LISTA POSTĂRILOR DE PE BLOGURI – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

VECHIUL TESTAMENT

 1. FACEREA LUMII;
 2. OMUL ÎN RAI;
 3. GREŞEALA LUI ADAM ŞI A EVEI;
 4. PEDEPSIREA PĂCATULUI;
 5. OMENIREA PÂNĂ LA POTOP;
 6. POTOPUL;
 7. LEGĂMÂNTUL DINTRE DUMNEZEU ŞI NOE;
 8. NOE ŞI OMENIREA DUPĂ POTOP;
 9. TURNUL BABEL;
 10. CHEMAREA LUI AVRAM;
 11. JERTFA LUI MELCHISEDEC;
 12. LEGĂMÂNTUL LUI DUMNEZEU CU AVRAM;
 13. AVRAAM PRIMITOR ŞI APĂRĂTOR DE STRĂINI ;
 14. PIEIREA SODOMEI ŞI A GOMOREI;
 15. ÎNCERCAREA CREDINŢEI LUI AVRAAM;
 16. POPOARELE CARE SE COBOARĂ DIN AVRAAM;
 17. CĂSĂTORIA LUI ISAAC;
 18. ISAV ŞI IACOV;
 19. BINECUVÂNTAREA PĂRINTEASCĂ;
 20. CĂLĂTORIA LUI IACOV ÎN MESOPOTAMIA;
 21. ÎNTOARCEREA LUI IACOV;
 22. IOSIF ÎN CASA PĂRINŢILOR SĂI;
 23. IOSIF DUS ÎN EGIPT;
 24. IOSIF ÎN TEMNIŢĂ;
 25. RIDICAREA ÎN RANG A LUI IOSIF;
 26. CĂLĂTORIA ÎNTÂIA A FRAŢILOR LUI IOSIF ÎN EGIPT;
 27. CĂLĂTORIA A DOUA A FRAŢILOR LUI IOSIF ÎN EGIPT;
 28. IOSIF CUNOSCUT DE FRAŢII SĂI;
 29. PLECAREA LUI IACOV ÎN EGIPT;
 30. MOARTEA LUI IACOV ŞI A LUI IOSIF;
 31. CEI DINTÂI ANI AI LUI MOISE;
 32. CHEMAREA LUI MOISE;
 33. CELE ZECE PEDEPSE;
 34. MIELUL PASCAL – IEŞIREA DIN EGIPT;
 35. MINUNILE CE S-AU FĂCUT ÎN PUSTIU;
 36. LEGĂMÂNTUL CU POPORUL ALES – DECALOGUL;
 37. CORTUL MĂRTURIEI;
 38. PREOŢII ŞI LEVIŢII;
 39. JERTFELE;
 40. SABATUL, SĂRBĂTORILE ŞI TIMPURILE SFINTE;
 41. CERCETAŞII SAU ISCOADELE;
 42. PÂNGĂRITORUL SABATULUI ŞI RĂZVRĂTIREA LUI CORE;
 43. TOIAGUL LUI AARON ODRĂSLEŞTE;
 44. ÎNDOIALA LUI MOISE ŞI AARON ŞI ŞARPELE DE ARAMĂ;
 45. VALAAM;
 46. MOARTEA LUI MOISE;
 47. INTRAREA ÎN PĂMÂNTUL FĂGĂDUINŢEI;
 48. CUPRINDEREA IERIHONULUI ŞI A ORAŞULUI AI;
 49. CUPRINDEREA ŞI ÎMPĂRŢIREA CANAANULUI;
 50. JUDECĂTORII;
 51. GHEDEON JUDECĂTOR;
 52. SAMSON;
 53. RUT;
 54. ELI ŞI SAMUEL;
 55. SAMUEL JUDECĂTOR;
 56. REGELE SAUL;
 57. ALEGEREA LUI DAVID;
 58. DAVID ÎL BIRUIEŞTE PE GOLIAT;
 59. SAUL ÎL DUŞMĂNEŞTE PE DAVID;
 60. BUNĂTATEA ARĂTATĂ DE DAVID LUI SAUL;
 61. MOARTEA LUI SAUL. DOMNIA LUI DAVID;
 62. DAVID REGE EVLAVIOS ŞI INSUFLAT DE DUMNEZEU;
 63. PĂCĂTUIREA ŞI POCĂINŢA LUI DAVID;
 64. RĂZVRĂTIREA LUI ABESALOM;
 65. CELE DE PE URMĂ ZILE ALE LUI DAVID;
 66. ÎNŢELEPCIUNEA LUI SOLOMON;
 67. CÂTEVA VORBE ÎNŢELEPTE ALE LUI SOLOMON;
 68. ZIDIREA TEMPLULUI;
 69. SLAVA LUI SOLOMON;
 70. DEZBINAREA REGATULUI ISRAELIT;
 71. PROOROCUL ILIE;
 72. JERTFA LUI ILIE;
 73. ILIE ÎN PUSTIU;
 74. VIA LUI NABOT;
 75. RIDICAREA LUI ILIE LA CER ŞI UCENICUL ELISEI;
 76. ALTE MINUNI ALE LUI ELISEI;
 77. PROOROCUL IONA;
 78. ROBIA ASIRIANĂ;
 79. DREPTUL TOBIT;
 80. CĂLĂTORIA TÂNĂRULUI TOBIE ÎN MEDIA;
 81. PROOROCII CARE S-AU ARĂTAT ÎN REGATUL LUI IUDA;
 82. PROOROCUL ISAIA;
 83. IUDITA;
 84. DĂRÂMAREA IERUSALIMULUI ŞI ROBIA BABILONICĂ;
 85. PROOROCUL IEZECHIEL;
 86. DANIEL ŞI PRIETENII SĂI;
 87. CINSTITA SUSANA SCAPĂ, CU AJUTORUL LUI DANIEL;
 88. VISUL REGELUI NABUCODONOSOR;
 89. CEI 3 TINERI ÎN CUPTORUL DE FOC;
 90. NECREDINCIOSUL REGE BELŞAŢAR;
 91. DANIEL ÎN GROAPA CU LEI;
 92. DANIEL A DOUA OARĂ ÎN GROAPA CU LEI;
 93. ÎNTOARCEREA DIN ROBIE;
 94. ESTERA;
 95. DREPTUL IOV;
 96. CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI SOLOMON;
 97. CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI ISUS, FIUL LUI SIRAH;
 98. ELIODOR ÎNCEARCĂ SĂ RĂPEASCĂ ODOARELE TEMPLULUI;
 99. MUCENICIA BĂTRÂNULUI ELEAZAR;
 100. FRAŢII MACABEI;
 101. BĂRBĂŢIA ARĂTATĂ DE PREOTUL MATATIA ÎN APĂRAREA RELIGIEI;
 102. IUDA MACABEUL

NOUL TESTAMENT

 1. ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI CELUI VEŞNIC;
 2. VESTIREA NAŞTERII SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL;
 3. VESTEA CEA BUNĂ A NAŞTERII LUI IISUS;
 4. MARIA ŞI ELISABETA;
 5. NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL-VIEŢUIREA LUI ÎN PUSTIU;
 6. NAŞTEREA LUI IISUS;
 7. ADUCEREA LUI IISUS ÎN BISERICĂ;
 8. UCIDEREA PRUNCILOR DIN BETLEEM;
 9. IISUS ÎN TEMPLU LA VÂRSTA DE 12 ANI;
 10. ÎNAINTEMERGĂTORUL LUI IISUS HRISTOS;
 11. BOTEZUL ŞI ISPITIREA LUI IISUS HRISTOS;
 12. MISIUNEA CE AVEA DE ÎMPLINIT SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL;
 13. CEI DINTÂI UCENICI AI LUI IISUS;
 14. NUNTA DIN CANA;
 15. ÎNTÂIA CURĂŢIRE A TEMPLULUI;
 16. IISUS ŞI NICODIM;
 17. IISUS ŞI SAMARINEANCA;
 18. IISUS VINDECĂ PE FIUL UNUI SLUJBAŞ ÎMPĂRĂTESC;
 19. PROOROCUL ÎN PATRIA SA;
 20. PESCUIREA MINUNATĂ;
 21. VINDECAREA UNUI PARALITIC DIN CAPERNAUM;
 22. SCĂLDĂTOAREA VITEZDA;
 23. ALEGEREA CELOR 12 APOSTOLI;
 24. PREDICA DE PE MUNTE;
 25. IISUS VINDECĂ UN LEPROS ŞI PE SLUGA SUTAŞULUI;
 26. TRIMIŞII LUI IOAN;
 27. MIRUL FEMEII PĂCĂTOASE;
 28. PILDA SEMĂNĂTORULUI;
 29. PILDA NEGHINELOR;
 30. PILDA GRĂUNTELUI DE MUŞTAR;
 31. PILDA ALUATULUI;
 32. PILDELE: COMOARA, MĂRGĂRITARUL ŞI NĂVODUL;
 33. LINIŞTIREA FURTUNII PE MARE;
 34. ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR;
 35. ÎNTÂIA TRIMITERE A APOSTOLILOR;
 36. TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL;
 37. ÎNTÂIA ÎNMULŢIRE A PÂINILOR;
 38. FĂGĂDUIREA PÂINII VIEŢII;
 39. CANANEIANCA ŞI VINDECAREA SURDO-MUTULUI;
 40. A DOUA ÎNMULŢIRE A PÂINILOR;
 41. FĂGĂDUINŢA PUTERII DE A IERTA PĂCATELE;
 42. SCHIMBAREA LA FAŢĂ;
 43. BIRUL PENTRU TEMPLU;
 44. TRIMITEREA CELOR 70 DE UCENICI;
 45. PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV;
 46. MARTA ŞI MARIA;
 47. IISUS LA SĂRBĂTOAREA CORTURILOR;
 48. VINDECAREA ORBULUI DIN NAŞTERE;
 49. PĂSTORUL CEL BUN;
 50. RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ – TATĂL NOSTRU;
 51. VINDECAREA UNOR ÎNDRĂCIŢI;
 52. ÎNVĂŢĂTURI ŞI ÎNDEMNURI;
 53. IISUS ÎN IERUSALIM LA SĂRBĂTOAREA ÎNNOIRII TEMPLULUI;
 54. PRÂNZUL DE LA FARISEU;
 55. PILDA CU OAIA ŞI DRAHMA CEA PIERDUTĂ;
 56. PILDA FIULUI RISIPITOR;
 57. ICONOMUL CEL NEDREPT – SĂRACUL LAZĂR;
 58. DATORIA DE A IERTA GREŞELILE ALTORA;
 59. ÎNVIEREA LUI LAZĂR;
 60. VAMEŞUL ŞI FARISEUL – CEI 10 LEPROŞI;
 61. IISUS ŞI PRUNCII – BOGAŢII;
 62. PILDA CU LUCRĂTORII VIEI;
 63. IISUS PE CALE SPRE IERUSALIM;
 64. INTRAREA ÎN IERUSALIM;
 65. NUNTA ÎMPĂRĂTEASCĂ ŞI CEI CHEMAŢI LA NUNTĂ;
 66. BANUL DAJDIEI – PORUNCA CEA MAI MARE;
 67. PĂZIREA DE FARISEI – DARUL VĂDUVEI;
 68. DĂRÂMAREA IERUSALIMULUI  ŞI SFÂRŞITUL LUMII;
 69. PILDA CELOR 10 FECIOARE;
 70. PILDA TALANŢILOR;
 71. JUDECATA DE APOI;
 72. IISUS VESTEŞTE PATIMA SA;
 73. CEL DIN URMĂ PAŞTI – SPĂLAREA PICIOARELOR UCENICILOR;
 74. INSTITUIREA TAINEI SFINTEI EUHARISTII;
 75. DESCOPERIREA VÂNZĂTORULUI;
 76. IISUS LE DĂ UCENICILOR SĂI CELE DIN URMĂ ÎNVĂŢĂTURI;
 77. RUGĂCIUNEA ARHIEREASCĂ A LUI IISUS;
 78. PATIMILE DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS;
 79. MINUNILE DE DUPĂ MOARTEA LUI IISUS;
 80. ÎNVIEREA LUI HRISTOS;
 81. ÎNTÂIA ARĂTARE A LUI IISUS DUPĂ ÎNVIERE;
 82. ARĂTAREA LUI IISUS LA 2 UCENICI, ÎN CALE SPRE EMAUS;
 83. ARĂTAREA LUI IISUS ÎN IERUSALIM, LA FOIŞORUL CINEI;
 84. ARĂTAREA LUI IISUS LA MAREA TIBERIADEI;
 85. IISUS PREVESTEŞTE MUCENICIA LUI PETRU;
 86. CELE DE PE URMĂ ARĂTĂRI ALE LUI IISUS;
 87. IISUS SE ARATĂ CELOR 11 ÎN IERUSALIM;
 88. ÎNĂLŢAREA LA CER A DOMNULUI HRISTOS;
 89. ÎNGERII VESTESC VENIREA DIN NOU A MÂNTUITORULUI;
 90. ALEGEREA SFÂNTULUI APOSTOL MATIA;
 91. POGORÂREA SFÂNTULUI DUH;
 92. VINDECAREA OLOGULUI DIN NAŞTERE;
 93. ANANIA ŞI SAFIRA;
 94. STATORNICIA NESTRĂMUTATĂ A APOSTOLILOR;
 95. SFÂNTUL ARHIDIACON ŞTEFAN – ÎNTÂIUL MUCENIC;
 96. SIMON MAGUL – ÎN SAMARIA;
 97. BOTEZAREA UNUI OM ÎMPĂRĂTESC;
 98. ÎNTOARCEREA LUI SAUL LA HRISTOS;
 99. VINDECAREA LUI ENEA – ÎNVIEREA TAVITEI;
 100. ÎNTOARCEREA SUTAŞULUI CORNELIU LA HRISTOS;
 101. PETRU LA ÎNCHISOARE;
 102. ÎNTÂIA CĂLĂTORIE MISIONARĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 103. SINODUL APOSTOLIC DE LA IERUSALIM;
 104. A DOUA CĂLĂTORIE MISIONARĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 105. A TREIA CĂLĂTORIE MISIONARĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 106. PAVEL ESTE TRIMIS ÎN LANŢURI LA ROMA;
 107. EPISTOLA CĂTRE ROMANI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 108. EPISTOLA ÎNTÂI CĂTRE CORINTENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 109. EPISTOLA A DOUA CĂTRE CORINTENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 110. EPISTOLA CĂTRE GALATENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 111. EPISTOLA CĂTRE EFESENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 112. EPISTOLA CĂTRE FILIPENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 113. EPISTOLA CĂTRE COLOSENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 114. EPISTOLA ÎNTÂI CĂTRE TESALONICENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 115. EPISTOLA A DOUA CĂTRE TESALONICENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 116. EPISTOLA ÎNTÂIA CĂTRE TIMOTEI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 117. EPISTOLA A DOUA CĂTRE TIMOTEI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 118. EPISTOLA CĂTRE TIT A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 119. EPISTOLA CĂTRE FILIMON A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 120. EPITOLA CĂTRE EVREI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL;
 121. EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IACOB;
 122. EPISTOLA ÎNTÂI SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU;
 123. EPISTOLA A DOUA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU;
 124. EPISTOLA ÎNTÂI SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN;
 125. EPISTOLA A DOUA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN;
 126. EPISTOLA A TREIA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN;
 127. EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IUDA;
 128. APOCALIPSA SFÂNTULUI IOAN EVANGHELISTUL

SURSE BIBLIOGRAFICE

Alătură-te conversației

206 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: