BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-47. Iisus la sărbătoarea Corturilor

Iisus învaţă în Templu pe faţă <Iar la jumătatea praznicului Iisus S-a suit în templu şi învăţa. Şi iudeii se mirau zicând: Cum ştie Acesta carte fără să fi învăţat? Deci le-a răspuns Iisus şi a zis: Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis. Iar în ziua cea din urmă …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-46. Marta şi Maria

Marta slujeşte, iar Maria ascultă <Şi pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-45. Pilda Samarineanului milostiv

Ucenicii lui Iisus fericiţi <Şi întorcându-Se către ucenici, de o parte a zis: Fericiţi sunt ochii care văd cele ce vedeţi voi! Căci zic vouă: Mulţi prooroci şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi, dar n-au văzut, şi să audă ceea ce auziţi, dar n-au auzit>. (Luca 10, 23-24) Un legiuitor Îl …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-44. Trimiterea celor 70 de Ucenici

Iisus nu este primit în oraşele Samariei Când se ducea Iisus la Ierusalim, prin Samaria, intrând într-o cetate samarineană, nu L-au primit, pentru că mergea la Ierusalim. <Văzând aceasta, ucenicii Iacov şi Ioan I-au zis: Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer şi să-i mistuie. El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis: …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-43. Birul pentru Templu

Iisus plăteşte dare pentru Templu <Venind ei în Capernaum, s-au apropiat de Petru cei ce strâng darea (pentru Templu) şi i-au zis: Învăţătorul vostru nu plăteşte darea? Ba, da! – a zis el. Dar intrând în casă, Iisus i-a luat înainte, zicând: Ce ţi se pare, Simone? Regii pământului de la cine iau dări sau …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-42. Schimbarea la Faţă

Schimbarea la Faţă a lui Iisus “Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-41. Făgăduinţa puterii de a ierta păcatele

Petru mărturiseşte Dumnezeirea lui Iisus <Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt? Răspunzând Simon Petru a …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-40. A doua înmulţire a pâinilor

<În zilele acelea, fiind iarăşi mulţime multă şi neavând ce să mănânce, Iisus, chemând la Sine pe ucenici, le-a zis: Milă Îmi este de mulţime, că sunt trei zile de când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să mănânce. Şi de-i voi slobozi flămânzi la casa lor, se vor istovi pe drum, că unii dintre …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-39. Cananeianca şi vindecarea surdo-mutului

Iisus vindecă pe fiica cananeiencei „Şi ridicându-Se de acolo, S-a dus în hotarele Tirului şi ale Sidonului şi, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar n-a putut să rămână tăinuit”. (Marcu 7, 24) <Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-38.Făgăduirea pâinii vieţii

Iisus osândeşte iubirea de sine a mulţimii <A doua zi, mulţimea, care sta de cealaltă parte a mării, a văzut că nu era acolo decât numai o corabie mai mică şi că Iisus nu intrase în corabie împreună cu ucenicii Săi, ci plecaseră numai ucenicii Lui. Şi alte corăbii mai mici au venit din Tiberiada …

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe