SFINŢII ZILEI

În luna Mai, în ziua a şaptesprezecea, îi pomenim pe Sfinții Apostoli ANDRONIC, unul din cei 70 și Episcop de Panonia și soția sa, IUNIA († 58).

Sfântul Apostol Andronic

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Andronic a fost rudă cu Sfântul Apostol Pavel și unul din Cei 70 de Apostoli. El este menționat în Epistola către Romani 16,7 și este pomenit de Biserică în 17 Mai, în 30 Iulie și pe 4 Ianuarie împreună cu Cei 70.

El a fost hirotonit Episcop în Panonia, dar în loc să stea într-un singur loc, el a propovăduit în întreaga Panonie împreună cu Sfânta Iunia, ca ajutoare a sa.

Sfântul Apostol Andronic

Prin Credință, ei au convertit mulțime de păgâni la Hristos, au distrus multe temple ale idolilor, au alungat demoni, au făcut Minuni și au vindecat orice fel de boală sau suferință trupească. Amândoi au avut parte de moarte mucenicească; Sfintele lor Moaște au fost descoperite în împrejurimile Constantinopolului, lângă poarta Evghenia.

Sfânta Iunia, Apostolița

Sfânta, slăvita și întru tot lăudata Iunia, Apostolița se numără printre Cei 70. Ea este pomenită de Biserica Ortodoxă pe 17 Mai, împreună cu Sfântul Andronic și pe 4 Ianuarie împreună cu Cei 70. Cei 70 de Apostoli au fost aleși de Mântuitorul Iisus Hristos Însuși și trimiși să propovăduiască. Ei au fost aleși după o vreme de la alegerea Celor 12 Apostoli (Luca 10,1-24).

Sfinții Iunia și Andronic erau rude ale Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Pavel o menționează împreună cu Sfântul Andronic într-una din Epistolele sale: “Îmbrățișați pe Andronic și pe Iunia, cei de un neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care înaintea mea au fost în Hristos (Romani 16,7). Slujba în cinstea acestor Sfinți spune că ei au suferit mucenicia pentru Hristos.

Sfântul Apostol Andronic

Troparul Sfinţilor Apostoli Andronic şi al soţiei sale, Iunia (Glasul al 3-lea) :

Sfinților Apostoli, rugați pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre!

Sfânta Iunia, Apostolița

Condacul Sfinţilor Apostoli Andronic şi al soţiei sale, Iunia (Glasul al 8-lea) :

Pe steaua cea prealuminoasă, care cu lumina Dumnezeieștii înțelepciuni a luminat neamurile, pe Andronic, Apostolul lui Hristos, împreună cu înțeleapta Iunia, care s-a nevoit cu dânsul în propovăduire, să-i lăudăm, strigând : Rugați-vă neîncetat lui Hristos pentru noi toți!

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici SOLOCHON, PAMFAMIR şi PAMFILON, care au pătimit la Calcedon în vremea împăratului Maximian († 298).

Sfântul Mucenic Solochon

Solochon a fost egiptean de neam şi soldat roman sub comanda lui Campanus, în timpul domniei răului împărat Maximian. Când a ieşit porunca în rândurile armatei ca tot soldatul să aducă jertfe idolilor, Solochon a declarat pe faţă că el este creştin. Aşa au făcut şi 2 dintre camarazii lui: Pamfamir şi Pamfilon. Campanus a poruncit ca toţi 3 să fie biciuiţi şi torturaţi cu cruzime, torturi în timpul cărora Pamfamir şi Pamfilon au şi murit. Dar Solochon a supravieţuit şi, de aceea, Campanus a poruncit ca el să fie torturat cu şi mai mare sălbăticie. El a poruncit să i se deschidă gura cu un jungher şi să i se toarne pe gât jertfele idolilor. Dar Mucenicut a rupt lama jungherului cu dinţii lui neînghiţind necuratele şi scârboasele jertfe. La urmă ei i-au străpuns capul prin urechi cu o pană şi 1-au lăsat să moară în chinuri. Creştinii 1-au luat pe Mucenic şi 1-au adus la casa unei văduve. El acolo încet-încet a început să se vindece oarecum, putând să guste şi mâncare şi apă. El a continuat să-i povăţuiască pe creştini să stea tari în mărturisirea Credinţei şi în jertfirea pentru ea, chiar cu preţul vieţii. După acestea, mulţumind lui Dumnezeu, el şi-a încheiat alergarea pământească şi s-a înfăţişat înaintea Domnului în Împărăţia Cerurilor la anul 298.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Cuvioși și frați buni NECTARIE († 1550) şi TEOFAN († 1544), ctitorii Mănăstirii Varlaam, de la Meteora.

Sfinții Cuvioși și frați buni NECTARIE şi TEOFAN, ctitorii Mănăstirii Varlaam, de la Meteora

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Mucenic TROPIE, ofiţer roman care a pătimit la Pisa, în Italia, în timpul împăratului Nero († 67);

Sfânta Muceniță RESTITUTA, din Cartagina, care a pătimit în Africa, în timpul împăratului Valerian († 255, Tunisia);

Sfinții Mucenici HERADIE, PAVEL, ACHILIN şi cei dimpreună cu dânşii, care au pătimit la Nyon, în Elveţia († 303);

Sfântul Cuvios Dodo, ucenicul Sfântului David, din Gareji, Georgia († secolul al VI-lea) ;

Sfântul Ierarh CATHAN, Episcop al Insulei Bute, din Scoţia († secolul al VI-lea);

Sfânta Cuvioasă MELANGELL, fiica regelui Irlandei, care s-a făcut pustnică în Ţara Galilor († secolul al VI-lea);

Sfântul Cuvios MADRON, Pustnicul, de la Cornwall, Anglia († 545);

Sfântul TEODORIT († secolul al VII-lea);

Sfântul Sfinţit Mucenic GEREBERN, Preotul, din Irlanda, care a întovărăşit-o pe Sfânta Dymphna în Belgia şi a fost martirizat împreună cu ea († secolul al VII-lea);

Sfântul Cuvios MAILDULF, ctitorul Mănăstirii Malmesbury, din Anglia († 673);

Sfântul Ierarh Ştefan, Patriarhul Constantinopolului († 893);

Sfântul Ierarh Ştefan, Patriarhul Constantinopolului

Acest Sfânt Ştefan a fost fiul împăratului Vasile Macedon şi fratele împăratului Leon cel înţelept. El a urcat pe tronul patriarhiei de Constantinopol după Patriarhul Fotie şi a păstorit Biserica lui Dumnezeu între anii 889 şi 893. El a adormit cu pace şi s-a înfăţişat înaintea Domnului, pe Care mult L-a iubit.

Sfântul Ierarh Ştefan, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Cuvios RASSO, întemeietorul Mănăstirii Worth, din Bavaria, Germania (n.900-† 953);

Sfântul Cuvios EFTIMIE cel Nou, ctitorul Mănăstirii Iviru, din Sfântul Munte Athos († 1028);

Sfânta Cuvioasă EUFROSINA, din Moscova, care mai înainte a fost Mare Ducesă a Moscovei și s-a numit Evdochia (n.1353-† 1407);

Sfânta Cuvioasă EUFROSINA, din Moscova, fostă Mare Ducesă a Moscovei
reconstituire facială criminalistică
Sfânta Cuvioasă EUFROSINA, din Moscova, fostă Mare Ducesă a Moscovei
Sfânta Cuvioasă EUFROSINA, din Moscova, fostă Mare Ducesă a Moscovei

Sfântul Nou Mucenic NICOLAE cel Nou (Basdanis), Vlahul, din Ianina (aromân), Sfântul Ocrotitor al Oraşului Sofia, Capitala Bulgariei (n.1510, Ianina, Grecia-† 17 Mai 1555);

Sfântul Nou Mucenic NICOLAE cel Nou, Vlahul,
Sfântul Ocrotitor al Oraşului Sofia, Capitala Bulgariei

Câţi dintre noi cunosc faptul că Ocrotitorul ceresc al Oraşului Sofia este un vlah? Un Sfânt din neamul nostru; un Mucenic pornit din Ianina natală spre Sredeţ, apoi spre Valahia, însufleţit de un singur gând: acela de a sluji întreaga sa viaţă lui Hristos …

Dumnezeiasca Pronie a rânduit însă altfel: în anul 1555, el va da mărturia cea bună în cetatea ce avea să devină mai târziu Capitala Bulgariei …

Troparul Sfântului Mucenic Nicolae cel Nou, Vlahul, Ocrotitorul Sofiei (Glasul al 3-lea) :

Îmbogățit fiind cu strălucirea Harului, O, Sfinte Mucenice, prin care ai primit curaj, mărturisind-O curajos pe Una și Singura Treime, în fața judecăţii; când te-au omorât cu pietre, încă nu te-ai supus, nici când ai fost ars de foc, mult pătimitorule, Sfinte Nicolae. De aceea, te rugăm: Cere mare milă pentru sufletele noastre!

Condacul Sfântului Mucenic Nicolae cel Nou, Vlahul, Ocrotitorul Sofiei (Glasul al 2-lea) :
Pe adevăratul şi smeritul Mucenic și grabnic ajutător în nevoi, să-l lăudăm pe Dumnezeiescul Nicolae cu cântări, pentru că a apărut ca o stea strălucitoare, ce luminează inimile credincioșilor; și stând, cu Îngerii, înaintea Sfintei Treimi, nu încetează să se roage pentru noi toți.

VIAŢA SFÂNTULUI MUCENIC NICOLAE CEL NOU, VLAHUL, OCROTITORUL SOFIEI

Sfântul Ierarh ATANASIE cel Nou, Episcop de Hristianopolis, în Peloponez şi Făcător-de-Minuni († 1735)

Sfântul Ierarh ATANASIE cel Nou, Episcop de Hristianopolis şi Făcător-de-Minuni
Sfântul Ierarh ATANASIE cel Nou, Episcop de Hristianopolis şi Făcător-de-Minuni, între Sfinţii Apostoli Andronic şi soţia sa, Iunia

Tot în această zi, cinstim căderea Ierusalimului, în anul 614, în mâna perşilor, cu pierderea Sfintei Cruci, duse în Persia, avarierea Bisericii Sfântului Mormânt prin foc şi martiriul a peste 65000 de creştini.

Tot în această zi, pomenim aflarea şi mutarea Moaştelor (1551) Sfântului ADRIAN, Stareţul de la Ondrusov şi Făcător-de-Minuni (Valaam) († 26 August 1549).

Sfântului ADRIAN, Stareţul de la Ondrusov şi Făcător-de-Minuni

Tot în această zi, îl pomenim pe Părintele Ioan Iovan (n. 26 Iunie 1922, Husasău de Criș, Jud. Bihor-† 17 Mai 2008, Mănăstirea Recea), Părinte Arhimandrit, Mare Duhovnic și Teolog român, care a fost fiul spiritual al Părintelui Arsenie Boca și Duhovnic la Mănăstirile Vladimirești, Plumbuita și Recea. A fost închis în închisorile comuniste de la Galați, Văcărești, Jilava, Gherla și Aiud.

Părintele Ioan Iovan

Și tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios IONA (Atamansky),din Odessa, Făcătorul-de-Minuni, care s-a săvârșit cu pace în anul 1924.

Cu ale lor Sfinte Rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Notă: Troparul şi Condacul Sfântului Mucenic Nicolae cel Nou, Vlahul, Ocrotitorul Sofiei au fost traduse din bulgară în engleză, respectiv română de servus Christi.

Surse bibliografice:

 1. https://ro.orthodoxwiki.org/Ioan_(Iovan) ;
 2. https://ortodoxiatinerilor.ro/tinerii-societate/marturisitori-temnitele-comuniste/21902-icoana-pictata-cu-mult-drag-cu-parintele-ioan-iovan-si-scene-din-viata-lui ;
 3. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/05-May/17MayEng.pdf ;
 4. http://www.christopherklitou.com/17_may_andronicus.jpg ;
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Adrian_of_Ondrusov ;
 6. https://pbs.twimg.com/media/EYOexLkWoAYQg0a?format=jpg&name=small ;
 7. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/380-02.jpg ;
 8. http://www.saint.gr/photos/standard/0517/AgiosAndronikos02.jpg ;
 9. http://ioaniovan.ro/images/slidess/slide1.jpg ;
 10. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/05/08411-saintsolon.jpg ;
 11. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/382-00.jpg ;
 12. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Andronic ;
 13. https://www.fericiticeiprigoniti.net/ioan-iovan ;
 14. http://ioaniovan.ro/ ;
 15. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/401 ;
 16. https://www.oca.org/cdn/images/icons/lg/August/0826adrianondrusovsk.jpg ;
 17. https://en.wikipedia.org/wiki/May_17_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
 18. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/659/p1apab6hdal7o10u9kdosln1mg93.png ;
 19. https://en.wikipedia.org/wiki/Restituta ;
 20. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5716/p1ajog07uk25epcd14q09oh10jq3.png ;
 21. https://en.wikipedia.org/wiki/Eudoxia_of_Moscow ;
 22. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5716/p18aqghsuramt6lr1376dtj1mrh3.jpg ;
 23. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Eudoxia_of_moscow_reconstruction.jpg/800px-Eudoxia_of_moscow_reconstruction.jpg ;
 24. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6141/p1ao12s42c1qck147n10u5iifv0h3.png ;
 25. https://en.wikipedia.org/wiki/Rasso ;
 26. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6141/p190p5q39jo4513kkt2ukavjjhb.jpg ;
 27. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Andronicus%2C_Athanasius_of_Christianoupolis_and_Junia.jpg ;
 28. http://www.sinaxar.ro/cale/17-5.jpg ;
 29. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Iovan ;
 30. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4483/p1dud41s2c1ufr1c7b13i2jg5kk43.jpg ;
 31. https://lumeacredintei.com/pelerinaje/un-sfant-vlah-ocrotitor-al-sofiei/ ;
 32. https://lh5.googleusercontent.com/proxy/JH4hwHjbC2hDVpTK3WrFaK0r4MrLCB09k4adn9JXMrFkzVCywjkxhxtJPBTlCBwKAviIKnHlZoqq5iCpMFcg3Gea4N3JTf_OpAEBgiHlU8sKj-eJSBk ;
 33. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Iunia ;
 34. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/05/17/17-mai-sf-ap-andronic-sf-mc-solochon-sf-stefan-patriarhul-constantinopolului-proloagele-de-la-ohrida/ ;
 35. https://faktor.bg/uploads/images/s/sv_nikolay_novi2.JPG ;
 36. https://ortodoxiatinerilor.ro/images/stories/2016/08/Parintele-Ioan-Iovan-de-la-Recea.jpg  ;
 37. https://chirho88888888.wordpress.com/2020/02/26/sfintii-zilei-177/ ;
 38. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/06/sinaxar_mai.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: