SFINŢII ZILEI

În luna Aprilie, în ziua a optsprezecea, îl pomenim pe Sfântul Cuvios IOAN, Isaurianul,ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul, care s-a nevoit în Lavra Sfântului Hariton, din Palestina († 820).

Sfântul Cuvios IOAN,ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul

Sfântul Ioan a ieșit de tânăr din lume şi, iubind pe Hristos, s-a dus la Sfântul Grigorie Decapolitul, care l-a făcut monah și împreună se nevoiau, plăcând lui Dumnezeu. Şi avea atâta sârguinţă spre tot lucrul bun, încât însuşi învăţătorul lui, Sfântul Grigorie, se bucura de el şi slăvea pe Domnul. Când rău-credinciosul împărat Leon Armeanul (814-820) a început prigonirea celor care se închinau la sfintele icoane, acest Cuvios Ioan a mers la Constantinopol împreună cu dascălul său Grigorie și cu Iosif, un compozitor de cântări bisericeşti, și umblând prin cetate îi întăreau pe creștini să rămână statornici în credința lor în Mântuitorul Iisus Hristos. Asemenea, şi după prinderea Sfântului Iosif de către arabi, şi după mutarea la Domnul a Sfântului Grigorie, Cuviosul Ioan, rămânând în Constantinopol, se nevoia în ostenelile cele obişnuite şi în mărturisirea dreptei credinţe, nu numai pentru mântuirea sa, ci şi pentru a celorlalţi, punându-şi viaţa în primejdie, ca un adevărat mărturisitor al credinţei creştine. Din îndemnul inimii, Sfântul Ioan a mers la Sfintele Locuri să se închine, statornicindu-se o vreme în lavra Sfântului Hariton. La adânci bătrâneți s-a mutat la Domnul, iar Sfântul Iosif l-a îngropat alături de Sfântul Grigorie, în noua biserică pe care o ridicase Sfântul Iosif în apropiere de Constantinopol. 

Sfântul Cuvios IOAN,ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul

Troparul Sfântului Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie, Decapolitul (Glasul 1):

Locuitor pustiului și Înger în trup și de Minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan. Şi, cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu Credință. Slavă Celui ce ți-a dat ție putere! Slavă Celui ce te-a încununat pe tine! Slavă Celui ce lucrează, prin tine, tuturor tămăduiri!

Condacul Sfântului Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie, Decapolitul (Glasul al 4-lea):

Împodobindu-ţi viaţa cu înfrânarea şi omorându-ţi trupul, ai biruit asuprelile vrăjmaşilor, PreaFericite Părinte şi, ca un vrednic, ai ajuns către Viaţa, cea fără de întristare şi veşnică, pentru care roagă-te, PreaCuvioase Părinte Ioan, să ne mântuim noi!

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic COSMA, Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului și apărător al Sfintelor Icoane († cca. 815-820).

Sfântul Sfințit Mucenic COSMA, Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului

Sfântul Cosma, Arhiereul şi Mărturisitorul lui Hristos, a fost din cetatea lui Constantin. Din copilărie, iubind pe Hristos, a lăsat lumea aceasta deşartă şi s-a tuns în chipul monahicesc. Apoi, curăţindu-se, cu postirea şi cu celelalte fapte bune, s-a făcut Locaş al Sfântului Duh şi a fost pus Episcop în Calcedon, în vremea răucredincioşilor luptători de Icoane, când multe nevoinţe a arătat, ajutând Dreptei Credinţe. Şi, fiind silit de împăraţii eretici, ca să se lepede de închinarea Sfintelor Icoane, nu i-a ascultat. Pentru aceea, a suferit izgonire şi a răbdat multe ispite. Şi iarăşi fiind chemat şi silit, cu scârbe, să se unească cu eresul acelora, n-a vrut să-i asculte. Deci, a fost aruncat în supărări fără de număr şi împreună cu Cuviosul Axentie s-a nevoit. Şi fiind ispitit şi chinuit de cei răucredincioşi şi ticăloşi luptători de Icoane, s-a săvârşit şi s-a dus către Domnul.

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă ATANASIA, Stareţa şi Făcătoarea-de-Minuni, din Eghina (n. 790, Aegina, Grecia-† 14 August 860, Timia, Grecia).

Sfânta Cuvioasă ATANASIA, Stareţa şi Făcătoarea-de-Minuni, din Eghina

Această fericită, cu numele nemuririi, s-a născut din părinţi dreptcredincioşi în Insula Eghina. Învăţând apoi Psaltirea şi toată slujba bisericească, s-a dat pe sine lui Dumnezeu; părinţii ei însă au însoţit-o, fără voia ei, cu bărbat; dar după 16 zile de însoţire, năvălind barbarii, au tăiat şi pe bărbatul ei cu sabia. Atunci Sfânta, înnoindu-şi gândul său cel dintâi, se nevoia cum ar putea scăpa de părinţi, ca să nu ajungă la a doua însoţire şi în acestea zăbovindu-şi ea cugetul, a sosit poruncă împărătească, ca toate femeile de acolo cele întru văduvie să se însoţească cu păgânii, pentru care iarăşi fără voia ei, a ajuns la a doua însoţire. Însă şi de mântuirea sa pururea îngrijindu-se, zăbovea în rugăciuni, împărţindu-şi bogăţia sa la săraci; iar după câtăva vreme a înduplecat pe bărbatul său să se facă monah, deşi era păgân. Care şi în câtăva vreme cu cuvioşie fiind împodobit s-a mutat către Domnul; şi de atunci câştigând ea slobozenie, şi-a împărţit toată averea şi, luând cu sine şi alte femei, s-a dus la o Sihăstrie, unde făcându-se Călugăriţă, foarte se nevoia împreună cu acelea. Hrana ei era numai puţină pâine şi apă după al nouălea ceas, dar şi acestea cu înfrânare. În cele 3 posturi de peste an, numai cu verdeţurile se hrănea şi acestea la 2 zile. Apoi după 4 ani a fost rânduită să fie Stareţă Schitului şi de atunci a voit să fie ea cea mai mică decât toate călugăriţele; încât nici nu se cunoştea că este Stareţă. Când dormea, nu pe aşternut, ci pe o piatră, înadins spre aceasta gătită culcându-se, se împărtăşea de puţin somn. Iar după trecerea a 4 ani, îmboldită fiind de dorul liniştii, ieşind de acolo împreună cu cele ce merseseră la Sihăstrie, s-au dus la loc liniştit, unde din destul secerau roadele liniştii. Iar mai înainte cu 12 zile cunoscând sfânta mutarea sa către Dumnezeu şi vestind-o surorilor călugăriţe, mulţumea Domnului; iar pe ele adunându-le a rânduit pe cea care să fie în locul ei stareţă; şi în ziua de pe urmă când era să fie mutarea ei către Domnul, stăruind ea la cântarea Psaltirii împreună cu surorile şi ajungând la sfârşitul ei, făcând pentru surori rugăciune, şi-a dat duhul lui Dumnezeu.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Noi Mucenici IOAN Culica († 1564) și IOAN, cel Nou, Croitorul, din Ioanina († 18 Aprilie 1526), care a suferit mucenicia în Constantinopol.

Sfântul Nou Mucenic IOAN, cel Nou, Croitorul, din Ioanina

Ioan s-a născut la Ioannina, care odinioară fusese capitala Regelui Pyrrhus. Când părinţii lui, cei sărăciţi, au murit, tânărul Ioan s-a strămutat în Constantinopol şi acolo şi-a dus, mai departe, traiul, din munca sa, căci era meşteşugar iscusit. Dar, nu cu multă vreme mai înainte turcii înconjuraseră Constantinopolul şi mulţi creştini, de frica lor, se lepădaseră de Hristos şi trecuseră la Islam. Sfântul Ioan îşi avea atelierul în chiar mijlocul unei astfel de comunităţi de creştini turciţi. Cu cât mai mult ardea tânărul Ioan pentru dragostea lui Hristos, cu atât mai pe faţă se expunea el ca trăitor autentic creştin, în faţa ochilor celor care din oportunism îl trădaseră pe Mântuitorul. Căci el nu se ferea să discute cu ei despre Credinţa creştină care odată fusese şi a lor şi chiar să-i certe pentru lepădarea lor. De aceea, aceşti renegaţi 1-au târât pe Ioan înaintea judecătorului sub acuzaţii false, zicându-i că Ioan, mai de demult, fusese musulman, dar că a trădat Islamul şi s-a convertit la creştinism. După ce a fost bătut şi torturat, cu sălbăticie, Ioan a fost aruncat în închisoare. În ziua următoare era chiar Slăvitul Praznic al Învierii Domnului şi, atunci, 1-au scos iar la judecată spre a-1 tortura şi mai sinistru. Ieşit din închisoare, Ioan a cântat: „Hristos a înviat din Morţi!” Iar schingiuitorilor lui le-a spus cu vitejie: „Faceţi ce poftiţi! Cu cât mai repede mă veţi scoate din această viaţă ticăloasă cu atât mai curând voi vedea Faţa Domnului meu şi mă voi strămuta în veşnicie, căci eu sunt Robul Lui! Lui Îi urmez, pentru El mor şi alături de El veşnic voiesc să trăiesc!” După aceasta, Ioan a fost legat în lanţuri şi dus la locul unde urma să fie ars de viu. Văzând focul uriaş care îl aştepta, Ioan a sărit şi s-a aruncat singur în flăcări. Chinuitorii, văzând că Ioan nu se teme, 1-au scos repede din foc şi 1-au osândit la uciderea prin tăierea capului. După ce 1-au decapitat, i-au aruncat şi capul şi trupul în foc. Mai târziu, creştinii au căutat prin cenuşă şi au aflat rămăşiţe ale Sfintelor şi de Minuni făcătoarelor sale Moaşte; pe acestea ei le-au îngropat, cu cinste, în Biserica cea Mare (Sfânta Sofia), din Constantinopol. Aşa a luat cununa muceniciei Sfântul Ioan, din Ioanina, luând cununa neveştejită a veşnicei slave, în ziua de 18 Aprilie a anului 1526.

Sfântul Nou Mucenic IOAN, cel Nou, Croitorul, din Ioanina

Tot în această zi, prăznuim Duminica a 5-a din Post (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca).

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca are ziua de cinstire în data de 1 Aprilie, dar este prăznuită și în Duminica a cincea din Post, ea fiind un exemplu desăvârșit al pocăinței și al înălțării duhovnicești a omului prin smerenie și prin post.

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE MARIA EGIPTEANCA

Tot în această zi îl pomenim pe Sfântul Ierah IOAN, ArhiEpiscopul Antiohiei.

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Glykophylousa” (Dulcea Sărutare), din Sfântul Munte Athos.

Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Glykophylousa” (Dulcea Sărutare)

Termenul ,, Glykophilousa” este alcătuit din glycό, care înseamnă ,,dulce” şi philoúsa, forma principală a lui philein, care înseamnă ,,a iubi” şi ,,a săruta.” Termenul se traduce cel mai bine prin ,,Dulce Iubitoarea,” dar uneori a fost tradus şi ,,Dulcea Sărutare.”

Însă, în Icoanele cu acest înscris, Maica Domnului nu apare niciodată sărutându-L pe Prunc, ci doar foarte tandră. Îşi ţine Pruncul în partea stângă cu amândouă mâinile, sprijinindu-şi capul de El, astfel încât feţele lor sunt lipite una de alta. Cu mâna dreaptă Pruncul atinge obrazul stâng al Maicii, iar în stânga ţine un filacter.

La fel de frumoasă precum Icoana este şi istoria ei, care ajunge până în timpul împăratului Teofil, luptătorul împotriva Sfintelor Icoane.

În acea vreme trăia un patrician cu numele Simeon, care avea o soţie foarte credincioasă şi evlavioasă, ce se chema Victoria. Ea păstra în casa sa Icoana Maicii Domnului numită ,,Dulcea Sărutare.”

Dar, venind trimişii împăratului, care a dat poruncă să fie distruse toate Icoanele, au cerut să le dea Icoana sau să o arunce.

Atunci Victoria, silită fiind de bărbatul ei care se număra printre cei împotriva Icoanelor, a luat Icoana şi a dus-o la malul mării unde, după multe rugăciuni şi lacrimi vărsate, a lăsat Icoana care, minune, stătea dreaptă pe mare şi a început să se depărteze.

Icoana a plutit în largul Mării Marmara şi Elespont, apoi în Marea Egeei şi venind la Sfântul Munte s-a apropiat de limanul Mănăstirii Filoteu. Maica Domnului a descoperit stareţului despre venirea Icoanei iar acesta, adunând obştea Mănăstirii au coborât la malul mării, unde au aflat Icoana strălucind cu lumină Dumnezeiască.

Stareţul a luat Icoana în braţele sale şi, când a păşit pe uscat, în locul acela a izvorât un izvor, a cărui apă face multe Minuni până în ziua de azi.

Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Glykophylousa” (Dulcea Sărutare)

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană a Maicii Domnului “a Sfântului Maxim”.

Sfânta Icoană a Maicii Domnului “a Sfântului Maxim”

Această Icoană a PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu a fost pictată în anul 1299, după ce Maica Domnului i s-a arătat Sfântului Maxim, Mitropolitul Vladimirului (prăznuit pe 6 Decembrie). Sinaxarul acestei Sfinte Icoane a fost scris pe piatra de mormânt a Sfântului. Fecioara Maria este zugrăvită în statură deplină, ținând pe Pruncul Hristos în mâna stângă. Cu mâna Sa dreaptă, Născătoarea de Dumnezeu îi oferă Sfântului Mitropolit Maxim (care este zugrăvit stând în genunchi sau în picioare) omoforul episcopal. Arătarea Maicii Domnului Sfântului Maxim a avut loc atunci când Sfântul venise în vizită de la Kiev, la Vladimir. Maica Domnului i-a spus: “Slujitorul meu Maxim, bine ai venit pentru a vizita orașul meu! Ia acest omofor și păstorește turma aceasta pe care ți-o încredințez”. Când Sfântul s-a trezit, avea în mâinile sale omoforul oferit de Fecioara Maria. Arătarea Maicii Domnului a fost un semn de binecuvântare pentru mutarea Scaunului Mitropolitan de la Kiev, la Vladimir.

Omoforul oferit de Maica Domnului a fost păstrat în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Vladimir, timp de 112 ani. În anul 1412, în timpul unei invazii a tătarilor, omoforul a fost ascuns de portarul Catedralei, Patrick, care a fost martirizat de către tătari.

Sfânta Icoană a Maicii Domnului “a Sfântului Maxim”

Tot în această zi, îi pomenim pe:

Sfântul Sfinţit Mucenic ELEFTERIE, Episcop de Iliria, mama lui, Sfânta Muceniţă ANTIA şi alţi 11 Sfinţi Mucenici, martirizaţi în timpul lui Adrian († cca. 117-138);

Sfinții Mucenici, din Italia CALOCER, Ofiţerul roman, din Brescia († 18 Aprilie 121, Albenga, Italia), Sfântul Ocrotitor al localităţilor Albenga şi Caluso, din Italia, COREB, Prefectul, din Messina, Sicilia (convertit de Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie, Episcopul de Iliria) († cca. 117-138) și APOLONIE, Senatorul, din Roma, denunţat de unul din sclavii săi că este creştin şi condamnat să fie decapitat († 21 Aprilie 185, Roma);

Sfinții Mucenici: VICTOR, ZOTIC, ZENO, ACHINDIN şi SEVERIAN, care au pătimit în Nicomidia și care s-au săvârşit de sabie († 303)

Sfântul Mucenic Victor

Toţi 5 au fost muceniciţi în timpul împărăţiei lui Decius. Ei, cu toţii, au fost păgâni, până când au văzut, cu ochii lor, martiriul Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă. Văzând chinurile şi vitejia acestuia, precum şi nenumăratele şi marile Minuni, care se lucrau prin el, ei au îmbrăţişat, fără şovăială, Credinţa creştină. De aceea, au fost şi ei omorâţi, la rândul lor, primind şi ei, după vrednicie, veşnicile cununi ale slavei.

Sfântul Mucenic VANUSTIAN, ProConsul, care a pătimit la Todi, în Italia și Sfântul Ierarh OLCANUS, Mărturisitorul, din Irlanda (secolele al IV-lea și al V-lea);

Sfinții Ierarhi EUSEBIE, din Italia și PETRU, Patriarhul Ierusalimului (+ 503 și + 552)

Sfinții Cuvioși BITHEUS şi GENOCUS, din Irlanda († secolul al VI-lea);

Sfântul Cuvios DEICOLA († secolul al VII-lea);

Sfântul Cuvios LASERIAN, Stareţul de la Leighlin († 18 Aprilie 639), din Irlanda

Sfântul Cuvios LASERIAN, Stareţul de la Leighlin

Sfinții Cuvioși EFTIMIE, Făcătorul-de-Minuni și COGITOS, Monahul, de la Kildare, Irlanda († 650);

Sfânta Cuvioasă AGIA, Monahia († 711, Mons, Belgia), de la Mănăstirea Mons, din Belgia și Sfântul Ierarh WICTERP, Episcop de Ausburg, Germania († 749);

Sfinții Cuvioși AUXENTIE († 820), ucenicul Sfântului Sfințit Mucenic Cosma, Episcopul Calcedonului și NAVCRATIE, Studitul († 848);

Sfântul Cuvios MATEI († 850);

Sfântul Sfințit Nou Mucenic PERFECTUS, Preotul, de la Cordoba, Spania, martirizat de musulmani în Duminica Sfintelor Paşti († 18 Aprilie 850, Cordoba, Spania);

Sfântul Cuvios VASILE (Ratishvili), Făcătorul-de-Minuni, din Georgia, nevoitor în Sfântul Munte Athos, la Sfânta Mânăstire Iviru († secolul al XIII-lea)

Sfântul Cuvios VASILE (Ratishvili), Făcătorul-de-Minuni, din Georgia

Sfinții Cuvioși EFTIMIE, Luminătorul Careliei, din Finlanda şi ucenicii săi: ANTONIE şi FELIX, din Novgorod, Rusia († 1435)

Sfinții Cuvioși EFTIMIE, Luminătorul Careliei, din Finlanda şi ucenicii săi: FELIX şi ANTONIE

Sfântul Mucenic TUNOM, Emir arab († 1579), care L-a mărturisit pe Hristos, văzând Sfânta Lumină, de Paşti, ţâşnind prin stâlpul de la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt, atunci când turcii i-au împiedicat pe ortodocşi să intre în Biserică şi aceştia au ţinut slujba afară, în faţa Bisericii

Sfântul Mucenic Tunom şi coloana care arde, Icoană de la Mănăstirea Megali Panaghia, Ierusalim

Emirul arab care L-a mărturisit pe Hristos după ce a văzut Lumina Sfântă crăpând coloana de la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt.

Coloana, de la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt, crăpată, prin crăpătura căreia a venit Sfânta Lumină

Întâmplarea a avut loc în contextul în care autoritățile otomane ale vremii au interzis Patriarhului Sofronie al IV-lea, aflat în primul an al slujirii sale ca Întâistătător, să oficieze slujba din Sâmbăta mare înăuntrul Bisericii.

Patriarhul și credincioșii ortodocși au rămas să se roage la intrare, lângă coloanele de piatră ale ușii. După lăsarea serii, una din coloane s-a crăpat, iar Lumina ieșea din interior.

Coloana, de la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt, crăpată, prin crăpătura căreia a venit Sfânta Lumină

În scurt timp, mulțimea credincioșilor s-a umplut de făclii, spre rușinea ereticilor și mirarea autorităților. La vederea acestei întâmplări, mai presus de fire, li s-a permis să intre în Sfântul Mormânt și li s-a acordat dreptul firesc de a sluji anual în Sfântul Mormânt, în Sâmbăta mare. Un muezin musulman pe nume Tunom, care a văzut Minunea din minaretul moscheii de peste drum, când a văzut aprinderea coloanei a conștientizat autenticitatea Minunii şi a mărturisit coreligionarilor săi Puterea lui Iisus Hristos.

Văzând minunea, el a strigat: „Mare este Credinţa creştinilor! Unu este Adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul creştinilor! Cred în Hristos, Cel înviat din morţi. Mă închin lui ca Dumnezeu al meu!

După ce a discutat, cu ei, în contradictoriu, această mărturisire a lui a fost pricină de a fi decapitat şi de a i se da trupul focului spre ardere.

Astăzi el este socotit oficial drept Mucenic al Ortodoxiei, pomenirea lui se săvârșește la 18 Aprilie şi în Marţea luminată, iar Moaştele lui se află în Mănăstirea Megali Panaghia, din Ierusalim.

Sfântul Mucenic Tunom şi coloana care arde

Sfinții Cuvioși Mucenici HRISTOFOR şi IOSIF, Monahii, de la Mănăstirea Dionisiu, din Sfântul Munte Athos († secolul al XIX-lea);

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic CHIRIL VI, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului [n. 1769, Adrianopol (azi, Edirne, Turcia)-† 22 Aprilie 1821, Edirne, Turcia]

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic CHIRIL VI, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului

Și tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Sfințiți Noi Mucenici, din Rusia: VISARION (Selinin), Preotul († a fost omorât în 1918 de ateiştii- bolşevici), ALEXIE (Krontenkov), Preotul († 1930), MIHAIL, Preotul, VASILE (Derzhavin), Preotul († 1930) şi NICOLAE († 1937), Preotul şi cei dimpreună cu dânşii, care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Visarion (Selinin), Preotul

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă Nouă Muceniţă TAMARA (Satsi), Stareţa din Cheboksara (Chuvashia) (n. 1876-† a murit pe 18 Aprilie 1942, în lagărul de muncă silnică de lângă Oraşul Alatyr, din Republica Chuvash, unde ispăşea o sentinţă de 10 ani).

Sfânta Cuvioasă Nouă Muceniţă TAMARA (Satsi), Stareţa

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Molaise_of_Leighlin;
 2. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2019/04/18/sfantul-cuvios-ioan-ucenicul-sfantului-grigorie-decapolitul-112307.jpg;
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Apollonius_the_Apologist;
 4. https://www.facebook.com/243337569394824/posts/758401211221788/;   
 5. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/2830/2786/1MA77__79939.1393353398.jpg?c=2;
 6. https://it.wikipedia.org/wiki/Calogero_di_Brescia;
 7. https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/sinaxar/sfantul-cuvios-ioan-ucenicul-sfantului-grigorie-decapolitul-143531.html;
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Calocerus;
 9. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_un_Cuvios;
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Athanasia_of_Aegina;
 11. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/04/18/18-aprilie-sf-cuv-ioan-ucenicul-sf-grigorie-decapolitul-sf-mc-ioan-cel-nou-de-la-ioannina-sf-mc-victor-zotic-zeno-achindin-si-severian-proloagele-de-la-ohrida/;
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/April_18_(Eastern_Orthodox_liturgics);;
 13. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-cuvios-ioan-ucenicul-sfantului-grigorie-decapolitul;
 14. https://fr.wikipedia.org/wiki/Aye_de_Mons;
 15. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6362/p1e763o33d17l61ra2k1d1t961ehr4.jpg;
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Cogitosus;
 17. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/04-April/18AprEng.pdf;
 18. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/sv-tamara-satsi;
 19. https://scontent.fotp3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/57362465_758401051221804_391475359813468160_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=NnI2yup8fJwAX_jrmZj&_nc_ht=scontent.fotp3-3.fna&oh=627f2dd1d6012a10b87a3d1822f50b0d&oe=60879C32;
 20. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie18.htm;    
 21. https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Aye;
 22. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/sv-vissarion-selinin;
 23. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/1457;
 24. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/136/p18lfoge2p5qr9j21ft4qpond63.jpg;   
 25. https://en.wikipedia.org/wiki/Perfectus;
 26. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2887/p1dt44fq5h151mriupp0abbdn3.jpg;
 27. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/326;
 28. https://i.imgur.com/qzNCNzp.jpg;
 29. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1857/p1dt440cu018p3al61m90k211b7h3.jpg;  
 30. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyril_VI_of_Constantinople;
 31. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/509/p1e761ioh5nrqnll1a483m67qs3.jpg;
 32. https://chirho88888888.wordpress.com/2021/02/25/sfintii-zilei-271/;
 33. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/icons/313/p1e764fe2o10t91vbrluuqrg7sj3.jpg;
 34. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/%CE%9F_%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%A4%27.JPG;
 35. https://www.crestinortodox.ro/files/image/diverse%20-%20poze%203/sfantul-tounom-sfanta-lumina-emirul-2.jpg;
 36. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/icons/313/p1e76447teme515351jof18i28ua3.jpg;
 37. https://www.qmagazine.ro/cum-vine-lumina-din-noaptea-invierii-la-sfantul-mormant/;
 38. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2021/03/14ad1-kionas_13.jpg;
 39. http://www.christopherklitou.com/18_april_john-athanasia.jpg;
 40. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2021/03/e2177-18_2bc38ec2a4c38ec2a1c38ee284a2c38ec2a4c38ee280942bc38ec2a0c38ee28098c38ec2a3c38ec2a7c38ee28098_2bc38ec2a4c38ec5b8c38ec2a5c38ec29dc38ec5b8c38ec5932bc38ee280a2c38ec593c38ee284a2c38e.jpg;
 41. https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1450/144958_sfantul-tounom-sfanta-lumina-emirul.jpg;    
 42. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_aprilie.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: