Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

INFO

DUPĂ CUM PUTEȚI VEDEA, DIN ACEASTĂ IMAGINE, COTA DE DISC PENTRU ACEST BLOG (GRATUIT) ESTE PLINĂ! DAR ACTIVITATEA MEA VA CONTINUA PE ALTE BLOGURI. VĂ ROG, VIZITAȚI CELATE BLOGURI ALE MELE: https://salutis8.wordpress.com/ UNDE AM PUBLICAT „BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ” (LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ) ȘI UNDE AM ÎNCEPUT SĂ POSTEZ „PSALTIREA ORTODOXĂ TÂLCUITĂ …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-56. Pilda fiului risipitor

Fiul risipitor îşi cere partea sa de moştenire Iisus a spus atunci pilda aceasta: <Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit averea>. (Luca 15, 11-12) Fiul risipitor ajunge în nevoie “Şi nu după multe …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-55. Pilda cu oaia şi drahma cea pierdută

Iisus are milă de păcătoşi <Şi se apropiau de El toţi vameşii şi păcătoşii, ca să-L asculte. Şi fariseii şi cărturarii cârteau, zicând: Acesta primeşte la Sine pe păcătoşi şi mănâncă cu ei>. (Luca 15, 1-2) Dumnezeu şi întoarcerea păcătoşilor <Şi a zis către ei pilda aceasta, spunând: Care om dintre voi, având o sută …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-54. Prânzul de la fariseu

Iisus tămăduieşte un olog <Şi când a intrat El în casa unuia dintre căpeteniile fariseilor sâmbăta, ca să mănânce, şi ei Îl pândeau, iată un om bolnav de idropică era înaintea Lui. Şi, răspunzând, Iisus a zis către învăţătorii de lege şi către farisei, spunând: Cuvine-se a vindeca sâmbăta ori nu? Ei însă au tăcut. …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-53. Iisus în Ierusalim la sărbătoarea înnoirii templului

Iisus mărturiseşte că este Fiul lui Dumnezeu <Şi era atunci la Ierusalim sărbătoarea înnoirii templului şi era iarnă. Iar Iisus umbla prin templu, în pridvorul lui Solomon. Deci L-au împresurat iudeii şi Îi ziceau: Până când ne scoţi sufletul? Dacă Tu eşti Hristosul, spune-o nouă pe faţă. Iisus le-a răspuns: V-am spus şi nu credeţi. …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-52. Învăţături şi îndemnuri

Frica de Dumnezeu şi Credinţa în El Iisus a zis către popor: „Nu vă temeţi de cei care ucid trupul şi după aceasta n-au ce să mai facă. Vă voi arăta însă de cine să vă temeţi: Temeţi-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în gheena; da, vă zic vouă, …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-51. Vindecarea unor îndrăciţi

Vindecarea îndrăcitului din ţinutul Gadarenilor Iisus <a venit de cealaltă parte a mării în ţinutul Gadarenilor. Iar după ce a ieşit din corabie, îndată L-a întâmpinat, din morminte, un om cu duh necurat, care îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanţuri, pentru că de multe ori fiind …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-50. Rugăciunea Domnească – Tatăl nostru

Iisus îi învaţă pe noii ucenici cum trebuie să ne rugăm: Rugăciunea „Tatăl nostru” <Şi pe când Se ruga Iisus într-un loc, când a încetat, unul dintre ucenicii Lui I-a zis: Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui>. (Luca 11, 1-2) <Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-49. Păstorul cel bun

În vremea aceea zis-a Iisus către farisei: „Eu sunt păstorul cel bun”. (Ioan 10, 11)  “Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-48. Vindecarea orbului din naştere

Iisus vindecă un orb <Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac, …