SFINŢII ZILEI

În luna Aprilie, în ziua a treisprezecea, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic ARTEMON, Preotul din Laodiceea, care s-a săvârşit, prin sabie, în vremea împăratului Dioclețian († 303).

Sfântul Sfințit Mucenic ARTEMON

Sfântul Artemon a trăit în timpul domniei împăratului Dioclețian (284-305), fiind Preot în Orașul Laodiceea (Asia Mică – Turcia de astăzi).

Artemon a slujit Biserica lui Hristos ca Citeț timp de 16 ani, ca Diacon timp de 28 de ani, iar ca Preot 33 de ani. Când s-a declanșat persecuția împotriva creștinilor, Artemon era înaintat în vârstă. Acesta, fiind prins, a fost dus la templul zeului Esculap, pentru a jertfi acestei zeități. Păgânii, ce se aflau în templu, au eliberat mulți șerpi veninoși pentru a-l ucide pe Artemon.

Însă acesta s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și a suflat asupra șerpilor, omorându-i pe toți. Văzând această Minune, Vitalis, mai marele preot al zeității păgâne Esculap, a îngenuncheat și s-a botezat, împreună cu toți slujitorii din templul idolului Esculap, majoritatea dintre ei ajungând preoți creștini, iar Vitalis, Episcop în Palestina. Guvernatorul Patrichie l-a întemnițat pe Sfântul Artemon și a poruncit să fie aruncat într-un vas cu smoală fierbinte.

Dar, când dregătorul a inspectat vasul, a căzut în smoală și a murit. Cei care au asistat s-au înspăimântat și au fugit, iar Sfântul s-a rugat și din locul acela a izvorât apă. Văzând această Minune, mulți s-au botezat. După mai mulți ani, Sfântul Artemon a fost ucis de păgâni în anul 303.

Sfântul Sfințit Mucenic ARTEMON

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Artemon (Glasul al 4-lea):

Şi părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul Adevărului drept învățând și, cu Credință, răbdând, până la sânge, Sfințite Mucenice Artemon, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Sfântul Sfințit Mucenic ARTEMON

Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Artemon (Glasul al 4-lea):

Între preoți, cu bună Credință, viețuind și Calea muceniciei săvârșind, slujbele idolești le-ai stins, ajutător făcându-te turmei tale, de Dumnezeu înțelepțite. Pentru aceasta, pe tine cinstindu-te, cu taină, strigăm ție: Din nevoi mântuiește-ne pe noi, cu rugăciunile tale, pururea mărite!

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic ELEFTERIE, Persul, care s-a săvârşit, prin sabie († secolul al IV-lea).

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Nou Mucenic DIMITRIE, Peloponisiul, care a mărturisit, la Tripoli, în Lidia († 1803).

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinţii Mucenici MAXIM, CVINTILIAN şi DADA († cca. 284-305).

În zilele împăraţilor Maximilian şi Diocleţian, fiind prinşi Sfinţii aceştia în Satul Oxivia, au fost duşi la Tavrichie şi Gaiu. Şi guvernatorii stând la cercetare, Sfinţii mărturisind pe Hristos, au fost băgaţi la închisoare; iar când dormeau ei a venit diavolul semuindu-le lor cele dimpotrivă; şi după ce s-au sculat ei au stat la rugăciune, întărindu-se unul pe altul şi, venind Îngerul Domnului i-a făcut pe ei îndrăzneţi. Iar după ce s-a făcut ziuă, sculându-se ei şi foarte silniciţi fiind de rău-credincioşi, nu s-au lepădat de Hristos, ei, în chip limpede şi cu îndrăzneală, mărturisindu-L Dumnezeu adevărat şi Făcător al totului, au fost bătuţi cumplit şi puşi la închisoare; apoi, mai în urmă, împreună cu ceilalţi fiind cercetaţi li s-au tăiat capetele.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic TEODOSIE, din Persia, care s-a săvârşit, prin sabie († secolul al IV-lea).

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic ZOIL, Romanul, care s-a săvârşit fiind străpuns cu săgeți († secolul al IV-lea).

Tot în această zi, îi pomenim pe:

Sfânta TEODOSIA, Prinţesa (fiica împăratului Adrian) şi Eunucul GHERONTIE († cca. 117-138);

Sfânta TEODOSIA, Prinţesa
Sfântul GHERONTIE

Sfântul Cuvios Mucenic HRISTOFOR, de la Marea Lavră a Sfântului Sava cel Sfinţit;

Sfântul Mucenic CRESCENS, din Mira Lichiei

Acest Crescens era din cetatea Mirelor Lichiei. El era un cetăţean de vază al oraşului, respectat de toată lumea. El şi-a mărturisit, pe faţă, Credinţa lui, în Hristos şi a batjocorit, cu îndrăzneală, idolii, cei închipuiţi de mâini omeneşti. Pentru aceasta, păgânii 1-au omorât, arzându-1 de viu.

Sfântul Ierarh URS, Mărturisitorul, Episcop de Ravenna, Italia († 396);

Sfântul Ierarh MARTIRIE, ArhiEpiscopul Ierusalimului († 486);

Sfântul Cuvios MARTIUS, Egumenul, de la Clermont, Franţa († 530);

Sfântul Mucenic ERMENEGHILD, din Spania, care a fost fiul regelui vizigoţilor (n. 564, Medina del Campo, Spania-† 13 Aprilie 586, Sevilla, Spania);

Sfântul Ierarh GUINOCH, Episcopul, din Scoţia († 838);

Sfântul Ierarh GUINOCH, Episcopul

Sfântul Ierarh ARSENIE, ArhiEpiscop de Elassona († 1625);

Sfântul Cuvios GHERMAN, Arhimandritul de la Sfânta Mânăstire Svyatogorsk († 1890);

Sfântul Cuvios GHERMAN, Arhimandritul

Sfânta ANASTASIA, Ducesa, Monahia şi Întemeietoarea Mânăstirii Pokrovsky, din Kiev († 1900);

Sfânta ANASTASIA, Ducesa, Monahia şi Întemeietoarea Mânăstirii Pokrovsky

Stareţul TADEI, de la Vitovniţa, de origine română (n. 6 Octombrie 1914, Vitovnica, Serbia-† 13 Aprilie 2003, Bacika Palanka din Voievodina, Serbia).

Sfântul Tadei, Stareţul, de origine română, al Mânăstirii Vitovniţa

Sfântul Tadei de Vitovnița s-a născut de ziua Sfântului Apostol Toma pe data de 6 Octombrie 1914, în Satul Vitovnica din Serbia de Est, aflat la un kilometru distanță de Mânăstire. Părintele Tadei era de origine română.

În anul 1932 pleacă la Mânăstirea Miljkovo și devine frate în obștea acestei Mânăstiri. Egumenul Mânăstirii Miljkovo, Părintele Amvrosie (Kurganov), care a fost rus, lasă o puternică aprentă asupra Sfântului Tadej, adică fratelui de Mânăstire Tomislav.

După un an de zile, în anul 1933, egumenul Amvrosie a răposat, la doar 39 de ani, iar obștea Mânastirii se divide. O parte dintre parinți pleacă la Mânăstirea Gornjak, unde egumenul era tot rus. Acestora li se alatura și fratele Tomislav, viitorul Sfântul Tadej de Vitovnica.

În Mânăstirea Gornjak este călugărit in anul 1935, iar apoi este hirotonit ca Preot în anul 1937.

Trăind alături de ruși în Miljkovo și Gornjak, a învățat bine limba rusă.

Mănăstirea Gornjak l-a trimis la Mânăstirea Rakovica să absolve școala monahală care funcționa acolo.

Mănăstirea Pećka Patrijaršija, din Kosovo, a cerut in anul 1939 patriarhului Dimitrije al Serbiei să le trimită un ieromonah, fiindu-le necesar acest ajutor. Patriarhul decide să-l trimită pe IeroMonahul Tadej, care era cel mai tânăr elev al școlii monahale de la Mânăstirea Rakovica.

În perioada 1939-1955 s-a aflat în Kosovo cu întreruperi pe parcursul celui de al Doilea Război Mondial, când a viețuit la Vitovnica.

Din 1947, IeroMonahul Tadej devine Egumenul Mânăstirii Pećka Patrijaršija.

Autorităṭile de stat îi îngreunează petrecerea în Kosovo și din anul 1955 se întoarce în Eparhia de Braničevo, în locurile natale și se pune la dispoziția episcopului Hrizostom, care îl numește ca Egumen al Mânăstirii Gornjak. De atunci preia duhovniceasca purtare de grijă a Mânăstirii Vitovnica.

Este numit ca Egumen al Mânăstirii Vitovnica în anul 1962.

Din cauza lipsei unui număr suficient de monahi și preoți, pentru perioade scurte deservește și la alte Mânăstiri și parohii din cuprinsul eparhiei de Braničevo.

Arhimandritul Tadei, Stareţul Mânăstirii Vitovniţa, a trecut la Domnul pe 13 Aprilie 2003, în Satul Bacika Palanka, din Voievodina, în casa credincioşilor ce s-au îngrijit de Stareţ in ultimii ani ai vieţii sale pe pământ printre noi, păcătoşii.

Părintele Tadei a fost unul dintre cei mai mari Duhovnici contemporani ai Serbiei, dăruit cu multe harisme şi atât de căutat, încât fugea de lume.

Din mărturiile credincioșilor a fost recunoscut ca un Sfânt contemporan, iar mormântul lui de la Mânăstirea Vitovnița este un loc unde se adună un mare număr de oameni pentru a-i cere ajutorul.

Sfântul Tadei, Stareţul, de origine română, al Mânăstirii Vitovniţa

Stareţul TADEI, de la Mânăstirea Vitovniţa-“Pace şi bucurie în DUHUL SFÂNT”, Editura Predania, Bucureşti, 2010, dedicate “Fraţilor Rumâni, din părţile Timocului”

ACATISTUL SFÂNTULUI (DE ORIGINE ROMÂNĂ) TADEI, STAREŢUL MÂNĂSTIRII VITOVNIŢA

Și tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Nou Mucenic, din Rusia, ŞTEFAN (Bekh),Episcopul de Izhevsk († 1933) și Sfânta Nouă Muceniţă MARTA (Teskova) (n. 1883-† a murit pe 13 Aprilie 1941, într-unul din lagărele de muncă silnică din Karaganda, unde ispăşea o sentinţă de 8 ani), care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfântul Sfințit Nou Mucenic, ŞTEFAN (Bekh),Episcopul de Izhevsk
Sfânta Nouă Muceniţă MARTA (Teskova)

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin!

Surse bibliografice:

 1. https://basilica.ro/sfanta-si-marea-luni-denie-sf-sfintit-mc-artemon-sf-mc-elefterie-persul/;
 2. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/04/13/sfanta-si-marea-luni-denie-sfantul-sfintit-mucenic-artemon-sfantul-mucenic-elefterie-persul-142608.jpg;
 3. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2016/04/13-m-sf-sfintit-mc-artemon.jpg;
 4. https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vitovni%C8%9Ba;
 5. https://s13emagst.akamaized.net/products/4385/4384405/images/res_f3d4183cc246238f0b82f70afdef6400.jpg?width=450&height=450&hash=B79ED14C793CB8C85A55A2C0C9BA2A71;
 6. https://www.activenews.ro/thumb-400?/articole/150288.jpg;
 7. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%28%D0%91%D0%B5%D1%85%29.jpg;
 8. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_un_Sfin.C8.9Bit_Mucenic;
 9. https://es.wikipedia.org/wiki/Hermenegildo;
 10. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/04/13/13-aprilie-sf-mc-artemon-sf-mc-crescens-sf-mc-tomaida-izbavitoarea-celor-chinuiti-de-indreptatirea-de-sine-si-a-celor-ce-doresc-eliberare-de-patimi-in-special-de-patima-desfranarii-pro/;
 11. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Sister_Anastasia.jpg;
 12. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/sv-marfa-testova;
 13. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie13.htm;
 14. https://en.wikipedia.org/wiki/April_13_(Eastern_Orthodox_liturgics);
 15. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6359/p1agsio8jk1rqnl0pqj8191vqaj3.jpg;
 16. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%28%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29.jpg;
 17. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/04-April/13AprEng.pdf;
 18. http://www.christopherklitou.com/13_april_theodosia.jpg;
 19. https://www.impantokratoros.gr/staretul-tadei.ro.aspx?__cf_chl_jschl_tk__=2c0a7963d004897d8cdb208e6d6f62087d2bc0bf-1616577239-0-Aely7FGntjDIMEd5Xysaokdb_5SztXJ6cVX-_DFgSacqRyLfIFqn_dyEABCc2b1Vt-Gyg25r-gcc8cqUr9qObeXq-myhJuoY4ZvcHWSgKrOIDW5gMLahUqUpdsqfJ_utRbaeY50IRT2wjTwbu_5z-k-ityPneZjhlxzjhNh_VGxpmKZqGy5N-GYnKfsAUnInCcg1JxgkN8Msgyyp0pyxwgha8k0_8syC4aF29yoL2sBOzN_e3QsCgAUCnl9prQ3VRjEpIbhQ3KAnQaB9wnMtTTxT9ku7A6GfrsLVE_vjTui2_w1ELr1XUiPVu8QAnv63MCq0OiBIpTGIpmChtkn_W9bLM3ODcbqwm9ILToCoQMSpErl32-94fvtlJBQ-xU_-hvWPhiZ4Ia7yT8-0DCOIDah7P66C2rcGFw_4kp_Ig0Ff;
 20. Stareţul TADEI, de la Mânăstirea Vitovniţa-“Pace şi bucurie în DUHUL SFÂNT”, Editura Predania, Bucureşti, 2010, dedicate “Fraţilor Rumâni, din părţile Timocului”;
 21. https://e-religie.ro/wp-content/uploads/2020/11/parinti-duhovnicesti-pace-si-bucurie.pdf;
 22. https://serbiaortodoxa.wordpress.com/2013/10/04/staretul-tadei-de-la-vitovnita-cum-ne-sunt-gandurile-asa-ne-este-si-viata-6-parti/?fbclid=IwAR0ceXXb5p62LcMRKCB4yjzlAwW6gD7W6fbB_qEd20pruVg0deE6Pi8VxXg;
 23. https://sfantulmunteathos.wordpress.com/2020/05/26/video-staretul-tadei-de-la-vitovnita-cum-ne-sunt-gandurile-asa-ne-este-si-viata-6-parti/;
 24. https://www.crestinortodox.ro/parinti/parintele-tadei-la-vitovnita-96883.html;
 25. https://scontent.fotp3-3.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/24130336_2004098873141866_5930272882545369284_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=AtMLqn_MZoIAX8N5WTd&_nc_ht=scontent.fotp3-3.fna&oh=6c343075951141faf3cde373fb270d56&oe=6082A7ED;
 26. http://lepavina.teleklik.net/cms/slike/upload/Likovi%20monaha%2021.jpg;
 27. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_aprilie.pdf

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: