SFINŢII ZILEI

În luna Aprilie, în ziua a unsprezecea, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic ANTIPA, Episcopul Pergamului Asiei și ucenicul Sfântului Ioan Teologul († 92).

Sfântul Sfințit Mucenic ANTIPA, Episcopul Pergamului Asiei

Sfântul Antipa este pomenit în Cartea Apocalipsei astfel: „Antipa, Martorul Meu cel credincios, care a fost ucis la voi, unde locuieşte satana” (Apocalipsa 2: 13), adică în cetatea Pergamului. Locuitorii acestei cetăţi trăiau întru întunericul închinării la idoli şi întru tot desfrâul şi necurăţia. Ei erau robii necuratelor patimi. Ei erau batjocoritori, tirani şi incestuoşi. Cu alte cuvinte, ei erau, cu adevărat, slugi ale satanei. Între aceştia trăia şi strălucea Sfântul Antipa, precum lumina în mijlocul întunericului, precum trandafirul între spini şi precum aurul în noroi. În această cetate, cel care ucidea vreun creştin era cinstit ca un om foarte drept. Suma credinţelor lor păgâneşti stătea în vrăjitorie, interpretarea viselor, suljirea dracilor şi perversitatea extremă. Cum, de Antipa, diavolilor le era groază ca de foc, ei s-au înfăţişat, în vis, acestor vrăjitori şi desfrânaţi şi le-au mărturisit cât le e de frică de Antipa şi cum de răul lui vor trebui să părăsească cetatea. Slujitorii idolilor au adunat un mare număr de popor împotriva lui Antipa, luându-l pe Sfânt şi interogându-1 despre Credinţa lui, nădăjduind că îl vor forţa, cumva, să se lepede de Hristos şi să slujească şi el idolilor. Dar Antipa le-a zis: „Când aşa-zişilor voştri stăpâni, aşa-zişilor stăpâni ai universului, le este atât de frică de mine – care sunt un om muritor – încât se simt forţaţi să părăsească cetatea, oare nu vă daţi seama cât de amarnic vă înşelaţi crezând în ei?” Şi Sfântul începu să le grăiască, mai departe, despre Credinţa creştină ca fiind Una, Adevărată şi Mântuitoare.

Sfântul Sfințit Mucenic ANTIPA, Episcopul Pergamului Asiei

Dar acel necurat popor s-a umplut de furie animalică şi 1-au târât pe Sfântul Antipa, care era un om în vârstă la templul Artemidei, unde se afla un viţel turnat din bronz. Ei au înfierbântat tare acel viţel de bronz şi 1-au aruncat pe Robul lui Dumnezeu înăuntru. Din interiorul viţelului, Sfântul Antipa aducea slavă lui Dumnezeu şi cânta cântare de laudă, precum odinioară Iona din pântecele chitului şi precum cei 3 tineri din cuptorul de foc. Sfântul Antipa s-a rugat pentru turma sa şi pentru întreaga lume, până când sufletul lui a părăsit trupul lui bătrân şi obosit şi s-a înălţat la ceruri, între Îngerii din Împărăţia lui Hristos. Sfântul şi-a săvârşit viaţa în chinuri şi s-a încununat cu cununile veşnicei slave la anul 92 de la Întrupare.

Sfântul Sfințit Mucenic ANTIPA, Episcopul Pergamului Asiei

ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC ANTIPA, EPISCOPUL PERGAMULUI

Sfântul Sfințit Mucenic ANTIPA, Episcopul Pergamului Asiei

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh CALINIC, de la Cernica, Episcopul Râmnicului și Făcătorul-de-Minuni (n. 7 Octombrie 1787, Bucureşti-† 11 Aprilie 1868, Sfânta Mânăstire Cernica).

Sfântul Ierarh CALINIC, de la Cernica, Episcopul Râmnicului

Acest fericit Părinte Calinic s-a născut la București, în ziua de 7 Octombrie 1787, din părinţi români, temători de Dumnezeu, primind la Sfântul Botez numele de Constantin. La vârsta de 20 de ani, tânărul Constantin, din îndemn lăuntric, și-a îndreptat pașii spre Mănăstirea Cernica, unde a fost primit de starețul Timotei, care era ucenicul Sfântului Gheorghe de la Cernica şi care l-a învăţat Rugăciunea lui Iisus şi ascultarea. După un an de ascultare duhovnicească a fost tuns în monahism, primind numele de Calinic, apoi, peste o lună a fost hirotonit IeroDiacon. A viețuit la Mănăstirea Cernica mulţi ani, nevoindu-se zi și noapte în post și rugăciune, în dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni şi în multă răbdare. După 5 ani de slujire în treapta diaconiei a fost hirotonit Preot, iar după alți 5 ani a fost ales Stareț al Mânăstirii. În anul 1850, Sfântul Calinic a fost sfințit Episcop al Râmnicului, unde a săvârșit timp de 16 ani mari fapte plăcute Domnului. A zidit o Mânăstire la Frăsinei, unde monahii dornici să petreacă o viață sihăstrească trăiesc și astăzi după rânduielile din Muntele Athos. Fiind bătrân și bolnav, Sfântul Calinic s-a re­tras la Mănăstirea Cernica, unde s-a mutat, în pace, la Domnul în ziua de 11 Aprilie 1868. Canonizarea Sfântului Ierarh Calinic s-a făcut la 20 Octombrie 1955, în timpul vrednicului de pomenire Patriarh Justinian al României.

Sfântul Calinic, de la Cernica, Bucureşteanul:

 1. s-a născut și a crescut în București, a avut 3 frați;
 2. numele lui de mirean a fost Constantin;
 3. a fost botezat de soția Banului Barbu Văcărescu în Biserica „Sfântul Visarion” din București;
 4. a înființat, la Râmnic, o tipografie, „Kallinik Rîmnik”, pe care a donat-o, ulterior, Consiliului Municipal al Orașului Râmnicu Vâlcea;
 5. a ctitorit Schitul Frăsinei, unde a rânduit regula de viețuire atonită. A ridicat în total 7 Biserici și 3 Paraclise;
 6. a construit o școală în Satul Câmpina;
 7. a cerut clerului să scrie și să vorbească doar în limba română;
 8. a fost un iubitor al literaturii, a scris: versuri, o cronică, istoria Mănăstirii Cernica și îndreptare duhovnicești;
 9. mărturii contemporane atestă că Sfântul avea darul tămăduirii de boli, al cunoașterii gândurilor și al intuirii unor evenimente din viitor;
 10. Sfântul Calinic a fost înștiințat de Patriarhul Chiril, al Ierusalimului, că ajunsese foarte cunoscut și în Țara Sfântă pentru Minunile sale;
 11. pentru că nu a adunat pe parcursul vieții averi, testamentul Sfântului Calinic a cuprins doar cărți.

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH CALINIC, DE LA CERNICA, EPISCOPUL RÂMNICULUI

Sfântul Ierarh CALINIC, de la Cernica, Episcopul Râmnicului

Tot în această zi, cinstim Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul).

Duminica aceasta este închinată unuia din Sfinţii ostenitori ai vieţii creştine: Sfântul Ioan Scărarul. Se şi numeşte „Duminica Sfântului Ioan Scărarul”.

Sfântul Ioan Scărarul
Scara Dumnezeiescului urcuş

Biserica ne readuce în amintire Evanghelia după Marcu, în care ni se istoriseşte una din importantele Minuni ale Mântuitorului: vindecarea fiului lunatic.

În al treilea rând, tipicul Bisericii indică să se citească astăzi şi textul Fericirilor.

Predica de pe munte – Fericirile

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă TRIFINA, din Cizic.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios FARMUTIE, din Egipt († secolul al IV-lea).

Tot în această zi, îi pomenim pe:

Sfinții Mucenici PROCESSUS şi MARTINIAN, din Roma, temnicerii Sfântului Apostol Petru, care s-au săvârşit prin sabie († 67)

Aceştia au fost temniceri ai închisorii din Roma pe vremea când Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel erau închişi acolo. Auzind cuvintele şi fiind martori ai Minunilor săvârşite de ei, cei 2 temniceri au primit Sfântul Botez şi au deschis porţile închisorii, lăsându-i liberi pe Sfinţi. Apostolii au părăsit Roma, dar Mântuitorul i S-a înfăţişat lui Petru, care L-a întrebat: „Doamne, unde mergi?” Iar Domnul i-a zis: „Mă duc la Roma, ca să Mă mai răstignesc o dată.” Ruşinaţi, Sfinţii s-au întors la Roma, unde au fost prinşi şi omorâţi. Ucişi, împreună cu dânşii, au fost şi cei 2 viteji temniceri, Processus şi Martinian.

Sfântul Sfințit Mucenic DOMNIN, Episcop de Salona, dimpreună cu 8 Mucenici ostaşi, care au pătimit împreună cu dânsul († 100);

Sfântul Ierarh FILIP, Episcop de Gortyna, Creta († 180);

Sfântul Cuvios MACHAI, din Scoţia, ucenicul Sfântului Patrick, din Irlanda († secolul al V-lea);

Sfânta Cuvioasă MATROANA, din Cizic;

Sfântul ISAAC, din Spoleto, un Călugăr sirian, întemeietorul Sfintei Mânăstiri din Monteluco, lângă Spoleto († 550);

Sfântul Cuvios MAEDHOG, Stareţul, din Irlanda († secolul al VI-lea);

Sfântul Cuvios AGERIC, Stareţul, de la Tours, Franţa († 680);

Sfânta Cuvioasă GODEBERTA, Stareţa, de la Noyon, Franţa (n. 640-† 700);

Sfântul Cuvios GUTHLAC, Pustnicul, de la Crowland, Anglia (n. 674-† 714)

Sfântul Cuvios GUTHLAC, Pustnicul

Sfântul Cuvios Mucenic VAH, de la Marea Lavră a Sfântului Sava cel Sfinţit († secolul al VIII-lea);

Sfântul Cuvios IOAN, ucenicul Sfântului Cuvios GRIGORIE, Decapolitul († 820)

Sfântul Cuvios IOAN, ucenicul Sfântului Cuvios GRIGORIE, Decapolitul

Latura Decapoliei altădată era împărţită în două. Cea aproape de Galileea, în Palestina, care se pomeneşte de Sfântul Evanghelist Matei, zicând: După Dânsul au mers multe popoare din Galileea şi din cele 10 cetăţi; iar alta, cea mai de pe urmă, o mică latură în pământul Isauriei, care se numea tot Decapolia. Dintr-acea Decapolie a Isauriei a fost Cuviosul Grigorie, învăţătorul acestui Cuvios Ioan, a cărui pomenire se face acum. Acest Sfânt Ioan, din tinereţe, lăsând lumea şi iubind pe Hristos, a mers la cel mai-sus pomenit învăţător Grigorie Decapolitul şi de dânsul a fost tuns în rânduiala monahicească. Şi petrecea cu el, nevoindu-se în toate şi bineplăcând lui Dumnezeu. Şi a ajuns în atât de mare smerenie şi ascultare şi în aşa sârguinţă spre tot lucrul bun, încât singur învăţătorul lui, Sfântul Grigorie, se bucura de el şi slăvea pe Dumnezeu.

Iar când răucredinciosul împărat Leon Armeanul, a înnoit eresul luptării de Iicoane şi a ridicat prigonire asupra Bisericii lui Hristos, în acea vreme acest Ccuvios Ioan a mers în Bizanţ, pe lângă Sfântul Grigorie, învăţătorul său, împreună şi cu Sfântul Iosif, scriitorul de cântări. Şi umblând prin cetate, întărea pe cei dreptcredincioşi ca să stea în dreptcredincioasa mărturisire. După aceea, Iosif a fost trimis la Roma, la care n-a ajuns, pentru că a căzut în mâna ereticilor şi a fost ţinut, în legături, în Creta. Iar Cuviosul Grigorie Decapolitul, după trimiterea lui Iosif s-a mutat către Domnul. Iar Cuviosul Ioan, rămânând în Bizanţ, se nevoia în ostenelile cele obişnuite, îngrijindu-se, nu numai pentru a sa mântuire, ci şi pentru a celorlalţi.

După câtăva vreme, liberându-se fericitul Iosif din legături şi întorcându-se în Bizanţ, Cuviosul Ioan s-a dus către Domnul, ca să-şi ia plata pentru ostenelile sale şi a fost îngropat de mâinile lui Iosif, lângă mormântul Sfântului Grigorie, părintele său. După aceea, s-a mutat în alt loc, despre care în viaţa Sfântului Iosif, scriitorul de cântări, se scrie astfel: „Iosif, intrând în cetate, n-a găsit între cei vii pe iubitul său părinte, pe Sfântul Grigorie Decapolitul, căci se dusese către Domnul. A văzut numai pe fericitul Ioan, ucenicul lui, şi a plâns mult după părintele său Grigorie, căci nu s-a învrednicit să-1 vadă iarăşi viu. Şi a petrecut lângă mormântul aceluia, împreună cu Părintele Ioan, dar nu după multă vreme s-a dus şi Ioan către Domnul şi 1-a îngropat Iosif aproape de Sfântul Grigorie. După aceea, Cuviosul Iosif s-a mutat în alt loc. Şi era acel loc afară din cetate, deosebit şi liniştit, nu departe de Biserica Sfântului Ioan Gură de Aur, unde sălăşluindu-se, a zidit o Biserică în numele Arhiereului lui Hristos, Nicolae şi a mutat acolo Moaştele amânduror părinţilor, ale lui Grigorie şi ale lui Ioan„.

Sfântul GHEORGHE, întemeietorul Sfintei Mânăstiri a Sfântului Ioan, Gură-de-Aur, din Nordul Koutsovendis, în Cipru († 1070);

Sfântul Cuvios IACOB, Egumenul Mănăstirii Borok, din Rusia († 1442)

Sfântul Cuvios IACOB, Egumenul

Sfinții Cuvioși EFTIMIE († 1456) şi HARITON († 1509), Egumenii Mănăstirii Sianjemsk-Vologda, din Rusia;

Sfântul Ierarh VARSANUFIE, Episcop de Tver, Rusia († 1576)

Sfântul Ierarh VARSANUFIE, Episcop de Tver

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic NICOLAE (Gavarin), Preotul († 1938) şi Sfinții Noi Mucenici, din Rusia PETRU (Zhukov) şi PROHOR (Mikhailov),care au pătimit în timpul regimului comunist († 1918).

Sfântul Nou Mucenic PETRU (Zhukov)

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2338/p1dcf4o6ap12hb1eia4n8hu41f029.jpg;
 2. https://chirho88888888.wordpress.com/2020/03/29/sfintii-zilei-188/;
 3. https://basilica.ro/11-lucruri-pe-care-s-ar-putea-sa-nu-le-stii-despre-sf-calinic-de-la-cernica-bucuresteanul/;
 4. https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/sinaxar/sfantul-ierarh-calinic-de-la-cernica-episcopul-ramnicului-sfantul-sfintit-mucenic-antipa-episcopul-pergamului-1-143303.html;
 5. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2338/p1agpebeb7vrl3slb249l419mn3.jpg;
 6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Godeberthe_de_Noyon;
 7. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2018/10/Sf-Calinic-2.x71918.jpg;
 8. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/7044/p1e6k47d2vpi7mg71gf1pa818vn3.jpg;
 9. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Guthlac-Stained-Glass-Crowland-Abbey.jpg;
 10. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/7044/p1e6k47d31ggragn1cumad61i2k4.jpg;  
 11. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2019/04/11/sfantul-ierarh-calinic-de-la-cernica-episcopul-ramnicului-sfantul-sfintit-mucenic-antipa-episcopul-pergamului-1-112769.jpg;
 12. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/7044/p1d489s5j8bgf1sg5rkl1gbvhjl4.jpg;
 13. https://en.wikipedia.org/wiki/Guthlac_of_Crowland;
 14. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1037/p1e6k3hvbr1r9k1etm1hnmtef161v5.jpg;  
 15. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/04/11/11-aprilie-sf-mc-antipa-episcopul-pergamului-sf-mc-processus-si-martinian-proloagele-de-la-ohrida/;
 16. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2152/p1e6k17mej14c975019ejn6u1bs74.jpg;
 17. https://en.wikipedia.org/wiki/April_11_(Eastern_Orthodox_liturgics);
 18. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2152/p1e6k17meh163a1oik108m1gpuavg3.jpg;
 19. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/311;
 20. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1448/p1agpfva09rg1kst19to1cjtpkc5.jpg;
 21. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/04-April/11AprEng.pdf;
 22. http://www.christopherklitou.com/11_april_antipas.jp;
 23. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_aprilie.pdf

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: