Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

SFINŢII ZILEI

Joi, 10 Iunie 2021, la 40 de zile după Praznicul Învierii Domnului, în cea de-a VI-a săptămână după Paşti, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Înălţarea Domnului.

Înălţarea Domnului

În aceeaşi zi, prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească, astfel că astăzi, în toate Bisericile din ţară şi străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru Credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.

Înălţarea Domnului

Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor şi a 2 Îngeri, care le-au vorbit Ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceştia să nu se lase copleşiţi de durerea despărţirii.

În anul 332 apărea, în lucrarea „Despre sărbătoarea Paştilor”, a lui Eusebiu din Cezareea, prima menţiune a Înălţării Domnului, care era sărbătorită, în acea vreme, odată cu Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea lui Hristos.

Către finalul secolului al IV-lea, sărbătoarea Înălţării s-a despărţit de cea a Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prăznuită în a 40-a zi după Înviere.

În secolul al VI-lea, Sfântul Roman Melodul compune Condacul şi Icosul Sărbătorii, iar imnografii din secolele următoare – Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul Iosif Imnograful – compun canoanele din slujba Înălţării.

Noul Testament menţionează, despre Înălţarea Domnului, că Domnul nostru Iisus Hristos se afla alături de Apostoli pe care „i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi Mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în Templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu”.

În Cartea Faptele Apostolilor, tot în Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Luca relatează: „Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învăţa, până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt Apostolilor pe care i-a ales (…), arătându-li-Se timp de 40 de zile şi vorbind cele despre Împărăţia lui Dumnezeu.(…) pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată, 2 bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, care au şi zis: Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer”. Acest text biblic arată că Înălţarea Domnului a avut loc la 40 de zile de la Înviere şi că 2 Îngeri s-au arătat Apostolilor vestindu-le cea de a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

Aşadar textele Sfintei Scripturi vorbesc despre Înălţarea Domnului, dovedesc realitatea istorică a acestui eveniment şi ne transmit că aşa cum am crezut în Învierea Domnului, tot aşa trebuie să credem şi în Înălţarea Sa la cer.

Semnificaţia Înălţării lui Hristos, pentru slava şi şederea Sa de-a dreapta Tatălui,  este chipul deplinei înDumnezeiri a umanităţii Sale, fiindcă prin toate Actele Sale, întrupare, moarte, înviere, El a înDumnezeit firea omenească pe care a asumat-o, iar prin Înălţare se poate spune că a transfigurat-o pe de-a-ntregul. Prin transfigurarea supremă a Trupului Său, Hristos poate deveni interior celor care cred în El, iar Înălţarea Domnului înseamnă că El continuă să fie prezent şi lucrător prin Sfântul Duh.

Mai mult, Înălţarea cu trupul la cer este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru veşnicie, căci Fiul nu Se înfăţişează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci şi ca Om. Prin Înălţarea Sa, nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci locuieşte chiar în inima celor care Îl iubesc.

În ţara noastră, în ziua Înălțării Domnului se serba și Ziua Eroilor, încă din anul 1920, prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920.

Mai mult, aşa cum aminteam, în aceeaşi zi, prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească, astfel că în această zi, în toate Bisericile din ţară şi străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru Credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.

În această zi, după Liturghie, sunt oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate Catedralele, Bisericile, Mânăstirile, cimitirele, Troițele și monumentele închinate acestora din țară și din străinătate. Apoi, la ora 12:00, în această zi de sărbătoare națională, clopotele tuturor Bisericilor Ortodoxe din România sunt trase în semn de recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, Credință și țară.

* * * * * *

De Înălțarea Domnului, creştinii ortodocşi se salută cu ”Hristos S-a înălţat! – Adevărat S-a înălţat!”

Aşa cum aminteam, din Biblie aflăm că, după Înviere, Iisus Hristos S-a arătat Ucenicilor timp de 40 de zile, după care S-a înălţat la cer în prezenţa lor. Deci Apostolii au fost martorii acestui eveniment.

Unii teologi afirmă ca salutul din ziua de Înălţare este folosit fie din neştiinţă, fie din exces de evlavie, el nefiind atestat de Biserică. Explicaţia ar sta în faptul că la sărbătoarea Paştelui se foloseşte aserţiunea „Hristos a Înviat!” la care ni se raspunde cu confirmarea „Adevărat, a Înviat!” pentru că Învierea nu a avut martori, ea fiind receptată cu îndoieli şi necredinţă. În schimb, susţin aceştia, Înălţarea Domnului a avut martori, a fost o despărţire izvorâtoare de lumină, deoarece Ucenicii s-au întors la Ierusalim „cu bucurie mare”, iar din acest motiv în cărţile de slujbă nu există o salutare similară cu aceea de la Sfintele Paşti.

Înălţarea Domnului

ICOANA ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI

Înălţarea Domnului

ACATISTUL ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI

Înălţarea Domnului

În luna Iunie, în ziua a zecea, îi pomenim pe Sfinții Mucenici ALEXANDRU şi ANTONINA, din Crodamon, Asia Mică († 3 Mai 313).

Sfinții Mucenici ALEXANDRU şi ANTONINA

Alexandru şi Antonina erau amândoi din Alexandria. Antonina era o cinstită fecioară, iar Alexandru, soldat imperial. Ei erau amândoi creştini. Antonina a fost adusă la judecată şi torturată.

Sfânta Muceniţă Antonina

Când au aruncat-o în temniţă, Alexandru, la porunca unui Înger al lui Dumnezeu, s-a dus la acea temniţă (deşi el, până atunci, nu o cunoştea pe Antonina), a acoperit-o cu mantia lui militară şi i-a zis să-şi plece capul ca astfel să poată ieşi printre gărzile închisorii. Aşa a scăpat fecioara, iar Alexandru a rămas în temniţă în locul ei. După aceea, l-au scos pe Alexandru înaintea judecătorului şi l-au torturat pentru Credinţa lui în Hristos. Auzind acestea, Antonina a alergat înaintea judecătorului, care i-a torturat pe amândoi, cu chinurile cele mai cumplite.

Sfânta Muceniţă Antonina

El le-a tăiat mâinile, i-a biciuit goi, le-a ars rănile la flacăra lumânărilor, iar la urmă le-a uns trupurile cu catran şi le-a dat brânci într-o groapă în care ardea foc mare, acoperindu-I, după aceea, cu pământ.

Ei au luat, cu cinste, mucenicia pentru Hristos şi s-au strămutat la Locaşurile, cele cereşti, ale Împăratului Veşnic la anul 313, în 3 zile ale lunii Mai. Festus, judele cel rău, a amuţit cu totul în ceasul morţii Mucenicilor şi tot în aceal ceas în el a intrat diavolul care, chinuindu-l timp de 7 zile, la urmă l-a omorât.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic TIMOTEI, Episcopul Prusei († 362).

Sfântul Sfințit Mucenic TIMOTEI, Episcopul Prusei

Din pricina marii curăţii a lui Timotei, Domnul i-a dăruit lui Harul Facerii-de-Minuni, cu care vindeca bolile, cele multe şi grele ale poporului. În timpul împărăţiei răului Iulian, cel care s-a lepădat de Hristos [Apostatul], Sfântul Timotei a fost aruncat în temniţă. Chiar şi în temniţă fiind, credincioşii veneau la el ca să asculte învăţămintele cele mântuitoare ale păstorului lor. Aflând de acestea, Iulian a poruncit călăului să taie capul lui Timotei în temniţă, la anul 362. Sufletul bunului păstor s-a înălţat la ceruri, iar Sfintele lui Moaşte au rămas de Minuni Făcătoare, ca să ajute poporului celui sărman şi să slăvească astfel pe Dumnezeu.

Sfântul Sfințit Mucenic TIMOTEI, Episcopul Prusei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusei şi al Sfinţilor Mucenici Alexandru şi Antonina (Glasul al 4-lea):

Mucenicii Tăi, Doamne, Tomotei, Alexandru şi Antonina, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având Tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Sfântul Sfințit Mucenic TIMOTEI, Episcopul Prusei

Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusei şi al Sfinţilor Mucenici Alexandru şi Antonina (Glasul al 4-lea):

Pomenirea, cea vrednică de laudă, a Mucenicilor a strălucit, pe care credincioşii o săvârşim şi o lăudăm, cu Credinţă, întru cunoştinţă, strigând: Tu eşti, Hristoase, întărirea Mucenicilor.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios CANID, Monahul, din Capadocia († 460).

Acesta trăia pe vremea împărăţiei lui Teodosie cel mare, fiind fiu al lui Teodot şi al Teofanei, care aveau locuinţa în latura capadocienilor, cucernici aflându-se ei şi iubitori de Dumnezeu. Se spune că maica acestuia în vremea ce-l avea în pântece, se înfrâna de la tot felul de bucate grase, iar el după ce a fost născut nu primea a suge din sânul stâng. Iar dacă maică-sa cândva s-ar fi lăcomit la hrana mai îndestulată, el nici de sânul drept nu se atingea. După ce a fost botezat şi înţărcat şi trecând anii copilăriei, a lăsat toate şi s-a dus la munte şi, închizându-se într-o mică peşteră, petrecea în rugăciune şi în postire, căci doar o dată în săptămână gusta puţine verdeţuri crude şi nesărate, petrecând în acest fel 73 de ani. Deci, fiindcă locul era foarte bântuit de ape şi peştera se afla înconjurată de multă umezeală, i s-au stricat cu totul perii capului şi ai bărbii. Şi aşa în multă vreme răbdând fericitul, s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfântul Cuvios TEOFAN şi Sfânta PANSEMNE, care, mai înainte, a fost desfrânată († 369).

Sfântul Cuvios TEOFAN

Acesta a fost născut din părinţi necredincioşi şi, ajungând în vârstă, s-a însoţit cu o femeie, care a murit nu după multă vreme. Iar el, după ce a crezut în Hristos şi s-a botezat, a lăsat toate şi s-a închis într-o colibă, aproape de cetate şi acolo a petrecut multă vreme, învăţând pe cei ce veneau la el să păzească Poruncile Domnului şi să petreacă în întreaga înţelepciune. Şi aflând de o femeie desfrânată, Pansemne, care înşelase pe mulţi, cu amăgirea sa, a ieşit din închisoarea lui, s-a îmbrăcat în haine luminoase şi a cerut de la tatăl lui zece litre de aur, ca şi cum ar fi vrut să-şi ia iarăşi femeie. Şi, ducându-se la acea femeie, i-a dat ei aurul şi a rugat-o să se lase de acea faptă urâtă şi să se boteze.

Sfânta PANSEMNE

Şi a botezat-o pe ea şi, făcându-i ei altă colibă aproape de coliba sa, a închis-o acolo. Şi, pe aceea, care mai înainte era vasul păcatului, a făcut-o Locaă al Sfântului Duh. Iar aurul a fost împărţit la săraci şi amândoi, plăcând, desăvârşit, lui Dumnezeu, într-aceeaşi zi s-au mutat la cereştile Locaşuri.

Sfinții Mucenici ALEXANDRU şi ANTONINA şi Sfânta PANSEMNE

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh APOLO, Episcopul.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh ALEXIE, Episcop de Bitinia.

Tot în această zi, îi pomenim pe:

Sfântul Mucenic NEANISC, cel înţelept, din Alexandria

Sfântul Mucenic ZAHARIA, din Nicomidia

Sfinții Mucenici CRISPUL şi RESTITUT, care au pătimit în timpul împăratului Nero († secolul I)

Sfinții Mucenici GETULIE (Sfântul Ocrotitor al localităţii Gambolo, din Italia), CEREAL, AMANT şi PRIMITIV († 120, Tivoli, Italia), care au pătimit la Roma în timpul împăratului Adrian și Sfântul Mucenic MAXIM, din Aveia, Italia († 228)

Sfinții Mucenici ARESIE, ROGATIE şi alţi 15 Mucenici, care au pătimit, împreună cu dânşii, în Nordul Africii

Sfinții Mucenici VASILID, TRIPOS și MANDAL, dimpreună cu alți 20 de Mucenici, care au pătimit, la Roma, în timpul împăratului Aurelian († 273)

Sfântul Ierarh ASTERIE, Episcop de Petra († secolul al IV-lea) și Sfântul Sfințit Mucenic MAXIM, Episcop de Napoli, Italia († 361) și Sfântul Ierarh ILLADAN, Episcopul, din Irlanda († secolul al VI-lea)

Sfinții Ierarhi VASIAN, Episcop de Lodi, Italia și prietenul Sfântului Ambrozie de Milan (n. 319, Siracusa, Italia-† 8 Februarie 409, Lodi, Italia) și CENSURIE, Episcop de Auxerre, Franţa († 486)

Vassian s-a născut la Siracuza, păgân din părinţi păgâni, dar dintr-o familie de neam înalt. El a studiat înalta filosofie la Roma. La dorinţa lui sinceră, el a primit Sfântul Botez din mâinile binecredinciosului Bătrân Gordian. Acest fapt i-a ofensat adânc pe părinţii lui. Ca să scape de mânia lor şi la porunca Sfântului Ioan Teologul, care i-a apărut în vedenie, Vassian a călătorit la Ravenna şi l-a vizitat pe Episcopul Ursus, rudenia lui. La sfatul episcopului, Vassian s-a instalat în Biserica Sfântului Mucenic Apolinarie din afara oraşului. Acolo el s-a nevoit întru multe nevoinţe, postiri aspre şi rugăciune. Când episcopul Oraşului Lodi din Liguria a murit, Vassian a fost înălţat Episcop, în chip minunat, în urma unei vedenii, chiar şi nevrând el. El a fost hirotonit, întru Episcop, de Ambrozie, din Milan şi de Ursus, din Ravenna. Vassian avea marele dar al vindecărilor şi putea învia şi morţii. Vassian a fost de faţă la ceasul ieşirii Sfântului Ambrozie, din această viaţă şi a auzit cuvintele lui, cele mai de pe urmă, care arătau că de faţă la ieşirea lui a venit Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. Vassian a petrecut întru postiri şi nevoinţe ascetice neîncetate până la vârstă adâncă, iar în anul a nouăzecilea al vieţii lui el s-a odihnit şi s-a strămutat la Împărăţia lui Dumnezeu. Sfintele Moaşte ale Sfântului Vassian au rămas Făcătoare-de-Minuni, spre a da mărturie de Puterea lui Dumnezeu şi de măreţia Sfinţilor Lui.

Sfântul Vasian este Sfântul Ocrotitor al localităţilor: Bassano del Grappa, Gradella di Pandino, Lavagna di Comazzo, Lodi, Pizzighettone şî San Bassano, din Italia.

Sfinții Ierarhi ITHAMAR, Episcop de Rochester, Anglia († 656) și LANDERIC, Episcop de Paris, Franţa († 656, Paris) și Sfântul Cuvios EVREMOT, Stareţul, din Normandia în Franţa (+ 660, + 661 și + 720)

Sfânta Muceniţă OLIVIA, Fecioara, din Palermo-Sicilia, Italia (n. 448, Palermo, Italia-† 10 Iunie 463, Tunis, Tunisia)

Sfânta Muceniţă OLIVIA, Fecioara

Sfânta Olivia este Sfânta Ocrotitoare a oraşelor: Palermo, Alcamo, Cefalù, Monte San Giuliano,

Pettineo, Raffadali, Termini Imerese şi Trivigliano, din Italia, precum şi a oraşului Olesa de Montserrat (Spania).

Sfântul Cuvios EVERMUND, Stareţul († 720)

Sfântul Mucenic MAURIN, Stareţul Mânăstirii Sfântul Pantaleon, din Köln, Germania, unde a fost martirizat († 10 Iunie, în secolul al X-lea)

Sfânta Cuvioasă DOMNICA, din Cherson, Ucraina (secolele al X-lea și al XX-lea)

Sfântul Cuvios Mucenic LANDERIC, Monahul, de la Novalese, Italia († 1050) și Sfântul Ierarh BARDO, ArhiEpiscop de Mainz, Germania (n. 980, Oppershofen, Germania-† 10 Iunie 1051, Oberdorla, Germania)

Sfântul Cuvios GHERASIM, Stareţul Mănăstirii „Sfântul Simeon din Muntele Minunat” și Sfântul Cuvios SILUAN, de la Pecerska († secolele al XIII-lea și al XIV-lea)

Sfântul Cuvios SILUAN, de la Pecerska

Sfântul COSMA, cel Nebun-pentru-Hristos, din Verkhoturye († 1706)

Sfântul Cuvios Nou Mucenic SAVA, din Stagira (Stagiritul) († 1821)

Sfântul Cuvios Nou Mucenic SAVA, din Stagira

Sfinții Noi Mucenici Atoniţi, care au suferit în închisoare, la Tesalonic († 1821-1823)

Tot în această zi, prăznuim Soborul Tuturor Sfinţilor, din Siberia: IOAN (Maximovici), Mitropolit de Tobolsk şi al întregii Siberii (n. 1651, Nyzhyn, Ucraina-† 10 Iunie 1715, Tobolsk, Rusia), INOCHENTIE, Episcop de Irkutsk († 1731), VARLAAM, Mitropolit de Tobolsk († 1802), MACARIE, Arhimandrit din Altai († 1847), MACARIE, Mitropolitul Moscovei şi Apostolul Altaiului şi cei dimpreună cu dânşii († 1926)

Sfinţii din Siberia
Sfântul Ierarh IOAN (Maximovici), Mitropolit de Tobolsk şi al întregii Siberii

Sfinții Sfințiți Noi Mucenici, din Rusia, NICOLAE (Pobedonostsev), Preotul († 1918), VASILE (Pobedonostsev), Preotul († 1918) și TIMOTEI (Ulianov), Preotul (n. 1900-† a murit de inaniţie pe 10 Iunie 1940 în lagărul de muncă silnică Nizhne-Amur, unde ispăşea o sentinţă de 10 ani) şi Sfântul Nou Mucenic PAVEL († 1918), care au pătimit în timpul regimului comunist

Sfânta Cuvioasă Nouă Mărturisitoare TAMARI (Mardzhanova), Stareţa, din Georgia (nn. 1868, Georgia-† 1936)

Sfânta Cuvioasă Nouă Mărturisitoare TAMARI (Mardzhanova), Stareţa, din Georgia

Tot în această zi, pomenim aflarea Moaştelor (1609) Sfântului Ierarh VASILE, Episcop de Ryazan şi Făcător-de-Minuni († 1295).

Sfântul Ierarh VASILE, Episcop de Ryazan şi Făcător-de-Minuni

Și tot în această zi, pomenim Soborul Tuturor Sfinţilor din Ryazan, Rusia.

Sfinţii din Ryazan

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. https://www.rador.ro/2019/06/06/documentar-inaltarea-domnului-ziua-eroilor-ispasul-joia-iepelor/;
 2. https://farm8.staticflickr.com/7420/9305576261_fc4b997af7_o.jpg;
 3. https://agiosminas.gr/wp-content/uploads/2016/06/Analipsis.png;
 4. https://cdn11.bigcommerce.com/s-ye8rcebv/images/stencil/1280×1280/products/82/2444/F106-ascension-jesus-christ-apostles-legacy-icons__32417.1499959055.jpg?c=2;
 5. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/sv-timofej-uljanov;
 6. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/06/10/10-iunie-sf-mc-timotei-episcopul-prusiei-sf-mc-alexandru-si-antonina-sf-vassian-episcopul-cetatii-lodi-proloagele-de-la-ohrida/;
 7. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1754/p1duvd5kjo19363dv1u0d7qs13r93.jpg;
 8. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/513;
 9. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6066/p1ebekvv4v1bbtt8lf5k1hc55hm3.jpg;
 10. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2018/06/sf._alexandru_din_tracia.jpg;
 11. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6066/p1ebekvv511h0k1bq4a3117q5mdn4.jpg;
 12. https://www.activenews.ro/images/articole/116093.jpg;
 13. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/5560/p1duvc6a3c1uto1d5m1fck1a0m6h43.jpg;
 14. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/06/10/sf-mc-alexandru-si-antonina-sf-sfintit-mc-timotei-episcopul-prusei-harti-146465.jpg;
 15. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1545/p1ao3lh10m1up514or96b17oq7sl3.png;  
 16. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-sfintit-mucenic-timotei-episcopul-prusei-al-sfintilor-mucenici-alexandru;
 17. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/sv-famar-mardzhanova;
 18. https://scontent.fotp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/103087406_2794190967374856_4983591835201097469_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=6MgRhXuH66YAX9Sv_RR&_nc_ht=scontent.fotp3-1.fna&oh=696b85d6972917d89ff2728028b6d2df&oe=60C8B0EA;
 19. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/7024/p1duvbtvd412nlfo1skbb1adlu3.jpg;
 20. https://en.wikipedia.org/wiki/June_10_(Eastern_Orthodox_liturgics);
 21. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2226/p1ebeeqastcfvvd7eoh11271e2l3.jpg;
 22. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Oliva_Rosalia001rid.jpg;
 23. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2226/p1aleimni81ff21qag1iccv7219ti3.png;
 24. https://de.wikipedia.org/wiki/Maurinus_von_K%C3%B6ln;
 25. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2226/p1ebeeqasv1p78a5016aaiqf151s4.jpg;  
 26. https://it.wikipedia.org/wiki/Oliva_di_Palermo;
 27. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6457/p1ebeiaqcb1u4a3re1472bu5ur84.jpg;
 28. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/iunie/iunie10.htm;
 29. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6457/p1ebeiaqc81dj6hrodmb1p6cgnk3.jpg;
 30. https://it.wikipedia.org/wiki/Bassiano_di_Lodi;
 31. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/sv-ioann-tobolskij-maksimovich;
 32. https://en.wikipedia.org/wiki/Olivia_of_Palermo;
 33. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6456/p1dv4ct90f1fcp14o2ssf12n32kb3.jpg;
 34. https://fr.wikipedia.org/wiki/Landry_de_Paris;
 35. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/3990/p1ebefee1uuhl98n1m1ibp3754.jpg;
 36. https://en.wikipedia.org/wiki/Bardo_(bishop);
 37. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/3990/p1anmtota3je39bvre61efp2mn3.png;
 38. https://de.wikipedia.org/wiki/Bardo_(Mainz);
 39. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/sv-vasilij-rjazanskij;
 40. http://www.christopherklitou.com/10_june_alexander_antonina_pansemna.jpg;
 41. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/06-June/10JuneEng.pdf;
 42. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/06/sinaxar_iunie_0.pdf

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: