SFINŢII ZILEI

În luna Iunie, în ziua a cincisprezecea, îl pomenim pe Sfântul Prooroc AMOS, care s-a săvârşit muceniceşte († 745 î.Hr.).

Sfântul Prooroc AMOS

Sfântul Prooroc Amos este unul din cei 12 Profeți „mici” și a trăit în secolul al VIII-lea î.Hr.

S-a născut în satul Tecoa, în pământul lui Zabulon, în apropiere de Betleem și a proorocit timp de 50 de ani. El a fost păstor de vite în satul său, ducând o existență simplă.

În afara păstoritului, Amos se mai ocupa și de culegerea sicomorelor. Sicomorul este un arbore de dimensiuni mari care produce fructe asemenea smochinelor.

Numele său înseamnă, în limba ebraică, „povară”, „sarcină”.

Și-a început activitatea de Prooroc în timpul domniei lui Ieroboam al II-lea (793-753 î.Hr.) și a activat cu precădere în cadrul Regatului de Nord, denumit în Sfânta Scriptură, Israel.

În anul 922, evreii se scindaseră în 2 regate: cel de Nord, denumit Israel și cel de Sud, denumit Iuda. Acest fapt survenise ca un efect al domniei abuzive instaurate de Roboam, fiul regelui Solomon. Amos era originar din Regatul de Sud, dar a fost trimis să propovăduiască în 2 centre idolești importante ale Regatului de Nord: Bethel și Samaria.

Profetul a fost nevoit să înfrunte o rezistență aspră atât a ierarhiei politice, cât și a celei religioase din cele 2 orașe. Astfel, a fost izgonit la un moment dat de Amasia, căpetenia slujitorilor idolilor.

Amos propovăduia Credința în Dumnezeul adevărat și critica fățiș închinarea la idoli, însă nu s-a oprit aici. A profețit inclusiv căderea Regatului de Nord sub stăpânire asiriană, lucru care a deranjat enorm.

În cele din urmă, în jurul anului 787 î.Hr., Amos a fost ucis de fiul falsului preot Amasia, care l-a lovit fără milă cu un toiag în cap.

Sfântul Prooroc AMOS

Nu este întâmplătoare această respingere a Profeților și chiar martirizarea lor. Știm că majoritatea au murit pentru Adevăr.

Fericitul Ieronim specifică acest lucru într-una dintre epistolele sale: „Ce păcat că, iată, medicul care îl tratează pe cel bolnav (…) este privit ca un dușman tocmai de către acesta din urmă! Însă așa este rânduiala lucrurilor. Adevărul are uneori un gust amar și nu este deloc pe placul răufăcătorilor. (…) Amos se vede alungat din Samaria (cf. Amos 7:12-13). De ce oare? De bună seamă, în acest caz, ca și în multe altele, pentru că el este chirurgul duhovnicesc, care taie și dă la o parte părțile afectate de păcat și îi îndeamnă pe oameni la pocăință. Sfântul Apostol Pavel întreabă: Am ajuns deci vrăjmașul vostru spunându-vă adevărul? (Gal. 4, 16)”.

Sfântul Prooroc AMOS

Troparul Sfântului Prooroc Amos (Glasul al 2-lea):

Prăznuind pomenirea Proorocului Tău, Amos, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre!

Sfântul Prooroc AMOS

Condacul Sfântului Prooroc Amos (Glasul al 4-lea):

Curăţindu-ţi, prin Duhul, inima, cea strălucitoare de lumină, Mărite Proorocule Amos, ai primit, de sus, Harul proorociei şi la margini cu mare glas ai strigat: Acesta este Dumnezeul nostru şi nu se va adăuga altul către Dânsul.

Sfântul Prooroc AMOS

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic ISIHIE († 297).

Sfântul Mucenic Isihie a fost Ostaș creștin și făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staționată în orașul Durostor din provincia Moesia Inferior, în timpul împăraților Dioclețian (285-305) și Maximian Galeriu.

Acest Sfânt Mucenic a pătimit împreună cu alți 5: Pasicrat, Valentin, Nicandru, Marcian și Iuliu, Veteranul.

Sfinții Pasicrat și Valentin au primit moarte martirică la 24 Aprilie, iar Sfântul Iuliu, Veteranul la 27 Mai. În ziua pătimirii veteranului Iuliu, Sfântul Isihie, care se afla în închisoare cu el, i-a adresat o rugăminte ca să-și aducă aminte de el când va sosi în fața Domnului, căci curând va urma și el aceeași soartă. Sfântul Iuliu l-a îmbărbătat pe acest curajos Ostaș al lui Hristos, amintindu-i de făgăduințele făcute de către Domnul către cei ce vor răbda până la sfârșit.

Sfântul Isihie a primit cununa muceniciei în 15 Iunie.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic DULA, din Cilicia († 305).

Sfântul Dula a dus o sfântă viaţă de nevoinţe într-o Mânăstire egipteană. Din invidie, unul din fraţii lui l-a acuzat de furtul de cele sfinte: cum că ar fi luat pentru sine sfinte odoare bisericeşti. Atunci Cuviosul Dula a fost dezbrăcat de rasa lui şi predat autorităţilor lumeşti pentru judecată. Ducele a poruncit ca Dula să fie biciuit şi a voit să-i taie mâinile, după cum cerea legea în cazul celor care comiteau furt. Dar în acel ceas fratele cel invidios care pârâse s-a pocăit şi a strigat că Dula este nevinovat. După 20 de ani de exil şi umilinţe amarnice, Sfântul şi Cuviosul Dula a fost reprimit în Mânăstirea lui, iar după 3 zile, a murit. Trupul lui însă a dispărut într-un mod tainic.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinți Apostoli, dintre cei 70: FORTUNAT, care s-a săvârşit prin sabie, AHAIC, care s-a săvârşit de foame şi de sete și ŞTEFANAS, Episcop de Corint, care s-a săvârşit, cu pace (†secolul I).

Sfântul Apostol ŞTEFANAS

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Fortunat se numără printre Cei 70 de Apostoli. El este pomenit de Biserică în 15 Iunie, împreună cu Ahaic și cu Ștefan, iar în 4 Ianuarie împreună cu Cei 70. Cei 70 de Apostoli au fost aleși de Iisus Hristos și trimiși să propovăduiască (Luca 10,1-24).

Sfântul Fortunat este menționat de către Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Corinteni (I Corinteni 16,17): „Mă bucur de venirea lui Ștefanas, a lui Fortunat și a lui Ahaic, pentru că aceștia au împlinit lipsa voastră”. Primește mucenicia fiind omorât cu sabia.

Sfântul Apostol Fortunat

Troparul Sfântului Apostol Fortunat (Glasul al 3-lea):

Apostole Sfinte, Fortunat, din cei 70, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre!

Condacul Sfântului Apostol Fortunat (Glasul al 4-lea):

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Fortunat, cu Minunile tale, cele de multă dăruire, luminându-se. Pentru aceea, strigăm lui Hristos: Mântuiește pe cei ce, cu Credință, cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv!

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Ahaic, din Cei 70 este pomenit de Biserică pe 24 Decembrie, pe 15 Iunie, odată cu Fortunat și cu Sfântul Ștefan, iar în 4 Ianuarie cu Cei 70.

Sfântul Ahaic este menționat de către Sfântul Pavel în I Corinteni 16,17, unde spune „Mă bucur de venirea lui Ștefanas, a lui Fortunat și a lui Ahaic, pentru că aceștia au împlinit lipsa voastră. Și au liniștit duhul meu și al vostru. Cunoașteți bine deci pe unii ca aceștia”.

Sfântul Apostol Ahaic

Troparul Sfântului Apostol Ahaic (Glasul al 3-lea):

Apostole Sfinte, Ahaic, din cei 70, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre!

Condacul Sfântului Apostol Ahaic (Glasul al 4-lea):

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Ahaic, cu Minunile tale, cele de multă dăruire, luminându-se. Pentru aceea, strigăm lui Hristos: Mântuiește pe cei ce, cu Credință, cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv!

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic NERSES, Sfânta Muceniţă GRAS, care s-a săvârşit prin sabie și pe Sfântul Cuvios ORTISIE, din Egipt († 380).

Tot în această zi, îl pomenim pe Fericitul AUGUSTIN, Episcopul Hiponiei [n. 13 Noiembrie 354, Tagaste (azi, Suk-Ahra, Algeria), Numidia-† 28 August 430, Hippo Regius, azi, Annaba, Algeria], din Africa și scriitor bisericesc

Fericitul AUGUSTIN, Episcopul Hiponiei

Fericitul Augustin s-a născut în 13 Noiembrie 354 în Orașul Tagaste, din Numidia (Africa de Nord), într-o familie modestă. Tatăl său, Patriciu, a fost păgân. Monica, mama lui, a fost creștină din naștere.

Fericitul Augustin a studiat științele vremii. La 24 Aprilie (în Sâmbăta cea Mare), anul 387, a primit Sfântul Botez. În anul următor, a stat la Cartagina la prietenul său, avocatul creștin Inochentie, apoi s-a retras la țară unde a rămas 3 ani la ferma unui prieten al său din Cassiciacum.

După ce și-a dăruit toată averea Bisericii din Targaste, a înființat la Ipone (Hippo) o Mânăstire de călugări și una de călugărițe. Acestea din urmă, pusă sub cârmuirea duhovnicească a sorei sale, cu același fel de viață monahală.

„Regulile” Fericitului Augustin au avut o mare influență asupra monahismului din apus. La cererea credincioșilor, bătrânul episcop Valeriu l-a hirotonit Preot în anul 391.

În anul 395, a fost sfințit Episcop și rânduit ca ajutor al lui Valeriu. Din anul 396, a rămas singur Episcop al Iponiei, până la 28 August, când a trecut la cele veșnice. În anul 410, Alaric, regele vizigoților a jefuit Roma. Păgânii au pus această nefericită întâmplare pe seama creștinilor. Atunci Augustin a scris însemnata lucrare „De civitate Dei” (Despre Cetatea lui Dumnezeu).

Fericitul Augustin s-a mutat la Domnul la 28 August 430.

Fericitul AUGUSTIN, Episcopul Hiponiei

În anul 486, Papa Fulgentiu i-a adus Moaștele în Sardinia; în secolul al VII-lea, Liuprand, regele longobarzilor le-a mutat în Biserica Sfântul Petru, din Pavia (Italia). La 25 Octombrie 1842, Papa Grigore al XVI-lea a dăruit o parte din ele episcopiei catolice din Alger.

Fericitul AUGUSTIN, Episcopul Hiponiei

Fericitul AUGUSTIN este Sfântul Ocrotitor al următoarelor 11 localităţi: Cagayan de Oro, San Agustin, Mendez, Tanza (FILIPINE), Carpineto Romano, Ponte Nizza (ITALIA), Bridgeport, Isleta Indian Pueblo, Saint Augustine (S.U.A.), San Austin (SPANIA), Valletta (MALTA).

Și tot în această zi, îl pomenim pe Fericitul IERONIM, Pustnicul, de lângă Betleem și întemeietor a 2 Mânăstiri, din Țara Sfântă (n. 347, Stridon, Slovenia-† 30 Septembrie 420, Betleem).

Fericitul IERONIM, Pustnicul

Data naşterii sale nu este cunoscută cu siguranţă, fiind indicaţi doi ani total diferiţi: 331 sau 347. Se cunoaşte însă locul naşterii: Stridon, oraş aflat la graniţa dintre Dalmaţia şi Panonia.

Fericitul IERONIM, Pustnicul

Se pare că aparţinea unei familii destul de bogate, deoarece părinţii săi au putut să îi asigure cheltuielile necesare unor studii la Roma, la şcoala faimosului Aelius Donatus. Din păcate, profesorii pe care i-a audiat au fost mult prea puţin instruiţi. Roma se afla de ceva vreme într-o perioadă de decadenţă, cauzată de faptul că nu mai era capitala Imperiului Roman, după construirea măreţului Constantinopol. Clasicii latini: Horaţiu, Iuvenal, Vergiliu au reprezentat lecturi importante pentru tânărul student. Cum stilul profesorilor nu îl mulţumea câtuşi de puţin, a ajuns să îşi construiască propria direcţie singur. Aşa cum afirmă renumiţii cercetători Claudio Moreschinni şi Enrico Norelli, Fericitul Ieronim a învăţat multe de la Sfântul Grigorie Teologul, apoi studiindu-i pe Origen şi Didim cel Orb, pentru a se dedica în cele din urmă tradiţiei ebraice (Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine, vol.II/1, p. 322).

Fericitul IERONIM, Pustnicul

Nu cunoaştem amănunte prea multe despre tinereţea Fericitului Ieronim. Se pare că a luat contact la un moment dat cu monahii şi Mânăstirile din Galia, rămânând impresionat de viaţa duhovnicească prezentă acolo. Între 372 şi 373 a întemeiat cu ajutorul episcopului Valerian al Aquilei o comunitate monastică în oraş. În cele din urmă s-a decis să plece în deşertul sirian, stabilindu-se la Calcide. Aici a avut o revelaţie destul de înspăimântătoare. Aşa cum recunoştea şi el, de la începutul ascezei monastice, „postea creştineşte şi citea păgâneşte”. Cu alte cuvinte, deşi păstra asceza unui monah obişnuit, citea în continuare Cicero şi alţi autori clasici latini. Într-o noapte a visat că se afla în faţa lui Hristos, care l-a întrebat ce este el de fapt. Ieronim a răspuns că este creştin, la care Mântuitorul i-a zis: „Minţi. Eşti un ciceronian, nu un creştin”. Apoi, a pus 2 Îngeri să îl biciuiască puţin. Ieronim s-a trezit speriat, având urme de bice pe spate. Din acea zi a început să citească mai puţină literatură clasică şi s-a aplecat mai mult asupra studiului Sfintei Scripturi. În anul 377, părăseşte deşertul sirian şi pleacă la Antiohia, unde este hirotonit Preot, iar în 380 revine la Roma în anturajul Papei Damasus. Aici începe să fie apreciat pentru calităţile sale de studiu deosebite şi râvna pentru Dreapta Credinţă, astfel încât mai multe femei şi bărbaţi din cadrul aristocraţiei romane decid să păstreze asceza în locul vieţii de lume. Din 385, după moartea papei Damasus, Fericitul Ieronim este silit să plece din Roma, din cauza intrigilor şi să se retragă la Betleem. Aici, cu ajutorul material al ucenicilor săi aristocraţi, a reuşit să întemeieze 4 Mânăstiri. Tot aici a desăvârşit prima traducere în latină a Sfintei Scripturi, aşa-numita Vulgata. Se pare că şi-a sfârşit în acest loc viaţa pământească în anul 419 sau 420.

Una dintre temele preferate ale multor atacatori ai Dreptei Credinţe este semănarea discordiei între calea monahală şi cea a căsătoriei. Un preot căsătorit, Vigilanţiu, i-a atacat stilul de viaţă al Fericitului Ieronim, afirmând că monahii se retrag din lume ca nişte laşi, refuzând să lupte aşa cum trebuie. Pe de altă parte, laicii ar câştiga mai multe cununi tocmai pentru că se află în mijlocul ispitelor şi încearcă să reziste astfel. Această falsă aserţiune demonstrează cât de rău privit era monahismul încă de la începuturile sale. Până şi astăzi sunt persoane care fac diverse clasificări de acest gen, uitând că Însuşi Mântuitorul a lăsat libertatea fiecărei căi şi mântuirea ca scop al amândurora. Nu putem să nu recunoaştem o superioritate a monahismului, aşa cum o face spre exemplu Sfântul Ioan Hrisostom, care afirmă că monahul se retrage pentru a îndeplini mai bine şi mai uşor Poruncile lui Dumnezeu. Diferenţa între cele 2 căi constă cel mult în unele metode folosite (mai multă rugăciune şi efort ascetic de partea monahului), dar în nici un caz din punct de vedere al scopului: înDumnezeirea omului. Fericitul Ieronim l-a criticat pe Vigilanţiu destul de dur, pentru ca acesta să nu considere că are dreptul de a se comporta nepoliticos. „De ce – vei întreba – îţi porţi paşii către sihăstrie? Desigur, ca să nu te aud şi să nu te văd; spre a nu fi mişcat de furia ta, spre a nu pătimi din pricina războaielor tale, ca să nu mă prindă ochiul celei desfrânate, iar frumoasa înfăţişare să nu mă poarte spre neîngăduite îmbrăţişări. Vei răspunde: cu aşa ceva nu trebuie să te lupţi, ci să te fereşti. Stai în rândul dintâi al luptei, împotriveşte-te celor ce-ţi stau făţiş, purtându-ţi armele; căci, după ce vei învinge, vei fi încununat! Eu îmi mărturisesc nevolnicia. Nu vreau să lupt întru nădejdea biruinţei, spre a nu pierde niciodată biruinţa. Dacă voi fugi, voi scăpa de sabie; dacă voi sta, va trebui fie să înving, fie să cad în luptă. De ce e oare nevoie să părăseşti cele sigure şi să urmezi cele nesigure? Moartea trebuie ocolită, fie cu scutul, fie pe picioare. Tu care lupţi, poţi şi să învingi, dar şi să fii biruit. Eu, de vreme ce voi fi fugar, nu-l voi birui pe cel de care fug tocmai spre a nu fi răpus. Nu ai nici o încredinţare când dormi în vecinătatea şarpelui. S-ar putea să nu mă muşte, dar s-ar putea întâmpla ca vreodată să o facă” (Leul din Betleem, pp. 40-41). Celor care desconsideră această părere a Fericitului Ieronim le aducem aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă” (I Cor. 10, 12).

Fericitul IERONIM, Pustnicul

Fericitul Ieronim a lăsat un comentariu al regulilor monahale întocmite de Sfântul Pahomie cel Mare. Sunt foarte importante aceste tâlcuiri, deoarece prin ele se reglementează amănunte esenţiale legate de viaţa monahală.

Fericitul IERONIM, Pustnicul

Primirea pelerinilor şi a străinilor era una dintre regulile cele mai delicate şi importante ale unei Mânăstiri. Deseori, era necesar să fie primite în anumite sihăstrii de monahi şi femei care mergeau în pelerinaj sau se rătăciseră în pustiu, de aceea unele amănunte de acest gen nu trebuie să ne surprindă prea mult. Intrarea femeilor acolo era unul dintre cele mai atente evenimente, pentru a nu da naştere unor ispite nedorite. „Dacă la pragul Mânăstirii vin unii care sunt clerici sau monahi, să fie primiţi cu mare cinstire; li se vor spăla picioarele, urmând învăţătura din Evanghelie şi vor fi însoţiţi la cămara oaspeţilor şi li se vor da toate cele ce sunt potrivite folosinţei monahilor. Dacă la vremea rugăciunii şi a adunării laolaltă vor dori să vină la întâlnirea fraţilor şi sunt de aceeaşi credinţă, păzitorul porţii sau slujitorul cămării pentru oaspeţi îi va vesti aceasta superiorului Mânăstirii şi astfel vor fi duşi spre a se ruga. (…) Mai ales pe femei le vor îngriji cu mare cinstire şi băgare de seamă, cu întreaga teamă de Dumnezeu şi le vor da locaş hotărnicit de orice învecinare a bărbaţilor, încât să nu se ivească vreun prilej de ocară. Şi chiar dacă ele ar veni pe înserat, nu e îngăduit să fie alungate, ci, după cum am spus, să fie primite în loc hotărnicit şi închis, cu întreaga rânduială şi băgare de seamă; pentru ca mulţimea fraţilor să-şi împlinească fără stinghereală îndatorirea şi să nu-i fie nimănui stavila strâmtorării” (Tâlcuirea rânduielii, p. 86-87).

Fericitul IERONIM, Pustnicul

Fericitul Ieronim a fost un om cu totul deosebit: cultivat, foarte credincios, în multe privinţe creator. Atât prin operele sale, cât şi prin misiunea socială pe care a desfăşurat-o, Fericitul Ieronim rămâne un exemplu de îmbinare a culturii şi Credinţei.

Fericitul IERONIM, Pustnicul

Fericitul IERONIM este Sfântul Ocrotitor al Oraşului Morong, din FILIPINE.

Fericitul IERONIM, Pustnicul
Fericitul AUGUSTIN, Episcopul Hiponiei, Sfântul Prooroc AMOS şi Fericitul IERONIM, Pustnicul

Tot în această zi, îi pomenim pe:

Sfinții Mucenici VITUS (n. 290, Mazara del Vallo, Italia-† 303, Lucania, azi, Basilicata, Italia), MODEST şi CRESCENŢIA, din Sicilia, Italia, care au pătimit în Lucania, PROTIE, CLEMENT și PRODITA, dimpreună cu alți 4 Mucenici, care au pătimit la Aquileea, Italia

Sfântul Mucenic Vitus

Sfântul Vitus s-a născut în Sicilia din părinţi renumiţi, dar necredincioşi. Modestus a fost preceptorul lui, iar Crescenţia a fost guvernanta lui. Sfântul Vitus a primit Sfântul Botez la o vârstă fragedă, iar la 12 ani el deja s-a retras în viaţa de mare asceză creştină. La el veneau Îngeri care îl întăreau întru nevoinţele lui şi îl povăţuiau neîncetat şi Vitus însuşi radia de o frumuseţe îngerească. Mâna judecătorului care l-a bătut s-a uscat, dar Vitus i-a vindecat-o cu rugăciunea. Tatăl lui a orbit când a văzut în cămara fiului lui 12 Îngeri luminoşi „ai căror ochi erau ca stelele şi ale căror feţe erau ca ale fulgerului.” Dar Vitus a vindecat ochii tatălui lui cu rugăciunea. Când tatăl lui a voit să îl ucidă, un Înger s-a pogorît la Vitus şi l-a răpit, împreună cu Modestus şi cu Crescenţia, la Lucania, pe malul râului Silaris. Aici Vitus a făcut multe Minuni, vindecând cu rugăciunea mulţime de infirmi şi de nebuni. La cererea împăratului Diocleţian, Vitus a călătorit la Roma, unde l-a curăţit pe fiul lui Diocleţian de un duh necurat. Dar împăratul nu l-a răsplătit pentru aceasta cu cele bune, ci dimpotrivă. El l-a torturat, cu sălbăticie, pentru că Vitus nu a voit să se închine idolilor celor făcuţi de mâini omeneşti. Dar Domnul l-a izbăvit pe Vitus din chinurile aduse asupra lui de torţionari, luându-l cu Mâna Lui nevăzută şi ducându-l înapoi în Lucania, unde el, Modestus şi Crescenţia s-au odihnit câteşitrei, în Domnul. Sfintele Moaşte ale Sfântului Vitus se află la Praga.

Vitus este reprezentat într-o căldare cu ulei clocotit.

Sfântul Mucenic Vitus

Sfântul Mucenic VITUS este Sfântul Ocrotitor al CEHIEI şi SERBIEI şi al următoarelor 19 localităţi: Rijeka (CROAŢIA); Vacha, Zeven, Moenchengladbach (GERMANIA); Gooi, Wetsens, Winschoten (OLANDA); Sankt Veit im Pongau (AUSTRIA); Saint Vith (BELGIA); Vissenbjerg (DANEMARCA); Mazara del Vallo, Forio, Avellino,  Avigliano, Badia Calavena, Campania, Ciminna, Eboli, Recanati (ITALIA).

Sfinții Mucenici: NIVITA, CANDIDA, TEODUL, CANTIAN, CRISOGON, GIOCONDA, CANTIANILA, ANTEON, PROT, CHINTIAN și SILVIU, care au pătimit la Lucania, Italia

Sfântul Sfinţit Mucenic CHEDRONIE, Patriarhul Alexandriei († 15 Iunie 106)

Kedron al Alexandriei, sau Cerdo, a servit ca Patriarh al Alexandriei în timpul domniei împăratului

Traian. Potrivit lui Eusebiu istoric al Bisericii, el a fost al treilea episcop care a ocupat scaunul episcopal. Cu toate acestea, în cazul în care Sfântul Marcu este considerat a fi primul, atunci Kedron ar fi, de fapt, al patrulea. El a prezidat între 96 și 106. El a fost unul dintre oamenii botezați de către Sfântul Marcu din Alexandria și a fost martirizat la data de 15 Iunie 106.

Sfântul Cuvios IOSIF, din Betleem, Monahul

Sfintele Muceniţe LIBIA şi LEONIDA, surori şi EUTROPIA, o fetiţă de 12 ani, martirizate la Palmyra, în Siria († 304)

Sfântul Ierarh FORTUNAT, Episcop de Napoli, Italia († 350)

Sfinții Cuvioși DULA, purtătorul de chinuri, din Egipt, AVRAAM, Stareţul, de la Auvergne, Franța († 477, Clermont, Franţa), TRILLO, Egumenul, de la Uandrillo, în Anglia († secolul al VI-lea) și AVRAAM, Stareţul Mănăstirii „Sfântul Chiriac” din Franţa, Făcător-de-Minuni († 477)

Sfântul Cuvios DULA, purtătorul de chinuri, din Egipt
Sfântul Cuvios TRILLO, Egumenul

Sfinții Ierarhi MELANIUS, Episcop de Viviers, Franţa († 549) și VOUGA, Episcopul, din Irlanda, care s-a nevoit apoi ca pustnic la Lesneven-Bretania, Franța († secolul al VI-lea)

Sfântul Cuvios LANDELIN (n. 620-† 15 Iunie 686, Crespin, Franţa), dimpreună cu ucenicii săi, Sfinții Cuvioși DOMIŢIAN († 686, Belgia) şi HADELIN († 686, Belgia), de la Mănăstirea Lobbes, din Belgia

Sfântul Ierarh CONSTANTIN, Episcop de Beauvais, Franţa († 706) și Sfânta Muceniţă BENILDIS, din Cordoba, Spania, care s-a săvârșit fiind arsă pe rug († 853)

Sfânta Cuvioasă EDBURGA, Stareţa, din Winchester, Anglia († 15 Iunie 960), dimpreună cu surorile sale, Sfintele Cuvioase ELFLEDA şi ETHELHILDA

Sfânta Cuvioasă EDBURGA, Stareţa

Sfântul Ierarh MIHAIL, (primul) Mitropolit de Kiev († 15 Iunie 992)

Sfântul Ierarh MIHAIL, Mitropolit de Kiev

Sfântul Cuvios SAVA, cel Nebun-pentru-Hristos, de la Mânăstirea Vatopedu, din Sfântul Munte Athos († 1350)

Sfântul Mucenic LAZĂR, Ţarul Serbiei, ale cărui Sfinte Moaște se află la Mănăstirea Ravanița (n. 1329, Prilepac na Prilepnici, Kosovo-† 15 Iunie 1389, Kosovo Polje, Kosovo)

Sfântul Mucenic LAZĂR, Ţarul Serbiei

Lazăr a fost un membru al marii nobilimi sârbeşti care, după moartea Ţarului Duşan, a condus ţările sârbeşti. După moartea Ţarului Uroş, Patriarhul Efrem l-a uns pe Lazăr Ţar al Sârbilor. Lazăr a trimis o solie la Constantinopol, condusă de Monahul Isaia, cu misiunea de a ruga cu lacrimi pe Patriarh să ridice anatema de peste poporul sârb. Lazăr s-a luptat în mai multe rânduri cu puterile turceşti. La sfârşit, în ziua de 15 Iunie a anului 1389, în sângeroasele lupte cu trupele Sultanului Amurat de la Kosovo Poliie [Câmpia Mierlei], Ţarul Lazăr a fost decapitat. Trupul lui a fost dus şi îngropat la Ravaniţa, lângă Cupriia, în Mânăstirea întemeiată de el; mai după aceea Moaştele lui au fost mutate la Noua Ravaniţa din Şrem, iar de acolo, în timpul celui de al Doilea Război Mondial [în 1942], el a fost mutat la Belgrad şi aşezat în Biserica Catedrală a Sfântului Arhanghel Mihail, unde se odihneşte şi astăzi nestricat, dăruind mângâiere şi vindecări tuturor celor care vin la el, cu Credinţă şi cu rugăciune.

Sfântul Mucenic LAZĂR, Ţarul Serbiei

În timpul vieţii lui pământeşti, Sfântul Lazăr a reînnoit Mânăstirile Hilandar [din Sfântul Munte Athos] şi Gorniiak. El a ctitorit Mânăstirile Ravaniţa şi Lazariţa [în Kruşevaci] şi a fost binefăcătorul Mânăstirii Sfântul Panteleimon din Sfântul Munte Athos, precum şi al multor altor Biserici şi Mânăstiri.

În 1989, cu ocazia a 600 de ani de la mucenicia sa, Moaştele Sfântului Lazăr au fost, din nou, mutate la Mânăstirea Ravaniţa, de lângă Cupriia.

Sfântul Mucenic LAZĂR, Ţarul Serbiei

ACATISTUL SFÂNTULUI ŢAR ŞI MARE MUCENIC LAZĂR AL SERBIEI

Sfinții Ierarhi: SPIRIDON († 1389) și EFREM al II-lea, Patriarhii Serbiei (n. 1312-† 1400), SIMEON, ArhiEpiscop de Novgorod († 1421) și IONA, Mitropolitul Moscovei şi a toată Rusia († 1461) și Sfinții Cuvioși GRIGORIE şi CASIAN, Stareţii, de la Avnejk-Vologda, Rusia († 1524)

Sfântul Ierarh Spiridon, Patriarhul Serbiei
Sfântul Ierarh Efrem, Patriarhul Serbiei

Ca fiu de preot, Efrem a dorit după viaţa duhovnicească şi de nevoinţe călugăreşti, încă din copilăria lui. El a scăpat la Sfântul Munte Athos, când a văzut că părinţii lui vor să-l însoare. Mai după aceea s-a reîntors în Serbia şi a dus o viaţă de mari nevoinţe în defileul Ibar şi în Mânăstirea Deceani [din Kosovo]. Când au izbucnit luptele interne şi războiul pentru putere, care din păcate a cuprins şi ierarhia Bisericii, în 1375 Sinodul l-a ales pe Efrem ca Patriarh în locul lui Sava, care murise. Când i s-a vestit alegerea lui, Efrem a plans, cu amar, văzând că nu este nici un chip să refuze. El l-a uns Ţar pe Cneazul Lazăr în 1382, apoi a lăsat tronul mitropolitan şi s-a întors la pustia lui, punându-l în locul lui pe Spiridon. După moartea lui Spiridon din 1388, Ţarul Lazăr l-a rugat iar pe Efrem să vină şi să ia scaunul mitropolitan. Efrem a păstorit Biserica lui Hristos în vremurile cumplite care au urmat teribilei înfrângeri de la Câmpia Mierlei [Kosovo], până în anul 1400, când a trecut la Domnul pe Care atât de mult L-a iubit, în anul al optzeci şi optulea al vieţii lui. Sfintele lui Moaşte se odihnesc în Mânăstirea din Peci [Kosovo].

Sfinţii Cuvioşi GRIGORIE şi CASIAN, Stareţii

Sfântul Ierarh IONA, Mitropolitul Kievului, al Moscovei şi a toată Rusia († 31 Martie 1461)

Sfântul Ierarh IONA, Mitropolitul Kievului, al Moscovei şi a toată Rusia

Sfântul Iona s-a născut în provincia Kostroma. La vârsta de 12 ani el a fost tuns Monah şi a vieţuit multă vreme ca Monah în Mânăstirea Simonov, de lângă Moscova. În timpul Mitropolitului Fotie, Iona a fost uns Episcop de Riazan. După moartea mitropolitului Fotie, Sfântul lona a fost ridicat în scaunul mitropolitan şi trimis la Patriarhul Constantinopolelui pentru confirmarea hirotonirii. Dar, în acelaşi timp Isidor, care era de neam bulgar, reuşind să ajungă el înaintea lui Iona la Constantinopole, a fost uns el Mitropolit al tuturor ruşilor. Văzând acestea Sfântul Iona s-a întors, liniştit, la Mânăstirea lui din Riazan. Răutatea lui Isidor însă s-a dat pe faţă către toţi, cu prilejul Sinodului celui eretic de la Florenţa, din anul 1439 după Hristos. Când Isidor s-a întors, după 3 ani, de la acel sinod, moscoviţii şi toţi ortodocşii creştini 1-au atacat pe Isidor ca pe un apostat de la Ortodoxie şi l-au alungat din scaunul mitropolitan. Nu se cunoaşte cum şi-a sfârşit zilele acest Isidor. Iona, însă, Sfântul şi bunul Păstor, a fost ridicat, după dreptate, în scaunul mitropolitan, cel gol. El a fost un mare lucrător de Minuni, un văzător-cu-duhul şi un minunat păstor de suflete. Când agarenii au împrejmuit Moscova, Sfântul Mitropolit Iona i-a alungat numai cu rugăciunea. În anii de mai târziu el şi-a dorit ca Dumnezeu sa-i trimită vreo boală care, prin durere, să-1 curăţească desăvârşit, mai înainte de a părăsi această lume. După dorirea lui, Dumnezeu i-a îngăduit o rană la picior, care a fost vestită în vedenie unui anume preot pe nume Iacov. Sfântul a murit din cauza acestor răni la picioare şi s-a strămutat la Locaşurile, cele de sus, printre Cetăţenii Împărăţiei, în ziua de 31 Martie a anului 1461 după Hristos. La Moaştele lui au avut loc mari şi minunate Minuni. Un mut pe nume Ioan a fost adus la Moaştele Sfântului. El a sărutat mâna Sfântului şi, cum a povestit însuşi mutul mai târziu, acea mână 1-a apucat de limbă şi el a simţit o durere ascuţită. Când mâna a dat drumul limbii lui, Ioan s-a întors către cei care îl aduseseră şi a început să grăiască limpede, ca şi când nu ar fi fost niciodată mut.

Sfinţii Cuvioşi SERGIE, Monahul şi BARBARA, Monahia, părinţii Sfântului Alexandru, din Svir († 1477-1480)

Tot în această zi, prăznuim Soborul Tuturor Sfinţilor Noi Mucenici din Serbia, dintre care: DOSITEI, Mitropolit de Zagreb, IOANICHIE, Mitropolit de Muntenegru și PETRU, Mitropolit de Saraievo, SAVA, Episcopul şi PLATON, Episcopul, RAFAEL, IeroMonahul, BRANKO, Preotul şi GHEORGHE, Preotul și Sfântul Nou Mucenic VUKAŞIN (secolele XIV-XX)

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfințit Nou Mucenic, din Rusia, AMOS (Ivanov), Preotul († 1918), care a pătimit în timpul regimului communist.

Tot în această zi, pomenim aflarea Moaştelor (secolul al IX-lea) Sfântului Ierarh TEODOR, Sikeotul, Episcop de Anastasiopolis († 613).

Sfântul Ierarh TEODOR, Sikeotul, Episcop de Anastasiopolis

Şi tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios Nou Mucenic HARITON, Monahul, de la Sfânta Mânăstire Sfinţii Arhangheli, martirizat în Kosovo (n. 8 Noiembrie 1960, Lukovačka Reka, Serbia-† 15 Iunie 1999, Kosovo).

Sfântul Cuvios Nou Mucenic Hariton, de la Mânăstirea Râul Negru, martirizat în Kosovo

Troparul Sfântului Cuvios Nou Mucenic Hariton, de la Mânăstirea Râul Negru (Glasul 1):

Bucură-te, Vlăstar al Serbiei străbune, Părinte Haritoane, lumină făcutu-tu-ai în lume, ca cel ce, din Kosovo, slujit-ai, cu Credință! Aflat-ai odihnă luptelor tale, a Domnului pătimire urmând, cu tainică jertfire. Mijlocește-ne la El bogată milă!

Condacul Sfântului Cuvios Nou Mucenic Hariton, de la Mânăstirea Râul Negru (Glasul al 8-lea):

Pe Cuviosul și Ostașul, cel nebiruit, pe cel ce lumea, cu iubire, a întărit și pe Cruce s-a adus ardere întreagă, pe acesta dar, credincioșii pomenindu-l, să-l slăvim întru cântări, dulce mulțumindu-i: Bucură-te, Haritoane PreaFericite!

VIAŢA SFÂNTULUI CUVIOS NOU MUCENIC HARITON, DE LA MÂNĂSTIREA RÂUL NEGRU, MARTIRIZAT ÎN KOSOVO

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Surse bibliografice:

Cântare închinată Părintelui Hariton de la Mănăstirea Țrna Reka (Râul Negru)
 1. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2018/06/15-iunie-calendar-615×890.jpg;
 2. https://commons.orthodoxwiki.org/images/b/b6/St_Augustine_of_Hippo.jpg;
 3. https://sfinteleicoane.ro/493-thickbox_default/sfantul-prooroc-amos-fericitul-augustin-fericitul-ieronim.jpg;
 4. https://ro.orthodoxwiki.org/Augustin_de_Hipona;
 5. https://basilica.ro/sf-proroc-amos-sf-mc-isihie-fericitii-augustin-si-ieronim-inceputul-postului-sf-ap-petru-si-pavel/;
 6. https://ro.wikipedia.org/wiki/Laz%C4%83r_al_Serbiei;
 7. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Fortunat;
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Eadburh_of_Winchester;  
 9. http://www.eparhija-prizren.org/wp-content/uploads/2016/10/Sveti-Hariton-Kosovski-_deo-knjige.pdf;
 10. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Landelin_(Crespin)?uselang=fr;
 11. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_un_prooro;
 12. https://fr.wikipedia.org/wiki/Landelin;  
 13. https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/documentar/fericitul-ieronim-inteleptul-iubitor-de-dumnezeu-43264.html;
 14. https://fr.wikipedia.org/wiki/Landelin;  
 15. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Ahaic;
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Landelin;
 17. https://catholicsaints.info/saint-augustine-of-hippo/;
 18. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Saint_Trillo.jpg;  
 19. https://i.pinimg.com/originals/e8/e5/3a/e8e53aa108cbdb7bd4b6abf80ee221f4.jpg;
 20. https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_I_of_Kiev_(metropolitan);
 21. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-prooroc-amos;
 22. https://ro.wikipedia.org/wiki/Augustin_de_Hipona;
 23. https://catholicsaints.info/saint-vitus/;
 24. https://ro.wikipedia.org/wiki/Augustin_de_Hipona;
 25. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/06/15/15-iunie-sf-proroc-amos-sf-mc-vitus-modestus-si-crescentia-sf-cuv-mc-dula-sf-mc-lazar-cneazul-sarbilor-sf-efrem-patriarhul-sarbilor-fericitul-augustin-episcopul-hipponei-proloagel/;
 26. https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo;  
 27. https://uploads.weconnect.com/d48acfd21210d107928963543b59d71b8508b3b9/m0acvu8vdkapgt3u0ytsaw8nrnl.jpg;
 28. https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitus;
 29. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2009/06/16/fericitul-ieronim-inteleptul-iubitor-de-dumnezeu-118673.jpg;
 30. https://en.wikipedia.org/wiki/Vitus;
 31. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/iuX2GeEeaYNiSZoXGqH4qovcEok2SLuc40Cpae86ADGBTAGQMfnkaBsNkYEILGkhf0iowsaAaK3CjSuzfMYpgvOCDw;
 32. https://ro.orthodoxwiki.org/Ieronim;
 33. http://www.christopherklitou.com/15_june_achaicus.jpg;
 34. https://en.wikipedia.org/wiki/Amos_(prophet);
 35. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/104/p1916b6i6u9jo7h51eduom512mf3.jpg;
 36. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/06-June/15JuneEng.pdf;
 37. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2018/06/15_isihie.jpg;
 38. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/4332/p1ebretd98l191sk61o9m1cmg1mh65.jpg;
 39. https://en.wikipedia.org/wiki/June_15_(Eastern_Orthodox_liturgics);
 40. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2499/p190h0p3f51cj21t7lf7iufust3.jpg;
 41. https://static.vesti.rs/downloads/52078150_DgwPQgIX0AIvFXh.jpg;
 42. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/746/p1c67n5dtgunm1eaenih1jsjjn33.jpg;
 43. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2021/05/13ed2-amos.jpg;    
 44. https://i.pinimg.com/474x/a9/ba/58/a9ba58b28a82858d5b4dc1480554d0b3.jpg;
 45. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/746/p1ebrcsqve102m7l51k761c6p19rt4.jpg;
 46. https://ro.wikipedia.org/wiki/Kedron_al_Alexandriei;
 47. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/746/p1ebrcsqvg123n1f7tua1fet1345.jpg;
 48. https://m.facebook.com/244938606384352/photos/a.247576839453862/342426369968908/?type=3&locale2=zh_CN;
 49. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/746/p1ebrcsqvc1pvt16mg1e951enj11oe3.jpg;
 50. http://www.pravoslavie.ru/sas/image/101223/122327.b.jpg?0.37510374306474614;
 51. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/746/p18q3hkrok1459e1i3ngqv5v45.jpg;  
 52. https://rumblinginthewind.files.wordpress.com/2018/06/st-vitus.jpg?w=289&h=371;
 53. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2049/p1dv71mak1nod1fm32ac1j8vf033.jpg;
 54. https://images.oca.org/icons/lg/june/0615amos-prophet0010.jpg;  
 55. https://en.wikipedia.org/wiki/Jerome;
 56. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/4457/p1e9e95uan107adae11up6qbpeb3.jpg;
 57. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0020/1434/7376/products/st-vitus-of-rome-icons-orthodox-christian-supply_128_385x.jpg?v=1571714846;
 58. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/4457/p1ajm6m28u1tso1997behrhh8e13.png;
 59. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ieronim;
 60. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/3043/p1ebrbioaq1hqh137gg8cafkk163.jpg;
 61. http://www.christopherklitou.com/15_june_fortunatus_apostle.jpg;  
 62. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/IJr17tOPI4dd25PjlsET876ZLcSicNbWG0I8mzvKeYKd-6EpIREpXAJ6IOukYBDZ_FzwA0eDidY3F8Lw2r6GIR4DDDru9N17hmOSYa8zKx-ulQobJHZ4QS1CZhsIZjQ;
 63. https://www.blessedmart.com/wp-content/uploads/2018/06/Prophet_Amos_Hand-Painted_Orthodox_Icon_2.jpg;
 64. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/3043/p1ebrb5oik16psu101tst1nk81tmf3.jpg;
 65. https://chirho88888888.wordpress.com/2021/03/03/sfintii-zilei-274/;
 66. https://www.traditions-monastiques.com/4125-large_default/icon-prophet-amos.jpg;
 67. https://webrccqn6ywtcqaamicwzri3bu-ac4c6men2g7xr2a-azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/5346/p1bim0uhgu1h55b041th41q3cpju3.jpg;        
 68. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/06/sinaxar_iunie.pdf

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: