SFINŢII ZILEI

În luna Aprilie, în ziua a nouăsprezecea, îl pomenim pe Sfântul Cuvios IOAN, de la Lavra Veche, Paleolavritul, nevoitor în Lavra Sfântului Hariton, din Palestina († secolul al VIII-lea).

Sfântul Cuvios IOAN, de la Lavra Veche

Crescut de mic în Dreapta Credinţă şi având mare dragoste faţă de Biserica lui Hristos, Sfântul Cuvios Ioan se străduia în fiecare zi să se lipească de Dumnezeu, după cuvântul cel scris în Psalmi: „Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea” (Ps. 72, 27). Trecând cu vederea deşartele plăceri şi mândria lumii, a părăsit patria sa şi, plecând la Ierusalim, s-a închi­nat Cinstitei Cruci şi la Sfântul Mormânt al Domnului Iisus Hris­tos, apoi a intrat în cinul mo­na­hal.

Aproape de Ierusalim se afla o Mânăstire care se numea Lavra Veche sau Peştera Veche.

La început a fost doar o peşteră de tâlhari, dar a devenit Mânăstire, prin grija Sfântului Hariton, care, prins fiind de tâlhari, a scăpat din mâinile lor şi a dat de comoara lor.

Cu aceasta, el a construit o Biserică în peşteră şi una deasupra peşterii.

Sfântul Cuvios Ioan s-a aşezat în vestita Lavră a Sfântului Hariton, ducând acolo o viaţă curată de muncă, de post, rugăciune şi de adâncire în Sfintele Scripturi. Pentru viaţa sa curată s-a învrednicit şi de darul preoţiei. Deci, după o viaţă îndelungată, plăcută lui Dumne­zeu, fericitul Ioan s-a făcut ca un Înger în trup şi tuturor pildă de viaţă fără prihană. La adânci bătrâneţi s-a mutat, în pace, la Domnul, în Locaşul, cel ceresc, purtat fiind sufletul său de Îngerii cei fără de trupuri.

Troparul Sfântului Cuvios Ioan, de la Lavra Veche (Glasul al 8-lea):

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile, cele dintru adânc, ai făcut ostenelile tale însutit roditoare ; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu Minunile, Ioan, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre!

Condacul Sfântului Cuvios Ioan, de la Lavra Veche (Glasul al 2-lea):

Cu curăție sufletească, Dumnezeiască întrarmându-te și cu neîncetata rugăciune și, ca o suliță tare în mâini ținând-o, ai junghiat taberele drăcești, Ioan, Părintele nostru. Neîncetat roagă-te pentru noi toți!

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic PAFNUTIE, din Ierusalim şi cei 546 de Sfinţi Mucenici martirizaţi împreună cu el († 303).

Sfântul Sfințit Mucenic PAFNUTIE

Sfântul Martir Pafnutie a fost chemat din Egipt şi s-a nevoit în deşert. În timpul persecuţiilor lui Diocleţian (284-305), guvernatorul Adrian a poruncit ca Sfântul Pafnutie să îi fie adus înainte. Sfântul, neaşteptând după aceştia de au fost trimis să îl aducă,s-a înfăţişat înaintea guvernatorului pentru a mărturisi pe Hristos şi pentru a primi muceniceştile cazne.

Dintre soldaţii care l-au pus la cazne, Dionisie şi Calimachi, văzând puterea cu care Dumnezeu îl ţinea pe Mucenic neatins, au crezut în Hristos, Mântuitorul ei înşişi, faptă pentru care le-au fost tăiate capetele. După aceste cazne, Sfântul Pafnutie a fost aruncat în închisoare unde, dintre cei închişi aduce la Hristos un număr de 40, aceştia fiind şi ei martirizaţi prin arderea cea de vii.

După o vreme, Sfântul Pafnutie a fost lăsat liber, nevătămat arătându-se, prin Grija lui Hristos, iar un creştin pe nume Nestorie l-a primit pe dânsul la sine. Acesta, împreună cu a sa familie, primind îndrumarea cea duhovnicească a Sfântului, au ajuns în curând dintre cei mai râvnitori în credinţă, iar până într-un sfârşit au primit moartea cea mucenicească. Sfântul a fost sfătuitor şi a întărit în credinţă mulţi alţi creştini pentru a-L mărturisi pe Hristos şi pentru a primi de Dumnezeu binecuvântatele cazne. Unii fost au tăiaţi cu săbiile, alţii, arşi de vii. 546 a fost numărul acestora.

Sfântul însuşi a fost aruncat de călăi într-un râu cu o piatră atârnată de gât, dar, minune, s-a arătat plutind acesta la mal cu piatra. Până în sfârşit l-au trimis pe Sfântul Mucenic înaintea lui Diocleţian însuşi, împăratul ordonând ca Sfântul să fie răstignit într-un smochin.

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic PAFNUTIE

Troparul Sfântului Sfântului Sfinţit Mucenic Pafnutie (Glasul al 4-lea):

Şi părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul Adevărului drept învățând și, cu Credință, răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condacul Sfântului Sfântului Sfinţit Mucenic Pafnutie (Glasul al 4-lea):

Preoţind, mai întâi cu suflet curat şi pe urmă, pătimind cu minte preatare, ai bineplăcut lui Dumnezeu. Drept aceea, petrecând întru cele cereşti, Părinte, dănţuieşti cu Mucenicii şi te bucuri împreună cu Ierarhii, Sfinţite Mucenice, PreaFericite Pafnutie.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinţii Mucenici TEODOR, soldat roman, mama sa, FILIPA, DIOSCOR, SOCRATE, soldatul şi DIONISIE († 220, Pamfilia, azi, în Turcia).

Martiriul Sfinţilor Mucenici TEODOR, FILIPA, DIOSCOR, SOCRATE şi DIONISIE

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh GHEORGHE, Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei și apărător al Sfintelor Icoane († 814).

Sfântul Ierarh GHEORGHE, Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei

Acest Sfânt a trăit pe vremea luptătorilor împotriva Icoanelor, din pruncie fiind dat lui Dumnezeu. Şi pentru covârşitoarea lui virtute a fost hirotonit Episcop al Antiohiei, din Pisidia. Când, prin sfatul viclean al diavolului, s-a pornit eresul luptătorilor împotriva Icoanelor şi se trimiteau scrisori pretutindenea, ca toţi episcopii să meargă, cu grăbire, la Constantinopol, s-a dus şi acesta, care, neplecându-se a se face de un cuget cu ereticii şi a se lepăda de închinarea Sfintelor Icoane, a fost osândit la surghiun şi la rea pătimire, întru care şi murind, s-a mutat către Domnul.

Sfântul Ierarh GHEORGHE, Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh TRIFON, ArhiEpiscopul Constantinopolului (n. sfârşitul secolului al IX-lea-† 933).

Cel întru Sfinți Trifon al Constantinopolului a fost Patriarh al Constantinopolului în secolul al X-lea, între anii 928 și 931.

Trifon a fost Călugăr în Constantinopol încă din tinerețea lui. S-a distins prin blândețea sa, lipsa de răutate, supunerea deplină Voii lui Dumnezeu, Credința fermă și dragostea pentru Biserică. După moartea Patriarhului Ștefan al II-lea, din anul 928, călugărul Trifon a fost contactat de împăratul Roman I Lecapenos care i-a oferit să fie „locum tenens” al Patriarhului de Constantinopol cu condiția să demisioneze când Teofilact Lecapenos, fiul lui Roman I, urma să împlinească vârsta necesară pentru a fi hirotonit patriarh. Trifon a acceptat, cu smerenie, povara slujirii patriarhale și a păstorit Biserica timp de 3 ani cu multă înțelepciune.

În 931, când împăratul a considerat că Teofilact a ajuns la vârsta potrivită, i-a cerut Patriarhului Trifon să cedeze scaunul patriarhal. Totuși, Trifon nu a considerat potrivit să cedeze tronul patriarhal unui tânăr atât de lipsit de experiență și a refuzat să o facă. Neputându-l intimida pe Patriarhul Trifon, deoarece viața lui era fără pată, împăratul s-a înfuriat și a vrut să-l aresteze și să-l execute, dar Trifon era foarte iubit de popor pentru virtuțile sale. Atunci, împăratul Roman I s-a întors către sfaturile viclene ale Episcopului Teofil de Cezareea.

Episcopul Teofil a mers la Patriarhul Trifon și a început să-l îndemne, cu vicleșug, să nu facă pe plac împăratului și să nu demisioneze din scaunul patriarhal. A început să-l sfătuiască pe Patriarh să ia măsuri de precauție și să risipească împresia pe care o avea împăratul despre el cum că era analfabet. Și pentru aceasta Episcopul Teofil i-a sugerat, cu viclenie, să-și scrie numele și titlul în partea de jos a unei pagini goale și să o dea împăratului. Nedându-și seama de fraudă, sincerul Patriarh, la un sinod al episcopilor a luat o foaie curată de hârtie și și-a trecut pe ea titlul și semnătura: „Trifon, prin Mila lui Dumnezeu, ArhiEpiscop al Constantinopolului și Patriarh Ecumenic al Noii Rome”.

Când hârtia a fost prezentată împăratului, el a dat dispoziție secretarilor imperiali să scrie deasupra semnăturii patriarhului: „Prin prezenta demisionez din funcția de Patriarh, deoarece mă consider nepotrivit pentru această poziție”. După ce acest document fals a fost citit în fața demnitarilor imperiali, slujitorii l-au scos pe Trifon din încăperile patriarhale. Când Trifon și-a dat sema că a fost înșelat, a fost prea târziu, Teofilact fiind deja proclamat Patriarh la 2 Februarie 933.

Trifon a suportat cu răbdare nedreptatea care i s-a făcut. El s-a reîntors la propria Mânăstire unde a trăit ca simplu Călugăr încă un an, înainte să treacă la Domnul în 933. Trupul său a fost adus înapoi la Constantinopol și înmormântat împreună cu ceilalți patriarhi.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios SIMEON, cel Desculţ, Egumenul Sfintei Mânăstiri Filoteu, din Sfântul Munte Athos, cel ce avea o singură haină şi umbla desculţ, care a fost şi ctitor, în acelaşi munte, al Flamuriei Sfintei Treimi, care, cu pace, s-a săvârşit († 1594, Constantinopol).

Sfântul Cuvios SIMEON, cel Desculţ, Egumenul Sfintei Mânăstiri Filoteu, din Sfântul Munte Athos

Acest Cuvios Simeon a dus o viaţă de pustniceşti nevoinţe la Sfântul Munte Athos, iar, pentru o perioadă scurtă de timp, a fost şi Stareţul Mânăstirii Filotheu. El i-a întărit în Sfânta Credinţă pe locuitorii multor ţinuturi balcanice, lucrând în acest timp şi multe Minuni. El umbla desculţ şi, de aceea, a şi primit numele «cel Desculţ». Sfântul Cuvios Simeon a trecut la cele veşnice la Constantinopol.

Tot în această zi, îi pomenim pe:

Sfinții Mucenici CRISTOFOR, TEONA şi ANTONIE, Ostaşi din Nicomidia, care au crezut în Hristos prin Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și care s-au săvârşit prin foc († 303)

Sfântul Mucenic TEONA

Cristofor, Teona şi Antonie erau 3 tineri Ofiţeri din armata împăratului Diocleţian. Când Sfântul Mare Mucenic Gheorghe era torturat, aceştia 3 au fost martorii chinurilor lui şi ai marilor Minuni care se lucrau, prin el, înaintea poporului. Pe acestea văzându-le, ei s-au înfăţişat înaintea împăratului, s-au dezbrăcat de armele lor, şi-au scos centurile militare, care însemnau rangul lor şi au mărturisit, cu curaj, Numele Stăpânului Hristos. Pentru aceasta, ei au fost supuşi, la rândul lor, chinurilor celor mai cumplite, fiind în cele din urmă arşi de vii. Trupurile lor au ars, iar sufletele lor au zburat fericite la ceruri, intrând în bucuria veşnică a Domnului Iisus Hristos. Aceşti 3 Sfinţi Mucenici au luat, cu cinste, mucenicia în Nicomidia, la anul 303.

Sfinţii Mucenici ERMOGEN, CAIUS, EXPEDIT, ARISTONIC, RUF şi GALATA, martirizaţi la Melitine (azi, în Turcia)

Sfântuli Mucenic EXPEDIT

Sfântul Mucenic VINCENŢIU, din Colliure, Franţa († 304);

Sfântul CRESCENŢIU, IpoDiaconul, din Florenţa, Italia († 396);

Sfântul Ierarh URSMER, Episcopul Flandrei, Belgia (n. 27 Iulie 644, Fontenelle, Franţa-† 18 Aprilie 713, Lobbes, Belgia);

Sfântul Cuvios GEROLD, Pustnicul, de lângă Mitternach, în Germania († 978);

Sfântul Sfințit Mucenic ALPHEGE, ArhiEpiscop de Canterbury, în Anglia († 1012)

Sfântul Sfințit Mucenic ALPHEGE, ArhiEpiscop de Canterbury

Sfântul Cuvios NICHIFOR, Egumenul Mănăstirii Katabad;

Sfântul Ierarh IOASAF (Bolotov), (primul) Episcop de Alaska, Luminătorul Alaskăi şi al Americii (n. 9 Ianuarie 1761-† 1799)

Sfântul Ierarh IOASAF (Bolotov), (primul) Episcop de Alaska, Luminătorul Alaskăi şi al Americii

Sfântul Cuvios Nou Mucenic AGATANGHEL, Monahul, de la Mănăstirea Esfigmenu, din Sfântul Munte Athos († 19 Aprilie 1819)

Sfântul Cuvios Nou Mucenic AGATANGHEL, Monahul

Cuviosul Agatanghel era din Tracia. Numele lui, din lume, fusese Atanasie. Fiind rob la turci, el a fost trecut, cu forţa, la Islam, în oraşul Smirna. Pentru pocăinţă, el s-a tuns Monah în Sfântul Munte Athos, la Mânăstirea Esfigmenu. Chinuit, în continuare, de conştiinţa sa, el a dorit să-şi spele păcatul turcirii cu propriul lui sânge. El a plecat la Smirna, unde s-a arătat înaintea turcilor, purtând o Cruce şi o Icoană a Răstignirii lui Hristos. El a fost omorât, prin tăierea capului, în ziua de 19 Aprilie a anului 1819, pe când era în vârstă de 19 ani. După moartea lui, el a apărut viu înaintea lui Ghermano, părintele lui duhovnicesc din Sfântul Munte.

Sfântul Sfințit Mucenic PAFNUTIE, Sfântul Cuvios Nou Mucenic AGATANGHEL, Monahul şi Sfântul Cuvios SIMEON, cel Desculţ, Egumenul Sfintei Mânăstiri Filoteu, din Sfântul Munte Athos

Sfinții Sfințiți Noi Mucenici, din Rusia VICTOR (Ostrovidov),Episcop de Glazov (n. 8 Mai 1878-† a murit pe 19 Aprilie 1934, în Neritsa, unde ispăşea o sentinţă de 3 ani de exil în Teritoriile de Nord) și DIMITRIE (Vlasenkov),Preotul († 1942), care au pătimit în timpul regimului comunist

Sfântul Sfințit Nou Mucenic VICTOR (Ostrovidov),Episcop de Glazov

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_un_Cuvios;
 2. https://chirho88888888.wordpress.com/2019/09/25/sfintii-zilei-25/;
 3. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ursmer_de_Lobbes;  
 4. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2017/04/19/sfantul-cuvios-ioan-de-la-lavra-veche-sfantul-sfintit-mucenic-pafnutie-harti-40988.jpg;
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/George_the_Confessor;
 6. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/04/19/19-aprilie-sf-cuv-ioan-de-la-pesterile-vechi-sf-mc-cristofor-teona-si-antonie-sf-trifon-patriarhul-constantinopolului-sf-cuv-mc-agatanghel-sf-cuv-simeon-cel-descult-proloagele-de-la/;
 7. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Paphnutius_of_Egypt_%28Menologion_of_Basil_II%29.jpg;
 8. https://basilica.ro/sf-cuv-ioan-de-la-lavra-veche-sf-sfintit-mc-pafnutie/;
 9. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Menologion_of_Basil_067.jpeg;
 10. https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/sinaxar/sfantul-cuvios-ioan-de-la-lavra-veche-sfantul-sfintit-mucenic-pafnutie-harti-121842.html;
 11. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/sv-viktor-ostrovidov-glazovskij;
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore,_Philippa_and_companions;
 13. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/343/p1ec390ik6lk9b0tgg313df1cnk3.jpg;     
 14. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-sfintit-mucenic-pafnutie;
 15. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/343/p18lg27hlrveo1m811qmn82pchk3.jpg;
 16. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Alfe983.jpg;
 17. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/343/p18lg27hm0ulp1n8n142e1l4j1g2f4.jpg;
 18. https://ro.orthodoxwiki.org/Trifon_al_Constantinopolului;
 19. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2592/p1e78b9c321gu117s2f3hqcv1nk93.jpg;
 20. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Viktor-ostrovidov-bishop.jpg;
 21. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2592/p190gts14lcfstv71f1lolmeg3.jpg;   
 22. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie19.htm;
 23. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/4775/p1e78acnu31cbc4ve1qm616b7cam3.jpg;
 24. https://orthodoxcanada.ca/images/0/09/Bishop-Joasaph-%28Bolotov%29-of-Kodiak-%281761-1799%29.jpg;
 25. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/5292/p1dt4516mn1kp16ru1gr21ehv1opm3.jpg;
 26. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/04-April/19AprEng.pdf;
 27. http://www.christopherklitou.com/19_april_paphnutius_agathangelus_symeon.jpg;   
 28. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_aprilie.pdf

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: