SFINŢII ZILEI

În luna Iulie, în ziua a nouăsprezecea, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă MACRINA, sora Sfântului Vasile cel Mare (n. 324, Kayseri, Turcia-† 19 Iulie 379, Amasia, Turcia).

Sfânta Macrina a fost sora mai mare a Sfântului Vasile cel Mare, a lui Petru al Sevastiei şi a lui Grigorie al Nisei.

Sfânta Macrina cu fraţii săi, Sfântul Vasile cel Mare, Petru al Sevastiei şi Grigorie al Nisei

Din tinereţe şi-a închinat viaţa slujirii lui Dumnezeu, căci, murind logodnicul ei, şi-a ales fecioria, ajutând-o pe mama sa, Emilia, la treburile gospodăreşti şi la creşterea fraţilor mai mici. Împreună cu fratele ei, Sfântul Vasile, au întemeiat 2 Mănăstiri în Pont, una pentru femei şi alta pentru bărbaţi, cea de călugări fiind povăţuită de Sfântul Vasile, iar cealaltă de Egumena Macrina. Murind mama sa, şi-a împărţit toată averea săracilor, trăind în nevoinţe şi rugăciune. Cercetând pe sora sa în boala ei cea de pe urmă, Sfântul Grigorie al Nisei a găsit-o cu totul slăbită de friguri şi culcată pe o scândură. Pentru că sărăcia în Mănăstirea fecioarelor era foarte mare, încât de-abia s-a găsit un văl vechi cu care să fie acoperit trupul ei pe când era dus spre îngropare, Sfântul Grigorie a acoperit-o pe sora sa cu man­tia lui de Episcop.

Sfânta Cuvioasă MACRINA, sora Sfântului Vasile cel Mare

În viaţa ei, Sfânta Macrina a făcut multe Minuni, dând tămăduire bol­na­vilor şi îndrăciţilor. Şi a murit fericită în anul 379, fiind în­gro­pată în Biserica „Celor 40 de Mucenici”, alături de mama sa.

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE MACRINA

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios DIE, Făcătorul-de-Minuni, din Antiohia († 430).

Sfântul Cuvios Die s-a născut în Antiohia Siriei din părinți binecredincioși. Din tinerețe s-a retras în pustiu închinând-și viața lui Dumnezeu.

Pentru viața sa curate, Dumnezeu l-a învrednicit cu darul Facerii-de-Minuni. Împăratul Teodosie al II-lea (408-450), apropiat al Cuviosului Die, a ridicat o Mănăstire lângă chilia Sfântului. Patriarhul Attic al Constantinopolului (405 – 425) l-a hirotonit Preot și l-a numit Stareț al Mănăstirii ridicate de împăratul Teodosie. A trecut la cele veșnice în anul 430.

Troparul Sfântului Cuvios Die (Glasul 1):

Locuitor pustiului și Înger în trup și de Minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru, Die și cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine, cu Credință. Slavă Celui ce ți-a dat ție putere! Slavă Celui ce te-a încununat pe tine! Slavă Celui ce lucrează, prin tine, tuturor tămăduiri!

Condacul Sfântului Cuvios Die (Glasul al 2-lea):

Întrarmându-te, Dumnezeieşte, cu curăţirea sufletului şi ţinând în mână, ca o suliţă, rugăciunea cea neîncetată, cu tărie ai tăiat taberele demonilor, Sfinte PreaCuvioase Dias, Părintele nostru, Făcătorule-de-Minuni, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

Și tot în această zi, pomenirea Aflarea Moaștelor Sfântului Cuvios SERAFIM de Sarov(n.19 Iulie 1754, Kursk, Rusia-† 2 Ianuarie 1833, Sarov, Rusia), purtătorul de Duh şi Făcătorul-de-Minuni, în anul 1903.

Cuviosul Serafim s-a născut în anul 1759, la 19 Iulie, în oraşul Kursk, din Rusia, având părinţi binecredincioşi, Isidor şi Agafia. A intrat în Mânăstirea din Sarov la vârsta de 19 ani, iar la 27 de ani a fost hirotonit preot. Vreme de 10 ani, din 1794 până în 1804, a trăit singur în pădure, păzind în amănunt rânduiala Sfântului Pahomie din Egipt, pe care a descoperit-o în setea lui neobosită de a citi cărţile Sfinţilor Părinţi.

În pădure, Sfântul Serafim locuia în tovărăşia animalelor sălbatice: urşi, lupi, vulpi, care se obişnuiseră să ia hrana din mâna lui.

Sfântul Cuvios SERAFIM de Sarov

Din ispita diavolului, Sfântul Serafim a fost bătut rău de tâlhari şi a fost găsit fără cunoştinţă în coliba lui din pădure. Vindecat de răni, între anii 1804-1807 a primit rânduiala de viaţă a stâlpnicilor şi a petrecut 1.000 de zile şi de nopţi, rugându-se în genunchi, pe o piatră, în inima pădurii, îndurând ierni grele.

Sfântul Cuvios SERAFIM de Sarov

Mai apoi, vreme de mulţi ani, a stat zăvorât în chilia lui din Mânăstire, fără pat şi fără căldură, având ca pravilă – rostirea Rugăciunii lui Iisus, iar ca citire săptămânală – cele 4 Evanghelii. Duminica se împărtăşea cu Sfintele Taine, pe care i le aducea un preot în chilia sa.

În urma unei vedenii în care i s-a arătat Maica Domnului, însoţită de Sfinţii Petru al Alexandriei şi Clement al Romei, Sfântul Serafim a primit darul de a povăţui suflete ca părinte duhovnicesc (stareţ) şi a început să primească pe credincioşi la chilia sa. Îi întâmpina întotdeauna rostind cuvintele: „Bucuria mea!” şi îi învăţa că scopul vieţii creştine este „Dobândirea Duhului Sfânt”. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, chemat în rugăciunea neîncetată, Se arată prin venirea Duhului Sfânt, iar Duhul şi Fiul, împreună, îl duc pe cel ce se roagă la apropierea de Tatăl.

Mărturia lucrării de împărtăşire din Lumina Dumnezeiască, aşa cum a cunoscut-o Sfântul Serafim, este descrisă în cartea lui Nicolae Motovilov: Viaţa Sfântului Serafim de Sarov. Motovilov îi spuse Cuviosului Serafim: „Şi totuşi, eu nu înţeleg cum pot să am siguranţa că sunt în Duhul Sfânt. După care semne pot eu să cunosc singur că harul Sfântului Duh se află în mine?

Sfântul Cuvios SERAFIM de Sarov şi Nicolae Motovilov

Părintele Serafim spuse: ,,Iată, acum, suntem amândoi în Harul Sfântului Duh … Dar de ce nu mă priveşti?” ,,Părinte, nu pot să te privesc.

Ochii sfinţiei tale aruncă fulgere de lumină. Faţa sfinţiei tale e mai arzătoare decât soarele şi mă dor ochii”. Şi Cuviosul Serafim urmă: ,,Te afli în plinătatea Sfântului Duh, altfel n-ai putea să mă vezi în starea aceasta”. Apoi i-a spus şoptit: ,,Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru Milostivirea Lui către noi! Vezi, în adâncul inimii m-am îndreptat către Dumnezeu, zicând: Doamne, fă pe omul acesta vrednic să vadă, cu ochii lui trupeşti, Arătarea Preasfântului Duh! Şi iată, Dumnezeu a auzit rugăciunea smeritului Serafim … Dar bine, de ce nu te uiţi la mine? Nu-ţi fie teamă, Dumnezeu este cu noi …

,,Încurajat, încercai să ridic ochii şi o spaimă sfântă îmi cuprinse toată fiinţa. Închipuiţi-vă faţa unui om care vă vorbeşte din mijlocul soarelui; îi vezi mişcarea buzelor, înfăţişarea ochilor, îi auzi glasul, simţi că te ţine de umeri, dar nu-i vezi nici braţele, nu vezi nici trupul tău, nici al celui ce-ţi vorbeşte, ci vezi numai o lumină strălucitoare, o lumină orbitoare, luminând întinsul zăpezii, până departe, împrejur, luminând fulgii de zăpadă, care nu încetau să cadă peste mine şi peste Marele Stareţ”.

Sfântul Cuvios SERAFIM de Sarov şi Nicolae Motovilov

Şi Părintele Serafim urmă: ,,Dacă numai presimţirea, arvuna aceasta a bucuriei viitoare, umple inima noastră de atâta mângâiere şi atâta înviorare, ce vom spune de bucuria însăşi, care este pregătită în ceruri, tuturor celor ce plâng aici pe pământ? Şi dumneata, dragul meu, ai plâns destul în viaţa pământească. Dar, iată, cu câtă bucurie te mângâie Dumnezeu …

Dar acum e vremea luptelor, a strădaniilor neîncetate, e vremea dobândirii unor puteri din ce în ce mai mari, ca să creştem ,,până la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (cf. Efeseni 4, 13). Atunci, însă, bucuria aceasta, pe care o simţim acum în parte şi într-un timp scurt, se va arăta în toată plinătatea ei şi ne va covârşi toată fiinţa cu desfătări negrăite, pe care nimeni nu va mai putea să le ia de la noi”.

Cuviosul Serafim a întemeiat Mânăstirea de maici de la Diveevo, apoi a răposat cu pace în ziua de 2 Ianuarie a anului 1833. Prima aflare a Moaştelor sale a avut loc cu prilejul trecerii lui în rândul Sfinţilor, în anul 1903, la 19 Iulie, dată care a devenit a doua lui zi de prăznuire.

În anul 1926, pe vremea prigoanei ateiste, Mânăstirea Diveevo a fost desfiinţată, iar Moaştele Cuviosului au fost ascunse de atei, spre a opri pelerinajele prin care Credinţa se întărea. Ele au fost descoperite din nou în anul 1991, tot pe 2 Ianuarie şi au fost aşezate la Diveevo, unde mulţimi de credincioşi din toată lumea vin spre a-l cinsti.

Sfântul Serafim a rămas în conştiinţa credincioşilor ortodocşi ca un mare părinte duhovnicesc, lucrător al rugăciunii neîncetate, purtător de har şi făcător de minuni.

Pentru rugăciunile Cuviosului Serafim, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Sfântul Cuvios Serafim de Sarov

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS SERAFIM DE SAROV, MARE FĂCĂTOR DE MINUNI

Sfântul Cuvios Serafim de Sarov şi Icoana Maicii Domnului „Umilenia”

Tot în această zi, cinstim Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Umilenia”.

ACATISTUL MAICII DOMNULUI UMILENIA

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinţii 4 Cuvioşi sihaştri, împreună nevoitori, care s-au săvârşit în pace.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Ierarh TEODOR, Episcopul Edesei, ucenicul Sfântului Ioan Damaschin († 848). 

Sfântul Ierarh TEODOR, Episcopul Edesei

Sfântul Teodor, Episcopul Edesei, s-a născut în oraşul sirian Edesa, fiind, toată viaţa sa, un vas luminat al Minunilor lui Dumnezeu, Cel mărit întru Sfinţii săi.

La vârsta de 12 ani după ce şi-a pierdut părinţii şi şi-a dat toate bunurile săracilor, s-a dus la Ierusalim unde a fost tuns la Lavra Sfântul Sava cel Sfinţit. După 12 ani de severă ascultare monahicească, urmaţi de alţi 24 de ani de pustnicie şi abstinenţă, Domnul L-a chemat pe înduhovnicitul Părinte să fie Episcop, ca să ajute la luminarea oamenilor. După moartea Episcopului Edessei nu s-a găsit urmaş mai vrednic decât Sfântul Teodor, fiind ales cu îngăduinţa Patriarhilor Antiohiei şi Ierusalimului, a clerului şi poporului.

Nu i-a fost uşor Sfântului să-şi părăsească viaţa în pustnicie dar s-a supus Voii lui Dumnezeu, asumându-şi sarcina de a păstori enoriaşii Bisericii Edessa, în timpul împăratului bizantin Mihail şi a mamei sale Teodora (842-855). În timpul Sfintei Slujbe de sfinţire ca Episcop, o Minune a avut loc în Biserică şi anume: oamenii au văzut cum un porumbel alb ca zăpada a zburat din cupola Bisericii şi s-a aşezat pe capul noului Episcop. Sfântul Teodor a făcut toate eforturile pentru a conduce turma sa foarte bine, fiind pentru toţi un model de Credinţă, prin cuvinte, viaţă şi iubire. Prin exemplul vieţii sale sfinte, el şi-a călăuzit turma sa spre mântuire. Teodor a luptat mult cu ereticii apărând cu străşnicie Biserica sa de tentaţii străine şi învăţături mincinoase. Părintele Teodosie Stilitul, văzător cu duhul, îl sprijinea şi îl ajuta pe Sfântul Teodor în lupta spirituală pentru comunitate, nevoindu-se în pustnicie nu departe de oraş, lângă Mănăstirea Marelui Mucenic Gheorghe. Cu binecuvâtarea Părintelui, Sfântul Teodor a pornit într-o călătorie la Bagdad, în vizită la califul Mavi ca să-i ceară socoteală pentru măsurile nedrepte luate împotriva ortodocşilor. Ajungând la Mavi, Sfântul l-a găsit pe acesta grav bolnav. Cerând ajutor la Dumnezeu, Sfântul Episcop aruncă puţin pământ de la Mormântul Domnului într-un vas cu apă şi i-l dădu ca să-l bea. De îndată ce l-a băut, califul s-a vindecat şi din recunoştinţă, a fost de partea Sfântului în doleanţele pe care le-a avut, ascultându-i bucuros învăţăturile. În cele din urmă, împreună cu 3 apropiaţi de-ai lui, a acceptat Botezul în creştinism, luând numele de Ioan. Mărturisindu-şi toţi Credinţa în Dumnezeul creştinilor în faţa musulmanilor, Califul Ioan şi ceilalţi 3 au fost omorâţi. Califul le-a apărut, în acelaşi timp, în vis Sfântului Teodor şi Sfântului Teodosie, spunându-le că i s-a dăruit să sufere moarte pentru Hristos şi Hristos l-a numărat cu ceilalţi Mucenici. El a promis că se vor întâlni în scurt timp în Rai. Acest lucru a fost un semn pentru Sfântul Domnului că se apropia sfârşitul său. În 848, aflându-se, din nou, în singurătate la Lavra Sfântului Sava cel Sfinţit, Sfântul Teodor s-a săvârşit în pace.

Sfântul Teodor a lăsat creştinilor scrierile sale edificatoare. „Viaţa Sfântului Teodor al Edessei” a fost foarte citită în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, fiind păstrată în mai multe manuscrise.

Tot în această zi, îi pomenim pe:

Sfântul Ierarh MARTIN, Episcop de Trier, Germania († 210)

Sfintele Muceniţe surori IUSTA (n. 268-† 287) şi RUFINA (n. 270-† 287), din Sevilia, Spania, care au pătimit în timpul împăratului Diocleţian († 287)

Sfintele Muceniţe Iusta şi Rufina sunt Sfintele Ocrotitoare ale Oraşului Sevila, din Spania.

Sfântul Cuvios DIOCLIE, nevoitor din Tebaida Egiptului

Sfântul Ierarh FELIX, Episcop de Verona, Italia

Sfântul Ierarh SIMACHUS, Episcopul Romei (n. 460, Sardinia, Italia-† 19 Iulie 514, Roma)

Sfântul Ierarh SIMACHUS, Episcopul Romei

Papa Simachus s-a născut la o dată incertă în Sardinia; tatăl său a fost Fortunas. A fost botezat la Roma și a devenit arhidiacon în timpul Papei Anastasie al II-lea. Pontificatul său a fost marcat de conflicte interne ale fracțiunilor rivale și de relații politice tulburi cu autoritatea imperială.

Sfântul Cuvios Mucenic MIHAIL, Monahul, din Lavra Sfântului Sava, din Palestina († secolul al IX-lea)

Sfântul Cuvios AMBROZIE, Monahul, de la Mănăstirea „Sfântul Vincenţiu”, din Benevento, Italia (n. 740, Franţa-† 30 Ianuarie 784)

Sfântul Ierarh IERONIM, Episcop de Pavia, Italia († 787)

Sfânta Cuvioasă Muceniţă AURA, din Cordoba, Spania († 856)

Sfântul Ierarh GRIGORIE Mărturisitorul, Episcop de Panedos († secolul al IX-lea)

Sfântul Mucenic ROMAN (Olegovich),Prinţul de Riazan, Rusia († 1270)

Sfântul Mucenic ROMAN (Olegovich),Prinţul de Riazan

Sfântul Prinț Roman Olegovici Ryazansky provenea dintr-un clan de prinți care, în timpul jugului tătar, a devenit faimos ca apărători ai Credinței creștine și a Patriei. Amândoi bunicii lui au murit pentru Patrie în aceste bătălii. Crescut, în dragoste, pentru Sfânta Credință (Prințul a trăit în lacrimi și rugăciuni) și Patria sa, Prințul a avut grijă de supușii ruinați și oprimați, cu toată puterea, i-a ferit de violența și jafurile vameșilor tătari . Aceşti vameşi l-au urât pe Sfânt și l-au calomniat în fața tătărului Khan Mengu-Timur. Roman Olegovici a fost convocat la Hoardă, unde Khan Mengu-Timur a anunțat că trebuie să aleagă una din două: fie martiriul, fie Credința tătară.

Prințul credincios a răspuns că un creștin nu poate schimba o Credință adevărată cu una falsă. Pentru fermitatea sa în mărturisirea Credinței, a fost supus unor torturi crude: i-au tăiat limba, i-au scos ochii, i-au tăiat urechile și buzele, i-au tăiat brațele și picioarele, i-au jupuit pielea și, după ce i-au tăiat capul, I l-au plantat într-o suliță. Acest lucru s-a întâmplat în 1270.

Venerarea Prințului-Martir a început imediat după moartea sa.

Începând cu 1854, în Ryazan a avut loc o procesiune și o slujbă de rugăciune în ziua sărbătorii Sfântului Mucenic Roman. În 1861, în Ryazan, a fost sfințită o Biserică în cinstea Prințului Roman.

Sfântul Mucenic ROMAN (Olegovich),Prinţul de Riazan

Sfântul Cuvios PAISIE, de la Pecerska († secolul al XIV-lea)

Sfântul Cuvios PAISIE, de la Pecerska

Cuviosul Paisie de la Pecerska a fost rasofor al Mănăstirii Pecerska din Kiev. Din canonul general al Cuvioșilor Mănăstirii, care se odihnesc în Peșterile din Depărtare se cunoaște că a fost în același gând și în dragoste frățească cu Cuviosul Mercurie (prăznuit pe 24 Noiembrie). Amândoi Sfinții au fost nedespărțiți, au viețuit în aceeași chilie, iar după moarte au fost puși în același mormânt. În present, Moaștele lor se odihnesc în racle diferite.

Sfântul Cuvios ŞTEFAN Lazarevici, Cneazul Serbiei (n. 1374, Kruşevac, Serbia-† 19 Iulie 1427, Crkvine, Serbia) şi mama sa, Sfânta Cuvioasă MILIŢA (în monahism, Eufrosina) († 1405)

Sfântul Cuvios ŞTEFAN Lazarevici, Cneazul Serbiei

Acest Ştefan a fost fiul Cneazului Sârb Lazăr şi al Cneaghinei Miliţa. El a fost un apărător al creştinătăţii din Balcani în vremuri nespus de grele. El a fost ctitorul minunatelor Mânăstiri Manasiia şi Kalenici.

Sfântul Cuvios ŞTEFAN Lazarevici, Cneazul Serbiei

După o viaţă de mari nevoinţe şi tulburări, s-a odihnit şi a trecut la Domnul, în nouăsprezece zile ale lunii iulie, din anul 1427.

Sfânta Cuvioasă MILIŢA

Sfântul SOFRONIE (Smirnov), Arhimandritul, de la Mânăstirea Svyatogorsk († 1921)

Sfântul Sfințit Nou Mucenic VICTOR, Episcop de Glazov, Rusia, care a pătimit în timpul regimului comunist († 1934).

Tot în această zi, prăznuim Soborul Tuturor Sfinţilor din Kursk, Rusia.

Sfinţii din Kursk, Rusia

Tot în această zi îl pomenim pe Părintele Mărturisitor ARSENIE (Papacioc) (n. 15 August 1914, Satul Misleanu, Ccomuna Perieți, Județul Ialomița-† 19 Iulie 2011, Mănăstirea Techirghiol).

VIAŢA CUVIOSULUI PĂRINTE MĂRTURISITOR ARSENIE PAPACIOC, „DUHOVNICUL NEAMULUI, DE LA MALUL MĂRII”

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

Sfântul Serafim de Sarov-Despre dobândirea Duhului Sfânt (CONVERSAŢIA SFÂNTULUI SERAFIM CU N. A. MOTOVILOV) (17 pagini) (descarcă gratuit)

Un Serafim printre oameni-Sfântul Serafim de Sarov (traducere din limba greacă), Editura Cartea Ortodoxă, Galaţi, 2005 (408 pagini) (descarcă gratuit)

Arhimandritul Lazarus Moore-Sfântul Serafim de Sarov (o Biografie Spirituală) (191 pagini) (descarcă gratuit)

Sfântul Serafim de Sarov-Scopul vieţii creştine (55 pagini) (descarcă gratuit)

Marea Taină de la Diveevo (65 pagini) (descarcă gratuit)

Viaţa, Slujba şi Acatistul Cuviosului Serafim de Sarov (25 pagini) (descarcă gratuit)

Pravila de rugăciune Bogorodisnaia (a Sfântului Serafim de Sarov) (4 pagini) (descarcă gratuit)

Ne vorbeşte Părintele Arsenie – Vol. 1-3 (135 pagini) (descarcă gratuit)

Arhimandrit Arsenie Papacioc-“Singur Ortodoxia” (92 pagini) (descarcă gratuit)

Arhimandrit Arsenie Papacioc-„Scrisori către fiii mei duhovniceşti” (186 pagini) (descarcă gratuit)

DIALOGURI CU PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC (31 pagini) (descarcă gratuit)

Părintele Arsenie Papacioc-“Despre armonia căsniciei” (49 pagini) (descarcă gratuit)

Părintele Arsenie Papacioc-“Mici îndemnuri spre mântuire” (92 pagini) (descarcă gratuit)

Părintele Arsenie-“Bucuria duhovnicească” (8 pagini) (descarcă gratuit)

Arhimandrit Andrei Tudor, Mariana Conovici, Iuliana Conovici-“Am înţeles rostul meu …” (Părintele Arsenie Papacioc în dosarele securităţii) (399 pagini) (descarcă gratuit)

 1. https://chirho88888888.wordpress.com/2020/01/02/sfintii-zilei-124/;
 2. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/07/19/sfanta-cuvioasa-macrina-sora-sfantului-vasile-cel-mare-sfantul-cuvios-die-aflarea-moastelor-sfantului-cuvios-serafim-de-sarov-148932.jpg;
 3. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2020/07/19_serafim_de_sarov.jpg;
 4. https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/sinaxar/sfanta-cuvioasa-macrina-sora-sfantului-vasile-cel-mare-sfantul-cuvios-die-aflarea-moastelor-sfantului-cuvios-serafim-de-sarov-155678.html;
 5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Macrina_cea_T%C3%A2n%C4%83r%C4%83;
 6. https://www.academia.edu/43777002/Sf%C3%A2nta_cuvioas%C4%83_Macrina_sora_Sf;
 7. https://azbyka-ru.translate.goog/days/sv-roman-olegovich?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 8. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_un_Cuvios;
 9. https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Lazarevici;
 10. https://www.crestinortodox.ro/files/image/diverse%20-%20poze%202/sfantul-stefan-lazarevici-serbia-3.jpg;
 11. https://it.wikipedia.org/wiki/Ambrogio_Autperto;
 12. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/95675965-fd78-4b66-bf5f-3162c8d8228b;
 13. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/5727/p1aolpqmmi2kh1rav1hqp1f471tom6.png?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem
 14. https://en.wikipedia.org/wiki/July_19_(Eastern_Orthodox_liturgics);
 15. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2789/p1aolqpvg515odtg51mp8vul19rj3.png?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem
 16. https://basilica.ro/sf-cuv-macrina-sora-sf-vasile-cel-mare-sf-cuv-die-aflarea-moastelor-sf-cuv-serafim-de-sarov-duminica-a-6-a-dupa-rusalii/;
 17. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/887/p191o81ip11odpdeh16h1174111hq7.jpg?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 18. https://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Simachus;
 19. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/887/p1aolqfa1q1n2t1cvuf2iraeah03.png?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 20. https://viatacurata.com/sinaxar/sfantul-teodor-care-sihastrit-lavra-sfantului-sava-arhiepiscop-al-edesei/;
 21. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/887/p1aolqfa1rrkv1ias1eep5qc16e64.png?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 22. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Simmaco_-_mosaico_Santa_Agnese_fuori_le_mura.jpg;
 23. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1706/p1aolokutaulo12eu1f4p1kfn9la8.png?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;  
 24. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/07/19/19-iulie-sf-cuv-macrina-sf-cuv-dia-sf-cuv-stefan-cel-inalt-proloagele-de-la-ohrida/;
 25. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2284/p1aolq119mj491hone313eljpg3.png?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 26. https://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Simachus;
 27. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/887/p1aolqfa1ri1o13so1avo118n1chh5.png?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 28. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/636;
 29. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6180/p1aolmctno13blp031hlh1pcg16iu4.png?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 30. https://en.wikipedia.org/wiki/Justa_and_Rufina
 31. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6479/p181cenl11tfd1d1b17557af1q1p3.jpg?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 32. http://www.peintre-icones.fr/IMAGES/ICONESCALENDRIER/Juillet/Militsa.jpg;
 33. https://azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1706/p1aolokutd1fom1a5iqpi1n0vba4i.png?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,elem;
 34. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/07-July/19JulyEng.pdf;
 35. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/07/sinaxar_iulie_0.pdf

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: