BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-37. Întâia înmulţire a pâinilor

Lipsa de pâine pentru mulţime <După acestea, Iisus S-a dus dincolo de marea Galileii, în părţile Tiberiadei. Şi a mers după El mulţime multă, pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. Şi S-a suit Iisus în munte şi a şezut acolo cu ucenicii Săi. Şi era aproape Paştile, sărbătoarea iudeilor. Deci …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-36. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Irodiada se răzbună <Şi a auzit regele Irod, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut, şi zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morţi şi de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod, trimiţând, l-a prins pe Ioan şi l-a legat, în temniţă, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-35. Întâia trimitere a Apostolilor

Iisus are milă de mulţime <Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor. Şi văzând mulţimile, I s-a făcut milă de ele că erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Lui: Secerişul e …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-34. Învierea fiicei lui Iair

Iair Îl roagă pe Iisus pentru fiica sa <Şi trecând Iisus cu corabia iarăşi de partea cealaltă, s-a adunat la El mulţime multă şi era lângă mare. Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui, şi L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte, …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-33. Liniştirea furtunii pe mare

Iisus iubeşte sărăcia <Şi făcându-se seară, au adus la El mulţi demonizaţi şi a scos duhurile cu cuvântul şi pe toţi cei bolnavi i-a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: „Acesta neputinţele noastre a luat şi bolile noastre le-a purtat„. Şi văzând Iisus mulţime împrejurul Lui, a …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-32. Pildele – comoara, mărgăritarul şi năvodul

Pilda cu comoara „Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea” (Matei 13, 44) Pilda cu mărgăritarul “Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător care caută mărgăritare bune. Şi aflând …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-31. Pilda aluatului

<Altă pildă le-a spus lor: Asemenea este împărăţia cerurilor aluatului pe care, luându-l, o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată. Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic, ca să se împlinească ce s-a spus prin proorocul care zice: „Deschide-voi în …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-30. Pilda grăuntelui de muştar

<O altă pildă le-a pus înainte, zicând: Împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în ţarina sa, şi care este mai mic decât toate seminţele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele şi se face pom, încât vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui>. …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-29. Pilda neghinelor

<Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus. Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina. Venind slugile stăpânului casei, …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-28. Pilda semănătorului

<Şi adunându-se mulţime multă şi venind de prin cetăţi la El, a zis în pildă: Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. …

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe