Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

SFINŢII ZILEI

În luna Martie, în ziua a treisprezecea, pomenim aducerea Moaştelor Sfântului Ierarh NICHIFOR, Patriarhul Constantinopolului (n. 758, Constantinopol-† 5 Aprilie 828, Prokonnis), în anul 846.

Sfântul Ierarh NICHIFOR, Patriarhul Constantinopolului

Împăratul Leon Armeanul, (813 – 820) nu a respectat hotărârile Sinodului VII ecumenic de la Niceea, ci a pornit din nou lupta împotriva Icoanelor. În această perioadă, ierarhii care au luptat împotriva iconoclasmului au fost trimişi în exil.

Printre aceştia, s-a numărat şi Patriarhul Nichifor care a fost exilat în Insula Proconis şi care a trecut la cele veşnice la 5 Aprilie 828, după 13 ani de exil.

În secolul al IX-lea, binecredincioşii împăraţi Teodora şi Mihail, împreună cu cei mai de seamă monahi ai timpului au hotărât restabilirea cultului Icoanelor, l-au alungat pe patriarhul Ioan şi l-au ales şi rânduit ca patriarh pe Metodie.

După 4 ani, patriarhul Metodie a cerut împăraţilor să aducă la Constantinopol Moaştele Sfântului Nichifor, care fusese îngropat în Biserica „Sfântul Teodor“ de pe acea insulă.

Moaştele au fost întâmpinate de împărat, senatori şi mulţi credincioşi cu lumânări aprinse, iar apoi au fost aşezate în Biserica Sfinţilor Apostoli, la data de 13 Martie 846.

Aducerea Moaştelor Sfântului Ierarh NICHIFOR, Patriarhul Constantinopolului

Tropar la Sărbătoarea Aducerii Moaştelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului (Glasul al 4-lea):

Îndreptător Credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta, ai dobândit, cu smerenia, cele înalte şi cu sărăcia, cele bogate. Părinte Ierarhe Nichifor, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condac la Sărbătoarea Aducerii Moaştelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului (Glasul 1):

Ceata patriarhilor, cu laude şi cu cântări, cinsteşte sfinţită pomenirea ta, Sfinte Părinte Nichifor. Că la pristăvirea ta a primit sufletul tău, mărite. Pentru aceasta, Cinstita Biserică, mărindu-te pe tine, laudă pe Hristos Împăra­tul, pe Cel Ce Singur este Iubitor de oameni.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici AFRICAN, PUBLIU, MAXIM, TERENŢIU şi cei 36 împreună cu dânşii, din Cartagina, Africa († 250).

Aceşti Sfinţi Mucenici au fost din Africa, în anii împăratului Deciu şi a guvernatorului Fortunian. Şi ieşind porunca să se lepede toţi de Credinţa lui Hristos, iar cei care se vor ţine de ea şi n-ar vrea să se plece împăratului, să fie chinuiţi în tot chipul. Văzând aceşti 40 că mulţi alunecau şi mergeau la rătăcire, se vorbiră între ei şi se uniră a sta împotrivă bărbăteşte şi să se îmbărbăteze bine cu vitejia sufletului şi a trupului pentru mărturisirea lui Hristos, aducând aminte unul altuia Cuvintele lui Hristos, care îndemnau pe credincioşi spre mărturisire. Şi stând ei de faţă înaintea guvernatorului Fortunian propovăduiră Puterea lui Hristos şi neputinţa chipurilor celor fără de simţire, ce se cinsteau de păgâni, iar guvernatorul a poruncit să fie băgaţi în temniţă. Şi trimiţând ca să aducă pe însoţitorii fericitului Zenon şi ai lui Alexandru şi Teodor, care şi mai înainte veniseră la cercetare şi îndemnau ca să se despartă de Credinţa lui Hristos şi să se închine la idoli. Însă ei stând împotrivă şi arătând statornicia Credinţei din cuvintele lor, au fost supuşi la felurite şi nenumărate chinuri, în mai multe rânduri. Dar ei în aceste chinuri s-au îndulcit de ajutorul cel de la Dumnezeu, căci au căzut legăturile de pe dânşii prin arătare de Îngeri şi, îndulcindu-se şi de hrană, iarăşi au stat de faţă înaintea guvernatorului, cu suflet viteaz; şi chinuindu-i cu strujirea, i-au dat la fiare să-i mănânce, însă nici una nu s-a atins de ei. Pierzând guvernatorul nădejdea cea pentru dânşii, a poruncit de le-au tăiat capetele.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Mucenic AVIV, din Ermupolis, care s-a săvârşit fiind legat de o piatră şi aruncat în râu († 287).

Tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Muceniţă CRISTINA, din Persia, care s-a săvârşit în urma loviturilor de bici († secolul al IV-lea). Este Sfânta Ocrotitoare a IRAN-ului.

Sfânta Muceniţă CRISTINA, din Persia

Pentru mărturisirea neclintită a Credinţei ei în Hristos ea a fost torturată, cu cruzime, în Persia, în veacul al patrulea. De la aceste schinghiuri şi biciuiri neîncetate ea a slăbit atât de mult, încât a murit. Sufletul ei, lăsând în urmă trupul ei torturat, a intrat în Bucuria lui Hristos, Împăratul şi Stăpânul.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Sfinţit Mucenic PUBLIUS, Episcopul Atenei (n. 33, Malta-† 125, Atena, Grecia) și ucenicul Sfântului Dionisie Areopagitul. Este Sfântul Ocrotitor al statului MALTA.

Acest Sfânt Sfinţit Mucenic a fost succesorul Sfântului Dionisie Areopagitul la scaunul episcopal al Atenei. Episcop fiind, el a fost prins, torturat şi decapitat de păgâni, în veacul al doilea. Dar, după aceste chinuri de puţină vreme, el a moştenit viaţa veşnică.

Tot în această zi, îi pomenim pe:

Sfântul Mucenic ALEXANDRU, din Macedonia († 305)

Sfântul Mucenic ALEXANDRU, din Macedonia

Sfântul Cuvios ARETA, din Faran, Egipt, care s-a mântuit nejudecând pe nimeni;

Sfântul Ierarh MARIUS, Episcop de Sevasta;

Sfântul Ierarh MARIUS, Episcop de Sevasta

Sfinții Cuvioși Mucenici RAMIRUS şi cei dimpreună cu dânsul, Monahi din Mănăstirea Sfântul Claudiu, din Leon, Spania († 554)

Sfântul Ierarh LEANDRU, Episcop de Sevilla, Spania (n. 534, Cartagena, Spania-† 13 Martie 596, Sevilla, Spania);

Sfântul KEVOCA, din Scoţia († secolul al VII-lea);

Sfântul Cuvios MOCHOEMOC, Egumenul, din Bangor, Irlanda de Nord († 656);

Sfântul Cuvios VINCENŢIU, Monahul, de la Magny, Franţa († secolul al VII-lea);

Sfântul Cuvios GERALD, Stareţul, de la Mayo, Irlanda († 13 Martie 731)

Sfântul Cuvios GERALD, Stareţul

Sfântul Ierarh ANSOVIN, Episcop de Camerino († 13 Martie 868); este Sfântul Ocrotitor al localităţii Camerino, din Italia  

Sfântul Cuvios HELDRAD, din Franţa, Egumenul Mănăstirii Novalese, din Italia († 842);

Sfântul Sfințit Nou Mucenic RODRIGO, Preotul (n. 18 Ianuarie 814, Cabra, Spania-† 13 Martie 857, Cordoba, Spania) şi Sfântul Nou Mucenic SOLOMON, care au pătimit la Cordoba, Spania.

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic RODRIGO este Sfântul Ocrotitor al Oraşului Cabra, din Spania.

Sfânta Cuvioasă IPOMONI (în gr.: răbdare), în lume Împărăteasa Bizanţului, Elena (n. 1372-† 13 Martie 1450)

Sfânta Cuvioasă IPOMONI, Împărăteasa Bizanţului

VIAŢA SFINTEI CUVIOASE IPOMONI (RĂBDARE), ÎMPĂRĂTEASA BIZANŢULUI

Și tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Sfințiți Noi Mucenici, din Rusia: NICOLAE (Popov), Preotul (n. 1864-† 1919), ŞTEFAN (Bekh),Episcop de Izhevsk († 1933), MIHAIL (Okolovich), Protopopul (n. 2 Octombrie 1888-† a fost împuşcat pe 13 Martie 1938 şi îngropat într-un loc necunoscut) și GRIGORIE (Pospelov), Protopopul (n. 1877-† 1921),care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfântul Sfințit Nou Mucenic NICOLAE (Popov), Preotul
Sfântul Sfințit Nou Mucenic MIHAIL (Okolovich), Protopopul
Sfântul Sfințit Nou Mucenic GRIGORIE (Pospelov), Protopopul

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84;
 2. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2016/03/13-d-aducerea-moastelor-sf-ier.jpg;
 3. https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_C%C3%B3rdoba;
 4. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/03/13/aducerea-moastelor-sfantului-ierarh-nichifor-patriarhul-constantinopolului-140903.jpg;
 5. https://it.wikipedia.org/wiki/Ansovino_di_Camerino;  
 6. https://basilica.ro/aducerea-moastelor-sf-ier-nichifor-patriarhul-constantinopolului/;
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_of_Mayo;
 8. https://www.facebook.com/bisericaortodoxatrento/posts/2087499467998900/;
 9. https://es.wikipedia.org/wiki/Leandro_de_Sevilla;
 10. https://schitulclosca.ro/13-martie-canon-de-rugaciune-la-sarbatoarea-aducerii-moastelor-sfantului-ierarh-nichifor-patriarhul-constantinopolului_1/;
 11. https://ro.orthodoxwiki.org/Nichifor_I_al_Constantinopolului;
 12. https://sfintisiicoane.wordpress.com/2015/03/13/sfanta-cuvioasa-ipomoni-in-lume-imparateasa-bizantina-elena-constantinopol-turcia-13-martie/;
 13. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0e/Saint_Christina_of_Persia.jpg;
 14. https://easternchurchnun.files.wordpress.com/2015/03/343ac-st-ypomoni.jpg;
 15. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/793/p1e4ar82ml17cc1tf51ljon6fr2f3.jpg;
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Christina_of_Persia;
 17. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1955/p1e49a3gsh1egeuo41tj31f1l14ab3.jpg;
 18. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2013/03/13/13-martie-aducerea-moastelor-sf-nichifor-patriarhul-constantinopolului-sf-mc-cristina-cea-din-persia-sf-mc-publiu-proloagele-de-la-ohrida-2/;
 19. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/1608/p1bbt4cs6v12ks16gjnrpaij6p14.jpg;
 20. https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Publius;
 21. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6349/p1bbt2ugvnli9hue1u80hj2113f3.jpg;
 22. https://calendar.ortodox.md/calendar/entry/RO/4f283c83-9b90-4fd1-8bcf-29fc9fcde266;
 23. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/241/p1dsfgfpmh16a118s7ek213i3rve3.jpg;
 24. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2021/02/bc8af-agios2bmarios.jpg;
 25. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/03-March/13MarEng.pdf;
 26. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_martie.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: