SFINŢII ZILEI

În luna Martie, în ziua a treizecea, îl pomenim pe Sfântul Cuvios IOAN Scărarul, Egumenul Muntelui Sinai (n. 579, Siria-† 649, Muntele Sinai, Egipt) şi autorul cărții „Scara Raiului”.

Sfântul Cuvios IOAN Scărarul

Sfântul Ioan Scărarul (Sfântul Ioan din Sinai ori Sinaitul, uneori numit și Ioan Scolasticul sau Ioan Climax) a fost un Cuvios Monah care a trăit la Mănăstirea Sfânta Ecaterina, de pe Muntele Sinai, al cărei Egumen a și fost. Ioan Scărarul este un important Părinte duhovnicesc al Răsăritului, care a lăsat posterității o cunoscută lucrare de spiritualitate cunoscută sub numele de Scara Dumnezeiescului urcuș sau Scara Raiului. Pomenirea sa se face la 30 Martie şi în Duminica a 4-a din Sfântul şi Marele Post al Paştilor.

Scara Dumnezeiescului urcuș

Sfântul Ioan a intrat în Mănăstirea Sfânta Ecaterina, din Muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Până la acea vârstă dobândise o pregătire solidă în toate științele acelei vremi, fapt care ar indica proveniența sa dintr-o familie înstărită.

Aleasa sa pregătire în științele vremii i-a adus numele de Ioan Scolasticul, iar viețuirea în Muntele Sinai, numele de Ioan Sinaitul. Acum însă este cunoscut sub numele de Ioan Scărarul, datorită cărții Scara Dumnezeiescului urcuș, pe care a scris-o către sfârșitul vieții sale.

Sfântul Cuvios IOAN Scărarul şi Scara Dumnezeiescului urcuș

În Mânăstire l-a avut ca povățuitor pe Cuviosul Martirie, vreme de 19 ani. După moartea acestuia, Sfântul Ioan s-a retras într-un loc izolat, numit Thola, la 5 mile de Mănăstire, unde a viețuit în isihie ca sihastru vreme de 40 de ani.

Spre sfârșitul vieții a fost rugat de monahi să primească a fi Egumen al Mănăstirii Sinai. În timpul cât conducea pe monahi pe calea desăvârșirii, a alcătuit scrierea Scara, la rugămintea egumenului Ioan al Mănăstirii Rait, aflată la 60 de mile de Mănăstirea Sinai. Scara Dumnezeiescului urcuș este alcătuită din 30 de Trepte (capitole) și se află și în volumul al IX-lea din Filocalia românească.

Scara Dumnezeiescului urcuș

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul (Glasul 1):

Locuitor pustiului, Înger în trup şi de Minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru, Ioan. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune, primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu Credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere! Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine! Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Sfântul Cuvios IOAN Scărarul

Condacul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul (Glasul al 4-lea):

Ca pe un Luceafăr, ce îşi în­dreaptă lumina, fără de greşea­lă, până la marginile lumii, te-a pus pe tine Domnul, spre pildă de înfrânare, Îndreptătorule Ioan, Părintele nostru.

Sfântul Cuvios IOAN Scărarul

Și tot în această zi, o pomenim pe Sfânta EUVULA, Mama Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, care s-a săvârşit, în pace, în anul 304.

Sfânta EUVULA, Mama Sfântului Pantelimon

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Prooroc IOAD († 950 î.Hr.).

Sfântul Prooroc IOAD

Acest Sfânt, pe care l-a lovit leul şi a murit, când a mustrat pe Ieroboam pentru juninci, era de fel din tribul Iuda. Dumnezeu îi poruncise să se ducã la Ieroboam să-l mustre şi să nu mănânce nici pâine şi nici apă să bea, ci să se întoarcă de acolo degrabă. Găsind pe Ieroboam aducând jertfe, l-a chemat şi i-a zis: „Acestea grăieşte Domnul: Iată se naşte un fiu în casa lui Iuda; numele lui este Iosia şi va jertfi asupra ta pe preoţii înălţimilor acestora„. Şi Ieroboam a întins mâna ca să-l prindă; dar mâna lui s-a uscat. Dar rugându-se, mâna i s-a vindecat ca şi mai înainte. Şi pe când Ioad se întorcea, a fost amăgit de către un prooroc mincinos, care se numea Emvis şi a mâncat pâine împreună cu dânsul, călcând Porunca Domnului. Deci, pentru această neascultare, Dumnezeu a îngăduit ca Ioad să fie ucis de un leu, dar să nu fie mâncat de acesta. Şi murind, a fost înmormântat în Betel, lângă cel ce l-a amăgit pe el.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios IOAN, cel ce s-a nevoit într-o fântână, din Taurus, Capadocia († secolul al IV-lea).

Sfântul Cuvios IOAN, cel ce s-a nevoit într-o fântână

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh IOAN, Patriarhul Ierusalimului, care, în pace, s-a săvârşit (n. 356-† 10 Ianuarie 417).

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Nou Mucenic ZAHARIA, cel Nou, Mitropolitul Corintului, care s-a săvârşit prin sabie († 1684).

Sfântul Sfințit Nou Mucenic ZAHARIA, cel Nou, Mitropolitul Corintului

Tot în această zi, îi pomenim pe:

Sfântul Mucenic CHIRIN, Tribunul, tatăl Sfintei Mucenițe Balbina, din Italia († 30 Martie 116, Roma);

Sfântul Ierarh REGULUS, (primul) Episcop de Senlis, Franţa († 260);

Sfântul Cuvios MAMERTIN, Egumenul Mănăstirii Sfinții Cosma şi Damian, din Auxerre, în Franţa († 462);

Sfântul Ierarh FERGUS, Episcop de Downpatrick, Irlanda († secolul al VI-lea);

Sfântul Ierarh PASTOR, Episcop de Orleans, Franţa († secolul al VI-lea);

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh IOAN, Sihastrul, Episcopul Coloniei (Armenia), care s-a nevoit în Mănăstirea Sfântul Sava din Palestina (n. 8 Ianuarie 454-† 558).

Sfântul Ierarh IOAN, Sihastrul, Episcopul Coloniei

El s-a născut în Nicopolea Armeniei şi a fost fiul lui Encratie şi al Eufimiei. S-a tuns monah la vîrsta de 18 ani şi a îmbrăţişat viaţa asprelor postiri şi a curăţirii inimii şi minţii cu lacrimi şi cu rugăciune. După 10 ani de astfel de vieţuire, el a fost înălţat episcop al Coloniei. Prin pilda vieţuirii lui, a atras spre dobândirea sfinţeniei, celei plăcute lui Dumnezeu şi pe fratele lui, Pergamie şi pe unchiul lui, Theodor, ambii demnitari de frunte la curţile imperiale ale împăraţilor Zeno şi Iustinian. Dar, văzând răutatea şi intrigile lumii care învăluie până şi tronul episcopal, nelăsându-i episcopului nici o putinţă de a îndrepta lucrurile, Sfântul Ioan a părăsit demnitatea arhieriei. El s-a ascuns sub chip de monah simplu şi a mers la Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit de lângă Ierusalim.

Sfântul Ierarh IOAN, Sihastrul, Episcopul Coloniei

A rămas acolo, ca un necunoscut, vreme de mulţi ani, împlinind desăvârşit şi întocmai orice ascultare încredinţată lui de egumen. Pentru aceasta, Sfântul Sava a recomandat Patriarhului Ilie ca să îl sfinţească pe Ioan presbiter. Şi, voind Patriarhul să săvârşească hirotonirea, Sfântul Ioan silit a fost să mărturisească că el este şi episcop. După aceasta, Sfântul Ioan s-a închis într-o chilie, unde a petrecut ani îndelungaţi în tăcere desăvârşită şi rugăciune. A mai petrecut alţi 9 ani întru sălbăticia pustietăţii, hrănindu-se cu ierburi sălbatice, apoi s-a întors iar la Mânăstire. Atunci a întors el credincioşii şi i-a abătut de la erezia lui Origen şi a contribuit mult la condamnarea şi eradicarea acestei erezii. El vedea aievea lumea duhurilor şi vindeca poporul de bolile lor. Căci, biruindu-se pe sine, cu uşurinţă a putut birui diavolii.

Sfântul Ierarh IOAN, Sihastrul, Episcopul Coloniei

Acest bărbat măreţ întru smerenie, putere şi înţelepciune, acest adevărat Rob al lui Dumnezeu s-a săvârşit, cu pace, către Domnul la anul 558, în vârstă fiind de 104 ani.

Sfântul Ierarh ZOSIMA, Episcopul Siracuzei, din Sicilia Italiei (n. 612-† 662)

Acest Cuvios Părinte era din Sicilia, fiu de părinţi credincioşi, cucernici şi bogaţi, care aveau o moşie lângă Mănăstirea Sfintei Lucia, Fecioara. După ce Zosima s-a născut şi a fost înţărcat, a fost dăruit Sfintei Lucia, împreună cu moşia. Şi vieţuind în Mănăstire, a fost rânduit păzitor al raclei Sfintei. Odată, ducându-se la părinţi, acasă, aceştia nu i-au îngăduit să stea cu ei, ci l-au trimis înapoi la locaşul Sfintei, zicând că trebuie să stea acolo unde a fost dăruit. După 30 de ani a ajuns Egumen al Mănăstirii, apoi a fost făcut Episcop al cetăţii Siracuza, de Teodor, papa Romei. Şi păstorind bine turma cuvântătoare încredinţată lui şi pe mulţi întorcându-i de la necredinţă la Credinţă şi de la răutate la bunătate, a adormit în pace, trăind 50 de ani.

Sfântul Ierarh TOLA, Episcopul, din Irlanda († 733);

Sfântul Ierarh PATTO, Episcop de Werden, Germania († 788);

Sfântul Cuvios CLINIE, Monahul, de la Monte Cassino şi Egumenul unei Mânăstiri, din Regiunea Lazio, Italia;

Sfânta Cuvioasă OSBURGA, Stareţa, de la Coventry, Anglia († 1015);

Sfântul Ierarh SOFRONIE, Episcop de Irkuţk, Rusia (n. 25 Decembrie 1703-† 30 Martie 1771, Irkutsk)

Sfântul Ierarh SOFRONIE, Episcop de Irkuţk

Sfântul Ierarh Sofronie (Kristalevsky Stefan Nazarevich,) Episcop de Irkutsk și Nerchinsk, din 1753, este prăznuit pe 30 Martie, 10 Iunie (Soborul Sfinților Siberiei), precum și la 30 Iunie. S-a născut în provincia Poltava. A studiat la seminarul de la Pereiaslav. După absolvire, în 1727, el a devenit novice în Mănăstirea Krasnogorsky Pokrovsky. La 23 Aprilie 1730 a fost tuns în monahism sub numele de Sofronie, în cinstea Sfântului Sofronie. În 1732 a fost hirotonit Diacon în Catedrala Sfânta Sofia din Kiev, iar apoi – Preot. Timp de 2 ani a fost trezorier al Mănăstirii Pokrovsky, apoi, prin ordinul episcopului de Pereiaslav, Arseny (Berlova) a fost transferat ca iconom în slujba episcopului. În 1735 a fost trimis la Sankt Petersburg pentru anumite treburi eparhiale, acolo petrecând 2 ani și fiind parte a Sinodului. În 1742, 29 de călugări s-au adunat din toate colturile imperiului pentru a reface Manastirea Sophronia, a fratelui lui Alexandru Nevski. A fost apoi transferat la Sankt Petersburg și a fost făcut trezorier, iar din 1746 – rector al Mânăstirii. În această slujbă, el a petrecut 7 ani. După moartea episcopului Inochentie, din Irkutsk, marea eparhie a rămas 5 ani, fără episcop. La 18 Aprilie 1753 Sofronie, în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin, a fost hirotonit Episcop de Irkutsk și Nerchinsk. S-a distins ca un constructor de Biserici şi fondator al seminarului, unde a predat. Sfântul Sofronie a murit în Irkutsk, pe 30 Martie 1771, în a doua zi de Paști. Îngroparea a fost amânată 6 luni și 10 zile, iar corpul său a rămas în Catedrala Irkutsk Kazan. Pe 8 Octombrie 1771 a avut loc înmormântarea sa. În tot acest timp, organismul nu a prezentat semne de degradare. În 1874, rămășițele lui au fost inspectate și s-au dovedit a fi neputrezite.

Sfânta Cuvioasă MATROANA (Mylnikova), „cea desculţă”, Nebună-pentru-Hristos, din Sankt Petersburg, Rusia († 1911).

Sfânta Cuvioasă MATROANA (Mylnikova), „cea desculţă”, Nebună-pentru-Hristos

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. https://doarortodox.ro/2018/03/21/sfantul-cuvios-ioan-scararul-viata-troparul-si-alte-rugaciuni-30-martie/;
 2. https://www.blessedmart.com/wp-content/uploads/2019/11/Saint-John-Climacus-Hand-Painted-Greek-Orthodox-Icon-02.jpg;
 3. http://archangelsbooks.com/prodimages/Giant/Icons/a-180.jpg;
 4. https://images.fineartamerica.com/images-medium-large/st-john-climacus-julia-bridget-hayes.jpg;
 5. https://img.17qq.com/images/fjepfbbefdz.jpeg;
 6. https://alchetron.com/cdn/john-climacus-815ec039-8bb0-4d1b-b38d-208763db766-resize-750.jpeg;
 7. https://img.17qq.com/images/qrweqhhwqrx.jpeg;
 8. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2021/03/0b0f3-image-asset.gif;
 9. https://img.17qq.com/images/fjepfbbegbz.jpeg;
 10. http://damascenegallery.com/wp-content/uploads/2013/12/596-johnclimacus-sinai-18-800.jpg;
 11. https://img.17qq.com/images/qrweqhhwwcx.jpeg;
 12. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/martie/martie30.htm;  
 13. https://www.pravmir.com/wp-content/uploads/2016/04/0_67093_f4b390a4_L.jpg;
 14. https://img.17qq.com/images/qrweqhhwqhx.jpeg;
 15. https://en.wikipedia.org/wiki/March_30_(Eastern_Orthodox_liturgics);  
 16. https://stpeterorthodoxchurch.com/wp-content/uploads/2016/04/st-john-ladder-500×641.png;
 17. https://en.wikipedia.org/wiki/John_II,_Bishop_of_Jerusalem;
 18. https://img.17qq.com/images/fhsfwkpqgny.jpeg;
 19. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Sc%C4%83rarul;
 20. https://sfinteleicoane.ro/286-thickbox_default/sfantul-cuvios-ioan-scararul-sfanta-euvula.jpg;
 21. https://ro.orthodoxwiki.org/Ioan_Sc%C4%83rarul;
 22. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/5dc58bbc-1631-433b-a027-848e19c88b52;
 23. https://chirho88888888.wordpress.com/2019/12/03/sfintii-zilei-94/;
 24. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1279/p1dssd1oo6tltcj31ktunjh117r3.jpg;
 25. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/03-March/30MarEng.pdf;
 26. https://en.wikipedia.org/wiki/Quirinus_of_Neuss;
 27. http://www.christopherklitou.com/30_march_john_of_the_well.jpg;
 28. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2136/p1e5ihghipjs51a3315m211a018ks3.jpg;
 29. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_martie.pdf

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: