Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

SFINŢII ZILEI

În luna mai, în ziua a șasea, îl pomenim pe Sfântul şi Dreptul IOV, mult-răbdătorul, din Idumeea, în Arabia, care se trăgea din neamul lui Isav († 1500 î.Hr.).

Sfântul şi Dreptul IOV, mult-răbdătorul

Sfântul și Dreptul Iov a trăit în Avsitida, teritoriu între Arabia și Idumeea. Acesta se trăgea din seminția lui Avraam, fiu din fiii lui Isav. Tatăl său se numea Zaret, iar mama sa, Vosora. Persoana lui Iov este una istorică. Despre existența lui scrie Iezechiel care îl amintește pe Iov drept unul dintre cei mai mari Drepți ai Vechiului Testament, alături de Noe și Daniel.

Sfântul şi Dreptul IOV, mult-răbdătorul

Sfântul și Dreptul Iov avea 7 fii și 3 fiice și multe bogății. El era un bărbat cinstit, drept și temător de Dumnezeu. 

Este personajul principal al Cărții lui Iov, scriere ce face parte din Sfânta Scriptură, care descrie viața și marile încercările la care a fost supus. 

Când a împlinit 70 de ani, Dumnezeu i-a îngăduit îngerului întunericului, satan, să-l pună la încercare, lăsându-l pe diavol să abată asupra lui nenorocirea, așa cum este arătat în Sfânta Scriptură: Și Domnul a zis către satan: „Te-ai uitat la robul Meu Iov, că nu este nici unul ca el pe pământ fără prihană și drept și temător de Dumnezeu și care să se ferească de ce este rău?” (Iov 1,8) 

Dar satan a răspuns Domnului și a zis: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? N-ai făcut Tu gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul a tot ce este al lui, în toate părțile și ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui au umplut pământul? Dar ia întinde Mâna Ta și atinge-Te de tot ce este al lui, să vedem dacă nu Te va blestema în față!” (Iov 1, 9-10-11) 

Atunci Domnul a zis către satan: „Iată, tot ce are el este în puterea ta; numai asupra lui să nu întinzi mâna ta. Și satan a pierit din fața lui Dumnezeu„. ( Iov 1,12 ) 

I-au fost spulberate astfel averile, apoi i-au murit fiii și fiicele, în cele din urmă a fost încercat cu o boală cumplită în urma căreia a fost părăsit de soție și certat de prieteni pentru că nu-și recunoștea greșelile și fărădelegile care, în judecata lor, dezlănțuiseră Mânia lui Dumnezeu împotriva lui. 

Ajunsese să stea Dreptul Iov, cel care mai înainte aducea jertfă lui Dumnezeu pentru gândurile rele pe care ar fi putut să le aibă copiii lui, pe o grămadă de gunoi și cu un ciob își astâmpăra rănile, iar pe Dumnezeu nu L-a hulit. 

În cele din urmă, atâta s-a umilit încât a spus către Domnul său: „… Din spusele unora și altora auzisem despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut. Pentru aceea, mă urgisesc eu pe mine însumi și mă pocăiesc în praf și în cenușă„. (42; 5-6) 

Pentru această răbdare și smerenie Dumnezeu îi ridică toate încercările și îi dăruie îndoit toate câte le avusese mai înainte, pentru că Sfântul și Dreptul Iov, a mai trăit după aceea încă 140 de ani și a văzut, așa cum se arată în Sfânta Scriptură, pe fiii săi și pe fiii fiilor săi, până la al patrulea neam.

Sfântul şi Dreptul IOV, mult-răbdătorul

Troparul Sfântului şi Dreptului Iov (Glasul 1) :

Bogăția virtuților lui Iov văzând-o vrăjmașul Drepților, a uneltit a o fura și rupând turnul trupului, vistieria duhului nu a furat; căci a aflat întrarmat sufletul cel fără prihană, iară pe mine și golindu-mă m-a robit. Deci, mai înainte de sfârșit întâmpinându-mă, izbăvește-mă de cel viclean, Mântuitorule și mă mânuiește!

Sfântul şi Dreptul IOV, mult-răbdătorul

Condacul Sfântului şi Dreptului Iov (Glasul al 8-lea) :

Ca un adevărat și drept de Dumnezeu cinstitor și fără prihană și sfințit arătându-te, preamărite, sluga lui Dumnezeu cea adevărată, ai luminat lumea cu răbdarea ta, prearăbdătorule și preaviteazule. Pentru aceasta, toți, de Dumnezeu înțelepțite Iov, lăudăm pomenirea ta.

Sfântul şi Dreptul IOV, mult-răbdătorul

“NE VORBEŞTE PĂRINTELE CLEOPA” : SFÂNTUL ŞI DREPTUL IOV

ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DREPTULUI IOV, MULT RĂBDĂTORUL

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Cuvioși MAMANT, PAHOMIE şi ILARION, care cu pace s-au săvârşit.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici DIMITRIE și DONAT, care s-au săvârşit fiind săgetați.

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinții Mucenici DANAX, MESIR şi TERINOS, care s-au săvârşit prin sabie.

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul VARVAR, Tâlharul († secolul al IX-lea).

Sfântul VARVAR, Tâlharul

După ce a comis nenumărate nelegiuiri şi crime, Varvar a venit întru pocăinţă cu plâns mult şi, în primii 3 ani ai pocăinţei sale, şi-a luat asupra sa, să meargă numai pe brânci, în 4 labe şi să mănânce cu câinii. Apoi, în următorii 12 ani el şi-a luat asupră-şi să vieţuiască singur în adâncul pădurii gol de haine, fără acoperiş şi fără nici o hrană, afară de iarbă şi frunze. Sfinţii Îngeri ai lui Dumnezeu i-au vestit atunci că iertate au fost păcatele lui în ceruri.

Sfântul VARVAR, Tâlharul

Unii neguţători, călătorind prin acea pădure, 1-au văzut pe Varvar de departe şi, crezând că este animal, iar nu om, 1-au săgetat cu arcul. Murind, Varvar i-a rugat mult să vestească primului preot al lui Dumnezeu ce le va ieşi în cale, cele despre el. Preotul a sosit şi 1-a îngropat pe Varvar cu cinste. Din trupul lui a început să curgă Mir binemiresmat, care vindeca felurite boli şi dureri ale oamenilor.

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfântul Mucenic IOAN, care a pătimit la Roma († 95) ;

Sfânta Muceniță AURA, din Paris († secolul al IV-lea) ;

Sfinții Mucenici: VICTOR, FLAVIUS, MAXENTIE, CRISPIN, FAUSTIN, MAXIM, FLORIAN, DONAT, AUGUSTIN, PETRU, FELIX, MARCELIN, IEREMIA și VICTOR, Sfintele Mucenițe: CALISIA, AUFIDIA, IUTITA, EMERIA, MATRONA, FAUSTINA, FLORIANA, VICTORIA, VICTORINA, SATURNINA, NINA, VALENTINA, VALERIA și IRINA şi alţi 65 de Sfinţi Mucenici dimpreună cu dânşii, care au pătimit la Milano în timpul împăratului Maximian († 305) ;

Sfinții Mucenici VAH, BACCHUS, VARVAR, DIONISIE şi CALIMAH, ostaşi din Tracia, care s-au săvârşit prin sabie († 362) ;

Acest Varvar a fost soldat în armata romană, în vremea lui Iulian Apostatul. Când Bacchus, comandantul împăratului, a pornit cu armata romană împotriva francilor, în ea se afla şi acest soldat Varvar, care, în ascuns, era creştin, în bătălie, din armata francilor s-a ridicat un oarcare viteaz, asemenea lui Goliat cel din vechime, care i-a provocat pe romani să scoată şi ei un viteaz de-al lor cu care acesta să lupte şi, învingînd unul, să se pună astfel capăt bătăliei. Comandantul Bacchus 1-a ales pe Varvar. Varvar a făcut rugăciune fierbinte în inimă către Domnul Dumnezeu, a ieşit şi 1-a răpus pe uriaş. De aceea, armata francă, care nu se aştepta la înfrângere, s-a înspăimântat şi s-a risipit, fugind în dezordine. Comandantul apoi a poruncit pregătirea unei sărbători mari şi, de asemenea, aducerea de jertfe idolilor. Dar în timpul aducerii acestor necurate jertfe, Bacchus a aflat că Varvar se ţine departe. Fiind întrebat de ce, Varvar a declarat, pentru că este creştin. Comandantul a adus toate acestea la cunoştinţa împăratului, iar împăratul a trimis poruncă ca Varvar să fie dat la chinurile cele cumplite. Varvar le-a îndurat pe toate cu o vitejie nemaiîntâlnită şi cu o linişte mai presus de înţelegere. În timpul torturilor lui, s-au făcut minuni mari şi mulţi ostaşi care au fost martori la ele au trecut la Credinţa creştină. Printre ei s-a numărat însuşi comandantul Bacchus, cu Callimachus şi cu Dionisie. Toţi 3 aceştia au fost decapitaţi pentru Numele lui Hristos, iar după ei a fost omorât şi Varvar, tot prin decapitare, la anul 362. Sufletele lor s-au înălţat la ceruri şi s-au sălăşluit la Curţile cele veşnice ale lui Hristos, Împăratul Nemuririi.

Sfântul Ierarh VENERIE, Episcop de Milano, care a fost ucenicul şi Diaconul Sfântului Ambrozie al Mediolanului († 408) ;

Sfânta Cuvioasă BENEDICTA, fecioara, din Roma († secolul al VI-lea) ;

Sfântul Ierarh MAURELIE, Episcop de Imola, Italia († 524) ;

Sfântul Ierarh EDBERT, Episcop de Lindisfarne, în Marea Britanie († 6 Mai 698) ;

Sfântul Cuvios PETRONAX, din Brescia, Egumenul Mănăstirii Monte Cassino, din Italia (n, 1 Mai 670, Brescia, Italia-† 6 Mai 747, Montecassino, Italia) ;

Sfinții Cuvioși Părinţi Sinaiţi, din Serbia: ROMIL, din Ravanica, ROMAN, din Djunisa, SISOE, din Sisojevac, MARTIRIE, din Rukumije, GRIGORIE, din Gornjak (n. 1260-† 27 Noiembrie 1346), ZOSIMA, din Tumanși GRIGORIE SINAITUL († secolul al XIV-lea) ;

Sfântul Cuvios MIHEEA, din Radonej, ucenicul Sfântului Serghie de la Radonej († 1385) ;

Sfântul Cuvios MIHEEA, din Radonej, ucenicul Sfântului Serghie de la Radonej

Sfântul Cuvios SERAFIM, din Livadeia (Muntele Domvu) (n.1520-† 6 Mai 1602) ;

Sfântul Cuvios SERAFIM, din Livadeia
Sfântul şi Dreptul IOV, mult-răbdătorul şi Sfântul Cuvios SERAFIM, din Livadeia

Sfântul Sfințit Nou Mucenic SERGHIE, Preotul, care a pătimit în timpul regimului comunist din Polonia († 1943).

Și tot în această zi, pomenim mutarea Moaştelor (în anul 1238) Sfântului Cuvios Ierarh SAVA (n. 1175, Stari Ras, Serbia-† 14 Ianuarie 1235, Veliko Târnovo, Bulgaria), ArhiEpiscopul Serbiei și Sfântul național al sârbilor, care a ctitorit, împreună cu tatăl său, Sfântul Cuvios Simeon, Regele Serbiei, multe Mânăstiri, printre care şi Mânăstirea Hilandar, din Sfântul Munte Athos şi apoi, s-a săvârșit cu pace.

Sfântul Cuvios Simeon, Regele Serbiei, împreună cu fiul său, Sfântul Cuvios Ierarh SAVA,Arhiepiscopul Serbiei și Sfântul național al sârbilor

Sfântul Sava a fost un prinț sârb a Zahulmiei și călugăr ortodox, primul Arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Sârbe autocefale, creatorul literaturii și legislației sârbe, fondatorul Mănăstirii Hilandaru de pe Muntele Athos și un diplomat. S-a călugărit din tinerețe, primind numele monahal Sava. Numele său secular a fost Rastko Nemanici. A fost cel mai tânăr fiu al domnitorului sârb Ștefan Nemania și astfel membru al Casei Regale Nemanici.

Sfântul Sava a influențat literatura medievală sârbă. În 1219 a redactat prima constituție din Serbia – Nomocanonul Sfântului Sava. A fost o compilație de drepturi civile bazat pe dreptul roman și legi canonice după modelul Conciliilor ecumenice. Scopul era să creeze un sistem legal codificat în micul regat sârbesc și să reglementeze guvernarea Bisericii Sârbe. Însă, marea sa realizarea a fost înfăptuirea unei Biserici Sârbe autocefale (independente) în calitate de Biserică națională a Serbiei în 1217.

Este considerat unul din cele mai importante figuri ale istoriei sârbe și este canonizat și venerat de Biserica Ortodoxă Sârbă. Viața sa și devotamentul său personal pentru poporul sârb au fost interpretate în multe lucrări artistice din perioada medievală până în cea modernă. Catedrala Sfântul Sava din Belgrad îi poartă numele și este cea mai mare Biserică din lumea ortodoxă.

Sfântul Sava mai este socotit şi ca unul dintre ctitorii altor mari Mânăstiri athonite: Vatopedi, Karakalou, Xiropotamou şi Filotheou. Donaţiile făcute de el şi familia sa, athoniţilor, sunt apreciate şi binecunoscute.

Sfântul Cuvios Simeon, Regele Serbiei, împreună cu fiul său, Sfântul Cuvios Ierarh SAVA,Arhiepiscopul Serbiei și Sfântul național al sârbilor

VIAŢA SFÂNTULUI IERARH SAVA, ARHIEPISCOPUL SERBIEI ŞI CTITORUL MÂNĂSTIRII HILANDAR

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS SIMEON, IZVORÂTORUL DE MIR ŞI AL FIULUI SĂU, SFÂNTUL CUVIOS SAVA, ARHIEPISCOPUL SERBIEI ŞI CTITORUL MÂNĂSTIRII HILANDAR

Și tot în această zi, o pomenim pe Sfânta Cuvioasă Sofia cea Nouă, Nebună-pentru-Hristos (n.1883-† 6 Mai 1974).

Sfânta Cuvioasă Sofia cea Nouă, Nebună-pentru-Hristos

Sfânta Cuvioasă Sofia s-a nevoit în Mănăstirea Kleisoura din Grecia. S-a născut în anul 1883, în regiunea Trapezunt, în Asia Mică. Părinții Sofiei Saoulidi se numeau Amanatiu și Maria. S-a căsătorit în anul 1907 cu Iordan Hortokoridu. În anul 1914 soțul ei dispare fără urmă, Sfânta rămânând singură, cu un copil nou-născut. După puțin timp, pruncul moare și el, iar Sfânta Sofia își începe viața ascetică în Pont, într-un munte îndepărtat de localitatea natală.

Ducând o viață plină de rugăciune și post, Sfintei i s-a arătat Sfântul Gheorghe, care a rugat-o să îi anunțe pe locuitorii dintr-o localitate apropiată în privința unei persecuții, în felul acesta locuitorii acelui sat fiind salvați.

Sfânta Sofia a ajuns în Grecia în anul 1919, ca într-un exil. Ajungând în port, Maica Domnului i s-a arătat și i-a spus: „Vino în casa mea!” Intrebată Maica Domnului unde se află casa ei, i-a răspuns: „Eu locuiesc în Kleisoura.” Sfânta a mers și a intrat în Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Kleisoura, în regiunea Kastoria. Aici s-a nevoit ani întregi în post și rugăciune. Purta întotdeuna capul acoperit cu o basma neagră. De când a plecat din Pont, nu s-a spălat niciodată, însă acest lucru nu s-a observat, având trupul sănătos. Postea mereu, mâncând puțin unt-de-lemn în zilele de praznic și duminici.

Oamenii au început să o îndrăgească și să o caute pentru sfătuire. Deseori, Sfânta le spunea pe nume, le vorbea despre problemele lor. Era binecuvântată de Dumnezeu cu daruri duhovnicești. A fost un model de simplitate, fiecare cuvânt pe care îl rostea fiind îmbrăcat în smerenie și dragoste.

Sfânta Cuvioasă Sofia cea Nouă, Nebună-pentru-Hristos

VIAŢA CUVIOASEI SOFIA, DIN CLISURA, NEVOITOAREA MAICII DOMNULUI

Sfânta Cuvioasă Sofia cea Nouă, Nebună-pentru-Hristos

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. https://sfantulmunteathos.files.wordpress.com/2012/01/saints-simeon-and-sava.jpg ;
 2. https://commons.orthodoxwiki.org/images/2/20/Serafeim_o_en_lebadeia.jpg ;
 3. https://i.postimg.cc/zB83ZTWS/1-sfantul-si-dreptul-iov.png ;
 4. https://orthodoxwiki.org/Seraphim_of_Livadeia ;
 5. https://www.activenews.ro/cultura/6-mai-Sfantul-si-Dreptul-Iov-mult-rabdatorul-143077 ;
 6. https://ro.orthodoxwiki.org/Dreptul_Iov ;
 7. https://casaluidumnezeu.wordpress.com/2013/04/26/sfanta-sofia-cea-noua-nebuna-din-kleisoura/ ;
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Sinai ;
 9. https://scontent.fotp3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31776192_2075279699167611_7267720319991808_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=TY2BPgQJF3UAX9lAESS&_nc_ht=scontent.fotp3-2.fna&oh=dc7b8a972b56f83a4545340215e2d1d4&oe=5ED75DD0 ;
 10. https://doxologia.ro/viata-sfintei-sofia-asceta-din-kleisoura ;
 11. https://it.wikipedia.org/wiki/Petronace_di_Montecassino ;
 12. http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2015/05/osia_sofia1.jpg ;
 13. https://orthochristian.com/50197.html ;
 14. https://en.wikipedia.org/wiki/Petronax_of_Monte_Cassino ;
 15. http://www.christopherklitou.com/6_may_seraphim_ascetic_of_mount_dompo_levadia_1602.jpg ;
 16. https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/05/06/6-mai-sf-prooroc-iov-sf-mc-varvar-sf-varvar-talharul-proloagele-de-la-ohrida/ ;
 17. https://en.wikipedia.org/wiki/Eadberht_of_Lindisfarne;
 18. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/600/p1aiustmeu1rk9fnrga114kv1kkp3.png ;
 19. https://www.crkvenikalendar.com/kalendar_new/det_kal_imgs/344-00.jpg ;
 20. http://www.sinaxar.ro/cale/6-5.jpg ;
 21. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1259/p1aiurbdc119luk8f1sj019bh1vj85.png ;
 22. https://en.wikipedia.org/wiki/May_6_(Eastern_Orthodox_liturgics) ;
 23. https://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/05/agios-seraphim-dompous.jpg ;
 24. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/05-May/06MayEng.pdf ;
 25. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1259/p1aiur8g63usl1p1hr7i1agl1qmq3.png ;
 26. https://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2016/03/sinaxar_aprilie.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: