), MAXIM, Preotul (Bogdanov)(† 1938), NICOLAE, Preotul (Kulakov)(† 1938), ALEXANDRU, Preotul (Saulsky)(† 1938), VASILE, Preotul (Ivanov)(† 1938), PAVEL, Preotul (Bryantsev)(† 1938), NICOLAE (Sadovsky), Preotul († 1938)și PAVEL, Preotul (Popov)(† 1938), VALENTIN (Lukyanov) (†1940) și binecredincioșii creștini: MIHAIL (Voznesensky) († 1938) şi GRIGORIE (Bogoyavlensky) († 1938), care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic ONUFRIE (Gagaliuk),ArhiEpiscopul de Kursk şi Oboyansk
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic ONUFRIE (Gagaliuk),ArhiEpiscopul de Kursk şi Oboyansk
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic ANTONIE, Episcopul de Belgorod
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic MIHAIL (Deineka), Preotul

Tot în această zi, pomenim intrarea, în anul 323, în Georgia, a Sfintei Cuvioase NINA (n.290, Capadocia-† 14 Ianuarie 338), cea întocmai cu Apostolii și Luminătoarea Georgiei († 338).

Sfânta Nina s-a născut în jurul anului 290, în Capadocia. Era rudă apropiată a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, potrivit unui vechi manuscris fiind chiar verişoara acestuia.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă şi verişoara lui, Sfânta Cuvioasă NINA, cea întocmai cu Apostolii și Luminătoarea Georgiei

La împlinirea vârstei de 12 ani, ajunge în grija stareței Niofora, pentru că tatăl ei devine pustnic, iar mama sa, ia decizia să-și petreacă viața îngrijindu-se de săraci și de cei în suferință.

Cu binecuvântarea episcopul Iuvenalie, pleacă din Ierusalim către Armenia. În anul 315 ajunge în Mtskheta, locul în care, potrivit celor mărturisite de stareța Niofora, s-ar afla „Cămașa lui Hristos“.

Sfânta Nina a învățat bine Sfânta Scriptură și textele liturgice, iar, la un moment dat, a aflat despre Cămașa fără cusătură a Mântuitorului (vezi Ioan 19, 23-24) și a început să se roage Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să o învrednicească să se închine Sfântului Veșmânt.

Preasfânta Născătoare i-a ascultat rugăciunile și, arătându-i-se în vis, i-a pus în mână o Cruce pentru a o apăra de vrășmașii văzuți și nevăzuți și i-a poruncit să meargă în Georgia să predice Evanghelia și să găsească Sfânta Cămașă.

Sfânta Cuvioasă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi Luminătoarea Georgiei

Când s-a trezit, Sfânta Nina a văzut că ținea în mână, cu adevărat, acea Cruce. Această Cruce se află, până astăzi, în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Sion, în Tiflida Georgiei, fiind îmbrăcată în argint. Cu ajutorul acestei Sfinte Cruci primite din mâinile Maicii Domnului nostru, Sfânta Nina a predicat Evanghelia și a aflat, de asemenea, Cămașa cea fără cusătură.

Săvârșește diverse minuni: convertește la creștinism pe conducătorul sinagogii din Abiatar, revarsă Darurile Sfântului Duh asupra soției împăratului Miran, care era demonizată, îi va reda vederea împăratul Mirian. Cea din urmă minune va face ca împăratul Mirian să părăsească închinarea la idoli și să-l primească, pentru creștinarea Iviriei, pe Eustatie, arhiepiscopul Antiohiei.

Ştiind de mai înainte că i se apropie sfârşitul, Sfânta i-a scris împăratului Mirian o scurtă scrisoare: „Împărăţia ta să aibă pururea Binecuvântarea lui Dumnezeu, ajutorul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ocrotirea Sfintei Cruci. Eu, ca o străină şi trecătoare, plec de acum din această lume. Voi urma calea părinţilor mei. Trimite-mi, te rog, pe episcopul Ioan, ca să mă pregătească pentru călătoria spre veşnicie, pentru că ziua morţii mele este aproape“.

Sfânta Nina a trecut la cele veșnice pe data de 14 Ianuarie 338. La moartea ei, Sfânta Nina a fost depusă în raclă la Mănăstirea Bodbe din Kakheti, mormântul acesteia devenind un vestit loc de pelerinaj. De asemenea, Crucea Sfintei Nina, făcută din crengi de viţă-de-vie şi prinsă cu părul Sfintei, a devenit simbolul creştinătăţii georgiene.

Încreștinarea ținutului Georgiei de astăzi a început destul de devreme datorită propovăduirii Sfântului Apostol Andrei. Încă din anul 40 au apărut în Iviria (veche denumire a Georgiei) primii creștini.

Acesta a fost momentul în care Candela Credinței a fost aprinsă. Totuși, lumina ei a devenit cunoscută tuturor mult mai târziu, începând cu secolul al IV-lea, prin propovăduirea Sfintei Nina, „cea întocmai cu Apostolii“.

Sfânta Nina a fost numită astfel datorită sacrificiului întregii vieți pentru creștinarea Georgiei. Precum Sfinții Apostoli s-au nevoit pentru a face cunoscută tuturor popoarelor Evanghelia, la fel și Sfânta Nina și-a închinat existența lucrării misionare de convertire a populației gruzine.

Sfânta Cuvioasă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi Luminătoarea Georgiei

ACATISTUL SFINTEI NINA, CEA ÎNTOCMAI CU APOSTOLII ŞI LUMINĂTOAREA GEORGIEI

Sfânta Cuvioasă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi Luminătoarea Georgiei

Şi tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfinţit Nou Mucenic IOAN (Karastamatis) (n.8 August 1937,Apikia, Grecia-19 Mai 1985, Santa Cruz, California, S.U.A.), Preotul, din Santa Cruz, ucis de satanişti în 1985.

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic IOAN (Karastamatis), Preotul, din Santa Cruz

SFÂNTUL SFINŢIT NOU MUCENIC IOAN, PREOTUL DIN SANTA CRUZ (CALIFORNIA, S.U.A.), UCIS DE SATANIŞTI ÎN 1985

ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢIT NOU MUCENIC IOAN, PREOTUL DIN SANTA CRUZ (S.U.A.)

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. https://reginamag.com/wp-content/uploads/2013/04/young1.jpg;
 2. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2018/05/19/sfantul-sfintit-mucenic-patrichie-episcopul-prusei-2-18177.jpg;
 3. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_mai_mul.C8.9Bi_Sfin.C8.9Bi.C8.9Bi_Mucenici;
 4. https://ziarullumina.ro/theologica/sinaxar/sfantul-sfintit-mucenic-patrichie-episcopul-prusei-2-133678.html;
 5. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/05-May/19MayEng.pdf;
 6. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/05/490c4-kantara1.jpg;
 7. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/388-00.jpg;
 8. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Svonufrij.jpg/800px-Svonufrij.jpg;
 9. https://chirho88888888.wordpress.com/2020/01/14/sfintii-zilei-136/;
 10. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/05/19/19-mai-sf-mc-patrichie-episcopul-prusei-si-cei-trei-prezbiteri-dimpreuna-cu-dansul-acachie-menandru-si-polien-sf-ioan-episcopul-gotilor-sf-ioan-cneazul-vologdei-proloagele-de-la-ohrida/;
 11. https://i.pinimg.com/originals/30/f8/47/30f84797950a11634a72256a9225a749.jpg;
 12. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/St._Parthenius.jpg;
 13. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1727/p18mj7p04i7e41eu81rjkdg1dhd3.jpg;  
 14. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/387-00.jpg;
 15. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/111/p190p9q5k9117ol1s1cue18fb1e9c4.jpg;
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/May_19_(Eastern_Orthodox_liturgics);
 17. http://www.sinaxar.ro/cale/19-5-2.jpg;
 18. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1146/p1akakduve1hsl51o1ec015umf3m3.jpg;
 19. http://www.saint.gr/filesnew/01/0353/photos/AgiosMemnon02.jpg;
 20. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-sfintit-mucenic-patrichie-celor-dimpreuna-cu-dansul;
 21. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1146/p1akakrohs3rj107cj3f87r3nu3.png;
 22. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Saint_Dunstan.jpg;
 23. http://www.christopherklitou.com/19_may_dunstan_archbishop_of_canterbury.jpg;
 24. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5112/p18mj0crha1b4s1v9bkeb1m72eeg3.jpg;
 25. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/05/d8902-fd32e29f8de5218b9363d856dc1a0e89.jpg;
 26. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5529/p18mj1rs7nek2n88122naq8112c9.jpg;
 27. https://en.wikipedia.org/wiki/Pudentiana;
 28. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4057/31d4d83338f216a1c45f115d93a18bbb.jpg;
 29. http://acvila30.ro/19-mai-noul-mucenic-ioan-din-santa-cruz1_1/;
 30. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4057/p190pa24bjlnr6li1moj15g4tvp3.jpg;
 31. https://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.com/2009/02/acathiste-saint-jean-de-santa-cruz-usa.html;
 32. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2902/p1an2718ms4fp11jl8fuogb15qs3.png;  
 33. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/05/009bd-stjeandesc.jpg;
 34. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2902/p1an2718mtkmq516i810fd1o444.png;
 35. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Dmitri_Donskoy.jpg;
 36. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5527/p18mj8gvgs19ob1jrj1tc61cnt125j5.jpg;
 37. https://www.impantokratoros.gr/dat/E0EFD068/[ro]image1.png?634382431553613817;
 38. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5527/p18mj8gvgs18lq1avn7in1jv91dgu6.jpg;  
 39. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B9_%28%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA%29%2C_%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg?uselang=ru;
 40. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5527/p18mj8gvgsohd4pg1c4f1mv88s38.jpg;
 41. https://ro.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Donskoi;
 42. https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Donskoy;
 43. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/06/sinaxar_mai.pdf

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
<span>%d</span> blogeri au apreciat: