BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-58

VECHIUL TESTAMENT 58. David îl biruieşte pe Goliat Goliat îi zădărăşte pe israeliţi <În vremea aceea Filistenii şi-au strâns oştile pentru război şi au tăbărât la Soco cel din Iuda şi şi-au aşezat tabăra între Soco şi Azeca, la Efes-Damim. Iar Saul cu Israeliţii s-au adunat şi şi-au aşezat tabăra la Valea Stejarului şi s-au …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-57

VECHIUL TESTAMENT 57. Alegerea lui David Un fiu al lui Iesei va fi rege <Domnul a zis către Samuel: „Până când te vei tângui tu pentru Saul, pe care l-am lepădat, ca să nu mai fie rege peste Israel? Umple cornul tău cu mir şi du-te, că te trimit la Iesei Betleemitul, căci dintre fiii …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-56

VECHIUL TESTAMENT 56. Regele Saul Saul primeşte ungerea ca rege – Saul, întâiul rege al israeliţilor <În vremea aceea era unul din fiii lui Veniamin, cu numele Chiş, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afia, fiul unui veniaminean, om de ispravă. Acesta avea un fiu, cu numele Saul, tânăr şi …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-55

VECHIUL TESTAMENT 55. Samuel judecător Samuel sfătuieşte poporul Ajungând judecător, după moartea lui Eli, <Samuel a zis către toată casa lui Israel: „De vă întoarceţi cu toată inima voastră la Domnul, atunci depărtaţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi astartele şi vă lipiţi inimile voastre de Domnul şi-I slujiţi numai Lui, şi El vă va …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-54

VECHIUL TESTAMENT 54. Eli şi Samuel Samuel va fi unul din cei închinaţi Domnului Eli era şi arhiereu şi judecător în Israel. Pe vremea lui trăia un om, pe care-l chema Elcana, iar pe soţia sa, Ana. Şi oamenii aceştia n-aveau copii. Ei, în fiecare an, la zilele mari, se duceau amândoi la Şilo pentru …

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS ROMAN, MELODUL

(1 Octombrie) # Traducere din limba rusă Rugăciunile începătoare De este preot, începe aşa : Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Iar de nu este preot, se zice : Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-53

VECHIUL TESTAMENT 53. Rut Noemina se întoarce la Betleem împreună cu Rut <În zilele acelea, când cârmuiau în Israel judecătorii, s-a întâmplat foamete pe pământ. Atunci un om din Betleemul lui Iuda s-a dus cu femeia sa şi cu cei doi feciori ai săi să locuiască în şesul Moabiţilor. Numele omului aceluia era Elimelec; pe …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-52

VECHIUL TESTAMENT 52. Samson Samson este făgăduit Domnului <Şi fiii lui Israel au făcut iarăşi rele înaintea ochilor Domnului şi i-a dat Domnul în mâinile Filistenilor pentru patruzeci de ani. Era însă în vremea aceea un om de la ţara, din seminţia lui Dan, cu numele Manoe şi femeia lui era stearpă şi nu năştea. …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-51

VECHIUL TESTAMENT 51. Ghedeon judecător Ghedeon va izbăvi pe poporul său <Fiii lui Israel au început iarăşi să facă rele înaintea Domnului şi Domnul i-a dat în mâinile Madianiţilor pentru şapte ani. Şi Israel a sărăcit cumplit din pricina Madianiţilor şi a strigat către Domnul. Atunci a venit îngerul Domnului şi a şezut în Ofra …

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-50

VECHIUL TESTAMENT 50. Judecătorii Dumnezeu pedepseşte Israel-ul, pentru că s-a închinat la idoli “Atunci poporul a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua şi în toate zilele bătrânilor, a căror viaţă s-a prelungit după Iosua şi care văzuseră toate lucrurile cele mari ale Domnului, pe care le făcuse El cu Israel. Şi după ce tot …

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe