SFINŢII ZILEI

În luna Aprilie, în ziua a douăzeci și opta, îi pomenim pe Sfinții Apostoli, din cei 70, IASON, Episcopul Tarsului Ciliciei şi SOSIPATRU, Episcopul Iconiei, care au pătimit la Cherchira, în Insula Corfu († secolul I).

Sfântul Apostol Iason

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Iason se numără printre Cei 70 de Apostoli. Sfântul Iason este prăznuit în Biserica Ortodoxă la 28 Aprilie (împreună cu Sfântul Apostol Sosipatru), iar la 4 Ianuarie este pomenit împreună cu Cei 70.

Născut în Tars, el a fost numit Episcop în Tars de către Apostolul Pavel. Împreună cu Apostolul Sosipatru el a mers în Insula Corfu unde au construit o Biserică în cinstea Apostolului Ștefan și unde au convertit mulți păgâni la Credința creștină. Văzând acestea, regele din Corfu i-a aruncat în temniță unde ei au convertit alți 7 prizonieri: Saturninus, Jakischolus, Faustianus, Januarius, Marsalius, Euphrasius și Mammius. Atunci, regele i-a condamnat la moarte pe cei 7 și i-a aruncat în smoală topită.

Fiica regelui, fecioara Cerchira, văzând acestea și cum sunt torturați Sfinții Apostoli, și-a împărțit bijuteriile săracilor și s-a convertit la creștinism. Regele s-a mâniat și a întemnițat-o până ce avea să se lepede de Hristos. Apoi el a dat foc închisorii, dar ea a rămas nevătămată. Văzând această Minune, mulți oameni s-au botezat. Apoi, regele a poruncit ca ea să fie legată de un copac și omorâtă cu săgeți.

Mulți credincioși au fugit într-o insulă învecinată ca să scape de regele mânios, dar în timp ce acesta îi urmărea, barca lui s-a scufundat. Regele cel nou a trecut l-a creștinism și a primit numele de Sebastian, prin Botez. De atunci, Sfinții Sosipatru și Iason au propovăduit Evanghelia liberi și au zidit o Biserică în Corfu. Ei au trăit, până la adânci bătrâneți, când și-au dat sufletele în Mâna Domnului.

Sfântul Apostol Iason

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Sosipatru se numără printre Cei 70 de Apostoli. Sfântul Sosipatru este prăznuit la 28 Aprilie (împreună cu Sfântul Apostol Iason), la 10 Noiembrie, iar la 4 Ianuarie este pomenit împreună cu Cei 70.

Născut în Aheea, Sosipatru a fost Episcop în Iconium (anterior Sfântului Apostol Tertie), fiind hirotonit de ruda sa, Apostolul Pavel.

Sfântul Apostol Sosipatru

Troparul Sfinților Apostoli Iason și Sosipatru (Glasul al 3-lea):

Sfinților Apostoli Iason și Sosipatru, rugați pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre!

Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru

Condacul Sfinților Apostoli Iason și Sosipatru (Glasul al 2-lea):

Cu învățăturile lui Pavel luminându-vă, v-ați făcut luminători lumii, de 3 ori fericiților, că ați luminat, pururea, lumea, cu Minuni, Iason, izvorul tămăduirilor, Sosipatru, lauda Mucenicilor lui Hristos. ApostoliM de Dumnezeu purtători, folositori celor din nevoi, rugați-vă lui Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici, dintre tâlhari: SATURNIN, IACHISOL, FAUSTIAN, IANUARIE, MARSALIE, EUFRASIE şi MAMIN, care, crezând în Hristos, prin Apostolul Iason, s-au săvârşit, fiind aruncați într-o căldare cu smoală încinsă († secolul I).

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Muceniţă CHERCHIRA, fiica guvernatorului Insulei Corfu, care s-a săvârșit, fiind străpunsă cu săgeți († secolul I).

Sfânta Muceniţă CHERCHIRA

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici ZINON, VITALIE, EUSEBIE şi NEON, convertiţi de Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru,care s-au săvârşit prin foc († 63).

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Apostoli, din cei 70, ONISIFOR, Episcopul Colofonului şi EVOD, Episcopul Antiohiei († secolul I).

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Onisifor se numără printre Cei 70 de Apostoli. El a fost Episcop în Colofon (Asia Mică) și mai târziu în Corint.

Sfântul Apostol Pavel scrie despre el: Domnul să aibă milă de casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a însuflețit și de lanțurile mele nu s-a rușinat, ci venind în Roma, cu multă osârdie m-a căutat și m-a găsit. Să-i dea Domnul ca, în ziua aceea, el să afle milă de la Domnul. Şi cât de mult mi-a slujit el în Efes, tu știi prea bine.(2 Tim 1:16-18).

El este pomenit de Biserică la 28 Aprilie și 7 Septembrie (împreună cu Apostolul Evod), precum și la 8 Decembrie, împreună cu Apostolii Sostene, Apollo, Chesarie, Chifa și Epafrodit. Ceilalți au adormit, în pace, în Domnul, dar Sfântul Onisifor a avut parte de moarte mucenicească în Orașul Parium (nu departe de Efes) pe țărmurile Helespontului, unde mersese să Îl propovăduiască pe Hristos printre păgânii de acolo.

Cei 70 de Apostoli au fost aleși de Mântuitorul Iisus Hristos Însuși și trimiși să propovăduiască. Ei au fost aleși după o vreme de la alegerea Celor 12 Apostoli (Luca 10:1-24).

Sfântul Apostol Onisifor

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Evod se numără printre Cei 70 de Apostoli și a fost primul Episcop al Antiohiei, în Siria, după Sfântul Apostol Petru. El este pomenit de Biserică la 28 Aprilie și la 7 Septembrie, împreună cu Apostolul Onisifor.

Sfântul Sfințit Ignatie,Teoforul, ucenicul Sfântului Ioan Teologul și Evanghelistul, îl menționează în a sa Scrisoare către Antiohieni: „Amintește-ți de binecuvântatul frate Evod, care a fost primul tău preot făcut de către Apostoli.”

Într-una din cele câteva lucrări ale Sfântului Evod, el scrie că Maica Domnului L-a născut pe Mântuitorul lumii întregi pe când ea avea vârsta de 15 ani. Alte lucrări ale Sfântului nu au ajuns până în zilele noastre. Istoricul Bisericii, Nichifor Calist, care a trăit în secolul al XIV-lea, menționează o carte a Sfântului Evod numită Steaua sau Farul.

Sfântul Evod a păstorit, ca Episcop, timp de 27 de ani și a murit, ca Mucenic, în anul 66 în timpul persecuțiilor, împotriva creștinilor, declanșate de împăratul Nero (54-68).

Troparul Sfinților Apostoli Onisifor și Evod (Glasul al 3-lea):

Sfinților Apostoli Evod și Onisifor, rugați pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre!

Condacul Sfinților Apostoli Onisifor și Evod (Glasul al 4-lea):

Vițe v-ați arătat Viei lui Hristos, înțelepților Evod și Onisifor, dătătoare de struguri, întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie și prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugați-vă ca să se dăruiască nouă mare milă și iertare greșelilor.

Tot în această zi, îi pomenim pe:

Sfânta Muceniţă VALERIA, din Milano, Italia († secolul I)

Sfânta Muceniţă VALERIA

Sfântul Mucenic CRISTODUL, Etiopianul, care a pătimit împreună cu Sfânta Muceniță Cherchira († 63);

Sfântul Sfințit Mucenic MARCU, din Galileea, Episcop de Abruzzi, Italia († 92);

Sfântul Ierarh AUXEBIE, Episcop de Soli, Cipru († 102);

Sfânta Muceniţă FIRMINA, din Amelia, Italia († secolul al III-lea);

Sfântul Sfinţit Mucenic AFRODISIE (n. 25 Mai m7, Egipt-† 28 Aprilie 65, Béziers, Franţa), Episcop de Béziers,  CARALIP, AGAPIE şi EUSEBIE, din Languedoc, Franţa († 65);  

Sfântul Mucenic TIBALD, din Panonia († 304)

Acesta era de neam slav din Câmpia Panoniei. În timpul domniei împăratului Diocleţian el a fost torturat, cu sălbăticie, pentru Credinţa lui creştină, luând mucenicia la locul numit Ţibal.

Sfântul Ierarh AFRICAN, Episcop de Lyon, Franţa († secolul al V-lea);

Sfântul Cuvios CRONAN, Întemeietorul și Egumenul Mănăstirii Roscrea, din Irlanda († 28 Aprilie 640, Irlanda);

Sfântul Ierarh PAMFIL, Episcop de Sulmona-Abruzzo, Italia († 700);

Sfântul Ierarh ARTEMIE, Episcop de Sens, Franţa († 609);

Sfântul GERARD, Pelerinul († 639);

Sfântul Ierarh PRUDENŢIE, Episcop de Tarazona, Spania († 700);

Sfântul Ierarh ADALBERO, Episcop de Ausburg, Germania († 909)

Sfântul Ierarh ADALBERO, Episcop de Ausburg

Sfântul Ierarh CHIRIL, Episcop de Turov, Rusia (n. 1130-† 1182)

Sfântul Ierarh CHIRIL, Episcop de Turov

Sfântul CHIRIL, Întemeietorul Sfintei Mânăstiri Syrinsk, din Karelia, Rusia († 1402);

Sfântul Cuvios CHIRIAC, Egumenul, din Kargopol-Vologda, Rusia († 1462);

Sfânta Nouă Muceniţă ANA (Şaşkina) (n. 1888-† a murit pe 28 Aprilie 1940, în lagărul de muncă silnică Mylga, unde ispăşea o sentinţă de 5 ani), din Rusia, care a pătimit în timpul regimului comunist.

Sfânta Nouă Muceniţă ANA (Şaşkina)

Și tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici MAXIM, CVINTILIAN şi DADA, din Ozovia, în Durostorum, care s-au săvârşit, prin sabie, în timpul împăratului Dioclețian († 28 Aprilie 304).

Sfântul Mucenic Maxim

„În timpul persecuției aceluiași împărat Dioclețian, Martirologiile pomenesc și numele a 3 Mărturisitori ai lui Hristos dintr-un sat de lângă Durostorum, capitala provinciei Moesia Inferior, înseamnă că învățătura creștină era cunoscută nu numai în orașe, ci și la sate, între țăranii daco-romani de atunci. Aceștia erau: Maximus (Maxim), Quintilianus (Cvintilian) și Dadas (Dada), originari din satul Ozovia (Ozobia). Primii doi aveau nume romane, iar ultimul purta un nume dac, semn că ei aparțineau populației din acel sat. Chiar și numele de Ozovia sau Ozobia este dacic. Se pare că unul din ei, Maxim, era citeț sau lector, deci un cleric de grad inferior care citea din Sfânta Scriptură la anumite slujbe. Din Sinaxarul zilei de 28 Aprilie, ziua pătimirii lor, aflăm că au fost pârâți de cineva că sunt creștini. Din ordinul guvernatorilor provinciei Moesia Inferior – Tavrinius și Gavinius – au fost arestați, legați în lanțuri și duși în Cetatea Durostorum. Cei doi dregători le-au propus să se lepede de Credința în Iisus Hristos și să aducă jertfe „mamei zeilor”, făgăduindu-le chiar că îi vor face preoți la un templu păgân închinat acesteia. Au refuzat toți trei și au rostit chiar cuvinte jignitoare la adresa acelor dregători și a zeilor la care se închinau. De pildă, Maxim spunea, între altele: „Hristos este împăratul cerurilor, Care poartă de grijă de toată făptura și ține în palmă toate câte sunt, iar noi nu ne vom închina niciodată la idoli făcuți de oameni”. În fața acestui refuz, dregătorii au poruncit să fie aruncați în închisoare. Acolo, „prin îngerească arătare se întărea mărturisirea lor, lăudând pe Dumnezeu”. Același Sinaxar înfățișează suferințele pe care le-au îndurat pentru statornicia lor în credința creștină: „Deci, Sfinții daco-români și români scoțându-i din temniță, i-au dezbrăcat de hainele lor și legându-i, i-au întins pe pământ și i-au bătut foarte cumplit, după care i-au aruncat din nou în închisoare. Văzând că nu primesc nici într-un chip să aducă jertfe și să se închine zeilor, au fost duși în satul lor, în Ozovia, unde li s-a tăiat capul”. Pătimirea lor s-a petrecut într-o zi de 28 Aprilie, probabil în anul 304. Așa s-au săvârșit din viață dreptcredincioșii Mărturisitori ai lui Hristos, Maxim, Cvintilian și Dadas, întăriți cu Harul Sfântului Duh și învredniciți de Viața cea veșnică, pe care Dumnezeu a pregătit-o aleșilor săi. Jertfa lor va fi impresionat, desigur, pe mulți dintre consătenii lor, care s-au întărit astfel în Credința creștină, ori au venit la Hristos, dacă nu-L cunoscuseră până atunci”.

Sfântul Mucenic Maxim

Troparul Sfinților Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas (Glasul al 4-lea):

Mucenicii Tăi, Doamne, Maxim, Cvintilian şi Dadas, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit, de la Tine, Dumnezeul nostru, că având Tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Evod;
 2. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2012/04/sfintii-maxim-cvintilian-si-dadas.jpg;
 3. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Onisifor;
 4. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu-„Sfinţi daco-romani şi români”, Editura Doxologia, Iaşi, 2007;
 5. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Pfarrkirche_Liesing_-_Adalbero.jpg;
 6. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Sosipatru;
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Kirill_of_Turov;  
 8. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/04/Sfintii-Iason-si-Sosipatru.jpg;
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3n%C3%A1n_of_Roscrea;
 10. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/sv-anna-shashkina;  
 11. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Iason;
 12. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6259/p1dtda6kv51k4nvi6tn8ve1tgf3.jpg;
 13. https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphrodise_de_B%C3%A9ziers;
 14. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/4107/p1e7vjndail4hit71cks1i4k1lc73.jpg;
 15. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/04/28/28-aprilie-sf-ap-iason-si-sosipatru-si-cherchira-fecioara-sf-mc-maxim-dada-si-cvintilian-sf-mc-tibald-proloagele-de-la-ohrida/;
 16. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2772/p1e7vi30s2lo4efrv7r1gd216ok4.jpg;
 17. https://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodisius;
 18. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/04-April/28AprEng.pdf;
 19. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2772/p1e7vi30s11os07351vum1g1l1dp93.jpg;
 20. http://www.christopherklitou.com/7_sept_onesiphorus_apostle.jpg;  
 21. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_mai_mul.C8.9Bi_Mucenici;
 22. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/5611/p1e7vgr0s14k193596lasc1irc3.jpg;
 23. https://en.wikipedia.org/wiki/April_28_(Eastern_Orthodox_liturgics);
 24. http://www.christopherklitou.com/29_april_jason_apostle.jpg;
 25. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1189/p1e7va6a141a001r6toe1v3lq833.jpg;
 26. http://www.christopherklitou.com/29_april_jason_apostle.jpg;   
 27. https://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_aprilie.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: